doc. dr. Jana Rapuš Pavel

dr. Jana Rapuš Pavel
Docentka za področje socialne pedagogike / Associate Professor of  Social Pedagogy
Oddelek za socialno pedagogiko / Department of Social Pedagogy

Kabinet / Room: 106
Telefon / Telephone: 01 5892 315
E-naslov / e-mail: Jana.Rapus-Pavel (at) pef.uni-lj.si

 

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • Ranljive skupine / Vulnerable groups
 • Socialno pedagoške intervencije / Social Pedagogical Interventions
 • Delo z družino / Work with the family
 • Svetovalno delo / Counselling

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Teoretske osnove interveniranja / The Theoretical Bases of Intervention
  • Socialno pedagoške intervencije / Social Pedagogical Interventions
  • Trening socialnih veščin / Social Skills Training

  Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

  • Svetovalni procesi / Counselling Processes
  • Delo z družino / Work with the Family

  Projekti / Projects:

   • Akcijsko raziskovalno razvijanje pogojev za procese deinstitucionalizacije. Projekt je financiran iz internega projekta Pedagoške fakulteta Univerze v Ljubljani za obdobje od (1.2.2016 – 31.12.2016).
   • Otroci in mladostniki iz ranljivih družin o virih (po)moči. Projekt je financiran iz internega projekta Pedagoške fakulteta Univerze v Ljubljani za obdobje od (1.2.2016 – 31.12.2016).
   • „Specific characteristics of families at risk: contribution to complex interventions planning“, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, University of Zagreb, Croatian Science Foundation, 2016 – 2018.