izr. prof. dr. Stanislav Avsec

izr. prof. dr. Stanislav AVSEC

 

dr. Stanislav AVSEC
Izredni profesor za področje tehnika v izobraževanju / Associate Professor of Technology Education
Oddelek za fiziko in tehniko / Department for Physics and Technology Education

Kabinet / Room: 060
Telefon / Telephone: 01 5892 224
E-naslov / e-mail: Stanislav.Avsec (at) pef.uni-lj.si

 

 Osebna bibliografija

 Osebna spletna stran / Personal webpage

 

 

Raziskovalna področja / Research interests:

 • didaktika tehnike in tehnologije/ didactics of design, engineering and technology
 • tehniško in inženirsko izobraževanje/ design, technology and engineering education
 • tehnološka pismenost / technological literacy
 • ustvarjalnost in inovacijsko učenje v STEAM/creativity and innovation learning in STEAM
 • stili poučevanja in učenja, miselni modeli/learning/teaching styles, and mind models
 • učenje in individualne razlike/learning and individual differences
 • izobraževalna tehnologija/educational technology
 • profiliranje poklicnih kompetenc/profession competencies profiling
 • okoljske tehnologije in menedžment / environmental engineering and management
 • kritično mišljenje in snovalsko razmišljanje v STEAM/ critical & design thinking in STEAM
 • kognicija in tehniško in inženirsko izobraževanje/cognitive science and technology& engineering education
 • IKT in sodelovalna učna okolja/ICT and collaboration learning environments
 • napredni modeli odločanja/decision making and evaluation laboratory

Izvajanje predmetov na 1. stopnji / Courses taught (First Cycle)

  • Tehniški praktikum 1/ Technical practise 1
  • Tehniški praktikum 2/ Technical practise 2
  • Tehniški praktikum 3/ Technical practise 3
  • Stroji in naprave / Machines and Devices
  • Strojni elementi/ Machine Elements
  • Tehnologija in obdelava materialov/ Technology and Material Engineering
  • Energetika/ Energetics
  • Tehnična vzgoja/Technical Education
  • Ustvarjalne tehniške delavnice/Creative technical workshops
  • Tehniška ustvarjalnost in podjetništvo/ Technical Creativity and Entrepreneurship

  Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

  • Izbrane teme iz tehnike z didaktiko / Selected Themes from Technical Education with Didactics
  • Odprti učni sistemi v tehniki / Open Learning Systems in Technical Education

  Projekti / Projects:

   Vodja projekta / Project manager:

   • WASTE-TRAIN; Vocational Training, Education, Conveying Information on up-to-date Waste Management Practices to Decision Makers/Staff involved in Waste Management
    Trajanje projekta (od - do): 1. 10. 2006 - 30. 9. 2008
    Program: LLP Leonardo da Vinci - Pilot Project
   • COMBAT: Competence - based training for VET professionals in clean environment
    Trajanje projekta (od - do): 1. 10. 2009 - 30. 9. 2011
    Program: LLP Leonardo da Vinci- Transfer of Innovation
   • STRENGTH: Structuring of work related competences in chemical engineering
    Trajanje projekta (od - do): 1. 10. 2013 - 30. 9. 2015
    Program: LLP Leonardo da Vinci- Transfer of Innovation
   • DREAMY M-LEARNING: Erasmus + KA2: Mobile Learning Application for Handicraft Women to Start Work from their Home-2017-2019
   • LOG-IN-GREEN: Erasmus + KA2 Training Green Logistics Managers to Avoid the Environmental Effects of Logistics - 2018-2020
   • Let's STEM it! : Erasmus+ KA2 Let's STEM it! (2019-1-TR01-KA201-076730 ) - 2019-2021

   Tehnični vodja projektne skupine / Technical manager:

   • INFIRO: Integrated physics approach to robotics designed laboratory
    Trajanje projekta (od - do): 1. 10. 2011 - 31. 12. 2013
    Program: LLP Leonardo da Vinci- Transfer of Innovation
   • CHAIN REACTION: A Sustainable approach to Inquiry Based Science Education
    Trajanje projekta (od - do): 1. 6. 2013 - 31. 05. 2016
    Program: FP7

    

    

   www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri