doc. dr. Špela Razpotnik

dr. Špela Razpotnik
Docentka za področje socialne pedagogike / Assistant Professor of Social pedagogy
Oddelek za socialno pedagogiko / Department of Social pedagogy

Kabinet / Room: 320
Telefon / Telephone: 01 5892 358
E-naslov / e-mail: Spela.Razpotnik (at) pef.uni-lj.si

                          Spela.Razpotnik (at) guest.arnes.si  

 

 

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • Socialna izključenost in vključevanje; družbene manjšine / Social exclusion and inclusion
 • Prehodi mladih v odraslost / Transitions of youth to adulthood
 • Dialog / Dialog
 • Brezdomstvo / Homelessness
 • Medkulturnost / Interculturalism
 • Ranljivost / Vulnerability
 • Delovanje v življenjskem prostoru in skupnostno delo / Life space orientation and community work
 • Kulturna animacija / Cultural animation

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Teorija socialnega vključevanja 1 / Theory of social inclusion 1
  • Teorija socialnega vključevanja 2 / Theory of social inclusion 2
  • Izbrani odklonski pojavi / Selected Deviant Phenomena

  Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

  • Manjšine, neenakost in medkulturni dialog / Minorities, Inequality and Intercultural dialog
  • Odzivi na drugačnost in oblikovanje identitet (soizvajalka) / Responses to Difference and the Formation of Identity

  Projekti / Projects:

   • Sistemski vidiki strategij edukacije in spodbujanja socialne vključenosti v vzgoji in izobraževanju; vodja projekta dr. Pavel Zgaga; trajanje projekta 01.2015 - 12.2018 / Research program: Systemic aspects of educational strategies and encouraging social inclusion in education (ARRS P5-0126)
   • Akcijsko raziskovalno razvijanje pogojev za procese deinstitucionalizacije (vodja projekta dr. Špela Razpotnik; trajanje projekta od 3. 2016 do 12. 2016) /Action research development of the preconditions for the processes of deinstitutionalisation
   • Otroci in mladostniki iz ranljivih družin o virih (po)moči (vodja projekta dr. Jana Rapuš Pavel, trajanje projekta od 3. 2016 do 12. 2016) / Children and youth from vulnerable families about the resources for support

    

    

   www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri