asist. dr. Nika Jenko

dr. Nika Jenko
Asistentka za področje specialne in rehabilitacijske pedagogike / Assistant of special and rehabilitation pedagogy
Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko / Department of Special and Rehabilitation Pedagogy

Kabinet / Room: 010
Telefon / Telephone: 01 5892 251
E-naslov / e-mail: Nika.Jenko (at) pef.uni-lj.si

 

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • bralna pismenost učencev z intelektualnimi primanjkljaji / reading literacy of students with intelectual disability
 • vloga informacijsko-komunikacijske tehnologije pri vključevanju učencev z zmanjšano zmožnostjo gibanja v programe izobraževanja / the role of information and communication technologies for inclusion of students with physical disabilities
 • pristopi za zagotavljanje kakovosti življenja dolgotrajno bolnih učencev / approaches for ensuring the quality of life of students with long-term illness

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Učenje in poučevanje otrok s posebnimi potrebami: slovenščina / Teaching and Instructing Children with Special Needs: Slovene
  • Inkluzivna vzgoja in izobraževanje / Inclusive Education
  • Informacijsko-komunikacijska tehnologija v izobraževanju oseb s posebnimi potrebami / Information and Communication Technologies in Education of People with Special Needs
  • Opismenjevanje in pismenost / Literacy Development
  • Zagotavljanje kakovosti življenja gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih oseb / Ensuring the Quality of Life of Movement Impaired and Long-Term Ill People