doc. dr. Francka Lovšin Kozina

dr. Francka Lovšin Kozina
Docentka za področje gospodinjskega izobraževanja / Assistant professor of  Home Economics Education
Oddelek za biologijo, kemijo in gospodinjstvo / Department of Biology, Chemistry and Home Economics

Katedra za gospodinjstvo in didaktiko gospodinjstva

Kabinet / Room: P052
Telefon / Telephone: 01 5892 212
E-naslov / e-mail: Francka.Lovsin (at) pef.uni-lj.si 

 

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • didaktika gospodinjstva / didactics of Home economics
 • ekonomska;finančna pismenost / economical;financial literacy
 • potrošništvo in mladi / consumerism and children
 • trajnost in gospodinjstvo / sustainability and Home economics
 • praktično pedagoško usposabljanje / preservice teacher education - practical teacher training

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Didaktika gospodinjstva I / Didactics of Home Economics I
  • Didaktika gospodinjstva II / Didactics of Home Economics II
  • Didaktika gospodinjstva III s praktičnim pedagoškim usposabljanjem / Didactics of Home Economics III with teaching practice.
  • Praktično pedagoško usposabljanje / Teaching practice
  • Ekonomika gospodinjstev / Economics of Home Economics
  • Potrošniška vzgoja / Consumer Education

  Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

  • Izbrane  vsebine iz gospodinjstva z didaktiko / Selected Topics from Home Economics with Didactics
  • Vsebine ekonomike, prehrane, okolja in tekstilstva v gospodinjskem izobraževanju/TENET of Home Economics Education (Topics economics, nutrition, environment and texstile of Home Economics Education

  Predmeti na Biotehniški fakulteti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle), University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Study Programe: Food Science and Nutrition;

  • Didaktika prehranske vzgoje in izobraževanja / Nutrition Education Didactics

   

  Projekti / Projects:

   • Celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga, s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih in zmanjševanju neenakosti v zdravju (akronim projekta: UŽIVAJMO V ZDRAVJU). Trajanje projekta (1.1.2016-12.1.2016).
   • Specialna didaktika prehranskega izobraževanja kot element uresničevanja strategije prehranske politike v R Sloveniji (1.1.2002―31.10.2003)
   • Developing On-Line Consumer Education and Training For Adults (DOLCETA)