doc. dr. Eva Horvat

dr. Eva Horvat
Docentka za področje matematike / Assistant Professor for Mathematics
Oddelek za matematiko in računalništvo / Department of Mathematics and Computer Science

Kabinet / Room: 021
Telefon / Telephone: +386 1 5892 234
E-naslov / e-mail: eva.horvat (at) pef.uni-lj.si

 

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • geometrijska topologija
 • teorija vozlov

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Matematika za razredni pouk / Mathematics for teachers
  • Elementarna geometrija / Elementary geometry
  • Funkcije več spremenljivk / Functions of several variables
  • Verjetnostni račun in statistika / Probability and statistics
  • Računalniška matematika / Mathematics of computer science
  • Kombinatorična optimizacija / Combinatorical optimization