doc. dr. Veronika Tašner

dr. Veronika Tašner
Docentka za področje sociologije vzgoje / Assistant Professor of Sociology of Education
Oddelek za temeljni pedagoški študij / Department of Education Studies

Kabinet / Room: 119
Telefon / Telephone: 01 5892 253
E-naslov / e-mail: veronika.tasner (at) pef.uni-lj.si

 

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • meritokracija in edukacija/meritocracy and education
 • pravičnost in enakost v edukaciji/equity and equality in education
 • primerjava sistemov edukacije/comparative education
 • spol in edukacija/gender and education
 • sociologija družine/sociology of family
 • prihodnost edukacije/future of education
 • javno,zasebno šolstvo/public, private education

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Sociologija vzgoje/ Sociology of education
  • Sociologija družine/Sociology of family
  • Sociološki vidiki družinske ekonomike/Sociological aspects of home economics
  • Spol in vzgoja/Gender and education

  Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

  • Pravičnost in učinkovitost/Equity and efficiency in education
  • Moč in edukacija/Power and education
  • IDS - interdisciplinarni seminar

  Projekti / Projects:

   • Spolna strukturiranost sodobne slovenske družbe in položaj spolov v politiki./Gender structure of the contemporary Slovene society and gender positioning in the field of politics
   • Neoliberalizem v evropskem izobraževalnem prostoru: med učinkovitostjo in pravičnostjo slovenskih izobraževalnih politik in praks. / Neoliberalism in the European Higher Education Area: Between the Efficiency and Equity of Slovenian Education Policies and Practices