prof. dr. Karmen Pižorn

dr. Karmen Pižorn
Redna profesorica za področje didaktike angleščine / Professor of English Language teaching Methodology
Oddelek za temeljni pedagoški študij / Department of Educational Studies

Kabinet / Room: 111
Telefon / Telephone: 01 5892 299
E-naslov / e-mail: karmen.pizorn (at) pef.uni-lj.si

 

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • didaktika angleščine / English Language Teaching Methodology
 • preverjanje in ocenjevanje znanja tujih jezikov / language assessment
 • učenje in poučevanje tujih jezikov na zgodnji stopnji / early foreign language learning and teaching
 • usvajanje tujih in drugih jezikov / foreign and second language acquisition

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Tuji jezik (angleški), RP / Foreign language (English), Primary Education
  • Angleščina I – jezikovne zmožnosti, RP / English I – language skills, Primary Education
  • Angleščina III – priprava na izpit na ravni C1 / English III - Preparation for the Exam at C1 level
  • Strokovna angleščina za kemike / English for Chemists
  • Angleščina skozi osnovnošolski kurikul / English Through Primary School Curriculum
  • EPTE Raznojezično in medkulturno izobraževanje / EPTE Plurilingual and Intercultural Education

  Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

  • Didaktika angleščine na zgodnji stopnji II / Early English Language Teaching Methodology II

  Projekti / Projects:

   • DYSTEFL2 – Disleksija za učitelje angleščine kot tujega jezika / DYSTEFL2 - Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language
    Prijavitelj: University of Lodz, Poljska; Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani sodeluje v projektu Erasmus+ DysTEFL2 z naslovom Disleksija za učitelje angleščine kot tujega jezika, v katerem želimo proučiti potrebe v praksi in usposabljati učitelje angleščine kot tujega jezika pri izobraževanju in vključevanju učencev z disleksijo pri predmetu angleščina. Cilj usposabljanja je pridobitev specialnih znanj s področja dela z učenci z disleksijo (prepoznavanje težav in izvajanje strategij dela pri tej skupini učencev), hkrati pa tudi profesionalni razvoj in napredek. Obdobje projekta: 01/09/2014 - 31/08/2016; Članici projektne skupine: dr. Karmen Pižorn in dr. Milena Košak Babuder

    

    

   www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri