izr. prof. dr. Tjaša Filipčič

dr. Tjaša Filipčič
Izredni profesor za področje Kineziologije- Znanost v športu / Associate Professor of Kinesiology
Docentka za področje specialne in rehabilitacijske pedagogike/ Asist.Prof. of Special Education
Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko/ Department for special education

Kabinet / Room: 208
Telefon / Telephone: 01 5892 277
E-naslov / e-mail: tjasa.filipcic (at) pef.uni-lj.si

 

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • prilagojena gibalna dejavnost/ adapted physical activity
 • kvaliteta življenja invalidov/ quality of life of people with disabilities


 

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Učenje in poučevanje: športna vzgoja/ Teaching and education: physical education
  • Psihomotorični razvoj in učenje/Psychomotor development and learning
  • Učenje in poučevanje gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih oseb (3.letnik)/ Teaching and education of individuals with physical impairments and individuals with cronic illnes
  • Zagotavljanje kakovosti gibalno oviranih in dolgotrajno bolnih oseb /Quality of life of individuals with physical impairments and cronic illnes
  • Praksa 2/ Practice 2
  • C in D izbirni predmet: Gibalne igre za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami/ Obtional subject: Movement games for children and youth with special needs

   

  Predmeti na 3. stopnji / Courses (Third Cycle):

  • Izbrana poglavja iz področja SRP (gibalno ovirani)/ Selected topics in the field of special education (physical impairments)

   

  Projekti / Projects:

   • Vodja projekta Norveškega finančnega mehanizma »Aktivni, zdravi in zadovoljni – projekta integracije invalidov v šport in športne organizacije z namenom zmanjševanja neenakosti v zdravju« Zveza za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite/ Leader of the Project Active, Healthy and Satisfied- integration of people with special needs into sport activity with the aim to minimize inequality in health. Paraolympic Comitee Slovenia. Project is suported via Norwegian financial mechanism.