izr. prof. dr. Marko Slapar

dr. Marko Slapar
Izredni profesor za področje matematike / Associate Professor of Mathematics
Oddelek za matematiko in računalništvo / Department of Mathematics and Computer Science

Kabinet / Room: P033
Telefon / Telephone: 01 5892 211
E-naslov / e-mail: marko.slapar (at) pef.uni-lj.si

 

 Osebna bibliografija

 Osebna spletna stran

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • kompleksna analiza v več spremenljivkah/ several complex variables
 • kompleksna geometrija / complex geometry
 • CR geometrija / CR geometry
 • Oka in mehka Oka teorija / Oka and soft Oka theory
 • nizko dimenzionalna topologija / low dimensional topology

 

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Osnove matematične analize / Fundamentals of Mathematical Analysis
  • Matematična analiza / Mathematical Analysis
  • Funkcije več spremenljivk / Functions of Several Variables
  • Izbrana poglavja iz analize / Selected topics in Analysis

   

  Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

  • Magistrski seminar / Master’s Seminar

   

  Projekti / Projects:

   • Holomorfne preslikave, geometrijska interpolacija in harmonična analiza. (Holomorphic mappings, geometric interpolation, and harmonic analysis.) Projekt financira ARRS. (1.8.2013-31.7.2016)
   • Interakcije med kompleksno analizo, minimalnimi ploskvami in parcialnimi diferencialnimi enačbami. (Interactions between complex analysis, minimal surfaces and PDEs). Projekt financira ARRS. (1.1.2016-31.12.2018)
   • Raziskovalni program Analiza in geometrija (Research program Analysis and geometry). Raziskovalni program financira ARRS. (1.1.2015-31.12.2020)