prof. dr. Mojca Peček Čuk

dr. Mojca Peček Čuk
Redna profesorica za teorijo vzgoje / Full Professor for Theory of Education
Oddelek za temeljni pedagoški študij / Department of Education Studies

Kabinet / Room: 125
Telefon / Telephone: 01 5892 255
E-naslov / e-mail: mojca.pecek (at) pef.uni-lj.si  

 

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • Teorija vzgoje / theory of education
 • Izobraževanje učiteljev / teacher education
 • Inkluzivna vzgoja / inclusive education
 • Pravičnost šolskih sistemov / justice in educational systems

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Teorija vzgoje s pedagoško prakso (študijski program Razredni pouk) / The Theory of Education with Pedagogical Practice, Primary Teacher Education
  • Teorija vzgoje (študijski program Socialna pedagogika) / The Theory of Education, Social pedagogy
  • Teorija vzgoje (študijski program Likovna pedagogika) / The Theory of Education, Art Pedagogy
  • Podaljšano bivanje (izbirni predmet) / After-School Care
  • Inkluzivne vzgojno-izobraževalne prakse (izbirni predmet) / Inclusive Educational Practices
  • Pedagogika in didaktika / Pedagogy and Didactics EPTE

  Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

  • Demokratizacija predšolske vzgoje / Democratization of Preschool Education
  • Nediskriminatorno delovanje / Non-Discriminatory Operation
  • Pedagoški vidiki vključevanja marginaliziranih / Pedagogical Aspects of the Inclusion of Marginalised Groups
  • Reševanje vzgojnih problemov / Solving Educational Problems

  Predmeti na 3. stopnji / Courses (Third Cycle):

  • Inkluzivno delo v vzgoji in izobraževanju / Inclusive Work in Education
  • Vzgoja v javni šoli / Education in the State School
  • Poučevanje, učenje, vzgoja in izobraževanje I / Teaching, Learning and Education I

  Projekti / Projects:

   Trenutni projekti / recent projects:

   • Sistemski vidiki strategij edukacije in spodbujanja socialne vključenosti v vzgoji in izobraževanju, programska skupina / Systemic aspects of educational strategies and encouraging social inclusion in education

   Nekaj zaključenih projektov / some finished projects:

   • Identifikacija kriterijev za vrednotenje pravičnosti v izobraževanju, CRP, Ministrstvo za šolstvo in šport.
   • Pravičnost v izobraževalnih sistemih – primerjalni vidik, temeljni projekt Ministrstva za šolstvo, znanost in šport.
   • Problemi inkluzivne obravnave vedenjsko izstopajočih, socialno in kulturno depriviligiranih učencev in dijakov, CRP, Ministrstvo za šolstvo in šport.
   • Uresničevanje pravilnika o šolskem redu ter vzgojni koncept posamezne šole v poklicnem in strokovnem izobraževanju, Ministrstvo za šolstvo in šport.
   • Migration and Intercultural relations: Challenge for European Schools Today, 101605-CP-1-2002-1-NO-COMENIUS-C3PP, koordinator Stavenger University College, Norveška.
   • Learning for Europe – Curriculum development and counselling in education, Tempus projekt
   • Governance of Educational Trajectories in Europe. Access, coping and relevance of education for young people in European knowledge societies in comparative perspective, 7. okvirni program, koordinator: Eberhard-Karls Universitaet Tuebingen, Institute of Education.
   • Modernizing Teacher Education in a European Perspective, Tempus projekt.