doc. dr. Alenka Polak

dr. Alenka Polak
Docentka za področje pedagoške psihologije / Assistant Professor of Educational Psychology
Oddelek za temeljni pedagoški študij / Department for Basic Educational Sciences

Kabinet / Room: 319
Telefon / Telephone: 01 5892 328
E-naslov / e-mail: alenka.polak@pef.uni-lj.si

 

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • Timsko delo v vzgoji in izobraževanju / Team Work in Education
 • Reflektiranje pedagoškega dela  / Reflection in Education
 • Osebnostni in profesionalni razvoj pedagoških delavcev / Personal and
 • Professional Development of Educators
 • Sodelovalna kultura / Co-operative Culture
 • Subjektivne teorije o učenju, znanju in poučevanju / Personal Theories of
 • Learning, Knowledge and Teaching
 • Čustvena kompetentnost učiteljev / Emotional Competency of Teachers

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Pedagoška psihologija  (PV, SP) / Educational psychology
  • Razvojna in pedagoška psihologija  (SRP, LOGO-SURDO, TIFLO) / Developmental and Educational psychology
  • Sodelovanje, svetovanje in timsko delo / Co-operation, Counselling and Team Work
  • Timsko delo v vzgoji in izobraževanju (D-izbirni)  / Team Work in Education (optional)

  Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

  • Razvoj in kakovost v vrtcih / Development and Quality in Pre-school  Institutions
  • Timsko delo in supervizija / Team Work and Supervision
  • Vodenje za razvoj v vrtcih  (C-izbirni) / Leadership for Development in Pre-school Institutions (optional)

  Projekti / Projects:

   • Profesionalni razvoj vzgojiteljev in pomočnikov v vrtcu. Evalvacijska študija (2012-2015), Pedagoški inštitut. Vodja: dr. Tina Rutar Leban, projektna raziskovalna skupina: dr. Tina Vršnik Perše, dr. Ana Kozina, dr. Alenka Polak, Ana Mlekuž.
   • Osebna pojmovanja pedagoških delavcev o različnih vidikih poučevanja ter dejavniki njihovega oblikovanja – interni projekt PeF. Vodja: dr. Alenka Polak, projektna skupina: dr. Jana Rapuš Pavel idr.

    

    

   www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri