izr. prof. dr. Helena Smrtnik Vitulić

dr. Helena Smrtnik Vitulić
Izredna profesorica za področje razvojne psihologije / Associate Professor of Developmental Psychology
Oddelek za temeljni pedagoški študij / Department of Education Studies

Kabinet / Room: 315
Telefon / Telephone: 01 5892 357
E-naslov / e-mail: helena.smrtnik (at) pef.uni-lj.si

 

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • čustva in uravnavanje čustev / emotions and emotion regulation
 • razvoj osebnosti / development of personality
 • dejavniki učne uspešnosti / indicators of academic achievement

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Razvojna psihologija (s pedagoško prakso I) / Developmental Psychology (with Pedagogical Practice I)
  • Razvojna in pedagoška psihologija / Developmental and Educational Psychology
  • Psihomotorični razvoj in učenje/ Psychomotoric Development and Learning
  • Strategije vključevanja in psihosocialnega prilagajanja / Strategies of Inclusion and Psychosocial Adaption

  Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

  • Interdisciplinarni seminar / Interdisciplinary seminar

  Projekti / Projects:

   • Pomen ustvarjalnega giba za različna področja razvoja pri učencih razredne stopnje. Projekt je financiran iz internega projekta Pedagoške fakulteta Univerze v Ljubljani za obdobje od (1.2.2016 – 31.12.2016).