Objave raziskovalcev

Knjižnica Pedagoške fakultete UL redno pripravlja seznam objav raziskovalcev UL PEF. Za tekoče leto se dopolnjujejo trimesečno na osnovi podatkov iz sistema COBISS.

 

 

Aktualne objave posameznih raziskovalcev si lahko ogledate neposredno na strani  COBISS, kamor vpišete šifro raziskovalca ali njegov ime in priimek.