doc. dr. Nada Turnšek

dr. Nada Turnšek
Docentka za sociologijo edukacije / Assistant Professor of Sociology of Educaton
Oddelek za predšolsko vzgojo / Department of Preschool Education

Kabinet / Room: 206
Telefon / Telephone: 01 5892 276
E-naslov / e-mail: nadica.turnsek (at) pef.uni-lj.si  

 

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • družbene vrednote / social values
 • implicitne teorije in stališča vzgojiteljev / implicit theories and attitudes of preschool teachers
 • otrokova participacija / child participation
 • enakost možnosti, diskriminacija, pravičnost / equality of opportunities, discrimination, justice

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Otrok v družbi / Child in Society
  • Družboslovne študije / Social Studies
  • Medpredmetne povezave - projekti / Intersubject Connections - Projects

  Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

  • Nediskriminatorno delovanje / Non-Discriminatory Practice
  • Demokratizacija predšolske vzgoje / Democratisation of Preschool Education
  • Povezovalni kurikulum / Integrative Curriculum
  • Primerjalne študije v vzgoji / Comparative Education Studies
  • Dejavno državljanstvo v otroštvu / Active Citizenship in Childhood

   

   

   

  www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri