Programske skupine

V okviru Inštituta za znanstveno-raziskovalno in umetniško delo poteka delo raziskovalcev Pedagoške fakultete zlasti na naslednjih vsebinskih področj

  • predšolska vzgoja in obvezno šolstvo;
  • jezikovne in besedilne izkušnje učencev ob začetku učenja slovenščine in angleščine v osnovni šoli;
  • pouk in znanje matematike, naravoslovja in tehnike ter družboslovja;
  • sodobni pristopi likovne in glasbene vzgoje;
  • socialno pedagoško in specialno rehabilitacijsko raziskovanje.

Raziskovalci posameznih programskih skupin se organizirajo v okviru konkretnih projektov.

ŠIFRA NAZIV PROGRAMA OBDOBJE VODJA
P1-0055 Biofizika polimerov, membran, gelov, koloidov in celic 1.1.2015―31.12.2020 Podgornik Rudolf
P5-0126 Sistemski vidiki strategij edukacije in spodbujanja socialne vključenosti v vzgoji in izobraževanju 1.1.2015―31.12.2018

Zgaga Pavel

PeF UL

P6-0199 Slovenska umetnost in umetnost Srednje Evrope in Jadrana 1.1.2014―31.12.2018 Klemenčič Matej
P5-0367 Raziskovanje učenja in poučevanja v sodobni družbi 1.1.2013―31.12.2016

Glažar Saša Aleksej

PeF UL

P1-0285 Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger 1.1.2009―31.12.2014 Marušič Dragan
P1-0055 Biofizika polimerov, membran, gelov, koloidov in celic 1.1.2009―31.12.2014 Podgornik Rudolf
P5-0126 Sistemski vidiki strategij edukacije in spodbujanja socialne vključenosti v vzgoji in izobraževanju 1.1.2009―31.12.2014

Dekleva Bojan

PeF UL

P6-0199 Slovenska umetnost in umetnost Srednje Evrope in Jadrana 1.1.2009―31.12.2013 Klemenčič Matej
P5-0367 Raziskovanje učenja in poučevanja v sodobni družbi 1.1.2009―31.12.2012

Glažar Saša Aleksej

PeF UL

P1-0055 Biofizika polimerov, membran, gelov, koloidov in celic 1.1.2004―31.12.2008 Podgornik Rudolf
P5-0126 Sistemski vidiki strategij edukacije in spodbujanja socialne vključenosti v vzgoji in izobraževanju 1.1.2004―31.12.2008

Dekleva Bojan

PeF UL

P6-0199 Slovenska umetnost in umetnost Srednje Evrope in Jadrana 1.1.2004―31.12.2008 Klemenčič Matej
P6-0215 Slovenski jezik - bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave 1.1.2004―31.12.2008 Vidovič-Muha Ada
P1-0035 Teorija jedra, osnovnih delcev in polj 1.1.2004―31.12.2008 Fajfer Svjetlana
P0-0501―0588 Socialno pedagoško in defektološko raziskovanje 1.1.1999―31.12.2003

Dekleva Bojan

PeF UL