Programske skupine

V okviru Inštituta za znanstveno-raziskovalno in umetniško delo poteka delo raziskovalcev Pedagoške fakultete zlasti na naslednjih vsebinskih področj

  • predšolska vzgoja in obvezno šolstvo;
  • jezikovne in besedilne izkušnje učencev ob začetku učenja slovenščine in angleščine v osnovni šoli;
  • pouk in znanje matematike, naravoslovja in tehnike ter družboslovja;
  • sodobni pristopi likovne in glasbene vzgoje;
  • socialno pedagoško in specialno rehabilitacijsko raziskovanje.

Raziskovalci posameznih programskih skupin se organizirajo v okviru konkretnih projektov.

EVIDENČNA ŠT. NAZIV PROGRAMA ARRS OBDOBJE VODJA
P6-0411 Jezikovni viri in tehnologije za slovenski jezik 1.1.2019―31.12.2024 Krek Simon
P5-0126 Sistemski vidiki strategij edukacije in spodbujanja socialne vključenosti v vzgoji in izobraževanju 1.1.2019―31.12.2024

Zgaga Pavel

PEF UL

P6-0199 Slovenska umetnost in umetnost Srednje Evrope in Jadrana 1.1.2019―31.12.2024 Klemenčič Matej
P5-0433 Digitalno prestrukturiranje deficitarnih poklicev za družbo 5.0 (industrijo 4.0) 1.1.2022 - 31.12.2027 Boris Aberšek
P1-0292 Topologija in njena uporaba 1.1.2022 - 31.12.2027

Dušan Repovš

PEF UL

P1-0291 Analiza in geometrija 1.1.2022 - 31.12.2027 Franc Forstnerič
P1-0055 Biofizika polimerov, membran, gelov, koloidov in celic 1.1.2015―31.12.2021 Ziherl Primož

Pretekli raziskovalni programi

P5-0126 Sistemski vidiki strategij edukacije in spodbujanja socialne vključenosti v vzgoji in izobraževanju 1.1.2015―31.12.2018 Zgaga Pavel
P6-0199 Slovenska umetnost in umetnost Srednje Evrope in Jadrana 1.1.2014―31.12.2018 Klemenčič Matej
P5-0367 Raziskovanje učenja in poučevanja v sodobni družbi 1.1.2013―31.12.2016 Glažar Saša Aleksej
P1-0285 Algebra, diskretna matematika, verjetnostni račun in teorija iger 1.1.2009―31.12.2014 Marušič Dragan
P1-0055 Biofizika polimerov, membran, gelov, koloidov in celic 1.1.2009―31.12.2014 Podgornik Rudolf
P5-0126 Sistemski vidiki strategij edukacije in spodbujanja socialne vključenosti v vzgoji in izobraževanju 1.1.2009―31.12.2014 Dekleva Bojan
P6-0199 Slovenska umetnost in umetnost Srednje Evrope in Jadrana 1.1.2009―31.12.2013 Klemenčič Matej
P5-0367 Raziskovanje učenja in poučevanja v sodobni družbi 1.1.2009―31.12.2012 Glažar Saša Aleksej
P1-0055 Biofizika polimerov, membran, gelov, koloidov in celic 1.1.2004―31.12.2008 Podgornik Rudolf
P5-0126 Sistemski vidiki strategij edukacije in spodbujanja socialne vključenosti v vzgoji in izobraževanju 1.1.2004―31.12.2008 Dekleva Bojan
P6-0199 Slovenska umetnost in umetnost Srednje Evrope in Jadrana 1.1.2004―31.12.2008 Klemenčič Matej
P6-0215 Slovenski jezik - bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave 1.1.2004―31.12.2008 Vidovič-Muha Ada
P1-0035 Teorija jedra, osnovnih delcev in polj 1.1.2004―31.12.2008 Fajfer Svjetlana
P0-0501―0588 Socialno pedagoško in defektološko raziskovanje 1.1.1999―31.12.2003 Dekleva Bojan

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri