viš. pred. dr. Ana Gostinčar Blagotinšek

dr. Ana Gostinčar Blagotinšek
Višja predavateljica / lecturer
Oddelek za fiziko in tehniko / Department of Physics and Technical Studies
Oddelek za predšolsko vzgojo / Department of Preschool education

Kabinet / Room: P013
Telefon / Telephone: 01 5892 218
E-naslov / e-mail: ana.gostincar (at) pef.uni-lj.si

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • didaktika fizike / didactics of physics
 • naravoslovna pismenost / scientific literacy
 • začetno naravoslovje / early science

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Didaktika fizike I in II / Didactics of Physics I, II
  • Začetno naravoslovje – fizika / Beginner Natural Sciences - Physics
  • Učenje naravoslovja z raziskovanjem / Inquiry Based Science Learning
  • Igra in naravoslovje / Play and Natural Sciences
  • Tokovi in energija v okolju / Currents and Energy in the Environment

  Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

  • Zanimiva fizika za mlajše učence / Interesting Physics for Younger Pupils

  Projekti / Projects:

   • SUSTAIN (Supporting Science Teaching Advancement through Inquiry):  www.fondation-lamap.org/en/sustain (540149-LLP-1-2013-1-FR-COMENIUS-CNW, trajanje od 1. 12. 2013 do 30. 11. 2016). Projekt je namenjen vzgoji za trajnostni razvoj z uporabo raziskovalnega pouka naravoslovja (IBSE). Nacionalna koordinatorica: Ana Gostinčar Blagotinšek
   • Poučevanje in učenje zahtevnejših interdisciplinarnih fizikalnih vsebin (Temeljni in aplikativni raziskovalni projekt)
   • The FIBONACCI Project - Large scale dissemination of inquiry based science and mathematics education in Europe (FP7, Science and Society). Nacionalna koordinatorica: Ana Gostinčar Blagotinšek
   • POLLEN-Seed cities for science, a community approach for a sustainable growth of science education in Europe (FP6, Science and Society). Nacionalna koordinatorica: Ana Gostinčar Blagotinšek