doc. dr. Vesna Geršak

dr. Vesna Geršak
Docentka za področje plesnega izražanja / Assistant Professor of Dance Expression
Oddelek za predšolsko vzgojo / Department of Preschool Education

Kabinet / Room: 236
Telefon / Telephone: 01 5892 275
E-naslov / e-mail: Vesna.gersak (at) pef.uni-lj.si
 

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • plesna pedagogika / dance pedagogy
 • ustvarjalni gib / creative movement
 • utelešena kognicija / embodied cognition
 • integracija umetnosti v učenje in poučevanje / arts integration

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Plesno izražanje / Dance Expression
  • Plesno gledališče / Dance Theatre
  • Ustvarjalni gib pri pouku / Creative Movement in Instruction
  • Ustvarjalni gib in lutka pri pouku / Creative Movement and Puppetry in the Classroom
  • Izražanje z gibom/pomoč z umetnostjo / Expression with Movement/Assistance with Art
  • Ustvarjalni gib in plesna pedagogika / Creative movement and dance pedagogy
  • Oder Pedagoške fakultete / Faculty of Education Stage

  Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

  • Umetnost v kurikulu za vrtce / Art in Kindergarten Curriculum
  • Vzgoja skozi umetnost / Education through Art
  • Gledališče in ustvarjalni gib v poučevanju / Theatre and Creative Movement in Teaching

  Projekti / Projects:

   • Ustvarjalni gib – most med izobraževanjem in umetnostjo (Creative movement – ArtsBridge) v sodelovanju z Univerzo Delaware, JSKD, Mestnim muzejem Ljubljana in osnovnimi šolami (od leta 2015 dalje), vodja projekta.
   • Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje v letih 2008 – 2013 / The Professional Training of Professional Workers to Include the Elements of the Special Pedagogical Principles of the Reggio Emilia Concept in the Area of Preschool Education in the years 2008 – 2013, sodelavka – raziskovalka. Projekt je bil financiran iz ESS in MŠŠ RS.