asist. dr. Alenka Rot Vrhovec

dr. Alenka Rot Vrhovec
Asistentka za didaktiko slovenščine / Assistant of The Didactics of the Slovene language
Oddelek za razredni pouk / Department of Primary Teacher Education

Kabinet / Room: 019
Telefon / Telephone: 01 5892 235
E-naslov / e-mail: Alenka.RotVrhovec (at) pef.uni-lj.si

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • didaktika slovenskega jezika / didactics of Slovene language
 • opismenjevanje / literacy
 • sporazumevalna zmožnost v slovenščini pri otrocih, katerih prvi jezik ni slovenski / communicative competence in the Slovenian language of children whose first language is not Slovenian

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Didaktika slovenskega jezika / Didactics of the Slovene language
  • Didaktika slovenščine / Didactics of the Slovene language
  • Didaktika književnosti / Didactics of Literature

  Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

  • Didaktika slovenskega jezika in opismenjevanja v slovenskem jeziku / Didactics of Slovene Language and Literacy in Slovene Language

   

   

   

  www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri