doc. dr. Janez Jamšek

dr. Janez Jamšek
Docent za področje tehniškega izobraževanja / Assistant Professor of  Engineering Education
Oddelek za fiziko in tehniko / Department of Physics and Technical Studies

Kabinet / Room: P076
Telefon / Telephone: 01 5892 221
E-naslov / e-mail: janez.jamsek (at) pef.uni-lj.si 

 

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • biomedicinska tehnika (metode za analizo nelinearnih dinamičnih sistemov) / biomedicine engineering (methods for nonlinear dynamics system analysis)
 • mehanski pogoni: analiza zvoka in vibracij ležajev za diagnostiko in prognostiko / mechanical drives: bearings noise & vabration analysis diagnosis and prognosis
 • tehniško izobraževanje / engineering education
 • didaktika tehnike / didactics of technical education

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Didaktika tehnike 1 / Didactics of technical education 1
  • Didaktika tehnike 2 / Didactics of technical education 2
  • Didaktika tehnike 3 / Didactics of technical education 3
  • Didaktika tehnike 4 / Didactics of technical education 4
  • Matematične metode v tehniki / Mathematical methods in technical education
  • Tehnika z didaktiko / Technical studies with didactics

  Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

  • Izbrane teme iz tehnike z didaktiko / Selected themes from technical education with didactics
  • Odprti učni sistemi in učne tehnologije v tehniki / Open learning systems and learning technology in technical education
  • Razvojno raziskovalni projekti v šolstvu / Developmental research projects in education

  Projekti / Projects:

   • Računalniško podprt laboroatorij pri pouku naravosovja in tehnike (Computerised laboratory for science and technology teaching – part 2). Pilotski projekt Leonardo da Vinci št. SI-05-B-F-PP-176008, 2005-2007.
   • Politike, modeli in podatki (policy, models and data), Student and young researchers mobility, BI-US/05-06/020, 2005-2006.
   • Brain, respiration and cardiac causalities in anaesthesia - BRACCIA, FP6-2003-NEST-PATH, 2005-2009.
   • E-jasli: elektronsko učenje za potrebe strokovnih delavcev v vrtcih (E-crèches. E-learning contents for crèche and kindergarten’s workers), Leonardo da Vinci št. I/05/B/F/PP-154145, 2005-2007.
   • Competence – based training for VET professionals in clean environment - COMBAT,  Leonardo da Vinci Transfer of Innovation, št. 2009-1BG1-LEO05-01655), 2009-2011.
   • Ravnanje z odpadki (WASTE TRAIN) , Leonardo da Vinci Project TR/06/B/F/PP/178066, 2006-2008,
   • Razvoj MEMS sensorskih omrežij za prediktivno vzdrževanje mehanskih pogonov (Prognostics and health management of mechanical drives based on novel MEMS sensor networks), L2 4160 MEMS, 2011-2014.
   • Structuring of Work Related Competences in Chemical Engineering, STRENGTH, 2013-1-ES1-LEO05-66726, Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Project, 2013-2015.

    

    

   www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri