doc. dr. Darija Skubic

dr. Darija Skubic
Docentka za področje didaktike slovenščine / Assistant Professor of Slovene Language Teaching Methodology
Oddelek za predšolsko vzgojo / Department of Preschool Education

Kabinet / Room: 135
Telefon / Telephone: 01 5892 311
E-naslov / e-mail: darija.skubic (at) pef.uni-lj.si
 

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • didaktika slovenščine / Slovene language teaching Methodology
 • razvoj zgodnje pismenosti / Slovene language early literacy development
 • slovenščina kot drugi/tuji jezik / Slovene as second/foreign language

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Jezik in književnost / Language and Literature
  • Pedagoški govor v vrtcu / Pedagogical Discourse in Kindergarten
  • Medpredmetne povezave / Intersubject Connections

  Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

  • Jezik v vrtcu / Language in Kindergarten
  • Magistrski seminar / Master's Seminar
  • Povezovalni kurikulum / Integrative Currriculum

  Koordiantorstvo:

  • Študijski program za pedagoško izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje (PI-PV) / Study Programme Of Teacher Training In Preschool Education

  Projekti / Projects:

   Sodelovanje pri projektih / Participation in projects

   • Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje 2008–2013 / Professional training of workers for the implementation of elements of special pedagogical principles of the concept of Reggio Emilia in the field of preschool education 2008-2013
   • Evropski projekt Leonardo De Vinci: Podporna zaposlitev in usposabljanje za delo za osebe z učnimi težavami (sodelujoče države: Slovenija, Španija, Turčija, Velika Britanija) / The Leonardo De Vinci EU Project: Supported Employment and Job Coaching for People with Learning Difficulties - JOB 4 ME (countries included: Slovenia, Spain, Turkey, United Kingdom)