asist. dr. Polona Gradišek

dr. Polona Gradišek
Asistentka za področje pedagoške psihologije / Teaching Assistant for Educational Psychology
Oddelek za temeljni pedagoški študij / Department of Education Studies

Kabinet / Room: 319
Telefon / Telephone: 01 5892 328
E-naslov / e-mail: polona.gradisek (at) pef.uni-lj.si
 

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • Pedagoška psihologija / educational psychology
 • Pozitivna psihologija / positive psychology
 • Vrline učiteljev / teachers’ character strengths
 • Vodenje razreda / classroom management
 • Profesionalni razvoj učiteljev / teachers’ professional development
 • Izobraževanje učiteljev / teacher education
 • Nadarjeni učenci / gifted students

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Pedagoška psihologija (Educational Psychology)
  • Razvojna in pedagoška psihologija (Developmental and Educational Psychology)
  • Razvojna psihologija (Developmental Psychology)
  • Sodelovanje, svetovanje in timsko delo (Cooperation, Counselling and Teamwork)
  • Timsko delo v vzgoji in izobraževanju (Teamwork in Education)

  Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

  • Timsko delo in supervizija (Teamwork and supervision)