Inštitut in raziskovalni centri

Znanstveno-raziskovalno in umetniško delo poteka v okviru inštituta in raziskovalnih centrov. 

Inštitut za znanstveno - raziskovalno in umetniško delo

Naloga inštituta, ki tesno sodeluje s komisijo za raziskovalno in umetniško delo, je predvsem koordinacija in organizacija dela na tem področju. >>

 Center za študij edukacijskih politik (CEPS)

CEPS v različnih oblikah sodeluje z mnogimi univerzami in drugimi visokošolskimi ustanovami v tujini. Center nudi podporo študijskemu in raziskovalnemu delu na Pedagoški fakulteti, sodeluje pa tudi z nekaterimi drugimi fakultetami Univerze v Ljubljani.  >>

Center za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje (CNIU)

Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani v okviru Centra za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje po Pravilniku o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS 64/2004) izvajamo programe za izpopolnjevanje. >>

Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN)

V Centru za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN) povezujemo znanja, izkušnje in ideje raziskovalcev in praktikov s področja nadarjenosti, izvajamo različne razvojno-raziskovalne, izobraževalne in svetovalne dejavnosti ter si s svojim delom prizadevamo za promocijo nadarjenosti v smislu spodbujanja kakovosti življenja nadarjenih ter v skladu z vizijo Strategije razvoja Slovenije. [več o CRSN ...]

Center KemikUm – razvojno-inovacijski učni laboratorij UL Pedagoške fakultete

Vizija Centra KemikUm je prispevati na različnih področjih, ki temeljijo na razvoju inovacij, njihovi izvedbi in evalvaciji v povezavi med univerzo-šolami-podjetji, kot na primer: Izboljšanje kakovosti poučevanja in učenja kemije glede na potrebe v šolski praksi ter v podjetjih in lokalnem okolju; Spodbujanje interesa mladih za kemijo; Izboljševanje ozaveščenosti o vlogi kemije v družbi in pomenu trajnostnega razvoja, ipd.

Center za diskretno matematiko Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani (CDM UL PEF)

Glavno poslanstvo centra CMD UL PEF je raziskovalna dejavnost na področju diskretne matematike in promocija in popularizacija diskretne matematike v slovenskem in svetovnem merilu.

Center za kognitivno znanost Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete

Center za kognitivno znanost združuje pedagoške in raziskovalne delavce, ki se primarno ukvarjajo s širšim področjem kognitivne znanosti.

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri