doc. dr. Jerneja Pavlin

dr. Jerneja Pavlin
Docentka za fizikalno izobraževanje / Assistant Professor of Physics Education
Oddelek za fiziko in tehniko / Department of Physics and Technical Studies
Oddelek za razredni pouk / Department of Primary Teacher Education

Kabinet / Room: P015
Telefon / Telephone: 01 5892 217
E-naslov / e-mail: jerneja.pavlin (at) pef.uni-lj.si 

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • didaktika fizike in naravoslovja / didactics of physics and science
 • didaktične igre v naravoslovju / didactic games in education
 • sodobni materiali / modern materials

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Didaktika naravoslovja I / The Didactics of Natural Sciences I
  • Didaktika naravoslovja II / The Didactics of Natural Sciences II
  • Fizika v naravoslovju / Physics in Nature Science
  • Naravoslovje, fizikalne vsebine / Natural Sciences, Physics
  • Didaktične igre v naravoslovju / Didactic Games in Natural Sciences
  • Poučevanje fizikalnih vsebin v naravoslovju / Teaching Physics Content in Natural Sciences

  Projekti / Projects:

   • Temelji raziskovani projekt/ Basic reseach projekt: J5-6814
    Pojasnjevanje učinkovitosti reševanja problemov s področja trojne narave predstavitev naravoslovnih pojmov / Explaining Effective and Efficient Problem Solving of the Triplet Relationship in Science Concepts Representations (2014 - 2017)