izr. prof. dr. Marija Bešter Turk

dr. Marija Bešter Turk
Izredna profesorica za slovenski jezik / Associate Professor of Slovene Language
Oddelek za razredni pouk / Department of Primary Teacher Education

Kabinet / Room: 019
Telefon / Telephone: 01 5892 235
E-naslov / e-mail: marija.bester (at) pef.uni-lj.si
 

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • slovenski jezik / Slovene language
 • didaktika slovenskega jezika / didactics of Slovene language
 • pismenost / literacy

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • slovenski jezik I / Slovene Language I
  • slovenski jezik II / Slovene Language II
  • didaktika slovenskega jezika / Didactics of Slovene Language
  • didaktika slovenščine / Didactics of Slovene Language
  • pedagoško sporazumevanje v slovenščini / Pedagogical Communication in Slovene Language
  • pragmatično jezikoslovje / Pragmatic Lingustics

  Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

  • didaktika slovenskega jezika in opismenjevanja v slovenskem jeziku / Didactics of Slovene Language and Literacy in Slovene Language
  • medpredmetno povezovanje / Cross-curricular Projects
  • raziskovanje prakse / Practice Research