doc. dr. Katarina Senta Wissiak Grm

dr. Katarina Senta Wissiak Grm
Docentka za področje kemijskega izobraževanja / Assistant Professor of Chemical Education
Oddelek za biologijo, kemijo in gospodinjstvo / Department of Biology, Chemistry and Home Economics

Katedra za kemijo in kemijsko izobraževanje

Kabinet / Room:  P041
Telefon / Telephone: 01 5892 204
E-naslov /e-mail: Katarina.Wissiak (at) pef.uni-lj.si
 

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • didaktika kemije / didactics of chemistry
 • praktično pedagoško usposabljanje v OŠ / practical pedagogical training in primary school
 • naravoslovna pismenost / scientific literacy

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Didaktika kemije I / The Didactics of Chemistry I
  • Eksperimentalno delo I /  Experimental Work I
  • Didaktika kemije II  z učno prakso / The Didactics of Chemistry II with Teaching Practice
  • Eksperimentalno in projektno delo z učno prakso / Experimental and Project Work with Teaching Practice
  • Kemija II / Chemistry II
  • Razvoj kemije / The Development of Chemistry
  • Strokovna angleščina za kemike / Professional English for Chemistry
  • Praktično pedagoško usposabljanje iz kemije / Practical Pedagogical Training at Chemistry
  • Zanimiva kemija za mlajše otroke / Interesting Chemistry for Young Children

  Projekti / Projects:

   • Professional Reflection Oriented Focus on Inquiry Based Learning and Education though Science (PROFILES); Science in Society; 2010-2014.
   • E-učbeniki s poudarkom na naravoslovnih predmetov v osnovni šoli, Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2014 / E-books with an emphasis on science subjects in primary school; ESS EU in MIZŠ; 2008 – 2013.
   • ”Kompetence naravoslovne pismenosti, skupne vsem naravoslovnim strokam, Kemija: Razvoj naravoslovnih kompetenc” Operativni program razvoja človeških virov / "Competencies science literacy, common to all natural science disciplines, Chemistry: Development of Science Competences”; ESS EU in MIZŠ; 2008 - 2011.
   • ”Razvoj modela raziskovanja pedagoške prakse za učinkovito poučevanje naravoslovnih predmetov v OŠ in SŠ” / Development of a model of researching educational practices for effective teaching of science subjects in primary and secondary schools"
   • “Partnerstvo fakultet in šol, Model 1: Partnerstvo v izvajanju praktičnega pedagoškega usposabljanja študentov pedagoških študijskih programov

    

    

   www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri