asist. dr. Karmen Mlinar

dr. Karmen Mlinar
Asistentka za področje teorija vzgoje / Teaching assistant of Theory of Education
Oddelek za temeljni pedagoški študij / Department of Education Studies

Kabinet / Room: 125
Telefon / Telephone: 01 5892 255
E-naslov / e-mail: karmen.mlinar (at) pef.uni-lj.si

 

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • spoštovanje drug(ačn)osti drugega / respect of the other as different
 • inkluzija v vzgoji in izobraževanju / inclusion in education
 • medkulturni dialog / intercultural dialog
 • sovražni govor / hate speach
 • pravičnost v vzgoji in izobraževanju / justice in education
 • marginalizirane skupine / marginalized groups

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

 • Teorija vzgoje s pedagoško prakso (študijski program Razredni pouk) / Theory of Education with Pedagogical Practice (Study Programme Primary Teacher Education)
 • Teorija vzgoje (študijski program Socialna pedagogika) / Theory of Education (Study Programme Social Pedagogy)
 • Teorija vzgoje (študijski program Likovna pedagogika) / Theory of Education (Study Programme Fine Art Education)
 • Družboslovne študije (študijski program Predšolska vzgoja) / Social studies (Study Programme Preschool Education)
 • Medpredmetne povezave (študijski program Predšolska vzgoja) / Intersubject Connections – Projects (Study Programme Preschool Education)