doc. dr. Marcela Batistič Zorec

dr. Marcela Batistič Zorec
Docentka za razvojno psihologijo / Lecturer of Developmental Psychology
Oddelek za predšolsko vzgojo / Department of Preschool Education

Kabinet / Room: 135
Telefon / Telephone: 01 5892 233
E-naslov / e-mail: marcela.batistic (at) pef.uni-lj.si

 

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • Razvoj in učenje v zgodnjem otroštvu / Development and learning in early childhood
 • Vloga razvojne psihologije v predšolski vzgoji / The role of developmental psychology in preschool education
 • Subjektivne teorije vzgojiteljev / Subjective theories of preschool teachers
 • Prikriti kurikulum in dnevna rutina v vrtcu / Hidden curriculum and daily routine in preschool
 • Participacija otrok v vzgojno-izobraževalnem procesu / Participation of children in educational process
 • Reggio Emilia pristop / Reggio Emilia Approach

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Razvojna psihologija / Developmental Psychology

  Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

  • Otroštvo in vzgoja / Childhood and Education
  • Demokratizacija predšolske vzgoje / Democratization of Preschool Education
  • Razvoj in kakovost vrtcev / Development and Quality in Preschools

  Projekti / Projects:

   • Kakovost in zagotavljanje kakovosti v vrtcu / Quality and quality assurance in preschool (2000-2002) sodelavka - raziskovalka. Filozofska fakulteta - Oddelek za psihologijo, Ministrstvo za šolstvo in znanost, nosilka L. Marjanovič Umek.
   • Stališča vzgojiteljic predšolskih otrok do otroštva in vzgoje v vrtcih / The viewpoints of preschool teachers towards the childhood and preschool education (2000-2002),  sodelavka - raziskovalka. Evalvacijska študija: Pedagoška fakulteta, Ministrstvo za šolstvo in znanost, nosilka dr. B. Kroflič.
   • E-chreches: Analisys of women employed in ECEC services’ specific needs related to e-learning (2005-2007), Mednarodni projekt financiran iz ESS, nosilec dr. S. Kocjančič.
   • Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje v letih 2008 – 2013 / The Professional Training of Professional Workers to Include the Elements of the Special Pedagogical Principles of the Reggio Emilia Concept in the Area of Preschool Education in the years 2008 – 2013, sodelavka - raziskovalka in namestnica vodje projekta. Projekt je bil financiran iz ESS in MŠŠ RS, nosilka dr. T. Devjak.
   • Gozdna pedagogika v predšolskem obdobju: učenje zgodnjega naravoslovja ob prosti igri in vodenih dejavnostih v gozdu / Forest education in preschool: early learning of natural science in free play and guided activities in the forest (februar – oktober 2015), sodelavka. Projekt UL PeF, nosilka dr. M. Kos.