izr. prof. dr. Jurij Selan

Dr. Jurij Selan
Izredni profesor za likovno teorijo / Associate Professor for Visual Art Theory
Oddelek za likovno pedagogiko / Department of Fine Art Education

Kabinet / Room: 008
Telefon / Telephone: 01 5892 314
E-naslov / e-mail: Jurij.Selan (at) pef.uni-lj.si

 

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • Likovni jezik / Visual language

  •   Likovna gramatika (likovni elementi, likovna morfologija, likovna sintaksa) / Visual Art Grammar (Art Elements, Art Morphology, Art Syntax (Space and Composition))
  •   Odnos med likovnim in besednim jezikom / Relationship between Visual and Verbal Language
  •   Vloga likovnega jezika v likovnem izobraževanju / The Role of Visual Language in Art Education

 • Umetnost in diskurz / Art and Discourse

  •   Primarni in sekundarni diskurz / Primary and Secondary Discourse
  •   Sodobna umetnost in diskurz / Contemporary Art and Discourse
  •   Hipotetična umetnost / Hypothetical Art
  •   Diskurz in likovno izobraževanje / Discourse and Art Education

 • Umetnostna hermenevtika in interpretacija / Art Hermeneutics and Interpretation
 • Barva in Oblika / Colour and Shape

  •   Barvni modeli v umetnosti in v znanosti / Colour models in Art and Science
  •   Barvni in oblikovni modeli / Colour and Shape Models

 

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Likovna teorija 1, 2, 3, 4 / Visual Art Theory 1, 2, 3, 4
  • Grafično oblikovanje 1, 2 / Graphic Design 1, 2

   

  Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

  • Likovna teorija / Visual Art Theory

   

   

   

  www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri