prof. dr. Matija Cencelj

dr. Matija Cencelj
Redni profesor za področje matematike / Professor of Mathematics
Oddelek za matematiko in računalništvo / Department of Mathematics and Computer Science


Kabinet / Room: P 030
Telefon / Telephone: 01 5892 272
E-naslov / e-mail: matija.cencelj (at) pef.uni-lj.si

 Osebna bibliografija

 Osebna spletna stran / Personal webpage

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:


Topologija in geometrija nasploh, še posebej / Topology and Geometry, in particular:

 • Kohomološka teorija dimenzije / Cohomological dimension theory
 • Teorija razširitev / Extension theory
 • Groba geometrija / Coarse geometry

 

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Elementarna geometrija / Elementary geometry
  • Višja geometrija / Higher geometry
  • Matematika v umetnosti / Mathematics in arts

   

  Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

  • Geometrija nekoč in danes / Geometry Past and Present

   

  Projekti / Projects:

   • Temeljni raziskovalni program: Topologija, geometrija in nelinearna analiza (Research Programme: Topology, geometry and nonlinear analysis) (1.1.1999 – 31.12. 2020)
   • Splošna topologija in metode teorije množic. (General topology and set theoretic methods) (1.8.2013 – 31.7.2016)
   • Limitne množice iteracijskih sistemov v dimenzijah 3 in 4. (Limit sets of iterative systems in dimension 3 and 4) (1.7. 2014 – 30. 6. 2017)