prof. dr. Dušan Repovš

dr. Dušan Repovš
Redni profesor za področje geometrije in topologije / Professor of  Geometry and Topology
Oddelek za matematiko in računalništvo / Department of Mathematics and Computer Science


Kabinet / Room: 023
Telefon / Telephone: 01 5892 323
E-naslov / e-mail: dusan.repovs (at) pef.uni-lj.si

 Osebna bibliografija

 Osebna spletna stran / Personal webpage

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • nelinearna analiza in njena uporaba / Nonlinear Analysis​ and its Applications
 • topologija in njega uporaba / Topology and its Applications
 • geometrija / Geometry
 • teorija množic / Set Theory
 • algebra / Algebra

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

 • Elementarna geometrija / Elementary Geometry
 • Višja geometrija / Higher Geometry
 • Analitična topologija / Analytic Topology
 • Teorija vozlov / Knot Theory
 • Metrični prostori / Metric Spaces
 • Elementarna topologija / Elementary Topology 
 • Matematika v umetnosti / Mathematics in Arts

Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

 • Geometrija nekoč in danes / Geometry Past and Present​

Projekti / Projects:

 • P1-0292  Topologija, geometrija in nelinearna analiza (Topology, geometry and nonlinear analysis), ARRS, 1.1.1999-31.12.2020
 • N1-0114 Algebrajski odtisi geometrijskih značilnosti v homologiji (Algebraic footprints of geometric characteristics in homology), ​ARRS, 1.10.2019-30.9.2022
 • N1-0083 Forsing, fuzija in kombinatorika odprtih pokritij (Forcing, fusion, and combinatorics of open covers), ​ARRS, 1.10.2018-30.9.2021
 • N1-0064 Analiza zveznih in diskretnih matematičnih modelov v biologiji, kemiji in genetiki (Analysis of continuous and discrete mathematical models in biology, chemistry and genetics​ ), ARRS, 1.11.2017-31.10.2020
 • J1-8131 Zvezni in diskretni sistemi v nelinearni analizi  (Continuous and discrete systems in nonlinear analysis), ARRS, 1.5.2017-30.4.2020
 • BI-US/18-20-096 Grobe geometrijske lastnosti in teorija mere (Coarse geometric properties and measure theory​), ARRS, 1.10.2018-30.9.2020
 • BI-US/18-19-003 Topološka in geometrijska struktura višjedimenzionalnih geodetskih prostorov (Topological and geometric structure of higher-dimensional geodesic spaces), ARRS, 1.1.2018-31.12.2019​​
 • BI-RU/19-20-009 Kombinatorični aspekti teorije polinomskih identitet (Combinatorial aspects of the theory of polynomial identities), ARRS, 1.1.2019 - 31.12.2020