izr. prof. dr. Jera Gregorc

dr. Jera Gregorc
Izredna profesorica za področje motopedagogike / Associate Professor of Motopedagogic
Oddelek za predšolsko vzgojo / Department of Preschool Education

Kabinet / Room: 126
Telefon / Telephone: 01 5892 317
E-naslov / e-mail: jera.gregorc (at) pef.uni-lj.si

 

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • Motorika predšolskega otroka / Motoric of preschool child
 • Gibanje / Movement
 • Zdrav življenjski slog / Healthy lifestyle
 • Učenje v predšolskem obdobju / Preschool learning process

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Motorika predšolskega otroka / Motoric of preschool child
  • Gibanje / Movement
  • Planinstvo / Mountaineering
  • Gibanje – Metoda igre / Movement – Method of game

  Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

  • Gibanje v Kurikulumu za vrtce/ Movement in Curriculum for preschool education

  Projekti / Projects:

   • Diseminacija Aplikativne Motopedagogike kot koncepta »Igra-gibanje-razvoj«. (Dissemination of Applied Motopedagogic as the concept »Game-movement-development«. Projekt se izvaja v vrtcu HC Andersen, enoti Marjetica.