doc. dr. Maja Umek

dr. Maja Umek
Docentka za področje didaktike družboslovja / Assistant Professor of Didactic of Social Studies
Oddelek za razredni pouk /Department of Primary Teacher Education,
Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko / Department for Special Education and Rehabilitation
Oddelek za kemijo in gospodinjstvo / Department for Biology, Chemistry and Home Economics

Kabinet / Room: 202
Telefon / Telephone: 01 5892 295
E-naslov / e-mail: maja.umek (at) pef.uni-lj.si
 

 Osebna bibliografija

 

 

Raziskovalna področja / Research areas:

 • didaktika družboslovja / didactics of social studies
 • kartografsko opismenjevanje / map literacy
 • integrirana pedagoška praksa pouka družboslovja / integrated pedagogical practice of social studies

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Družboslovje / Social Studies
  • Didaktika družboslovja I / The Didactics of Social Studies I
  • Didaktika družboslovja II /The Didactics of Social Studies II
  • Učenje in poučevanje otrok s PP: družboslovje / Teaching and Instructing Children with Special Needs: Social Studies
  • Prebivalstvo in okolje / The Population and the Environment
  • Intercultural Slovenia in multicultural Europe

  Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

  • Izbrana poglavja družboslovja / Selected Themes from Social Studies
  • Izbrana poglavja didaktike družboslovja / Selected Themes from Didactics of Social Studies
  • Medpredmetno povezovanje / Intersubject Connection

  Projekti / Projects:

   • EU4PRIM Enhanced EU content in primary school curricula; Kurikuli osnovnih šol obogateni z vsebinami o Evropski uniji. Vodja projekta dr. Ana  Bojinović Fenko FDV  (1.9.2014 – 31.8. 2015)