prof. dr. Jože Rugelj

dr. Jože Rugelj

Redni profesor za področje Računalništvo v izobraževanju / Full Professor of Computer Science in Education
Oddelek za matematiko in računalništvo / Department of Mathematics and Computer Science

Kabinet / Room: 133
Telefon / Telephone: 01 5892 226
E-naslov / e-mail: joze.rugelj (at) pef.uni-lj.si

 

 Osebna bibliografija

 Osebna spletna stran / Personal webpage

Raziskovalna področja / Research areas:

 • didaktika računalništva/ didactics of computer science
 • IKT za izobraževanje / ICT for education
 • računalniško podprto skupinsko delo in sodelovanje na daljavo / computer supported cooperative work
 • večpredstavnost v izobraževanju / multimedia learning
 • učenje z uporabo iger / game based learning

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Didaktika računalništva / Didactics of Computer science
  • Računalniške komunikacije / COmputer Communications
  • Sistemska programska oprema / System Software
  • Z IKT podprta učna gradiva / ICT supported learning materials
  • IKT za OPP / ICT for persons with special needs

  Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

  • Izbrana poglavja računalništva z didaktiko / Selected Topics from Computer Science with Didactics
  • IKT v izobraževanju / ICT in education

  Ph.D. thesis reviewer

  • Sonia Souza, Sheffield Hallam University (2006)
  • Vladimir Tomberg, Tallinn University (2013)
  • Martin Sillaots, Tallinn University (2015)
  • Fatih Güllü, Tallinn Technical University (2017)

  Projekti / Projects:

   Mednarodni projekti /International projects

   • C4G – Coding for Girls
    Koordinator projekta: dr. Jože Rugelj, prof.
    Projektna skupina na PEF: dr. Irena Nančovska Šerbec, doc., mag. Alenka Žerovnik, Špela Cerar, Anja Luštek, Mateja Bevčič
    Prijavitelj: Univerza v Ljubljani
    Spletna stran projekta:   https://www.coding4girls.eu
    Trajanje projekta: 2 leti, 2018 - 2020
    Šifra projekta: 2018-1-SI01- KA201-047013
   • SOFTVETS
    Koordinator projekta: dr. Lada Radin, DVM
    Projektna skupina na PEF: dr. Jože Rugelj, Sanja Jedrinović, Anja Luštek, Mateja Bevčič
    Prijavitelj: Sveučilište u ZagrebuSoftvets
    Spletna stran projekta:   http://www.softvets.eu
    Trajanje projekta: 2 leti, 2018 - 2020
    Šifra projekta: 2018-1-HR01-KA203-047494
   • GLAT - Games for Learning Algoritmic Thinking
    Nacionalni koordinator projekta: dr. Jože Rugelj, prof.
    Projektna skupina na PEF: dr. Irena Nančovska Šerbec, doc., mag. Alenka Žerovnik, Anja Luštek, Mateja Bevčič
    Prijavitelj: Sveučilište u Rijeci
    Spletna stran projekta:   https://glat.uniri.hr
    Trajanje projekta: 2 leti, 2017 - 2019
    Šifra projekta: 2017-1-HR01-KA201-035362
   • GameIT: Gamestorming for Innovative Teaching
    Nacionalni koordinator projekta: dr. Jože Rugelj, prof.
    Projektna skupina na PEF: Sanja Jedrinović, Mateja Bevčič
    Prijavitelj: Philological School of Higher Education, Wroclaw, Poland
    Spletna stran projekta:   https://www.wsf.edu.pl/wspolpraca-z-zagranica,gameit.xml
    Trajanje projekta: 3 leta, 2017 - 2020
    Šifra projekta: 2017-1-PL01- KA203-038535
   • Creative Classroom
    Nacionalni koordinator projekta: dr. Jože Rugelj, izr. prof.
    Projektna skupina na PEF: dr. Irena Nančovska Šerbec, doc., mag. Alenka Žerovnik, Špela Cerar, Matej Zapušek
    Prijavitelj: AS BCS Koolitus, Estonija
    Spletna stran projekta:  http://www.bcskoolitus.ee/creativeclass/
    Trajanje projekta: 2 leti, 2014 - 2016
    Šifra projekta: 2014-1-EE01-KA201-000525
   • ALICT ‐ Active Learning with Information and Communication Technology
    Nosilec projekta: dr. Jože Rugelj
    Prijavitelj projekta: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
    Partnerji: South-­West University "Neofit Rilski", BG,  University of Agder, NO
    Program: Norveški finančni mehanizem 2009-2014; Inter-institutional Cooperation Projects in Higher Education (Intensive ProgrammesIP)
    Obdobje projekta: 2014
    Šifra projekta: NFM-NFM-18/14
   • SEGAN – Serious Learning Games
    Nacionalni koordinator projekta: dr. Jože Rugelj, izr. prof.
    Projektna skupina na PEF: dr. Irena Nančovska Šerbec, doc., mag. Alenka Žerovnik, Špela Cerar, Matej Zapušek
    Koordinator projekta: Carlos Vaz de Carvalho, Instituto Superior de Engenharia do Porto
    Naročnik projekta: EU, Lifelong Learning Programe
    Trajanje projekta: 2 leti, 2011-2013
    Šifra projekta: 519332-LLP-1-2011-1-PT-KA3-KA3NW
   • PSST! - Personal & Shared Strategies for Teachers in Web 2.0
    Nacionani koordinator: dr. Jože Rugelj, izr. prof.
    Erasmus Intensive Programme
    Paedagogische Hochschule Ooe, Linz, Austria
    Obdobje projekta: 2013
    Šifra projekta: 2013-1-AT1-ERA10-09824
   • SELEAG – Serious Learning Games
    Nacionalni koordinator projekta: dr. Jože Rugelj, izr. prof.
    Projektna skupina na PEF: dr. Irena Nančovska Šerbec, mag. Alenka Žerovnik, Špela Cerar, Matej Zapušek
    Koordinator projekta: Carlos Vaz de Carvalho, Instituto Superior de Engenharia do Porto
    Naročnik projekta: EU, Comenius 3.1
    Trajanje projekta: 2 leti, 2009-2011
    Šifra projekta: 503900-LLP-1-2009-1-PT-COMENIUS-CMP
   • SAKE - Web Architecture as a Learning Technology for Constructivist e-Learning
    Naročnik projekta: ESS in MVZT, Structural Funds Project
    Trajanje projekta: 2 leti, 2009-2010
    Šifra projekta: 3211-09-000541
    Spletna stran projekta: http://sake.nil.si
   • ESPANT - European Study Programme for Advanced Networking Technologies
    Nacionani oordinator projekta na PEF: izr.prof. dr. Jože Rugelj
    Projektna skupina: dr. Irena Nančovska Šerbec, Mateja Strnad, Matej Zapušek, Alenka Žerovnik in dr. Jože Rugelj
    Naročnik projekta: Erasmus
    Prijavitelj:  Katholieke Hogeschool Sint-Lieven, Belgija
    Trajanje projekta: 2008-2010
    Šifra projekta: 142015-LLP-1-2008-1-BE-ERASMUS-ECDEM
   • Spletni sistemi za učenje in testiranje in sistemi za upravljanje z učenjem
    Nacionalni koordinator projekta: izr. prof. dr. Jože Rugelj
    Projektna skupina: člani katedre za računalništvo in didaktiko računalništva
    Naročnik projekta: Republika Makedonija, MVŠZ RS
    Trajanje projekta: 2008 - 2009
   • Job Oriented e-Learning in Biotechnology and Environment Protection
    Nacionalni koordinator projekta: izr. prof. dr. Jože Rugelj
    Projektna skupina na PEF: dr. Irena Nančovska Šerbec, Alenka Žerovnik, Aleš Videnšek
    Program: EU, Leonardo da Vinci
    Trajanje projekta: 2003 – 2005
    Prijavitelj: Sofia University "St. Kliment Ohridski" (NIS-SU), Bolgarija
    Šifra projekta: BG/02/B/F/PP-132106 
   • GISAS - Geographical Information Systems (GIS) Applications for Schools
    Nacionalni koordinator projekta: izr. prof. dr. Jože Rugelj
    Program: EU, Minerva
    Trajanje projekta: 2003 – 2005
    Prijavitelj: University of Helsinki, Finska
    Šifra projekta110803-CP-1-2003-1-FI-MINERVA-M

   Nacionalni projekti in raziskovalni programi

   • L2―0603 Virtualna učilnica za računalniško podprto učenje na daljavo 
1.7.1998―30.6.2000, nosilec projekta: dr. Jože Rugelj
   • L2―9085 Nadgradnja telematskih storitev z orodji za tvorjenje novih znanj, nosilec projekta: dr. Jože Rugelj
   • L5―6135 Vključevanje informacijske tehnologije v modele poučevanja in učenja 
1.7.2004―30.6.2007, sodelavec na projektu: dr. Jože Rugelj
   • L2―0461 Razvoj sistema digitalnega založništva s podporo učenju na daljavo
 1.7.1998―30.6.2001, sodelavec na projektu: dr. Jože Rugelj
   • L2―1359 Zgoščevanje in digitalni prenos video signala
 1.1.1999―30.6.2001, sodelavec na projektu dr. Jože Rugelj
   • P2―0016 Telekomunikacijski sistemi 1.1.1999―31.12.2013, 
dr. Jože Rugelj sodelavec na programu
   • P2―0095 Vzporedni in porazdeljeni sistemi 1.1.1999―31.12.2012, 
dr. Jože Rugelj sodelavec na programu
   • IKT v pedagoških študijskih programih UL (NIO9), 2017 – 2018,    European Social Fund in Republika Slovenija, prof.dr. Jože Rugelj, član ožjega projektnega sveta

    

    

   www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri