mag. Luka Praprotnik

mag. Luka Praprotnik
tehniški sodelavec / Technical Associate
Oddelek za biologijo, kemijo in gospodinjstvo / Department of Biology, Chemistry and Home Economics

Katedra za biološko in okoljsko izobraževanje

Katedra za gospodinjstvo in didaktiko gospodinjstva

Kabinet / Room: P029
Telefon / Telephone: 01 5892 266
E-naslov / e-mail: luka.praprotnik (at) pef.uni-lj.si

 

 Osebna bibliografija

 

 

Predmeti na 1. stopnji / Courses (First Cycle):

  • Didaktika biologije I / Didactics of Biology I
  • Didaktika biologije II / Didactics of Biology II
  • Didaktika biologije III / Didactics of Biology III
  • Didaktika biologije IV  / Didactics of Biology IV
  • Začetno naravoslovje / Beginner Natural Sciences – biology
  • Naravoslovje / Natural Sciences - biology
  • Varstvo naravne dediščine / Protection of Natural Heritage
  • EPTE Okolje in trajnostni razvoj / Environment and Sustainable Development
  • Narava v vrtcu, vrtec v naravi
  • Narava in mlajši otroci / Nature and young children
  • Gastronomija in kulinarika / Gastronomy and Cookery
  • Načrtovanje prehrane / Planning Nutrition
  • Poznavanje živil / Knowledge of Food
  • Šolska prehrana / School Nutrition
  • Načini prehranjevanja / Ways of Nutrition
  • Potrošniška vzgoja / Consumer Education
  • Prehrana bolnika / The Nutrition of the Patient
  • Zdravo prehranjevanje / Healthy Nutrition

  Predmeti na 2. stopnji / Courses (Second Cycle):

  • Izbrana poglavja biologije z didaktiko / Selected Themes from Biology with Didactics
  • Pouk biologije izven šole  / Out-of-school biology education
  • Okoljsko izobraževanje / Environmental Education
  • Prehransko svetovanje / Nutrition Consultation
  • Molekularni in prehranski vidiki sodobne gastronomije / Molecular and Nutritional Aspects in Current Gastronomy


  Projekti / Projects:

   • Uporaba metod spremljanja gibanja očesa (eye tracking) za analizo učnih procesov v naravoslovju. (Applying eye-tracking methods for analysis of learning processes in science education) Po kreativni poti do praktičnega znanja. Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013. (1.3.2015 – 31.7.2015)
   • Gozdna pedagogika v predšolskem obdobju: učenje zgodnjega naravoslovja ob prosti igri in vodenih dejavnostih v gozdu (interni projekt Pedagoške fakultete, 2015)

    

    

   www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri