Katedra za kemijo in kemijsko izobraževanje

 

V okviru katedre za kemijo in kemijsko izobraževanje razvijamo IKT pripomočke za pouk naravoslovja in kemije v osnovni in srednji šoli. Za povečanje motivacije učencev in dijakov za kemijo posvečamo posebno pozornost povezovanju makroskopskega, submikroskopskega in simbolnega nivoja pri poznavanju novih pojmov in njihovih povezav. S tega področja smo v zadnjih dveh letih objavili štiri članke v mednarodno priznanih revijah s SCI.

 

V okviru mednarodnega raziskovalnega programa skupine razvijamo didaktične pripomočke za poučevanje naravoslovja.


Predstojnik: red. prof. dr. Iztok Devetak

 

Člani/ice katedre za kemijo in kemijsko izobraževanje

IME IN PRIIMEK
NAZIV
dr. Iztok Devetakredni profesor
dr. Vesna Ferk Savecredna profesorica
dr. Katarina Senta Wissiak Grmdocentka
Miha Slapničarasistent
Špela Hrastasistentka
Aljaž Debelaktehniški sodelavec
Luka Vinkoasistent
Nina Zupanctehniški sodelavec

 

Upokojeni sodelavci

IME IN PRIIMEK
NAZIV
dr. Saša A. Glažarredni profesor
dr. Dušan Krnel       izredni profesor

 

Pedagoško delo

 

Ponujene teme za diplomska dela:

MentorNaslov
red. prof. dr. Iztok Devetak

- Naravoslovje v forenziki – spodbujanje interesa za učenje kemije

- Kemija v kontekstu v Slovenskih šolah

- Nadarjeni za naravoslovje

- Kemijski eksperiment pri naravoslovju v 6. in 7. razredu

- Razvoj dvostopenjskega testa razumevanja specifičnih kemijskih pojmov (poudarek na nalogah s področja submikropredstavitev)

- Naravoslovje v sodobni gastronomiji

izr. prof. dr. Vesna Ferk Savec

- Neformalno učenje kemije
- Eksperimentalno delo pri pouku kemije v osnovni šoli
- Informacijsko-komunikacijska tehnologija pri pouku kemije v osnovni šoli

doc. dr. Katarina Wissiak Grm- Preučevanje vpliva videoposnetkov kemijske vsebine v angleškem jeziku pri pouku kemije v slovenskih OŠ
doc. dr. Barbara Modec

- Raziskave koordinacijskih spojin bakra s kinaldinsko kislino

- Raziskave koordinacijskih spojin cinka s kinaldinsko kislino

doc. dr. Franc Požgan- Redukcije 5-oksotetrahidrokumarinskih derivatov

 

 Ponujene teme za magistrska dela:

MentorNaslov

 

 

Raziskovalno delo

Temeljni projekt z naslovom: Pojasnjevanje učinkovitosti reševanja problemov s področja trojne narave predstavitev naravoslovnih pojmov (Explaining Effective and Efficient Problem Solving of the Triplet Relationship in Science Concepts Representations)
Vodja raziskovalnega projekta: red. prof. dr. Saša A. Glažar

 

Povzetek raziskovalnega projekta:
Raziskovalni projekt je namenjen pojasnjevanju strategij reševanja naravoslovnih problemov udeležencev z različnim znanjem naravoslovnih, še posebej pa kemijskih pojmov na treh ravneh predstavitev. Predstavitev treh ravni naravoslovnih pojmov je v kemijskem izobraževanju v zadnjih tridesetih letih pomembno področje raziskovanja doma in po svetu. Tri ravni predstavitev se nanašajo na to, da je mogoče naravoslovne pojme predstaviti s pomočjo eksperimentalnega dela ali opazovanja pojavov (makroskopska raven), s pomočjo razlage opažanj na ravni interakcij med delcev snovi (submikroskopska raven) ter na ravni zapisov razlag z različnimi simboli, ki imajo specifične pomene (simbolna raven). Posameznikova sposobnost reševanja specifičnih naravoslovnih problemov je odvisna od integrativnega razumevanja vseh teh treh ravni. Za pojasnjevanje strategij reševanja naravoslovnih avtentičnih problemov se bodo uporabljale različne tehnike zbiranja podatkov od tistih, ki so za področje izobraževanja manj klasične in se uporabljajo v kognitivnih znanostih (npr. očesni sledilec, psiho­fiziološki parametri, avdio­video snemanja) do tistih, ki so za raziskave na področju naravoslovnega izobraževanja bolj standardne (vprašalniki, testi in preizkusi znanja). Ker je enoznačno nemogoče pojasniti zapletene kognitivne procese je smiselno uporabiti triangulacijo tehnik zbiranja podatkov in jih tudi kompleksnejše analizirati. Iz takih rezultatov je mogoče natančneje sklepati na potekajoče kognitivne procese med določenimi miselnimi aktivnostmi. Na osnovi zaključkov empirične raziskave, ki bo vključevala tudi analizo učiteljevih strategij poučevanja trojne narave kemijskih pojmov v osnovni in srednji šoli ter predmetno­specifičnih kompetenc za izobraževanje učiteljev, bo mogoče podati model poučevanja trojne narave kemijskih pojmov na vseh ravneh šolanja. Omogočala bo tudi razviti vzorčne učne module izbranih naravoslovnih vsebin ne le kemije temveč tudi biologije in fizike, v katerih se odraža trojna narava kemijskih pojmov. Raziskovalni rezultati, smernice poučevanja in učenja trojne narave kemijskih pojmov ter razviti moduli bodo osnova za pripravo monografije ter drugih znanstvenih objav doma in mednarodno.

 

 

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri