Katedra za biološko in okoljsko izobraževanje

 

Na katedri za biološko in okoljsko izobraževanje razvijamo sodobne načine poučevanja naravoslovja in biologije za učence različnih starosti. Raziskujemo, kakšne predstave imajo otroci, mladostniki in študenti o organizmih in bioloških procesih ter jim skušamo pomagati pri odpravljanju napačnih predstav. Pozornost posvečamo tudi preučevanju odnosov do živali in narave nasploh med študenti, bodočimi učitelji in vzgojitelji. Pripravljamo gradiva za praktično delo v naravi, razvijamo preproste biološke ključe za določanje organizmov in študente učimo osnov gojenja organizmov v vivariju.Naš cilj je dvigniti splošno raven naravoslovne in okoljske pismenosti v družbi.

V okviru mednarodnega raziskovalnega programa skupine razvijamo didaktične pripomočke za poučevanje naravoslovja.


Predstojnik: izr. prof. dr. Gregor Torkar
 

Člani/-ice katedre za biološko in okoljsko izobraževanje

IME IN PRIIMEKNAZIV
dr. Iztok Devetakredni profesor
dr. Gregor Torkarizredni profesor
dr. Marjanca Kosdocentka
dr. Jelka Strgarizredna profesorica
Tanja Gregorčičasistentka
mag. Luka Praprotnik         tehniški sodelavec in asistent

 

Pridruženi člani

 

IME IN PRIIMEKNAZIV
dr. Polonca Trebšeredna profesorica
dr. Suzana Žižekdocentka
dr. Iztok Tomažičdocent
mag. Andreja Dolenecasistentka

 

Upokojeni sodelavci

IME IN PRIIMEKNAZIV
dr. Barbara Bajdizredna profesorica

 

 

Pedagoško delo

 

Ponujene teme za diplomska in magistrska dela:

MentorNaslov
izr. prof. dr. Gregor Torkar

- Optimizacija eksperimentov za pouk biologije
- Stališča učencev in dijakov do živali in rastlin
- Zaznavanje in interpretacija piktogramov v naravoslovju
- Praktično delo pri pouku biologije
- Vizualizacija pri pouku biologije

prof. dr. Peter Trontelj

- Računski primeri v podporo poučevanju evolucije v osnovni šoli

- Favna izbrane vretenčarske skupine na območju po lastnem izboru

prof. dr. Damjana Drobne- Učinek Onesnaževal na medonosno čebelo Apis mellifera (več tem)
doc.dr. Lejla Pašić

- Ugotavljanje raznolikosti mikroorganizmov, ki naseljujejo podzemne vode

- Razširjenost genov za odpornost na delovanje antibiotikov v plazmidih sevov izoliranih iz jamskega srebra

doc. dr. Martina Turk

- Biotehnološka uporaba gliv

- Bakterije v Ljubljanici

doc.dr. Polona Zalar

- Polifazna identifikacija izbrane skupine gliv

- Gojenje gob

doc. dr. Rudi Verovnik

- Ekologija in ogroženost velikega frfotavčka (Leptidea morsei) (Lepidoptera:Pieridae) v Sloveniji

- Analiza favne dnevnih metuljev (Lepidoptera) določenega območja Slovenije

- Ekologija in ogroženost strašničinega mravljiščarja (Maculinea teleius) (Lepidoptera: Lycaenidae) na Ljubljanskem barju

- Vpliv zaraščanja suhih travnikov na spremembe v sestavi in pestrosti favne dnevnih metuljev na izbranem območju v Sloveniji

- Vpliv listnega izvlečka orjaškega dežena na kalitev

- Vpliv izvlečkov japonskega dresnika na mitozo

doc. dr. Jasna Dolenc Koce

- Vpliv listnega izvlečka orjaškega dežena na kalitev

- Vpliv izvlečkov japonskega dresnika na mitozo

 

 

 

Raziskovalno delo

Raziskovalna področja:

 • Razvoj okoljske pismenosti na vseh ravneh šolanja
 • Pouk biologije in okoljskih vsebin izven VI institucij
 • Vizualizacija v biološkem in okoljskem izobraževanju
 • IKT v biološkem in okoljskem izobraževanju
 • Razvoj zdravstvenih kompetenc pedagoških delavcev

 

Projekti:

 • Building on scientific literacy in evolution towards scientifically responsible Europeans (CA17127, COST projekt, 13.4.2018-10.9.2022)   
   https://www.cost.eu/actions/CA17127/#tabs|Name:overview
 • Za kakovost slovenskih učbenikov – KAUČ (1.2.2017 - 30.6.2022)  http://www.kauc.si/
 • Promocija biotske pestrosti v Krajinskem parku Kolpa (PRO-BIO-KOLPA). Po kreativni poti do praktičnega znanja. Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013. (1.3.2017 – 31.7.2015)

 • Uporaba metod spremljanja gibanja očesa (eye tracking) za analizo učnih procesov v naravoslovju. Po kreativni poti do praktičnega znanja. Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013. (1.3.2015 – 31.7.2015)
 • Monitoring in promocija biotske pestrosti v Krajinskem parku Logarska dolina. Po kreativni poti do praktičnega znanja. Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013. (1.3.2015 – 31.7.2015)
 • Naravi naproti II. Po kreativni poti do praktičnega znanja. Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013. (1.3.2015 – 31.7.2015)
 • TEALEAF - Teaching Ecology through Apps : Learning Engagement And Fun. Erasmus+ projekt. (01.09.2014 – 31.08.2017)
 • SUSTAIN - Supporting Science Teaching Advancement Through Inquiry. Comenius projekt. (1.12.2013 – 30.11.2016)
 • Naravi naproti: razvoj interaktivnih didaktičnih gradiv za spodbujanje trajnosti. Po kreativni poti do praktičnega znanja. Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013. (1.3.2014 – 30.9.2014)
 • Biotska pestrost in Natura 2000 v Krajinskem parku Logarska dolina. Po kreativni poti do praktičnega znanja. Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013. (1.3.2014 – 30.9.2014)
 • Gozdna pedagogika v predšolskem obdobju: učenje zgodnjega naravoslovja ob prosti igri in vodenih dejavnostih v gozdu (interni projekt Pedagoške fakultete, 2015)

 

 

Uporabne povezave

 

 

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri