Oddelčni koordinatorji

Matematika:
dr. Boštjan Kuzman

Računalništvo:
dr. Irena Nančovska Šerbec

Socialna pedagogika:
Tatjana Pleško Zalar

Predšolska vzgoja:
dr. Sanja Berčnik

Razredni pouk:
dr. Mojca Pečar

Likovna pedagogika:
dr. Robert Potočnik

Biologija, kemija, gospodnijstvo:
dr. Stojan Kostanjevec

Logopedija:
dr. Damjana Kogovšek

Fizika-tehnika:
dr. Gregor Bavdek

Specialna in rehabilitacijska
pedagogika:

dr. Nika Jenko

Kognitivna znanost:
dr. Toma Strle