Naravi naproti II

 

Sodelujoče institucije:

Pedagoška fakulteta Univerza v Ljubljani

Logarska dolina, d. o. o.

Center RINKA, zavod za turizem in trajnostni razvoj Solčavskega

 

Trajanje projekta:

marec-julij 2015

 

Kratek opis projekta

S projektom želimo nadgraditi lanskoletni projekt Naravi naproti, kjer smo razvili različna izobraževalna gradiva za učence in druge ciljne skupine. Obstoječa gradiva bomo preoblikovali in nadgradili za  zgodnje poučevanje angleščine v osnovni šoli. Dodatno nameravamo razviti tudi nova gradiva ter nadgraditi obstoječo botanično učno pot. S tem želi Pedagoška fakulteta podpreti izobraževalna prizadevanja podjetja ter hkrati omogočiti študentom razvoj specifičnih kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj. Delo v praksi je s stališča študenta predvsem pomembna za osmišljanje študija. Problem ostaja pomanjkljivo sodelovanja med visokošolskimi zavodi in gospodarstvom; študenti redko sodelujejo tudi pri organiziranju neformalnih oblik izobraževanja, ki jih pogosto organizirajo različni subjekti s področja gospodarstva. Na projektnem območju si sodelujoče podjetje prizadeva razvijati trajnostni turizem, ki bo obiskovalce in domačine osveščal in usmerjal k ohranjanju narave, biotske pestrosti in trajnostni rabi naravnih virov. Nedvomno je razvoj destinacij trajnostnega turizma v vzponu, vendar zahteva premišljeno strategijo in strokovno podporo, ki v kadrovsko podhranjenem projektnem območju ne zadostuje.

 

V ta namen želimo ustvariti inovativno interdisciplinarno okolje, kjer bodo študenti ob pomoči mentorjev lahko izrazili svoje potenciale ter si pridobili dragocene izkušnje.

 

Namen projekta je aktivno prizadevanje za ozaveščanje o pomenu ohranjanja narave in biotske pestrosti v zavarovanih območjih, kot je Logarska dolina. Na Svetovnem vrhu za Zemljo leta 1992 v organizaciji Združenih narodov so podali globalno pobudo Agenda 21, kjer je izobraževanje ena od ključnih tem - glavni namen je dvig nivoja naravoslovnega znanja in okoljske zavesti v javnosti. Z razvojem in implementacijo izobraževalnih gradiv želimo prispevati k dvigu nivoja naravoslovnega znanja in okoljske zavesti. V izobraževanju je trend zgodnje poučevanje tujega jezika v kontekstu ter inkluzija, čemur sledijo tudi podjetje in zavod pri razvoju svojih turističnih storitev. Podjetje in zavod si želita rešiti tudi problem razpršenosti gradiv o projektnem območju, zato bomo oblikovali repozitorij, ki bo uporabnikom nudil verodostojne informacije o projektnem območju.

 

 

Rezultati

PDF RAZSTAVA METULJEV ZA DOJENČKE IN MALČKE

Namen razstave metuljev je spodbujanje razvoja vida dojenčkov in malčkov, ter spodbujanje družin z dojenčki in malčki k opazovanju narave in raznolikosti vrst metuljev na Solčavskem. Razstava je namenjena tako družinam kot tudi vsem ostalim, ki uživajo v naravi in njenih lepotah.

 

Razstava o metuljih - QR kode.

 

 

PDF REPOZITORIJ

Namen repozitorija je nastanek digitalne knjižnice, v kateri so zbrana gradiva o Solčavskem. Dolgoročni cilj je zbrati vsa gradiva, ki opisujejo in predstavljajo to območje Slovenije. Povezava do repozitorija http://skala.pef.uni-lj.si/

 

 

 M-UČENJE in PDF ZGODNJE UČENJE ANGLEŠČINE

Oblikovanih je skupno 7 točk za m-učenje. Obravnavajo naravno in kulturno dediščino Logarske doline. Gradivo temelji na metodi terenskega dela, ki je podprto z informacijsko komunikacijsko tehnologijo (mobilni telefoni - prek QR kod). 

Študenti so oblikovali dopolnilno poglavje gradiva Rinkova učna pot: navodila vodnikom, ki je namenjeno učiteljem za zgodnje poučevanje angleščine v osnovni šoli. Oblikovan je tudi primer učnega lista.

»Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru neposredne potrditve operacije-programa »Po kreativni poti do praktičnega znanja« Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme.«

Sodelujoči študenti:

 

Ema Erzar

Neja Grohar

Živa Jakšić Ivačič

Bernarda Jamnik Zupančič

Saša Kramar

Rudi Ogris

Mojca Škofic

Matej Valenčič

Projekt se predstavi na sejmu AGRA

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri