Uporaba metod spremljanja gibanja očesa (eye tracking) za analizo učnih procesov v naravoslovju

 

Sodelujoče institucije:

Pedagoška fakulteta Univerza v Ljubljani

Zdravstvena fakulteta Univerza v Ljubljani

Doctrina, izobraževanje, d. o. o.

Zavod mladi podjetnik

 

Trajanje projekta:

februar-julij 2015

 

Kratek opis projekta

Metoda spremljanja gibanja očesa (ang. eye tracking) nam omogoča, da na milimeter in milisekundo natančno merimo pozicijo in premike oči. Eye tracking nam odpira vrata v delovanje možganov in tako zagotavlja objektivne informacije o tem kaj uporabniki dejansko vidijo. Metoda je že v uporabi za testiranje različnih marketinških pristopov. V projektu pa želimo preizkusiti različne vidike uporabnosti metode spremljanja gibanja očesa za analizo učnih procesov pri izvedbi naravoslovnih metod poučevanja.

 

S projektom razvijamo inovativo metodo evalvacije pouka. Metoda spremljanja gibanja očesa bi lahko pomenila pomemben doprinos h kvaliteti oziroma učinkovitosti opisanih metod poučevanja. Predvsem vidimo potencialno uporabnost metode za spremljanje učinkovitosti pedagoškega dela v laboratoriju in pri terenskem delu. Delo bo potekalo pri naravoslovnih predmetih na Pedagoški fakulteti in Zdravstveni fakulteti. S projektom želimo študentom, bodočim pedagoškim delavcem, omogočiti konkretno izkušnjo v realnem delovnem okolju, z razvojem inovativnih metod spremljanja pedagoških procesov.

 

Oprema za testiranje
Testirani modeli
Primer heat map
Primer heat map
Meritev botanični vrt
Meritev botanični vrt

»Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru neposredne potrditve operacije-programa »Po kreativni poti do praktičnega znanja« Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme.«

Sodelujoče študentke:

 

Jana Beronja

Maja Lah

Alenka Medved

Maja Oblak

Špela Svetičič

Mojca Žemlja

Rezultati:

 

PDF Poročilo o projektu.

 

Članek: Beronja, J., Lah, M., Medved, A., Oblak, M., Svetičič, Š., Žemlja, M., Gams, M., Trebše, P., Devetak, I., in Torka, G. (2016). Učenje naravoslovja in zasledovanje očesnih gibov. Kemija v šoli in družbi, št. 1.  Vir.

 

 

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri