PREPOZNAVANJE NADARJENIH IN DELO Z NJIMI V VRTCU IN ŠOLI

20. in 21. AVGUST 2015 - mednarodno strokovno konferenco organizira CRSN PeF UL na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.

Identifying the Gifted and How to Work with Them in Pre-school Institutions and Primary Schools,

August 21-21, 2015 - International Conference organized by CRSN PeF UL at the Faculty of Education, University of Ljubljana

 

PROGRAM!

 

V okviru mednarodne konference so v knjižnici PeF pripravili razstavo, ki si jo lahko ogledate v preddverju fakultete. Dopolnjena je tudi s spletnimi vsebinami. Več o tem najdete na  spletni strani knjižnice.

 

PDF BARVE USTVARJALNOSTI.

 

 Utrinki s konference (pripravil Žan Rode).

 

 Slike s posveta.

 

PDF Strokovna ekskurzija v Višnjan.

 

 

Predstavitev plenarnih predavateljev s povzetki predavanj

 

 

Zagovorništvo v izobraževanju nadarjenih: zakaj in kako?

 

Mojca Juriševič je izredna profesorica za pedagoško psihologijo na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. V okviru fakultete vodi Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti. Že več let se aktivno ukvarja z zagovorništvom v izobraževanju nadarjenih. Njeno raziskovalno delo je usmerjeno v raziskovanje socialnih kognicij na področju nadarjenosti ter v nekatere druge probleme, povezane z izobraževanjem nadarjenih, v domačem in mednarodnem prostoru. Od leta 2013 je nacionalna delegatka v svetovni organizaciji za nadarjene otroke – World Council for Gifted and Talented Children.

 

 

PDF Celostni pristop OŠ Franceta Prešerna Črenšovci za delo z nadarjenimi učenci – pogled ravnateljice

 

Marija Horvat je ravnateljica na OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, kjer so s Konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci orali ledino na področju dela z nadarjenimi že od leta 1999. Na osnovni šoli v Črenšovcih je zaposlena od leta 1981. V tem času je opravljala delo razredne učiteljice, svetovalne delavke in ravnateljice. Zanima jo področje učenja učencev, zato je v tej smeri tudi raziskovala in podiplomsko študirala.

 

 

 

PDF Zagonetna pitanja kao način za podsticanje kreativnog razmišljanja, artikulacije ideja, povezivanja podataka iz različitih oblasti i izvođenja zaključaka

 

Uroš Petrović, srbski mladinski pisatelj, fotograf in inženir strojništva, član svetovne organizacije Mensa in soavtor programa NTC za spodbujanje razvoja učnih potencialov otrok in mladostnikov (Beograd, Srbija)

 

 

PDF "Pokuk" v raziskovalčeve dosežke - motivacija za naravoslovno nadarjenega učenca

 

Mojca Čepič poučuje fiziko in didaktiko fizike na Pedagoški fakulteti, Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se udejstvuje na dveh področjih: v teoretičnih raziskavah fizike mehke snovi in v raziskavah na področju fizikalnega izobraževanja, še posebej se posveča razvoju novih ali izboljšavam obstoječih eksperimentov namenjenih poučevanju fizike. PDF Več...

 

 

PDF Celostni pristop šole za delo z nadarjenimi učenci na OŠ Antona Ukmarja Koper – pogled ravnateljice


Gabrijela Dolinšek je ravnateljica na OŠ Antona Ukmarja Koper.

 

 

 

PDF Večjezičnost in kreativnost

 

Karmen Pižorn, docentka za podorčje didaktike angleščine na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. 

 

 

PDF Autopoiesis, perspective on sustainable, meaningful education

 

Guus Geisen je neodvisni pedagoški svetovalec iz Nizozemske, ki je v preteklosti deloval kot učitelj, ravnatelj in svetovalec v vzgojno-izobraževalnem centru. Pri svojem delu stremi k povezovanju teorije in prakse na področjih inovacijskega in organizacijskega razvoja v šolstvu. Je avtor več knjig. Njegova najnovejša je naslovljena ”Autopoiesis, perspective on sustainable meaningful learning”, kjer obravnava vseživljenjsko smiselno učenje posameznika in sistema. Knjiga je podkrepljena s praktičnimi primeri vzgojno-izobraževalnih dejavnosti za predšolsko in šolsko obdobje, ki spodbujajo razvoj/soustvarjanje trajnosti v družbi.

 

 

PDF Vzgoja nadarjenih otrok

 

Marko Juhant, spec. pedagog za motnje vedenja in osebnosti, strokovnjak s področja sodobne vzgoje otrok in mladostnikov. Ima 35 let izkušenj (prvih deset let Dijaški dom v Kranju (vzgojitelj, vodja enote, pomočnik ravnatelja), drugih deset Mladinski dom Malči Beličeve v Ljubljani (ravnatelj)). Petnajst let samostojnega pedagoškega dela spremlja enako število let seminarjev za učitelje, predavanj za starše in ustvarjanje uporabnih priročnikov za vzgojo, sam in s sodelavko Simono Levc. Zadnjih pet let se ne ukvarja več z individualno pomočjo otrokom in družinam. Vprašanje, ki ga najbolj zaznamuje je: Tule smo, tjale hočemo – kaj zdaj?

Mednarodni svetovalni odbor:

 • Csilla Fuszek
 • Ranko Rajović
 • Anna Roncoroni
 • Dagmara Sokolowska

Programski odbor:

 • Andrej Brumen Čop
 • Mojca Čepič
 • Iztok Devetak
 • Mojca Juriševič (predsednica)
 • Boštjan Kuzman
 • Marjanca Pergar Kuščer
 • Karmen Pižorn
 • Igor Saksida
 • Darija Skubic
 • Beatriz Tomšič Čerkez
 • Gregor Torkar
 • Janez Vogrinc
 • Nataša Zrim Martinjak

Organizacija posveta in informacije:

Mira Metljak

mira.metljak@pef.uni-lj.si / 01 5892 353

ali

crsn@pef.uni-lj.si

Delavnice PDF (opis):

 • Nek gospod gre na pot - delo z zemljevidi na razredni stopnji
 • Težavni in/ali nadarjeni
 • Autopoiesis and understanding complexity to develop creativity
 • Vprašanje - spodbuda za učenčevo razmišljanje
 • Boste povedali kako?
 • Vježbe i primjeri za promišljanje  pristupa i bolje upoznavanje darovitih učenika
 • Čisto prava otroška skladba
 • Razvijanje ustvarjalnosti pri obravnavi prehranskih vsebin z vidika sodobne kulinarike
 • NTC program učenja
 • Na lov za maščobami... 
 • Kako deluje tekočekristalni zaslon skozi preproste poskuse
 • Sodobni eksperimenti s tradicionalnimi materiali pri likovni vzgoji
 • »Kresnička: rezultati 1. tekmovanja iz naravoslovja za učence od 1. d 7. razreda osnovne šole 
 • Glasbene urice za najmlajše

Sekcije (PDF razpored predstavitev):

 

Četrtek

 • Smo odprti za izjemnost otrokovega razmišljanja?
 • Kako graditi socialni kapital pri nadarjenih?
 • Kakšen je vpliv različnih prehodov na nadarjene?
 • Kako poučevati nadarjene pri matematiki, naravoslovju in računalništvu?

 

Petek

 • Kako nadarjenim prilagajati didaktične pristope?
 • Kako motivirati nadarjene za spoznavanje jezika in književnosti?
 • Katere obogatitvene dejavnosti za nadarjene »delujejo«?
 • Kako lahko pri delu z nadarjenimi sodelujejo šolski svetovalni delavci?

Simpozij (PDF predstavitve):

 

NTC program učenja: mednarodne izkušnje in prihodnji izzivi

Vodja simpozija: Ranko Rajović

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri