Objave raziskovalcev 2015

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

 

SINTAYEHU K. ALEMU [37366]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. ALEMU, Sintayehu Kassaye. A neglected aspect of the teaching profession : working conditions. V: Improving university teaching : students as partners in innovation : [abstracts]. [S. l.]: [s. n.], 2015, str. 36. [COBISS.SI-ID 10638153]

2. WESTA, Sina, ALEMU, Sintayehu Kassaye, ZGAGA, Pavel, BEITER, Klaus Dieter. Academic freedom always a non-ambiguous case? Where does it start and where should it end? (panel summary). V: Universities in the knowledge economy transforming higher education in the Asia - Pacific Rim and Europe. Auckland: University of Auckland, 2015, str. 47-48. https://cdn.auckland.ac.nz/assets/arts/documents/UNIKE_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 10456137]

3. ALEMU, Sintayehu Kassaye. Rewards and challenges of the internationalization of higher education from a periphery perspective : Sub-Saharan Africa. V: Universities in the knowledge economy transforming higher education in the Asia - Pacific Rim and Europe. Auckland: University of Auckland, 2015, str. 48. https://cdn.auckland.ac.nz/assets/arts/documents/UNIKE_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 10456393]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

4. ALEMU, Sintayehu Kassaye. Book review: Higher Education in Africa: Crises, Reforms and Transformation. Hedda, 7. 7. 2015, [6] str., ilustr. http://uv-net.uio.no/wpmu/hedda/2015/07/07/book-review-higher-education-in-africa-crises-reforms-and-transformation/. [COBISS.SI-ID 10640969]

 

STANISLAV AVSEC [25994]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. AVSEC, Stanislav, JAMŠEK, Janez. Technological literacy for students aged 6-18 : a new method for holistic measuring of knowledge, capabilities, critical thinking and decision-making. International journal of technology and design education, ISSN 1573-1804, 2015, vol. 25, no. , 18 str. (PDF), ilustr., tabele. http://link.springer.com/article/10.1007/s10798-015-9299-y?sa_campaign=email/event/articleAuthor/onlineFirst, doi: 10.1007/s10798-015-9299-y. [COBISS.SI-ID 10410313]

2. RIHTARŠIČ, David, AVSEC, Stanislav, KOCIJANČIČ, Slavko. Experiential learning of electronics subject matter in middle school robotics courses. International journal of technology and design education, ISSN 1573-1804, 2015, vol. 25, no. , 20 str. (PDF), ilustr., tabele. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10798-015-9310-7, doi: 10.1007/s10798-015-9310-7. [COBISS.SI-ID 10562633]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. KAUČIČ, Branko, AVSEC, Stanislav. Job profile modelling with a tool ˝competence profiler and advisor. V: GÓMEZ CHOVA, Louis (ur.), LÓPEZ MARTÍNEZ, A. (ur.), CANDEL TORRES, I. (ur.). INTED 2015 : conference proceedings, (INTED proceedings, ISSN 2340-1079). Madrid: IATED Academy, 2015, str. 5279-5288, ilustr., tabela. [COBISS.SI-ID 10533705]

4. AVSEC, Stanislav, KAUČIČ, Branko. Green readiness of chemical engineering students. V: GÓMEZ CHOVA, Louis (ur.), LÓPEZ MARTÍNEZ, A. (ur.), CANDEL TORRES, I. (ur.). INTED 2015 : conference proceedings, (INTED proceedings, ISSN 2340-1079). Madrid: IATED Academy, 2015, str. 7195-7204, tabeli. [COBISS.SI-ID 10533449]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. AVSEC, Stanislav, KAUČIČ, Branko. Green readiness of chemical engineering students. V: GÓMEZ CHOVA, Louis (ur.), LÓPEZ MARTÍNEZ, A. (ur.), CANDEL TORRES, I. (ur.). INTED 2015 : abstracts. Madrid: IATED Academy, 2015, 1 str. [COBISS.SI-ID 10532937]

6. KAUČIČ, Branko, AVSEC, Stanislav. Job profile modelling with a tool ˝competence profiler and advisor˝. V: GÓMEZ CHOVA, Louis (ur.), LÓPEZ MARTÍNEZ, A. (ur.), CANDEL TORRES, I. (ur.). INTED 2015 : abstracts. Madrid: IATED Academy, 2015, 1 str. [COBISS.SI-ID 10533193]

7. AVSEC, Stanislav, KOCIJANČIČ, Slavko. Učinkovitost poizvedovalnega učenja v tehnološko intenzivnem odprtem učnem okolju. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 25. [COBISS.SI-ID 10435145]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

8. AVSEC, Stanislav. Green readiness of chemical engineering students. How to provide better knowledge creation and diffusion in mechanical engineering. Can creativity be taught? Case study of chemical engineers. A need for technological literacy of students aged 14-19 years. Inquiry-based learning in technology-intensive open learning environment : [predavanja na] Politechnika Krakowska im Tadeusza Kościuszki, Centrum Pedagogiki i Psychologii, Kraków, Poland, from February 1 to May 1, 2015. [COBISS.SI-ID 10551881]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. Avsec, Stanislav (urednik 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

10. ŠINIGOJ, Veronika. Primerjava učenja z odkrivanjem s klasičnim poučevanjem pri pouku tehnike in tehnologije : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Šinigoj], 2015. VI, 38 str., XXXVIII str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3075. [COBISS.SI-ID 10717769]

 

Recenzent

11. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. Avsec, Stanislav (recenzent 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

JURIJ BAJC [13416]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

1. BAJC, Jure. Kako nastane mavrica. Povezujemo znanje za boljšo pismenost & Scientix, [1] str. http://www.zrss.si/naravoslovje2015/?lnk=program-petek. [COBISS.SI-ID 10670409]

2. KRIŽAJ, Dejan, MEŽA, Marko, BAJC, Jure, KAVČIČ, Alenka, PEČAR, Borut. E-eksperimenti - moderno poučevanje naravoslovja in tehnike z uporabo fleksibilnega merilnega sistema z odprtokodnim programjem = E-experiments - modern science and technology teaching with the use of a flexible measurement system with Open Source software. V: KREUH, Nives (ur.). Učimo se drug od drugega = Learning from each other : zbornik povzetkov prispevkov. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2015, str. 236-237. http://www.zrss.si/pdf/Zbornik-SIRIKT2015.pdf. [COBISS.SI-ID 11046484]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

3. BAJC, Jure (intervjuvanec), SOKLIČ, Tanja (intervjuvanec), NOTAR, Luka (intervjuvanec), POTOKAR, Barbara (intervjuvanec), KORITNIK, Blaž (intervjuvanec), CERIČ, Nika (intervjuvanec), BREGANT, Tina (intervjuvanec). Vrtenje : oddaja Ugriznimo znanost, RTV SLO 1, 17. september 2015. Ljubljana: RTV Slovenija, 2015. http://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174360436. [COBISS.SI-ID 2057833]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

4. KRIŽAJ, Dejan, MEŽA, Marko, BAJC, Jure, KAVČIČ, Alenka, PEČAR, Borut, TOPČAGIĆ, Zumret. Za zabavo: Red Pitaya kot naprava za spreminjanje zvoka električne kitare. Zares: Red Pitaya kot merilnik elektromagnetnih motenj : demonstracije na Dnevih elektrotehnike 2015, Tehniški muzej Slovenije, Bistra, 5. 5. - 10. 5. 2015. [COBISS.SI-ID 11046996]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

5. ČERNE, Luka. Tomografija ozemlja Slovenije iz časov prihodov longitudinalnih potresnih valov : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Černe], 2015. 58 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2846564]

 

BARBARA BAJD [01963]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. BAJD, Barbara. Zimzelene ali vedno zelene rastline?. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2015, letn. 19, št. 2, str. 35, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2799. [COBISS.SI-ID 10513993]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

2. BAJD, Barbara. Daniel Gilpin: Skrite živali. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2010. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, poletje 2015, letn. 19, št. 3, str. 38, ilustr. [COBISS.SI-ID 10588489]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.05 Drugo učno gradivo

3. BAJD, Barbara (avtor, fotograf). Moje prve pozimi zelene rastline : preprost določevalni ključ. 1. natis. Ljubljana: Hart, 2015. 51 str., ilustr. ISBN 978-961-6882-16-3. [COBISS.SI-ID 278905600]

4. BAJD, Barbara. Moji prvi metulji : preprost določevalni ključ. Prenovljena izd. Ljubljana: Hart, 2015. 44 str., ilustr. ISBN 978-961-6882-17-0. [COBISS.SI-ID 280220928]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Naravoslovna solnica. Bajd, Barbara (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

 

Prevajalec

6. ČABRIĆ, Branislav. Izvor življenja na zemlji. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2015, letn. 19, št. 3, str. 4-5, ilustr. [COBISS.SI-ID 10586697]

 

Recenzent

7. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana (avtor, fotograf), KOKALJ, Tatjana, VRECL, Tanja, SKUBIC, Darija (urednik). Mlinček 2 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 2. izd. Ljubljana: Modrijan, 2015. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-877-9. ISBN 978-961-241-878-6. ISBN 978-961-241-879-3. [COBISS.SI-ID 277670144]

 

MARCELA BATISTIČ ZOREC [12550]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Children’s participation in Slovene preschools : the teachers’ viewpoints and practice. European education, ISSN 1944-7086, 2015, vol. 47, issue 2, str. 154-168, tabele. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10564934.2015.1039878#.VYgFJBveiUk, doi: 10.1080/10564934.2015.1039878. [COBISS.SI-ID 10594889]

2. ŠKVARČ, Andreja, BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Nasilje odraslih nad otroki v vrtcu = Violent behaviour of adults against children in preschools. Socialna pedagogika, ISSN 1408-2942, jul. 2015, letn. 19, št. 1/2, str. 97-118. [COBISS.SI-ID 10642505]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. BATISTIČ-ZOREC, Marcela. The competent child : alternatives in preschool education. V: 478000. PAPANIKOS, Gregory T. (ur.). Education Abstracts. Athens: The Athens Institute for Education and Research, cop. 2015, str. 47. http://www.atiner.gr/abstracts/2015ABST-EDU.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2856. [COBISS.SI-ID 10584649]

4. BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Ali je mogoče zanimive premike v predšolski vzgoji prenesti v šolski prostor?. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 24. [COBISS.SI-ID 10434889]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

5. KOROŠEC, Helena. Lutka in socialni odnosi v vrtcu : doktorska disertacija. Ljubljana: [H. Korošec], 2015. XIV, 247 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2670. [COBISS.SI-ID 10387785]

6. KOROŠEC, Helena. Lutka in socialni odnosi v vrtcu : doktorska disertacija. Ljubljana: [H. Korošec], 2015. 1 optični disk (CD-ROM), graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2277. [COBISS.SI-ID 278202880]

 

Mentor pri magistrskih delih

7. IZDA, Branka. Subjektivne teorije in ravnanja strokovnih delavcev vrtca v oddelkih prvega starostnega obdobja : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Izda], 2015. IX f., 110 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2893. [COBISS.SI-ID 10610249]

 

Recenzent

8. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana (avtor, fotograf), KOKALJ, Tatjana, VRECL, Tanja, SKUBIC, Darija (urednik). Mlinček 2 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 2. izd. Ljubljana: Modrijan, 2015. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-877-9. ISBN 978-961-241-878-6. ISBN 978-961-241-879-3. [COBISS.SI-ID 277670144]

GREGOR BAVDEK [23565]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. LANZILOTTO, Valeria, LOVAT, Giacomo, FRATESI, Guido, BAVDEK, Gregor, BRIVIO, Gian Paolo, FLOREANO, Luca. TiO[sub]2(110) charge donation to an extended [pi]-conjugated molecule. The journal of physical chemistry letters, ISSN 1948-7185, 2015, vol. 6, iss. 2, str. 308-313, ilustr. http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jz502523u, doi: 10.1021/jz502523u. [COBISS.SI-ID 2787172]

SANJA BERČNIK [30171]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Tatjana. Aktivno vključevanje staršev v vzgojni proces v vrtcu. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 79. [COBISS.SI-ID 10448201]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Tatjana. Aktivno vključevanje staršev v vzgojni proces v vrtcu. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 7-29, ilustr., tabele. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Vpliv-druzbenih-sprememb_Posvet-PeF-2015_znanstvena-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 10687049]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

3. BERČNIK, Sanja. Teorija vzgoje : seminarji : študijsko gradivo : smer dvopredmetni učitelj, 2015/2016. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2015. 109 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10653001]

4. BERČNIK, Sanja. Teorija vzgoje : seminarji : študijsko gradivo : smer računalništvo in informatika, 2015/2016. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2015. 67 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10652745]

MARJA BEŠTER [06379]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. BEŠTER, Marja. Odgovori učenika na učiteljeva pitanja u slovenskoj osnovnoj školi = Pupils’ responses to teachers’ questions in Slovenian schools. V: GAZDIĆ ALERIĆ, Tamara (ur.), RIJAVEC, Majda (ur.). Knjiga sažetaka : istraživanja paradigmi djetinstva, odgoja i obrazovanja = Book of abstracts : researching paradigms of childhood and education. Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015, str. 166. http://server.penta-pco.com/congressBuilder/content/35/UF_knjiga%20sazetaka.pdf. [COBISS.SI-ID 10544201]

2. BEŠTER, Marja. Odgovarjanje učencev na vprašanja učiteljev v ˝celih˝ povedih?. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 41. [COBISS.SI-ID 10439753]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih

3. BRODAR, Leona. Besedila prekmurskih učencev 4. razreda iz eno- in dvojezične osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Brodar], 2015. 107 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2676. [COBISS.SI-ID 10405193]

4. MALNAR, Evelin. Sodelovanje staršev pri začetnem opismenjevanju v šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Malnar], 2015. 309 str., [80] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2752. [COBISS.SI-ID 10474057]

 

MILENA MILEVA BLAŽIĆ [19319]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BLAŽIČ, Milena. Recepcija slovenske književnosti za mlade u domovini i inozemstvu. Književnost i dijete, ISSN 1848-5618, lip. 2015, god. 4, br. 2, str. 59-68, portret. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2960. [COBISS.SI-ID 10655561]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. BLAŽIČ, Milena. Slovenian trilogy Alice in crazy country by Evald Fliser. V: Alice through the ages : book of abstracts. Cambridge: University of Cambridge, 2015, str. 5-6 (PDF). http://wonderland.homerton.cam.ac.uk/static/files/abstracts.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/2977/. [COBISS.SI-ID 10674761]

3. BLAŽIČ, Milena. Sistemska didaktika mladinske književnosti. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 60. [COBISS.SI-ID 10444105]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

4. BLAŽIČ, Milena. Motiv kulturne dediščine v mladinski književnosti - motiv klekljane čipke. V: ENIKO, Mateja (ur.). Idrija in njena kulturna identiteta v slovenski književnosti : zbornik povzetkov z znanstvenega simpozija. Idrija: [s. n.], 2015, str. 5-6, ilustr. [COBISS.SI-ID 10560841]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. BLAŽIČ, Milena. Memetics and the cultural evolution of Grimms’ fairy tales in Slovenian territory (1849-2012). V: BRINKER-VON DER HEYDE, Claudia (ur.), EHRHARDT, Holger (ur.), EWERS, Hans-Heino (ur.). Märchen, Mythen und Moderne : 200 Jahre Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm, (MeLiS. Medien - Literaturen - Sprachen in Anglistik, Bd. 18). 1. Aufl. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015, str. 971-987, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2833. [COBISS.SI-ID 10565961]

6. BLAŽIČ, Milena. Motiv zrcala v mladinski književnosti - študij primera Grigor Vitez Zrcalce. V: JOVANOVIĆ, Aleksandar (ur.), et al. Poezija kao zavičaj : poetika Grigora Viteza : zbornik radova, (Poetika srpske književnosti za decu i mlade, knj. 4). 1. izd. Beograd: Učiteljski fakultet, 2015, str. 159-168, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2912. [COBISS.SI-ID 10618185]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

7. BLAŽIČ, Milena. Svetlana Makarovič: Zlata mačja preja. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. Sodobnost, ISSN 0038-0482, mar. 2015, letn. 79, št. 3, str. 336-340, portret. [COBISS.SI-ID 10506313]

8. BLAŽIČ, Milena, FRELIH, Črtomir. Tomaž Šalamun: Modro ne bo. Preserje: Morfem, 2013. Sodobnost, ISSN 0038-0482, jun. 2015, letn. 79, št. 6, str. 785-789, portret. [COBISS.SI-ID 10597193]

 

1.25 Drugi sestavni deli

9. BLAŽIČ, Milena. Prva univerzitetna profesorica literarne vede, začetnica feministične in mladinske literarne vede. V: PREMK, Francka, PREMK, Eva. Prof. dr. Marja Boršnik : prva dama slovenske slavistike. 1. izd. Kranj: Mestna občina: Gorenjski muzej, 2015, str. 297-298. [COBISS.SI-ID 10665289]

10. BLAŽIČ, Milena. Motiv soli v pravljicah - študij primera Krpan z Vrha : Okrogla miza na temo zgodovina je slastna. Kulturna zgodovina hrane, 100 let začetka prve svetovne vojne, Ljubljana, 22. - 24. 10. 2014 , 37. zborovanje Zveze zgodovinskih društev Slovenije. Sistory, ISSN 2335-3627, 6. jan. 2015. https://www.youtube.com/watch?v=QkSesVZOyQ8. [COBISS.SI-ID 10461257]

11. BLAŽIČ, Milena. Mladinski literarni sistem - umetnica (Svetlana Makarovič), obrtnica (Breda Smolnikar) in pravljičarka (Anja Štefan) : [predavanje v okviru] Simpozija Ženske v gospodarstvu, 19. 1. 2015. Sistory, ISSN 2335-3627, 19. 1. 2015. http://sistory.si/SISTORY:ID:30445. [COBISS.SI-ID 10475081]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

12. BLAŽIČ, Milena (zbiratelj, avtor), BOŠNJAK, Blanka (zbiratelj, avtor), KENDA, Jakob J. (zbiratelj, avtor), SVETINA, Peter (zbiratelj, avtor), ŽBOGAR, Alenka (zbiratelj, avtor), ŽVEGLIČ, Marica (zbiratelj, avtor). Novi svet iz besed 7 : berilo za 7. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2015. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-271-015-6. [COBISS.SI-ID 278451200]

13. BLAŽIČ, Milena (zbiratelj, avtor), BOŠNJAK, Blanka (zbiratelj, avtor), KENDA, Jakob J. (zbiratelj, avtor), SVETINA, Peter (zbiratelj, avtor), ŽBOGAR, Alenka (zbiratelj, avtor), ŽVEGLIČ, Marica (zbiratelj, avtor). Novi svet iz besed 8 : [berilo za 8. razred osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2015. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-271-117-7. [COBISS.SI-ID 278451456]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

14. BLAŽIČ, Milena. Fairy tale motifs on painted beehives in Slovenia. Grimms fairy tales: Hansel and Gretel, The Rapunzel, The Sleeping Beauty, The Snow White and Seven dwarfs : [predavanja v okviru] Erasmus + Staff Mobility for Teaching, University of Kassel, Faculty of Humanities, Kassel, Germany, 9. 6. - 12. 6. 2015 (8 ur). [COBISS.SI-ID 10590025]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

15. BLAŽIČ, Milena. Družbena odgovornost Ministrstva za šolstvo in izobraževanje in učni načrti za slovenščino : [predavanje na posvetu] Podoba slovenskih literarnih ustvarjalk v učnih načrtih za pouk slovenščine v osnovnih in srednjih šolah, Ljubljana, 21. 4. 2015. [COBISS.SI-ID 10542921]

 

3.25 Druga izvedena dela

16. BLAŽIČ, Milena. Ustvarjalna književna didaktika : [predavanje v okviru] Internega izobraževanja strokovnih delavcev CŠOD, program "Pridobivanje dodatnega funkcionalnega znanja za učenje nadarjenih", Pedagoška fakulteta, 27. 8. 2015. [COBISS.SI-ID 10664521]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

17. Libri et liberi. Blažić, Milena Mileva (član uredniškega odbora 2012-). [Print ed.]. Zagreb: Hrvatska udruga istraživača dječje književnosti: = Croatian Association of Researchers in Children's Literature, 2012-. ISSN 1848-3488. http://www.librietliberi.org/. [COBISS.SI-ID 1098115934]

18. Preverjanje in ocenjevanje. Blažić, Milena (član uredniškega odbora 2004-). Nova Gorica: Melior, Založba EDUCA, 2004-. ISSN 1581-8446. http://www.zalozba-educa.com/educa/revija_preverjanje_in_ocenjevanje.jsp. [COBISS.SI-ID 128430336]

19. GLIHA KOMAC, Nataša. Osnutek koncepta novega razlagalnega slovarja slovenskega knjižnega jezika. Različica 1.1. Ljubljana: Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša; Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, 2015. http://www.fran.si/179/novi-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/datoteke/Koncept_NoviSSKJ.pdf. [COBISS.SI-ID 10538057]

 

Mentor pri magistrskih delih

20. KLEMENC, Alenka. Bralni interesi in (po)govor o književnem besedilu v prvem razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Klemenc], 2015. 95 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2877. [COBISS.SI-ID 10604105]

 

Zbiratelj

21. BLAŽIČ, Milena (zbiratelj, avtor), BOŠNJAK, Blanka (zbiratelj, avtor), KENDA, Jakob J. (zbiratelj, avtor), SVETINA, Peter (zbiratelj, avtor), ŽBOGAR, Alenka (zbiratelj, avtor), ŽVEGLIČ, Marica (zbiratelj, avtor). Novi svet iz besed 7 : berilo za 7. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2015. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-271-015-6. [COBISS.SI-ID 278451200]

22. BLAŽIČ, Milena (zbiratelj, avtor), BOŠNJAK, Blanka (zbiratelj, avtor), KENDA, Jakob J. (zbiratelj, avtor), SVETINA, Peter (zbiratelj, avtor), ŽBOGAR, Alenka (zbiratelj, avtor), ŽVEGLIČ, Marica (zbiratelj, avtor). Novi svet iz besed 8 : [berilo za 8. razred osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2015. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-271-117-7. [COBISS.SI-ID 278451456]

23. BLAŽIČ, Milena (zbiratelj, avtor), BOŠNJAK, Blanka (zbiratelj, avtor), JARC, Karolina (zbiratelj, avtor), KENDA, Jakob J. (zbiratelj, avtor), KLAJN, Katarina (zbiratelj, avtor), MEGLIČ, Drago (zbiratelj, avtor), RITLOP, Neža (zbiratelj, avtor), SVETINA, Peter (zbiratelj, avtor), ŽVEGLIČ, Marica (zbiratelj, avtor). Novi svet iz besed 9 : [berilo za 9. razred osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2015. 197 str., ilustr. ISBN 978-961-271-649-3. [COBISS.SI-ID 280320512]

24. Radovednih pet, Berilo 4 : [berilo za slovenščino v 4. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2015. 176 str., ilustr. ISBN 978-961-271-327-0. [COBISS.SI-ID 278655488]

25. Radovednih pet, Berilo 5 : [berilo za slovenščino v 5. razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2015. 181 str., ilustr. ISBN 978-961-271-687-5. [COBISS.SI-ID 279163648]

 

Recenzent

26. Zbornik radova : istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja = Book of selected papers : researching paradigms of childhood and education. Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015. 1 CD-ROM, ilustr. ISBN 978-953-7210-78-6. ISBN 978-953-7210-79-3. ISBN 978-953-7210-80-9. ISBN 978-953-7210-82-3. ISBN 978-953-7210-83-0. [COBISS.SI-ID 1537356740]

 

MIRKO BRATUŠA [18961]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

1. Mreženje : kiparska razstava študentk 4. letnika likovne pedagogike : Galerija Pef, Ljubljana, 20. 5.-5. 6. 2015. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2827, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2860. [COBISS.SI-ID 10561353]

 

ANDREJ BRUMEN ČOP [33575]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

1. BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), et al. Norost in ustvarjalnost? = Madness and creativity? : razstava, Grad Cmurek, Zavod Muzej norosti, Trate, 20. junij - 19. julij 2015. [COBISS.SI-ID 10611529]

2. BERLOT, Uršula (umetnik), BRUMEN-ČOP, Andrej (umetnik), GRAJFONER, Samuel (umetnik), et al. Back to black : barve črne, 1970 - 2014 : razstava umetnikov, Galerija Equrna, Ljubljana, 11.11.2014-9.1.2015. 2014-2015. [COBISS.SI-ID 10302025]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

3. Glava portret : razstava študentskih del 1. in 2. letnika Likovne pedagogike, Galerija PeF, Ljubljana, 2. 9.-16.10. 2015. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2970. [COBISS.SI-ID 10670665]

 

MATIJA CENCELJ [03342]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. CENCELJ, Matija, REPOVŠ, Dušan, VIRK, Žiga. Multiple perturbations of a singular eigenvalue problem. Nonlinear Analysis, Theory, Methods and Applications, ISSN 0362-546X. [Print ed.], 2015, vol. 119, str. 37-45. http://dx.doi.org/10.1016/j.na.2014.07.015, doi: 10.1016/j.na.2014.07.015. [COBISS.SI-ID 17086297]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. CENCELJ, Matija. Gropes and crumpled cubes. V: Dubrovnik VIII - Geometric Topology, Geometric Group Theory & Dynamical Systems : Inter - University Centre Dubrovnik, Croatia, June 22-26, 2015. Zagreb: PMF - Matematički odsjek, 2015, str. 36. http://web.math.pmf.unizg.hr/~sonja/Booklet.pdf. [COBISS.SI-ID 17340761]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

3. CENCELJ, Matija. Elementarna geometrija : študijsko gradivo. Ljubljana: [M. Cencelj], 2015. 95 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10420809]

4. CENCELJ, Matija. Geometrija nekoč in danes : študijsko gradivo za splošni izbirni predmet. Ljubljana: [M. Cencelj], 2015. 89 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10420553]

5. CENCELJ, Matija. Višja geometrija : študijsko gradivo. Ljubljana: [M. Cencelj], 2015. 81 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10421065]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. PREMRU, Jože. Minimizacija vsote obteženih razdalj v evklidski ravnini : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Premru], 2015. 56 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10731337]

MOJCA ČEPIČ [05974]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PEČAR, Maja, ČEPIČ, Mojca. Conoscopic figure : a complex consequence of a not so simple phenomenon. European journal of physics, ISSN 0143-0807, 2015, vol. 36, no. 1, 22 str. (PDF), ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2666, doi: 10.1088/0143-0807/36/1/015014. [COBISS.SI-ID 10386761]

 

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

2. ČEPIČ, Mojca. "Pokuk" v raziskovalčeve dosežke - motivacija za nadarjene učence v naravoslovju. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.), GRADIŠEK, Polona (ur.). Prepoznavanje nadarjenih in delo z njimi v vrtcu in šoli = Prepoznavanje darovitih i rad s njima u vrtiću i školi = Prepoznavanje nadarenih i rad sa njima u vrtiću i školi = Identifying the gifted and how to work with them in pre-school institutions and primary schools : zbornik predstavljenih prispevkov : mednarodna strokovna konferenca, 20. - 21. avgust 2015, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani = collection of presented papers : international conference, August 20th - 21st 2015, Faculty of Education University of Ljubljana. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 28-35, graf. prikaz. [COBISS.SI-ID 10657097]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. The education of pre-service primary school teachers for teaching the physics part of science in Slovenia. V: GIREP - MPTL 2014 International Conference, July 7 - 12, 2014, University of Palermo, Italy. FAZIO, Claudio (ur.), SPERANDEO-MINEO, Rosa Maria (ur.). Teaching/learning physics : integrating research into practice. Palermo: Universitá degli Studi di Palermo, Dipartamento di Fisica e Chimica, 2015, str. 137-144, ilustr., tabele. http://www1.unipa.it/girep2014/proceedings/Chapter%202.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2903. [COBISS.SI-ID 10614857]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

4. ČEPIČ, Mojca. Kako deluje tekočekristalni zaslon skozi preproste poskuse. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.), GRADIŠEK, Polona (ur.). Prepoznavanje nadarjenih in delo z njimi v vrtcu in šoli = Prepoznavanje darovitih i rad s njima u vrtiću i školi = Prepoznavanje nadarenih i rad sa njima u vrtiću i školi = Identifying the gifted and how to work with them in pre-school institutions and primary schools : zbornik predstavljenih prispevkov : mednarodna strokovna konferenca, 20. - 21. avgust 2015, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani = collection of presented papers : international conference, August 20th - 21st 2015, Faculty of Education University of Ljubljana. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 291-298, ilustr. [COBISS.SI-ID 10662473]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

5. ČEPIČ, Mojca. Introduction of current scientific results to education : experiences from the case of liquid crystals. V: International Conference GIREP EPEC 2015, July 6-10, Wrocław, Poland. DĘBOWSKA, Ewa (ur.), GRECZYŁO, Tomasz (ur.). Key competences in physics teaching and learning : program and book of abstracts. Wrocław: University of Wrocław, 2015, str. 12. [COBISS.SI-ID 10628681]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. ČEPIČ, Mojca. Introduction of current scientific results into education : metastudy and towards a theoretical framework. V: ZIHERL, Saša (ur.). Book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, 2015, str. 23. http://www2.pef.uni-lj.si/SEEMPE/index_datoteke/SEEMPE_book_of_abstracts.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2787. [COBISS.SI-ID 10534217]

7. ČEPIČ, Mojca. 3 D smectic phase : Can the discrete phenomenological model of antiferroelectric liquid crystals account for it?. V: Abstract of the contributions presented at the 15th International Conference on Ferroelectric Liquid Crystals: Chalenges in polar self-assembling systems, Prague, Czech Republic, June 28 - July 3, 2015. BUBNOV, Alexey (ur.). FLC-15 : abstract of the contributions presented at the 15th International Conference on Ferroelectric Liquid Crystals: Chalenges in polar self-assembling systems, Prague, Czech Republic, June 28 - July 3, 2015 : [book of abstracts and program. Prague: Fyzikální ústav AV ČR, 2015, str. 64. [COBISS.SI-ID 10650185]

8. ČEPIČ, Mojca, PEČAR, Maja, PAVLIN, Jerneja. A role of liquid crystals in a liquid crystal display. V: International Conference GIREP EPEC 2015, July 6-10, Wrocław, Poland. DĘBOWSKA, Ewa (ur.), GRECZYŁO, Tomasz (ur.). Key competences in physics teaching and learning : program and book of abstracts. Wrocław: University of Wrocław, 2015, str. 20. [COBISS.SI-ID 10628937]

9. PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. Hydrogels in the classroom. V: International Conference GIREP EPEC 2015, July 6-10, Wrocław, Poland. DĘBOWSKA, Ewa (ur.), GRECZYŁO, Tomasz (ur.). Key competences in physics teaching and learning : program and book of abstracts. Wrocław: University of Wrocław, 2015, str. 40. [COBISS.SI-ID 10629449]

10. PEČAR, Maja, ČEPIČ, Mojca. The everyday use of polarized light in student’s environment and related experiments. Is it really linearly polarized?. V: International Conference GIREP EPEC 2015, July 6-10, Wrocław, Poland. DĘBOWSKA, Ewa (ur.), GRECZYŁO, Tomasz (ur.). Key competences in physics teaching and learning : program and book of abstracts. Wrocław: University of Wrocław, 2015, str. 42-43. [COBISS.SI-ID 10629705]

11. PEČAR, Maja, ČEPIČ, Mojca. How students understand polarization of light and its role in the transmission through anisotropic media?. V: International Conference GIREP EPEC 2015, July 6-10, Wrocław, Poland. DĘBOWSKA, Ewa (ur.), GRECZYŁO, Tomasz (ur.). Key competences in physics teaching and learning : program and book of abstracts. Wrocław: University of Wrocław, 2015, str. 56-57. [COBISS.SI-ID 10630217]

12. ZIHERL, Saša, ČEPIČ, Mojca. Pasta and microwaves - a perfect combination for demonstrating some optical pehnomena. V: International Conference GIREP EPEC 2015, July 6-10, Wrocław, Poland. DĘBOWSKA, Ewa (ur.), GRECZYŁO, Tomasz (ur.). Key competences in physics teaching and learning : program and book of abstracts. Wrocław: University of Wrocław, 2015, str. 103. [COBISS.SI-ID 10630985]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

13. ČEPIČ, Mojca. Complex smectic phases and the discrete phenomenological model of antiferroelectric liquid crystals : [vabljeno predavanje na] Manchester and the ECLC 2015, 7th European Conference on Liquid Crystals, 10th September 2015. [COBISS.SI-ID 10709833]

14. ČEPIČ, Mojca. Understanding of LCD operation : [vabljeno predavanje na] Manchester and the ECLC 2015, 7th European Conference on Liquid Crystals, 10th September 2015. [COBISS.SI-ID 10709577]

15. ČEPIČ, Mojca. Visokošolski vidik : kaj pričakujemo od nove zakonodaje? : prispevek na posvetu Novosti v slovenski znanosti, motivacije ali omejitve za ženske, Vipava, 6. marec 2015. [COBISS.SI-ID 10672969]

16. ČEPIČ, Mojca. What is a role of liquid crystals in a liquid crystal displays : [predavanje v okviru] Incontri di aprile sull’inovazione didattica I contenuti della ricerca scientifica come proposte per l’innovazione nella didattica, Universita Degli Studi di Udine, Dipartimento di chimica, fisica e ambiente, Italia, Udine, 24 aprile 2015. [COBISS.SI-ID 10673481]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

17. ČEPIČ, Mojca. Why and how to communicate science to lay public : the liquid crystals : [vabljeno predavanje na] Manchester and the ECLC 2015, 13th European Conference on Liquid Crystals, 10th September 2015. [COBISS.SI-ID 10708297]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

18. European journal of physics. Čepič, Mojca (član uredniškega odbora 2006-). London: Institute of Physics. ISSN 0143-0807. http://iopscience.iop.org/0143-0807/. [COBISS.SI-ID 25430528]

19. Presek. Čepič, Mojca (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1972-. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 757252]

20. TheScientificWorldjournal. Čepič, Mojca (član uredniškega odbora 2012-). Boynton Beach (FL): Scientific World, 2001-. ISSN 1537-744X. http://www.hindawi.com/journals/tswj/. [COBISS.SI-ID 2607642]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

21. KOMAR, Marjanca. Predstave o sencah razsežnih svetil : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Komar], 2015. 77 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2743. [COBISS.SI-ID 10471497]

 

Recenzent

22. GIREP - MPTL 2014 International Conference, July 7 - 12, 2014, University of Palermo, Italy, FAZIO, Claudio (urednik), SPERANDEO-MINEO, Rosa Maria (urednik). Teaching/learning physics : integrating research into practice. Palermo: Universitá degli Studi di Palermo, Dipartamento di Fisica e Chimica, 2015. ISBN 978-88-907460-7-9. http://www1.unipa.it/girep2014/GIREP-MPTL%202014%20Conference%20Proceedings.pdf. [COBISS.SI-ID 10614601]

 

KARMEN CHAKIR [34168]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

1. PEČEK, Mojca, CHAKIR, Karmen. Teorija vzgoje s pedagoško prakso : študijsko gradivo za izvedbo pedagoške prakse za izredne študente 2. letnika Razrednega pouka. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015. 26 f. [COBISS.SI-ID 10503753]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Prevajalec

2. CORALLINI, Paolo. Iwama Ryu Aikido. Škofja Loka: BTI KI Trening, 2015. ISBN 978-961-281-918-7. [COBISS.SI-ID 280478208]

 

MATEJA DAGARIN FOJKAR [20745]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

1. DAGARIN FOJKAR, Mateja. Theoretical background of the CLIL approach. Teaching science in English. Teaching art in English. Teaching geography in English : [predavanja na] Avans University of Applied Sciences, Brenda, Netherlands, 7. 3. 2015-11. 3. 2015 (12 ur). [COBISS.SI-ID 10543689]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

2. ŠVAJGER, Petra. Pesmi pri pouku angleščine v prvem in drugem triletju slovenskih osnovnih šol : mnenja in izkušnje učiteljev : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Švajger], 2015. 81 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2985. [COBISS.SI-ID 10679625]

3. KOŠALIN, Daniela. Stališča vzgojiteljev do učenja tujega jezika v vrtcu : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Košalin], 2015. [107] str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3046. [COBISS.SI-ID 10703945]

 

Recenzent

4. HOČEVAR, Marija. Angleščina, Na lov za besedami, Naloge z rešitvami za utrjevanje angleškega besedišča v 5. razredu osnovne šole, (Brihtna glavca). 1. elektronska izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. ISBN 978-961-01-3221-9. http://www.e-emka.si/searchresults?option=catalog&keyword=9789610132219. [COBISS.SI-ID 281294592]

BOJAN DEKLEVA [06565]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. DEKLEVA, Bojan. Kdo so obiskovalci dnevnega centra Društva Kralji ulice?. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, jan. 2015, št. 104, str. 6-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 10409033]

2. DEKLEVA, Bojan. Kje živijo/spijo obiskovalci dnevnega centra društva Kralji ulice in kaj so viri njihovih prihodkov?. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, jan. 2015, št. 105, str. 6-7, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 10418761]

3. DEKLEVA, Bojan. Kakšno je zdravstveno stanje obiskovalcev dnevnega centra Društva Kralji ulice?. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, mar. 2015, št. 106, str. 5, tabela. [COBISS.SI-ID 10470729]

4. DEKLEVA, Bojan. Glasovi : dobrodošli ali neprijetni?. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, maj 2015, št. 108, str. 26. [COBISS.SI-ID 10548041]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

5. DEKLEVA, Bojan. Brezdomne družine. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, jan. 2015, št. 104, str. 2. [COBISS.SI-ID 10408777]

 

1.25 Drugi sestavni deli

6. DEKLEVA, Bojan, BRGLEZ, Lara. Mreža slišanja glasov zahodnega Balkana. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, jun. 2015, št. 109, str. 10. [COBISS.SI-ID 10572873]

7. DEKLEVA, Bojan. Nekoč pred časom .... Kralji ulice, ISSN 1854-2654, jul. 2015, št. 110, str. 4. [COBISS.SI-ID 10605641]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. Kralji ulice. Dekleva, Bojan (član uredniškega odbora 2005-). Ljubljana: 2005-. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 220945920]

9. Socialno delo. Dekleva, Bojan (član uredniškega sveta 1998-). Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 1982-. ISSN 0352-7956. http://www.fsd.uni-lj.si/sd/. [COBISS.SI-ID 8900610]

10. Street s-trip-nik. Dekleva, Bojan (urednik 2006-). Ljubljana: Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, 2006-. [COBISS.SI-ID 254108416]

 

Prevajalec

11. Prijatelji so najboljše zdravilo : vodič za ustvarjanje skupnostne mreže podpore za duševno zdravje, (The Icarus project). Ljubljana: Društvo Kralji ulice: Društvo Šent: Društvo Ozara: Društvo Novi paradoks: Društvo Sonček, 2015. ISBN 978-961-92747-5-0. [COBISS.SI-ID 281409280]

 

Oseba, ki intervjuva

12. MAROVT, Davor (intervjuvanec). Davor Marovt. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, apr. 2015, št. 107, str. 6-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 10513225]

13. LIČER, Laura (intervjuvanec). Likovna skupina Kraljev ulice in Laura Ličer. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, jun. 2015, št. 109, str. 6-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 10572617]

14. ŽURGA, Tjaša (intervjuvanec). Tjaša Žurga Žabkar. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, sep. 2015, št. 112, str. 6-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 10672713]

 

Recenzent

15. KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija. Sami po moč : skupine za samopomoč in podporne skupine kot vir moči. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2015. 199 str., ilustr. ISBN 978-961-253-170-6. [COBISS.SI-ID 279299840]

 

IZTOK DEVETAK [18741]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Forenzika v pouku kemije. Kemija v šoli in družbi, ISSN 2385-989X. [Spletna izd.], 2015, letn. 27, št. 1, 8 str. (PDF), ilustr., tabela. http://kemija.net/. [COBISS.SI-ID 10566473]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. PAVLIN, Jerneja, DEVETAK, Iztok. The PROFILES approach to teaching and learning physics in Slovenia. V: GIREP - MPTL 2014 International Conference, July 7 - 12, 2014, University of Palermo, Italy. FAZIO, Claudio (ur.), SPERANDEO-MINEO, Rosa Maria (ur.). Teaching/learning physics : integrating research into practice. Palermo: Universitá degli Studi di Palermo, Dipartamento di Fisica e Chimica, 2015, str. 879-887, ilustr., tabeli. http://www1.unipa.it/girep2014/proceedings/Chapter%206.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2902. [COBISS.SI-ID 10615113]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

3. DEVETAK, Iztok. Kako poučevati nadarjene pri matematiki, naravoslovju in računalništvu?. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.), GRADIŠEK, Polona (ur.). Prepoznavanje nadarjenih in delo z njimi v vrtcu in šoli = Prepoznavanje darovitih i rad s njima u vrtiću i školi = Prepoznavanje nadarenih i rad sa njima u vrtiću i školi = Identifying the gifted and how to work with them in pre-school institutions and primary schools : zbornik predstavljenih prispevkov : mednarodna strokovna konferenca, 20. - 21. avgust 2015, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani = collection of presented papers : international conference, August 20th - 21st 2015, Faculty of Education University of Ljubljana. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 128-129. [COBISS.SI-ID 10658889]

4. DEVETAK, Iztok, ERJAVŠEK, Martina, KOSTANJEVEC, Stojan, PAVČNIK, Marko. Razvijanje ustvarjalnosti pri obravnavi prehranskih vsebin z vidika sodobne kulinarike. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.), GRADIŠEK, Polona (ur.). Prepoznavanje nadarjenih in delo z njimi v vrtcu in šoli = Prepoznavanje darovitih i rad s njima u vrtiću i školi = Prepoznavanje nadarenih i rad sa njima u vrtiću i školi = Identifying the gifted and how to work with them in pre-school institutions and primary schools : zbornik predstavljenih prispevkov : mednarodna strokovna konferenca, 20. - 21. avgust 2015, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani = collection of presented papers : international conference, August 20th - 21st 2015, Faculty of Education University of Ljubljana. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 280. [COBISS.SI-ID 10661449]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. REBOLJ, Neva, DEVETAK, Iztok. Poučevanje okoljskih vsebin ter analiza učnih ciljev v starih in novih učnih načrtih za predmet naravoslovje v 6. in 7. razredu osnovne šole. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij 2015. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 63-76, tabele. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2015_strokovna-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 10707273]

6. DEVETAK, Iztok, ERJAVŠEK, Martina, KOSTANJEVEC, Stojan. Molekularna gastronomija kot kontekst poučevanja kemije in gospodinjstva. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 26. [COBISS.SI-ID 10435401]

7. DEVETAK, Iztok, SLAPNIČAR, Miha. Poskusi iz forenzike za spodbujanje interesa učencev za učenje kemije. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 27. [COBISS.SI-ID 10435657]

8. JUG-HARTMAN, Maja, DEVETAK, Iztok, KOSTANJEVEC, Stojan. Razvoj integrativnega modela e-gradiva za doseganje kakovostnejše ravni znanja naravoslovja. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 73. [COBISS.SI-ID 10446665]

9. REBOLJ, Neva, DEVETAK, Iztok. Poučevanje okoljske vzgoje ter analiza učnih ciljev, povezanih z okoljskimi vsebinami v starih in novih učnih načrtih za predmet naravoslovje v 6. in 7. razredu devetletne osnovne šole. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 77. [COBISS.SI-ID 10447433]

10. SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Procesiranje informacij pri učenju kemijskih pojmov. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 78. [COBISS.SI-ID 10447689]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

11. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., SLAPNIČAR, Miha. Uporaba delčne narave snovi za razlago kemijskih pojmov pri pouku naravoslovja. Povezujemo znanje za boljšo pismenost & Scientix, [1] str. http://www.zrss.si/naravoslovje2015/?lnk=program-petek. [COBISS.SI-ID 10668361]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)

12. GLAŽAR, Saša A., DEVETAK, Iztok, TORKAR, Gregor, PAVLIN, Jerneja, SLAPNIČAR, Miha, DOLNIČAR, Danica. Pojasnjevanje učinkovitosti reševanja problemov s področja trojne narave predstavitev naravoslovnih pojmov : Projektna dokumentacija v raziskavi J5-6814 Razvoj avtentičnih naravoslovnih problemov = Explaining effective and efficient problem solving of the triplet relationship in science concepts representations = Project dokumentation in the study J5-6814 Development of authentic science problems. Ljubljana: Pedagoška fakulteta: Naravoslovnotehniška fakulteta, 2015. 30 str., preglednice. [COBISS.SI-ID 10702665]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

13. CEPS journal. Devetak, Iztok (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

14. Cypriot Journal of Educational Sciences. Devetak, Iztok (član uredniškega odbora 2009-). Nicosia: Academic World Education and Research Center (AWER), 2006-. ISSN 1305-905X. [COBISS.SI-ID 9563209]

15. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. Devetak, Iztok (član uredniškega odbora 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

16. International journal of environmental and science education. Devetak, Iztok (član uredniškega odbora 2005-). [S. l.: IJESE. ISSN 1306-3065. http://www.ijese.com/index.htm. [COBISS.SI-ID 17061384]

17. The science education review. Devetak, Iztok (član uredniškega odbora 2009-). Warwick, Aus.: Science time, 2002. ISSN 1446-6120. [COBISS.SI-ID 500860]

18. VOGRINC, Janez (urednik, recenzent), DEVETAK, Iztok (urednik, recenzent). Sodobne teme na področju edukacije III. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015. ISBN 978-961-253-182-9. http://www.pef.uni-%%lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PhD/Sodobne_teme_na_podrocju_edukacije_III.pdf. [COBISS.SI-ID 281165568]

 

Recenzent

19. Acta chimica slovenica. Devetak, Iztok (recenzent 2013-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko kemijsko društvo: =Slovenian Chemical Society, 1993-. ISSN 1318-0207. http://acta.chem-soc.si/. [COBISS.SI-ID 14086149]

20. CEPS journal. Devetak, Iztok (recenzent 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

21. Chemistry Education. Research and Practice. Devetak, Iztok (recenzent 2009-). Iäoannina: University of Ioannina. ISSN 1109-4028. [COBISS.SI-ID 1496412]

22. Environmental Education Research. Devetak, Iztok (recenzent 2011-). Abingdon: Carfax, 1995-. ISSN 1350-4622. http://www.tandfonline.com/toc/ceer20/current. [COBISS.SI-ID 1461833]

23. Eurasia. Devetak, Iztok (recenzent 2013-). Ankara: Gazi Egitim Fakültesi. ISSN 1305-8223. http://www.ejmste.com/index2.html. [COBISS.SI-ID 17061128]

24. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. Devetak, Iztok (recenzent 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

25. International journal of environmental and science education. Devetak, Iztok (recenzent 2008-). [S. l.: IJESE. ISSN 1306-3065. http://www.ijese.com/index.htm. [COBISS.SI-ID 17061384]

26. Journal of chemical education. Devetak, Iztok (recenzent 2011-). Easton, Pa.: Section of Chemical Education, American Chemical Society, 1924-. ISSN 0021-9584. [COBISS.SI-ID 1459717]

27. Journal of research in science teaching. Devetak, Iztok (recenzent 2008-). New York: Wiley. ISSN 0022-4308. [COBISS.SI-ID 25786880]

28. Scientific research and essays. Devetak, Iztok (recenzent 2009-). Nairobi: Academic Journals, 2006-. ISSN 1992-2248. http://www.academicjournals.org/sre. [COBISS.SI-ID 16156950]

29. VOGRINC, Janez (urednik, recenzent), DEVETAK, Iztok (urednik, recenzent). Sodobne teme na področju edukacije III. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015. ISBN 978-961-253-182-9. http://www.pef.uni-%%lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PhD/Sodobne_teme_na_podrocju_edukacije_III.pdf. [COBISS.SI-ID 281165568]

 

TATJANA DEVJAK [17084]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Tatjana. Aktivno vključevanje staršev v vzgojni proces v vrtcu. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 79. [COBISS.SI-ID 10448201]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. BERČNIK, Sanja, DEVJAK, Tatjana. Aktivno vključevanje staršev v vzgojni proces v vrtcu. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 7-29, ilustr., tabele. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Vpliv-druzbenih-sprememb_Posvet-PeF-2015_znanstvena-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 10687049]

3. KLEMENŠEK, Tanja, DEVJAK, Tatjana. Dejavniki, ki vplivajo na ustanavljanje in uspešnost vrtcev v podjetju. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 101-113, tabele, graf. prikaz. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Vpliv-druzbenih-sprememb_Posvet-PeF-2015_znanstvena-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 10690377]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. DEVJAK, Tatjana (urednik). Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij 2015. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015. ISBN 978-961-253-176-8. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2015_strokovna-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 281022208]

5. DEVJAK, Tatjana (urednik). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015. 444 str., ilustr. ISBN 978-961-253-177-5. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Vpliv-druzbenih-sprememb_Posvet-PeF-2015_znanstvena-monografija.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2983. [COBISS.SI-ID 280950528]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. PRIMC, Maja. Vpliv zdravstvenih delavcev na kakovostno vzgojo in izobraževanje v bolnišnici : magistrsko delo. Novo mesto: [M. Rajer], 2015. 103 str., [22] f. pril., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 514182775]

 

Recenzent

7. VOGRINC, Janez (urednik, recenzent), DEVETAK, Iztok (urednik, recenzent). Sodobne teme na področju edukacije III. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015. ISBN 978-961-253-182-9. http://www.pef.uni-%%lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PhD/Sodobne_teme_na_podrocju_edukacije_III.pdf. [COBISS.SI-ID 281165568]

 

MARTINA ERJAVŠEK [36949]

Osebna bibliografija za leto 2015

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. LOVŠIN, Francka, ERJAVŠEK, Martina, KOSTANJEVEC, Stojan. Student teacher’s perception of teaching competences’ development through teaching practice. V: DIŠLERE, Vija (ur.). Rural Environment. Education. Personality. (REEP), (Rural environment. Education. Personality (Print), ISSN 2255-8071, No. 8, 2015). Jelgava: The Latvia University of Agriculture, Institute of Education and Home Economics, 2015, no. 8, str. 109-114, tabele. [COBISS.SI-ID 10565193]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

2. DEVETAK, Iztok, ERJAVŠEK, Martina, KOSTANJEVEC, Stojan, PAVČNIK, Marko. Razvijanje ustvarjalnosti pri obravnavi prehranskih vsebin z vidika sodobne kulinarike. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.), GRADIŠEK, Polona (ur.). Prepoznavanje nadarjenih in delo z njimi v vrtcu in šoli = Prepoznavanje darovitih i rad s njima u vrtiću i školi = Prepoznavanje nadarenih i rad sa njima u vrtiću i školi = Identifying the gifted and how to work with them in pre-school institutions and primary schools : zbornik predstavljenih prispevkov : mednarodna strokovna konferenca, 20. - 21. avgust 2015, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani = collection of presented papers : international conference, August 20th - 21st 2015, Faculty of Education University of Ljubljana. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 280. [COBISS.SI-ID 10661449]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. ERJAVŠEK, Martina, LOVŠIN, Francka. Differences in competence perceptions between home economics teachers and other teachers who teach home economics. V: PISCOPO, Suzanne (ur.). Action for family and consumer wellbeing home economics literacy bringing skills to life : book of abstracts : International Home economics conference Action for family and consumer wellbeing home economics literacy bringing skills to life, Valletta, Malta, 19-21 March 2015. Valletta: University of Malta, cop. 2015, str. 36. [COBISS.SI-ID 10525769]

4. DEVETAK, Iztok, ERJAVŠEK, Martina, KOSTANJEVEC, Stojan. Molekularna gastronomija kot kontekst poučevanja kemije in gospodinjstva. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 26. [COBISS.SI-ID 10435401]

5. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina. Vključevanje senzorike in različnih didaktičnih pripomočkov v prehransko izobraževanje ter vzgojo za zdrav način prehranjevanja. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 82. [COBISS.SI-ID 10448713]

VESNA FERK SAVEC [20448]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

1. FERK SAVEC, Vesna, KRAMŽAR, Barbara. Na lov za maščobami .... V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.), GRADIŠEK, Polona (ur.). Prepoznavanje nadarjenih in delo z njimi v vrtcu in šoli = Prepoznavanje darovitih i rad s njima u vrtiću i školi = Prepoznavanje nadarenih i rad sa njima u vrtiću i školi = Identifying the gifted and how to work with them in pre-school institutions and primary schools : zbornik predstavljenih prispevkov : mednarodna strokovna konferenca, 20. - 21. avgust 2015, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani = collection of presented papers : international conference, August 20th - 21st 2015, Faculty of Education University of Ljubljana. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 265-270, ilustr. [COBISS.SI-ID 10660681]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

2. FERK SAVEC, Vesna, SOTLAR, Klavdija. Pridobivanje in uporaba vizualizacijskih gradnikov za pouk kemije. Povezujemo znanje za boljšo pismenost & Scientix, [1] str. http://www.zrss.si/naravoslovje2015/?lnk=program-petek. [COBISS.SI-ID 10671177]

3. FERK SAVEC, Vesna. Vloga vizualizacije pri pouku kemije - kaj deluje?. Povezujemo znanje za boljšo pismenost & Scientix, [1] str. http://www.zrss.si/naravoslovje2015/?lnk=program-petek. [COBISS.SI-ID 10670921]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

4. BAGGIA, Alenka, KLJAJIĆ BORŠTNAR, Mirjana, PUCIHAR, Andreja, DOLNIČAR, Danica, BARTOL, Tomaž, ŠORGO, Andrej, BOH PODGORNIK, Bojana, GLAŽAR, Saša A., FERK SAVEC, Vesna, RODIČ, Blaž, SAJOVIC, Irena, VRTAČNIK, Margareta. Information literacy of students : preliminary results of a survey on a Slovenian sample : prispevek na 28th Bled eConference, #eWellBeing, June 7-10, 2015, Bled, Slovenia. Bled, 9. jun. 2015. [COBISS.SI-ID 7444755]

 

TJAŠA FILIPČIČ [17010]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MUNIVRANA, Goran, FILIPČIČ, Aleš, FILIPČIČ, Tjaša. Relationship of speed, agility, neuromuscular power, and selected anthropometrical variables and performance results of male and female junior tennis players. Collegium antropologicum, ISSN 0350-6134, 2015, vol. 39, suppl. 1, str. 109-116, tabele. http://www.collantropol.hr/antropo/article/view/1343/1196. [COBISS.SI-ID 4716465]

2. FILIPČIČ, Aleš, FILIPČIČ, Tjaša, LESKOŠEK, Bojan. Differences in physical fitness among young tennis players in between 1992 and 2008. Collegium antropologicum, ISSN 0350-6134, 2015, vol. 39, no. 1, str. 131-143, ilustr., tabele. http://www.collantropol.hr/antropo/article/view/93/1096. [COBISS.SI-ID 10547785]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. MLAKAR, Katja, FILIPČIČ, Tjaša. Delovni odnos med specialnim in rehabilitacijskim pedagogom ter osebo s cerebralno paralizo v procesu načtovanja neodvisnega življenja. V: VOGRINC, Janez (ur.), DEVETAK, Iztok (ur.). Sodobne teme na področju edukacije III. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 119-134, tabela. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PhD/Sodobne_teme_na_podrocju_edukacije_III.pdf. [COBISS.SI-ID 10728009]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

4. Načrtovanje dejavnosti v vrtcu. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica (urednik, avtor), VIDEMŠEK, Mateja, SAKSIDA, Igor, KRANJC, Simona, ZUPANČIČ, Tomaž, LEŠNIK, Ivan, KRALJ, Bojana, KRNEL, Dušan, TURNŠEK, Nada, JAPELJ PAVEŠIĆ, Barbara, SITAR, Jelena, GERŠAK, Vesna, LENARD, Vid, ZUPANČIČ DANKO, Alenka, FILIPČIČ, Tjaša, BURIAN, Maja, BREZNIK, Inge, SKAMLIČ, Nives. [Tiskana izd.]. Maribor: Forum Media, 2013-. ISSN 2335-4496. http://www.e-prirocniki.si/nacrtovanje-dejavnosti-v-vrtcu.html. [COBISS.SI-ID 268966912]

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

5. Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci. VOVK ORNIK, Natalija (avtor, urednik), MURN, Tatjana, WERDONIG, Alenka, SKAMLIČ, Nives, BABNIK, Tanja, ANDLOVIC, Sabina, LOGAR, Svetlana, KLINC, Alenka, BEČAN, Tanja, ZUPANČIČ DANKO, Alenka, ŽUNKO-VOGRINC, Suzana, METLJAK, Uroš, BABIČ, Nataša, KISWARDAY, Vanja Riccarda, PADEŽANIN LAVUGER, Suzana, FILIPČIČ, Tjaša, GROLEGER, Katja, MOŽE, Helena, URŠNIK, Saša, GRAH, Jana, KOROŠEC, Barbara, MATAIČ ŠALAMUN, Mihaela, ROGIČ OŽEK, Simona, BURIAN, Maja, BEKRIĆ, Sanja. [Tiskana izd.]. Maribor: Forum Media, 2014-. ISSN 2385-8141. http://www.zfm.si/artikli/prirocniki/delo-z-otroki-s-posebnimi-potrebami-ucnimi-tezavami-in-posebej-nadarjenimi-ucenci.html. [COBISS.SI-ID 275013632]

6. Delo z otroki s posebnimi potrebami, učnimi težavami in posebej nadarjenimi učenci. VOVK ORNIK, Natalija (avtor, urednik), MURN, Tatjana, WERDONIG, Alenka, SKAMLIČ, Nives, BABNIK, Tanja, ANDLOVIC, Sabina, LOGAR, Svetlana, KLINC, Alenka, BEČAN, Tanja, ZUPANČIČ DANKO, Alenka, ŽUNKO-VOGRINC, Suzana, METLJAK, Uroš, BABIČ, Nataša, KISWARDAY, Vanja Riccarda, PADEŽANIN LAVUGER, Suzana, FILIPČIČ, Tjaša, GROLEGER, Katja, MOŽE, Helena, URŠNIK, Saša, GRAH, Jana, KOROŠEC, Barbara. [Spletna izd.]. Maribor: Forum Media, 2014-. ISSN 2385-8850. http://www.zfm.si/artikli/prirocniki/delo-z-otroki-s-posebnimi-potrebami-ucnimi-tezavami-in-posebej-nadarjenimi-ucenci.html. [COBISS.SI-ID 276022016]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

7. FILIPČIČ, Tjaša. Monitoring and evaluation of physical fitness and morphological characteristics of pupils with intellectual disabilities - situation in Slovenia : [vabljeno predavanje na] China Research center on sports for persons with disabilities, Workshop, Beijing Sport University, 10 June 2015. [COBISS.SI-ID 10592585]

8. FILIPČIČ, Tjaša. Psychomotor games with parachutes : [vabljeno predavanje na] China Research center on sports for persons with disabilities, Workshop, Beijing Sport University, 11 June 2015. [COBISS.SI-ID 10592841]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. Športnik. Filipčič, Tjaša (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana-Črnuče: Zveza za šport invalidov Slovenije, 2005-. ISSN 1854-5254. [COBISS.SI-ID 226822656]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

10. LIKAR, Petra. Aktivnosti za spodbujanje motoričnega razvoja pri slepih predšolskih otrocih : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Likar], 2015. 61 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2936. [COBISS.SI-ID 10640457]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

11. JERMAN, Blanka. Spodbujanje senzoričnega in motoričnega razvoja pri sedemletnem dečku : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Jerman], 2015. XV, 162 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2870. [COBISS.SI-ID 10601801]

 

ČRTOMIR FRELIH [16174]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

1. BLAŽIČ, Milena, FRELIH, Črtomir. Tomaž Šalamun: Modro ne bo. Preserje: Morfem, 2013. Sodobnost, ISSN 0038-0482, jun. 2015, letn. 79, št. 6, str. 785-789, portret. [COBISS.SI-ID 10597193]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

2. MUHOVIČ, Jožef (avtor dodatnega besedila), FRELIH, Črtomir (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), et al. O čem razmišljaš? : Zavod sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano , 12. februar do 10. aprila 2015. [Šentvid nad Ljubljano]: [Zavod sv. Stanislava]; [Ljubljana]: Civilnodružbena iniciativa Resnica in sočitje, 2015. 19 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10509129]

3. BAČIČ, Vladimir (umetnik), BOVCON, Narvika (umetnik), VAUPOTIČ, Aleš (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), MRŠNIK, Ivo (umetnik), et al. Zrak. Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2015. 132 str., ilustr. ISBN 978-961-93680-1-5. [COBISS.SI-ID 279397632]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

4. FRELIH, Črtomir (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), MRŠNIK, Ivo (umetnik), et al. Die Magie der Kunst : Protagonisten der slowenischen Gegenwartskunst 1968 - 2013 : Künstlerhaus, Wien, 5. 2. do 29. 3. 2015. [COBISS.SI-ID 10505801]

5. RIMELE, Oto (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), MRŠNIK, Ivo (umetnik), et al. Die Magie der Kunst : Protagonisten der slowenischen Gegenwartskunst 1968-2013, die Ausstellung, Künstlerhaus, Wien, 6. Februar bis 29. März 2015. [COBISS.SI-ID 21157128]

6. FRELIH, Črtomir (umetnik), SEDMAK, Aleš (umetnik). Neuaufnahmen - Črtomir Frelih, Armin Guerino, Nadia Kisseleva, Ales Sedmak, Richard Della Pietra : BV Galerie, Klagenfurt, 3. - 24. März 2015. [COBISS.SI-ID 10508105]

7. FRELIH, Črtomir (umetnik, avtor dodatnega besedila). Okno umetnosti k sosedu : umetniška razstava = Fenster zum Nachbarn : Kunstausstellung : Celovec / Klagenfurt, XII. 2014 - III. 2015. [COBISS.SI-ID 10509385]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

8. Glava portret : razstava študentskih del 1. in 2. letnika Likovne pedagogike, Galerija PeF, Ljubljana, 2. 9.-16.10. 2015. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2970. [COBISS.SI-ID 10670665]

Umetnik

9. BASSIN, Aleksander, BASSIN, Matena (urednik). Die Magie der Kunst = Magija umetnosti = The magic of art : Protagonisten der slowenischen Gegenwartskunst 1968-2013 = protagonisti slovenske sodobne umetnosti 1968-2013 = the protagonists of contemporary Slovenian art : [Künstlerhaus Karlsplatz 5, 1010 Wien, 6. Februar bis 29. März 2015]. Ljubljana: Verein der bildenden Künstler: = Društvo likovnih umetnikov, 2015. 188 str., ilustr. ISBN 978-961-93333-2-7. [COBISS.SI-ID 277615104]

 

SLAVKO GABER [11753]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. GABER, Slavko. Contemporary Slovenian society and its rationalities. V: ANTIĆ, Milica G. (ur.). Gender structuring of contemporary Slovenia, (Eastern European culture, politics and societies, ISSN 2192-497X, vol. 9). Frankfurt am Main: Peter Lang, [2015] , str. 23-33. [COBISS.SI-ID 10621513]

2. KOS KECOJEVIĆ, Živa, GABER, Slavko. Izzivi spremljanja in zagotavljanja kakovosti : med starimi in novimi racionalnostmi ter v iskanju produktivnih oblik varnosti. V: GABER, Slavko (ur.), KOS KECOJEVIĆ, Živa (ur.), TURK, Goran (ur.). Priložnosti in izzivi zagotavljanja kakovosti visokega šolstva. V Ljubljani: Univerza, 2015, str. 12-21. http://www.uni-lj.si/elektronske-knjige/Priloznostiinizzivizagotavljanjakakovosti/index.html. [COBISS.SI-ID 10622537]

3. GABER, Slavko, KOS KECOJEVIĆ, Živa. Analiza poročil o praksah spremljanja in zagotavljanja kakovosti 189 študijskih programov I. in II. stopnje Univerze v Ljubljani. V: GABER, Slavko (ur.), KOS KECOJEVIĆ, Živa (ur.), TURK, Goran (ur.). Priložnosti in izzivi zagotavljanja kakovosti visokega šolstva. V Ljubljani: Univerza, 2015, str. 30-52. http://www.uni-lj.si/elektronske-knjige/Priloznostiinizzivizagotavljanjakakovosti/index.html. [COBISS.SI-ID 10622793]

4. GABER, Slavko, TAŠNER, Veronika. Basil Bernstein ali o problematikah sociologije in sociologije vzgoje. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.), BERNSTEIN, Basil B. Razred, kodi in nadzor, (Temeljne razprave). 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 255-281. [COBISS.SI-ID 10589769]

5. GABER, Slavko. Sodobna slovenska družba in njene racionalnosti. V: ANTIĆ, Milica G. (ur.), et al. Zahtevna razmerja : spol, strukturne ovire in priložnosti, (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 21-29. [COBISS.SI-ID 10423625]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

6. GABER, Slavko. Simola, Hannu (2014). The Finnish Education Mystery. London and New York: Routledge, 308 str. ISBN 978-041-581-258-0. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2015, vol. 5, no. 1, str. 151-156. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_5_1/cepsj_5_1_book%20review_pp_151-156.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2793. [COBISS.SI-ID 10541129]

 

1.22 Intervju

7. IVELJA, Ranka, KODELJA, Zdenko (intervjuvanec), GABER, Slavko (intervjuvanec). Obvezno šolanje po novem brezplačno tudi v zasebnih šolah. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 7. jan. 2014, leto 65, št. 5, str. 2, ilustr. [COBISS.SI-ID 2768215]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. CEPS journal. Gaber, Slavko (član uredniškega odbora 2011-2012, glavni urednik 2013-, odgovorni urednik 2013-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

9. Šolsko polje. Gaber, Slavko (član uredniškega odbora 2003-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, 2003-. ISSN 1581-6036. http://www.theschoolfield.org. [COBISS.SI-ID 122842112]

10. Theory and research in education. Gaber, Slavko (član uredniškega odbora 2003-). London; Thousand Oaks, CA; New Delhi: Sage, 2003-. [COBISS.SI-ID 974679]

11. GABER, Slavko (urednik), KOS KECOJEVIĆ, Živa (urednik), TURK, Goran (urednik). Priložnosti in izzivi zagotavljanja kakovosti visokega šolstva. V Ljubljani: Univerza, 2015. 170 str., ilustr. ISBN 978-961-6410-46-5. http://www.uni-lj.si/elektronske-knjige/Priloznostiinizzivizagotavljanjakakovosti/index.html. [COBISS.SI-ID 280189696]

12. BERNSTEIN, Basil B., GABER, Slavko (urednik, avtor dodatnega besedila, prevajalec), TAŠNER, Veronika (urednik, avtor dodatnega besedila, prevajalec). Razred, kodi in nadzor, (Temeljne razprave). 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015. 288 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-253-175-1. [COBISS.SI-ID 279881728]

 

Prevajalec

13. BERNSTEIN, Basil B., GABER, Slavko (urednik, avtor dodatnega besedila, prevajalec), TAŠNER, Veronika (urednik, avtor dodatnega besedila, prevajalec). Razred, kodi in nadzor, (Temeljne razprave). 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015. 288 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-253-175-1. [COBISS.SI-ID 279881728]

 

VESNA GERŠAK [25996]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. GERŠAK, Vesna. Plesna umetnost v vrtcu: gibanje telesa v prostoru, času in z energijo. V: VRBOVŠEK, Betka (ur.). Umetnost v vrtcu. Ljubljana: Supra, 2015, str. 37-42, ilustr. [COBISS.SI-ID 1537182916]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

2. GERŠAK, Vesna, SMRTNIK VITULIĆ, Helena, PROSEN, Simona. Projekt Ustvarjalni gib - most med izobraževanjem in umetnostjo. V: GERŠAK, Vesna (ur.), SMRTNIK VITULIĆ, Helena (ur.), PROSEN, Simona (ur.). Mednarodni strokovni posvet Ustvarjalni gib - most med izobraževanjem in umetnostjo : Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 30. junij 2015. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 4-5, ilustr. [COBISS.SI-ID 10609993]

3. SMRTNIK VITULIĆ, Helena, PROSEN, Simona, GERŠAK, Vesna, JANEŽIČ, Tjaša, JEROVŠEK, Urška, ŠAREC, Romana, TOMAŽIN, Sara. Preliminarna analiza zaključnih refleksij študentov pri predmetu ustvarjalni gib pri pouku na PeF UL. V: GERŠAK, Vesna (ur.), SMRTNIK VITULIĆ, Helena (ur.), PROSEN, Simona (ur.). Mednarodni strokovni posvet Ustvarjalni gib - most med izobraževanjem in umetnostjo : Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 30. junij 2015. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 10611017]

4. GODLER, Anita, ILAR, Stanka, MARINČIČ, Ema, RUPNIK, Urša, GERŠAK, Vesna. Emona oživi. V: GERŠAK, Vesna (ur.), SMRTNIK VITULIĆ, Helena (ur.), PROSEN, Simona (ur.). Mednarodni strokovni posvet Ustvarjalni gib - most med izobraževanjem in umetnostjo : Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 30. junij 2015. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 12-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 10611273]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. GERŠAK, Vesna, GRISS, Susan. Twinning across the ocean - expressing identity by dancing the curriculum. V: SVENDLER-NIELSEN, Charlotte (ur.), DEGERBOL, Stine Mikés (ur.). Twist and twin : exploring identities in dance. Copenhagen: daCi, 2015, str. 74. [COBISS.SI-ID 10635337]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. GERŠAK, Vesna. Misliti skozi gib in ples: ustvarjalni gib kot učni pristop. V: HOZJAN, Dejan (ur.). Aktivnosti učencev v učnem procesu, (Knjižnica Annales Ludus, ISSN 2335-3686). Koper: Univerzitetna založba Annales, 2015, str. 529-545, 648-649. http://www.zrs.upr.si/monografije/single/aktivnosti-ucencev-v-ucnem-procesu-1953. [COBISS.SI-ID 1537777860]

 

1.25 Drugi sestavni deli

7. GERŠAK, Vesna. daCi visiting Slovenia. Dance and the child international (daCi), str. 24-25, ilustr. http://www.daci.org/uploads/newsletter/files/15newslettermay-maria-5-juni-en.pdf. [COBISS.SI-ID 10633801]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. GERŠAK, Vesna (urednik), SMRTNIK VITULIĆ, Helena (urednik), PROSEN, Simona (urednik). Mednarodni strokovni posvet Ustvarjalni gib - most med izobraževanjem in umetnostjo : Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 30. junij 2015. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2015. 20 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10609737]

 

Mentor - drugo

9. Emona oživi - povezovalni projekt : Mestni muzej, Ljubljana, 8. 2. 2015. [COBISS.SI-ID 10634057]

10. Lutkovni in plesni maraton : razgibajmo se od glave do nog : SVŠGL, Ljubljana, 5. 6. 2015. https://www.youtube.com/watch?v=pXGj1kTvAYg. [COBISS.SI-ID 10585929]

 

SAŠA ALEKSEJ GLAŽAR [04810]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŠKET, Barbara, GLAŽAR, Saša A., VOGRINC, Janez. Concept maps as a tool for teaching organic chemical reactions. Acta chimica slovenica, ISSN 1580-3155. [Spletna izd.], 2015, vol. 62, no. 2, str. 462-472, ilustr., tabele. https://journals.matheo.si/index.php/ACSi/article/view/1148/542, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2880, doi: 10.17344/acsi.2014.1148. [COBISS.SI-ID 10604617]

2. RIZMAN HERGA, Nataša, GLAŽAR, Saša A., DINEVSKI, Dejan. Dynamic visualization in the virtual laboratory enhances the fundamental understanding of chemical concepts. Journal of Baltic science education, ISSN 1648-3898, 2015, vol 14, no. 3, str. 351-365, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 10647881]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

3. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., SLAPNIČAR, Miha. Uporaba delčne narave snovi za razlago kemijskih pojmov pri pouku naravoslovja. Povezujemo znanje za boljšo pismenost & Scientix, [1] str. http://www.zrss.si/naravoslovje2015/?lnk=program-petek. [COBISS.SI-ID 10668361]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

4. GABRIČ, Alenka, GLAŽAR, Saša A., GRAUNAR, Mojca, SLATINEK-ŽIGON, Milica. Kemija danes 2, Učbenik za 9. razred devetletne osnovne šole, (Raziskovalec 9). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2015. 116 str., ilustr. ISBN 978-86-341-2801-7. [COBISS.SI-ID 277985024]

5. GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej, VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator, fotograf), WISSIAK GRM, Katarina Senta. Il mio primo approccio alla chimica 1 : chimica per la classe VIII della scuola elementare. 4a ed. Ljubljana: Modrijan, 2015. 110 str., ilustr. ISBN 978-961-241-059-9. [COBISS.SI-ID 278486272]

6. GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej, VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta. Il mio primo approccio alla chimica 2 : chimica per la classe IX della scuola elementare. 4a ed. Ljubljana: Modrijan, 2015. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-241-123-7. [COBISS.SI-ID 278486016]

7. GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej, VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta. Moja prva kemija 2 : kemija za 9. razred dvojezične osnovne šole = Első kémiám 2 : kémia a kétnyelvű általános iskola 9. osztálya számára. 3. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-099-5. [COBISS.SI-ID 273276672]

 

2.05 Drugo učno gradivo

8. GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej, VRTAČNIK, Margareta (avtor, fotograf), WISSIAK GRM, Katarina Senta. Il mio primo approccio alla chimica 1 : chimica per la classe VIII della scuola elementare, Quaderno attivo. 9a ed. Ljubljana: Modrijan, 2015. 114 str., ilustr. ISBN 978-961-241-193-0. [COBISS.SI-ID 278488832]

9. GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej, VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta. Il mio primo approccio alla chimica 2 : chimica per la classe IX della scuola elementare, Quaderno attivo. 8a ed. Ljubljana: Modrijan, 2015. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-241-236-4. [COBISS.SI-ID 278489344]

 

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)

10. GLAŽAR, Saša A., DEVETAK, Iztok, TORKAR, Gregor, PAVLIN, Jerneja, SLAPNIČAR, Miha, DOLNIČAR, Danica. Pojasnjevanje učinkovitosti reševanja problemov s področja trojne narave predstavitev naravoslovnih pojmov : Projektna dokumentacija v raziskavi J5-6814 Razvoj avtentičnih naravoslovnih problemov = Explaining effective and efficient problem solving of the triplet relationship in science concepts representations = Project dokumentation in the study J5-6814 Development of authentic science problems. Ljubljana: Pedagoška fakulteta: Naravoslovnotehniška fakulteta, 2015. 30 str., preglednice. [COBISS.SI-ID 10702665]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

11. BAGGIA, Alenka, KLJAJIĆ BORŠTNAR, Mirjana, PUCIHAR, Andreja, DOLNIČAR, Danica, BARTOL, Tomaž, ŠORGO, Andrej, BOH PODGORNIK, Bojana, GLAŽAR, Saša A., FERK SAVEC, Vesna, RODIČ, Blaž, SAJOVIC, Irena, VRTAČNIK, Margareta. Information literacy of students : preliminary results of a survey on a Slovenian sample : prispevek na 28th Bled eConference, #eWellBeing, June 7-10, 2015, Bled, Slovenia. Bled, 9. jun. 2015. [COBISS.SI-ID 7444755]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

12. DEKLEVA, Nina (urednik), GLAŽAR, Saša A. (urednik), ŠMALC, Andrej (urednik). Periodni sistem elementov. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2015. 1 zgibanka, ilustr. ISBN 978-86-341-3877-1. [COBISS.SI-ID 278062848]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

13. KRALJ, Benjamin. Učenje naravoslovja in vrednotenje znanja z uporabo spletnega sistema : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Kralj], 2015. 178, XV str., tabele. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=72035&lang=slv. [COBISS.SI-ID 279017728]

 

Somentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

14. RIZMAN HERGA, Nataša. Kakovostno znanje naravoslovja s pomočjo virtualnega laboratorija v vlogi elementa vizualizacije : doktorska disertacija. [Maribor: N. Rizman Herga], 2015. 230 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 21548296]

 

LARA GODEC SORŠAK [25590]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. GODEC SORŠAK, Lara. Zahtevnost izpitne pole 1 pri slovenščini na poklicni maturi 2002-2013. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 2015, letn. 60, št. 2, str. 113-123. [COBISS.SI-ID 10595145]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. GODEC SORŠAK, Lara. Raba otroškega šolskega slovarja pri pouku v 1. in 2. vzgojno-izobraževalnem obdobju. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 42. [COBISS.SI-ID 10440265]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

3. GODEC SORŠAK, Lara. Elektronski jezikovni priročniki in korpusi : predavanje v okviru seminarja PSD-1: Uporabno znanje za uspešno poučevanje, Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 6. 2. 2015. [COBISS.SI-ID 10467657]

4. GODEC SORŠAK, Lara. Uporaba Slovenskega pravopisa v elektronski obliki : strokovna delavnica v okviru seminarja PSD-1: Uporabno znanje za uspešno poučevanje, Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 6. 2. 2015. [COBISS.SI-ID 10467913]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Slovenščina v šoli. Godec Soršak, Lara (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996-. ISSN 1318-864X. [COBISS.SI-ID 59164416]

 

BOJAN GOLLI [02579]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Blejske delavnice iz fizike. Golli, Bojan (urednik 2000-). Ljubljana: DMFA, založništvo, 2000-. ISSN 1580-4992. [COBISS.SI-ID 110264320]

2. Presek. Golli, Bojan (član uredniškega odbora 1981-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1972-. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 757252]

 

TOMAŽ GORJUP [18582]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.02 Strokovna monografija

1. GORJUP, Tomaž. Nazaj v prihodnost : eseji o slikarstvu. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-253-174-4. [COBISS.SI-ID 280328704]

 

2.17 Katalog razstave

2. BAČIČ, Vladimir (umetnik), BOVCON, Narvika (umetnik), VAUPOTIČ, Aleš (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), GORJUP, Tomaž (umetnik), MRŠNIK, Ivo (umetnik), et al. Zrak. Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2015. 132 str., ilustr. ISBN 978-961-93680-1-5. [COBISS.SI-ID 279397632]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

3. GORJUP, Tomaž (umetnik, avtor dodatnega besedila). Postajanja v slikah : Galerija Srečišče, Hostel Celica, Ljubljana, 22. 9. -15. 10. 2015. [COBISS.SI-ID 10720841]

4. GORJUP, Tomaž (umetnik). Prostori moje duše : (slike 2013-2015) : Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin, 18. sep. 2015-12. okt. 2015. [COBISS.SI-ID 10681929]

5. GORJUP, Tomaž (umetnik). Seganje za lučjo/slike 2013-2015 : razstava, Velenjski grad, 11. junij - 1. avgust 2015. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2842. [COBISS.SI-ID 10576201]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

6. Glava portret : razstava študentskih del 1. in 2. letnika Likovne pedagogike, Galerija PeF, Ljubljana, 2. 9.-16.10. 2015. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2970. [COBISS.SI-ID 10670665]

 

ANA GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK [12551]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Dan in noč. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2015, letn. 19, št. 2, str. 9, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2795. [COBISS.SI-ID 10511433]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Students’ ideas about optics of vision. V: International Conference GIREP EPEC 2015, July 6-10, Wrocław, Poland. DĘBOWSKA, Ewa (ur.), GRECZYŁO, Tomasz (ur.). Key competences in physics teaching and learning : program and book of abstracts. Wrocław: University of Wrocław, 2015, str. 131-132. [COBISS.SI-ID 10631497]

3. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Učenje in poučevanje naravoslovja za 21. stoletje. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 15. [COBISS.SI-ID 10432841]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

4. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Učenje z raziskovanjem in vzgoja za trajnostni razvoj z roko v roki. Povezujemo znanje za boljšo pismenost & Scientix, [1] str. http://www.zrss.si/naravoslovje2015/?lnk=program-cetrtek. [COBISS.SI-ID 10668873]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. Učenje in poučevanje naravoslovja za 21. stoletje. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij 2015. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 17-22. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2015_strokovna-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 10706505]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

6. GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana. [Uvodnik]. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2015, letn. 19, št. 3, str. [2]. [COBISS.SI-ID 10586441]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

7. SKRIBE-DIMEC, Darja (avtor, fotograf), UMEK, Maja (avtor, fotograf), VRŠČAJ, Dušan (avtor, fotograf), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (avtor, fotograf), ČONČ, Vera (avtor, fotograf). Raziskujem in razmišljam 1, Delovni učbenik za spoznavanje okolja v 1. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2015. 85 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0120-5. [COBISS.SI-ID 280567552]

 

2.05 Drugo učno gradivo

8. FERBAR, Janez, FERBAR, Domen (avtor, fotograf, ilustrator), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, MATI, Danica, ISKRIĆ, Goran (urednik, fotograf, ilustrator). Laboratorijske vaje iz fizikalnega dela naravoslovja : z miselno prejo prof. dr. Janeza Ferbarja 1999. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015. 169 str., ilustr. http://www.pef.uni-lj.si/gorani/Skripta.html. [COBISS.SI-ID 10592073]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. Naravoslovna solnica. Gostinčar-Blagotinšek, Ana (član uredniškega odbora 1997-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

 

POLONA GRADIŠEK [34958]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. GRADIŠEK, Polona. Hope and zest : important predictors of teacher satisfaction. V: Teacher education through partnership and collaborative learning communities : programme and abstracts book. Glasgow: University of Glasgow, 2015, str. 144. http://www.gla.ac.uk/media/media_416528_en.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2975. [COBISS.SI-ID 10675273]

2. GRADIŠEK, Polona. Upanje in vnema kot pomembna napovednika zadovoljstva učiteljev. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 53. [COBISS.SI-ID 10442569]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. GRADIŠEK, Polona. Upanje in vnema : pomembna napovednika zadovoljstva učiteljev. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij 2015. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 23-32, tabela. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2015_strokovna-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 10706761]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. JURIŠEVIČ, Mojca (urednik, avtor dodatnega besedila), GRADIŠEK, Polona (urednik). Prepoznavanje nadarjenih in delo z njimi v vrtcu in šoli = Prepoznavanje darovitih i rad s njima u vrtiću i školi = Prepoznavanje nadarenih i rad sa njima u vrtiću i školi = Identifying the gifted and how to work with them in pre-school institutions and primary schools : zbornik predstavljenih prispevkov : mednarodna strokovna konferenca, 20. - 21. avgust 2015, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani = collection of presented papers : international conference, August 20th - 21st 2015, Faculty of Education University of Ljubljana. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015. 307 str., ilustr. ISBN 978-961-253-180-5. [COBISS.SI-ID 280549120]

JERA GREGORC [32756]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. GREGORC, Jera, VILIĆ, Iztok. Učinek "touch telefona" kot ideja za prilagajanje na družbene spremembe. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 64. [COBISS.SI-ID 10444873]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. GREGORC, Jera, VILIĆ, Iztok. Analiza sprememb vzgojno-izobraževalnega dela in ideja za prilagajanje nanje. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 31-45, tabele, graf. prikazi. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Vpliv-druzbenih-sprememb_Posvet-PeF-2015_znanstvena-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 10688073]

 

IRENA HERGAN [18742]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. HERGAN, Irena. Nek gospod gre na pot - delo z zemljevidom na razredni stopnji. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.), GRADIŠEK, Polona (ur.). Prepoznavanje nadarjenih in delo z njimi v vrtcu in šoli = Prepoznavanje darovitih i rad s njima u vrtiću i školi = Prepoznavanje nadarenih i rad sa njima u vrtiću i školi = Identifying the gifted and how to work with them in pre-school institutions and primary schools : zbornik predstavljenih prispevkov : mednarodna strokovna konferenca, 20. - 21. avgust 2015, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani = collection of presented papers : international conference, August 20th - 21st 2015, Faculty of Education University of Ljubljana. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 307. [COBISS.SI-ID 10663497]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. UMEK, Maja, HERGAN, Irena. Ali praktično pedagoško usposabljanje pri didaktiki družboslovja omogoča transformativno učenje?. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 66. [COBISS.SI-ID 10445385]

 

1.25 Drugi sestavni deli

3. HERGAN, Irena, UMEK, Maja. Osebe s posebnimi potrebami v procesu geografskega izobraževanja : razredni pouk. V: RESNIK PLANINC, Tatjana (ur.), ILC KLUN, Mojca (ur.). Novosti geografske stroke in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami : program in izvlečki. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 17. [COBISS.SI-ID 58483042]

 

 

 

TATJANA HODNIK ČADEŽ [17009]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MANFREDA KOLAR, Vida. Comparison of types of generalizations and problem-solving schemas used to solve a mathematical problem. Educational studies in mathematics, ISSN 0013-1954, 2015, vol. 89, no. 2, str. 283-306, ilustr., tabele, doi: 10.1007/s10649-015-9598-y. [COBISS.SI-ID 10537289]

2. ŠKRBEC, Maja, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Identifying and fostering higher levels of geometric thinking. Eurasia, ISSN 1305-8223, 2015, vol. 11, no. 3, str. 601-617, ilustr., tabela. http://www.ejmste.com/sonSayi.aspx, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2807. [COBISS.SI-ID 10548809]

3. HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Poučavanje matematike u osnovnoj školi u svjetlu suvremenih istraživanja. Poučak, ISSN 1332-3008, 2015, god. 15, br. 62, str. 4-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 10715465]

 

1.04 Strokovni članek

4. HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MANFREDA KOLAR, Vida, URAN, Terezija. Zanimivo, a z napakami : ob robu novemu učbeniškemu gradivu Radovednih 5 za 4. razred osnovne šole, za pouk matematike, da bi učitelji ozavestili pomanjkljivosti in ravnali skladno s temelji matematične stroke in didaktike. Šolski razgledi, ISSN 1318-1483, 17. apr. 2015, letn. 66, št. 8, str. 10-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 10540105]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

5. MANFREDA KOLAR, Vida, JANEŽIČ, Anja, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Diagnosing students’ difficulties in understanding the concept of fraction. V: NOVOTNÁ, Jarmila (ur.), MORAOVÁ, Hana (ur.), NOVOTNÁ, Jarmila (ur.). Developing mathematical language and reasoning : proceedings. Prague: Charles University, Faculty of Education, 2015, str. 232-240, ilustr., tabeli. [COBISS.SI-ID 10667593]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

6. KAVKLER, Marija, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, KALAN, Marko. Spodbujanje dosežkov pri učencih s primanjkljaji na področju učenja matematike skladno s kriteriji za opredelitev primanjkljajev. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 35-37. [COBISS.SI-ID 10438985]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MANFREDA KOLAR, Vida. Understanding of mathematically gifted students’ approaches to problem solving. V: KOLAR-BEGOVIĆ, Zdenka (ur.), KOLAR-ŠUPER, Ružica (ur.), ĐURĐEVIĆ BABIĆ, Ivana (ur.). Higher goals in mathematics education : monograph = Viša postignuća u matematičkom obrazovanju. Zagreb: Element; Osijek: Josip Juraj Strossmayer University, Faculty of Teacher Education and Department of Mathematics: = Sveučilište Josipa Juraja Strossmayerja, Učiteljski fakultet i Odjel za matematiku, 2015, str. 27-40, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 10579529]

8. KAVKLER, Marija, KALAN, Marko, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Spodbujanje matematičnih dosežkov pri učencih s primanjkljaji na področju učenja matematike. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 77-99, ilustr., tabela. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Vpliv-druzbenih-sprememb_Posvet-PeF-2015_znanstvena-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 10690121]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

9. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, KNEZ, Simona (urednik), KOS, Zvonka (urednik), VRČKOVNIK, Renata (urednik, fotograf). Mlinček : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2009-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-307-1. [COBISS.SI-ID 243364864]

10. COTIČ, Mara, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, FELDA, Darjo. Igraje in zares v svet matematičnih čudes : učbenik z elementi delovnega zvezka za matematiko v 1. razredu devetletne osnovne šole, (Zakajček 1). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2006-. Zv. <2-3>, ilustr. ISBN 86-341-1927-0. ISBN 86-341-2404-5. ISBN 86-341-2494-0. [COBISS.SI-ID 224740864]

11. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Svet matematičnih čudes 2 : samostojni delovni zvezek za matematiko v 2. razredu, (Zakajček 2). 1. izd. Ljubljana: DZS, 2006-. Zv. <2-3>, ilustr. ISBN 86-341-2805-9. ISBN 86-341-2806-7. ISBN 86-341-2807-5. [COBISS.SI-ID 224740352]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

12. HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Mathematics in EPTE programme : ERASMUS + (STA), Erasmus Teaching Staff Mobility, Universita Konštantina Filozofa, Pedagogická fakulteta, Nitra, Slovakia, 11. 5. - 15. 5. 2015. [COBISS.SI-ID 10561865]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Recenzent

13. VOGRINC, Janez (urednik, recenzent), DEVETAK, Iztok (urednik, recenzent). Sodobne teme na področju edukacije III. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015. ISBN 978-961-253-182-9. http://www.pef.uni-%%lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PhD/Sodobne_teme_na_podrocju_edukacije_III.pdf. [COBISS.SI-ID 281165568]

14. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, BREMEC, Bruna, GRŽELJ, Danila, PISK, Marija, VRŠIČ, Vesna, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Svet matematičnih čudes 5, Delovni zvezek za matematiko v 5. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2015. 2 zv. (95 str, [8] listov pril.; 115 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0327-8. [COBISS.SI-ID 277691392]

 

ZDENKO HUZJAN [16088]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.23 Umetniški sestavek

1. HUZJAN, Zdenko. Tako zdaj kot prej. Sodobnost, ISSN 0038-0482, 2015, letn. 79, št. 9, str. 1162-1171. [COBISS.SI-ID 10721097]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

2. HUZJAN, Zdenko (umetnik). "Tako zdaj, kot prej" : Pilonova galerija Ajdovščina, 8. 5. - 31. 5. 2015. Ajdovščina: Pilonova galerija, 2015. 1 zloženka, ilustr. [COBISS.SI-ID 10553417]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

3. FRELIH, Črtomir (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), MRŠNIK, Ivo (umetnik), et al. Die Magie der Kunst : Protagonisten der slowenischen Gegenwartskunst 1968 - 2013 : Künstlerhaus, Wien, 5. 2. do 29. 3. 2015. [COBISS.SI-ID 10505801]

4. RIMELE, Oto (umetnik), FRELIH, Črtomir (umetnik), HUZJAN, Zdenko (umetnik), MRŠNIK, Ivo (umetnik), et al. Die Magie der Kunst : Protagonisten der slowenischen Gegenwartskunst 1968-2013, die Ausstellung, Künstlerhaus, Wien, 6. Februar bis 29. März 2015. [COBISS.SI-ID 21157128]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

5. Gestualno slikanje in ritual postopkov slikanja : (kapljanje, razlivanje, prelivanje, prelivanje z odtiskovanjem, smeri, žarenje barve in sledi) : razstava v okviru izbirnega D predmeta na drugi študijski stopnji : Galerija Pef, Ljubljana, 14. 1.- 13. 2. 2015. [COBISS.SI-ID 10394441]

6. Zaključna razstava študentk 4. letnika likovne pedagogike : Predmeta Risanje in Slikanje : Galerija Pef, Ljubljana, 10. 6.-29. 6. 2015. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2849. [COBISS.SI-ID 10583625]

 

Umetnik

7. BASSIN, Aleksander, BASSIN, Matena (urednik). Die Magie der Kunst = Magija umetnosti = The magic of art : Protagonisten der slowenischen Gegenwartskunst 1968-2013 = protagonisti slovenske sodobne umetnosti 1968-2013 = the protagonists of contemporary Slovenian art : [Künstlerhaus Karlsplatz 5, 1010 Wien, 6. Februar bis 29. März 2015]. Ljubljana: Verein der bildenden Künstler: = Društvo likovnih umetnikov, 2015. 188 str., ilustr. ISBN 978-961-93333-2-7. [COBISS.SI-ID 277615104]

 

JANEZ JAMŠEK [18583]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. AVSEC, Stanislav, JAMŠEK, Janez. Technological literacy for students aged 6-18 : a new method for holistic measuring of knowledge, capabilities, critical thinking and decision-making. International journal of technology and design education, ISSN 1573-1804, 2015, vol. 25, no. , 18 str. (PDF), ilustr., tabele. http://link.springer.com/article/10.1007/s10798-015-9299-y?sa_campaign=email/event/articleAuthor/onlineFirst, doi: 10.1007/s10798-015-9299-y. [COBISS.SI-ID 10410313]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

2. ŠINIGOJ, Veronika. Primerjava učenja z odkrivanjem s klasičnim poučevanjem pri pouku tehnike in tehnologije : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Šinigoj], 2015. VI, 38 str., XXXVIII str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3075. [COBISS.SI-ID 10717769]

 

NIKA JENKO [32973]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. LIPEC-STOPAR, Mojca, JENKO, Nika, BABNIK, Tanja. Prepričanja učiteljev o uporabi IKT pri vključevanju OPP v VI-proces. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 56. [COBISS.SI-ID 10443081]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. JENKO, Nika, LIPEC-STOPAR, Mojca, BABNIK, Tanja. Prepričanja učiteljev o uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije pri vključevanju učencev s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalni proces. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 59-76, graf. prikaz, tabele. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Vpliv-druzbenih-sprememb_Posvet-PeF-2015_znanstvena-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 10689353]

 

JANEZ JERMAN [12306]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOS, Marjanca, JERMAN, Janez. Observing natural objects : characteristics of flowering plants perceived as important by 5- and 10-year-old children. Journal of Baltic science education, ISSN 1648-3898, 2015, vol 14, no. 1, str. 109-120, ilustr., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 10521673]

2. KOS, Marjanca, ŠUPERGER, Brigita, JERMAN, Janez. Early science outdoors : learning about trees in the preschool period. Problems of education in the 21st century, ISSN 1822-7864, 2015, vol. 64, str. 24-37, tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 10567497]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. KOS, Marjanca, ŠUPERGER, Brigita, JERMAN, Janez. Early science outdoors : learning about trees in the preschool period. V: [Abstracts]. Helsinki: European Science Education Research Association, 2015, [14] str., tabele. http://www.esera2015.org/materials/proposal-view/?abstractid=2018. [COBISS.SI-ID 10715209]

4. NOVŠAK BRCE, Jerneja, VANRYCKEGHEM, Martine, OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, KOŠIR, Stanislav, JERMAN, Janez. Speech - associated attitude of Slovenian stuttering and nonstuttering preschool children. V: International Symposium on Monolingual and bilingual speech : program and [abstracts]. [S. l.]: [Institute of Monolingual and Bilingual Speech], 2015, str. 104. http://ismbs.eu/data/documents/LINKED-ABSTRACTS-.pdf. [COBISS.SI-ID 10712905]

5. NOVŠAK BRCE, Jerneja, VANRYCKEGHEM, Martine, KOŠIR, Stanislav, JERMAN, Janez. Communication attitude of Slovenian stuttering and nonstuttering preschool children. V: Open the doors to communication. TRINITE, Baiba (ur.). Open the doors to communication : book of abstracts = Ouvir les portes a la communication : Actes de Congres du CPLOL. Paris: CPLOL, cop. 2015, str. 149. [COBISS.SI-ID 10556233]

6. NOVŠAK BRCE, Jerneja, VANRYCKEGHEM, Martine, JERMAN, Janez. Odnos do lastnega govora pri predšolskih otrocih, ki jecljajo. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 75. [COBISS.SI-ID 10446921]

7. KOGOVŠEK, Damjana, VOVK, Mihaela, OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja, JERMAN, Janez, ŽOLGAR, Ingrid. Communication matrix as a useful tool for professionals and parents. V: ILIĆ-STOŠOVIĆ, Danijela (ur.), ŠĆEPANOVIĆ, Marinela (ur.). Zbornik sažetaka = Book of abstracts. Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine, 2015, str. 99. http://www.defektolozi.org/images/dokumenti/Zbornik%20sazetaka%20zrenjanin%202015.pdf. [COBISS.SI-ID 10520905]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

8. ZADNIK, Katarina, JERMAN, Janez. Musical activities in earliest childhood music education. V: BURGESS, Eric (ur.). Music education and perceptions, (Fine arts, music and literature). Hauppauge, New York: Nova Science, 2015, str. 1-20, ilustr. [COBISS.SI-ID 2525319]

9. NOVŠAK BRCE, Jerneja, VANRYCKEGHEM, Martine, KOŠIR, Stanislav, JERMAN, Janez. Odnos do lastnega govora pri predšolskih otrocih, ki jecljajo. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 205-220, ilustr., tabele. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Vpliv-druzbenih-sprememb_Posvet-PeF-2015_znanstvena-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 10692425]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

10. JERMAN, Blanka. Spodbujanje senzoričnega in motoričnega razvoja pri sedemletnem dečku : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Jerman], 2015. XV, 162 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2870. [COBISS.SI-ID 10601801]

 

Recenzent

11. VOGRINC, Janez (urednik, recenzent), DEVETAK, Iztok (urednik, recenzent). Sodobne teme na področju edukacije III. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015. ISBN 978-961-253-182-9. http://www.pef.uni-%%lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PhD/Sodobne_teme_na_podrocju_edukacije_III.pdf. [COBISS.SI-ID 281165568]

 

BRINA JEŽ-BREZAVŠČEK [14620]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Recenzent

1. BOROTA, Bogdana, KOVAČIČ DIVJAK, Alenka. Dejavnosti glasbenega opismenjevanja, (Annales Ludus Manualis). Koper: Univerzitetna založba Annales, 2015. 116 str., ilustr., note. ISBN 978-961-6964-47-0. http://www.zrs.upr.si/monografije/single/dejavnosti-glasbenega-opismenjevanja-1954. [COBISS.SI-ID 281190400]

 

MOJCA JURIŠEVIČ [15380]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. JURIŠEVIČ, Mojca. Spodbudno učno okolje za nadarjene v šoli = A stimulating learning environment for gifted students in school. V: BUŠINOSKI, Tomi (ur.). Avtonomija dela z vidika posebih potreb in nadarjenosti učencev : zbornik prispevkov z 8. mednarodnega simpozija o avtonomiji na OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, Črenšovci, 13. in 14. februar 2015. Črenšovci: Osnovna šola Franceta Prešerna, 2015, str. 14-21, graf. prikaza. [COBISS.SI-ID 10649161]

 

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

2. JURIŠEVIČ, Mojca. Zagovorništvo v izobraževanju nadarjenih : zakaj in kako?. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.), GRADIŠEK, Polona (ur.). Prepoznavanje nadarjenih in delo z njimi v vrtcu in šoli = Prepoznavanje darovitih i rad s njima u vrtiću i školi = Prepoznavanje nadarenih i rad sa njima u vrtiću i školi = Identifying the gifted and how to work with them in pre-school institutions and primary schools : zbornik predstavljenih prispevkov : mednarodna strokovna konferenca, 20. - 21. avgust 2015, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani = collection of presented papers : international conference, August 20th - 21st 2015, Faculty of Education University of Ljubljana. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 15-18. [COBISS.SI-ID 10656585]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. DEBATIN, Tobias, JURIŠEVIČ, Mojca, BLUMEN COHEN, Sheyla, EBERLE, Thomas, SÁNCHEZ, Pedro, PARK, Kyungbin, ROY, Paromita, SAK, Ugur, TAŞCILAR, Marilena Z. Leana, VIALLE, Vilma, ZIEGLER, Albert. Perceptions of high achieving students : results of a cross-cultural study with teachers. V: Educating gifted and talented children - turning research into practice. Odense: [WCGTC], 2015, str. 91. http://issuu.com/worldgiftedconferencecommittee/docs/webbog_-_21st_world_conference. [COBISS.SI-ID 10648649]

4. JURIŠEVIČ, Mojca. Parents’ perspective on gifted education in primary and secondary school. V: Educating gifted and talented children - turning research into practice. Odense: [WCGTC], 2015, str. 99-100. http://issuu.com/worldgiftedconferencecommittee/docs/webbog_-_21st_world_conference. [COBISS.SI-ID 10648905]

5. JURIŠEVIČ, Mojca. Kazalniki kakovosti za praktično usposabljanje v dodiplomskem izobraževanju učiteljev : študija primera. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 70. [COBISS.SI-ID 10446409]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

6. PUŠNIK, Herman, DOLINŠEK, Gabrijela, JURIŠEVIČ, Mojca. Skupaj do nacionalne strategije dela z nadarjenimi. V: BREJC, Mateja (ur.), WEISSBACHER, Petra (ur.). Sodelovanje v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Kranj: Šola za ravnatelje, 2015, str. 63-64. [COBISS.SI-ID 10531657]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

7. JURIŠEVIČ, Mojca. Uvodnik = Introduction. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.), GRADIŠEK, Polona (ur.). Prepoznavanje nadarjenih in delo z njimi v vrtcu in šoli = Prepoznavanje darovitih i rad s njima u vrtiću i školi = Prepoznavanje nadarenih i rad sa njima u vrtiću i školi = Identifying the gifted and how to work with them in pre-school institutions and primary schools : zbornik predstavljenih prispevkov : mednarodna strokovna konferenca, 20. - 21. avgust 2015, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani = collection of presented papers : international conference, August 20th - 21st 2015, Faculty of Education University of Ljubljana. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 9-12. [COBISS.SI-ID 10687561]

 

1.22 Intervju

8. JURIŠEVIČ, Mojca (intervjuvanec). Kako dobro potencial nadarjenih učencev negujejo slovenske šole? : Učitelj, ki prepozna nadarjenost in jo zna usmeriti, je ključnega pomena : MMC RTV SLO, 1. sep. 2015. MMC RTV SLO, ISSN 1581-372X, 3 str. http://www.rtvslo.si/slovenija/kako-dobro-potencial-nadarjenih-ucencev-negujejo-slovenske-sole/372926. [COBISS.SI-ID 10674249]

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

9. JURIŠEVIČ, Mojca (intervjuvanec). O učenju : radijska oddaja Generator, Radio Slovenija, Val 202, 26. 4. 2015, od 19.30 do 22.00. [COBISS.SI-ID 10553673]

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

10. JURIŠEVIČ, Mojca. Authentic assessment with portfolio in teacher education : ERASMUS + (STA), Erasmus Teaching Staff Mobility, Universita degli Studi Roma Tre, Facolta di Science della Formazione, Italy, 13. 5. - 16. 5. 2015 (8 ur). [COBISS.SI-ID 10592329]

11. JURIŠEVIČ, Mojca. Being gifted in Slovenian educational context : predavanje na Institut de Psychologie Université Paris Descartes, France, 28 January 2015. [COBISS.SI-ID 10454345]

12. JURIŠEVIČ, Mojca. Contemporary issues in the education of highly able students in Slovenia : predavanje na School of Education, University of Glasgow, Scotland, UK, 30. 5. 2015. [COBISS.SI-ID 10563145]

13. JURIŠEVIČ, Mojca. The Slovenian education system and inclusion : an overview : predavanje na School of Education, University of Glasgow, Scotland, UK, 29. 4. 2015. [COBISS.SI-ID 10562889]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

14. JURIŠEVIČ, Mojca. National contexts in talent support : Slovenia : [vabljeno predavanje na] Workshop on International Cooperation in the Field of Talent Support, Budapest, 19 - 21 February 2015, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Tehetséghidak Program, Budapest, Hungary. [COBISS.SI-ID 10463049]

15. JURIŠEVIČ, Mojca. Prispevek ravnateljev k pripravi nacionalne strategije o spodbujanju nadarjenih : [vabljeno predavanje na] Nadaljevalni program šole za ravnatelje: aktualne vsebine s področja vodenja, 21. januar 2015, Portorož, Slovenija. [COBISS.SI-ID 10409801]

16. JURIŠEVIČ, Mojca. Spodbudno učno okolje za nadarjene učence v šoli : [vabljeno plenarno predavanje na] Avtonomija v šoli - 8. mednarodni simpozij OŠ Črenšovci : Avtonomija dela z vidika posebnih potreb in nadarjenosti učencev, 13. februar 2015, Črenšovci, Slovenija. [COBISS.SI-ID 10454089]

17. VOGRINC, Janez, JURIŠEVIČ, Mojca. University of Ljubljana, Faculty of Education : an overview : [vabljeno predavanje na] Workshop on International Cooperation in the Field of Talent Support, Budapest, 19 - 21 February 2015, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Tehetséghidak Program, Budapest, Hungary. [COBISS.SI-ID 10462793]

 

3.25 Druga izvedena dela

18. JURIŠEVIČ, Mojca. Kaj motivira nadarjene učence? : [predavanje v okviru] Internega izobraževanja strokovnih delavcev CŠOD, program "Pridobivanje dodatnega funkcionalnega znanja za učenje nadarjenih", Pedagoška fakulteta, 27. 8. 2015. [COBISS.SI-ID 10664265]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

19. Psihološka obzorja. Juriševič, Mojca (član uredniškega sveta 2013-). [Spletna izd.]. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 2000-. ISSN 2350-5141. http://psy.ff.uni-lj.si/psiholoska_obzorja/. [COBISS.SI-ID 271603200]

20. Razredni pouk. Juriševič, Mojca (član uredniškega odbora 2015-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1998-. ISSN 1408-7820. [COBISS.SI-ID 78568960]

21. SUTHERLAND, Margaret B., JURIŠEVIČ, Mojca (urednik). Nadarjeni v zgodnjem otroštvu : dejavnosti za otroke, stare od 3 do 6 let : prevod 2. izdaje. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015. 154 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-253-169-0. [COBISS.SI-ID 278376704]

22. JURIŠEVIČ, Mojca (urednik, avtor dodatnega besedila), GRADIŠEK, Polona (urednik). Prepoznavanje nadarjenih in delo z njimi v vrtcu in šoli = Prepoznavanje darovitih i rad s njima u vrtiću i školi = Prepoznavanje nadarenih i rad sa njima u vrtiću i školi = Identifying the gifted and how to work with them in pre-school institutions and primary schools : zbornik predstavljenih prispevkov : mednarodna strokovna konferenca, 20. - 21. avgust 2015, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani = collection of presented papers : international conference, August 20th - 21st 2015, Faculty of Education University of Ljubljana. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015. 307 str., ilustr. ISBN 978-961-253-180-5. [COBISS.SI-ID 280549120]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

23. LAVRIČ, Tina. Odnos med jezikovno učljivostjo in učno motiviranostjo učencev 5. razreda osnovne šole pri angleščini : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Lavrič], 2015. VI f., 58 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2840. [COBISS.SI-ID 10575433]

24. PETAN, Andreja. Prepoznavanje jezikovne učljivosti za angleščino pri učencih petega razreda osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Petan], 2015. VI f., 58 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2869. [COBISS.SI-ID 10601033]

 

LIDIJA KASTELIC [16086]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

1. KASTELIC, Lidija. Podpora otroku in družini : [predstavitev na] XXIII. Izobraževalnih dnevih Vloga institucij na poti k novim oblikam predšolskega in šolskega izobraževanja ter zaposlovanja, Portorož, 18. 3. 2015. [COBISS.SI-ID 10527049]

 

MARIJA KAVKLER [11939]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KAVKLER, Marija, KOŠAK BABUDER, Milena, MAGAJNA, Lidija. Inclusive education for children with specific learning difficulties : analysis of opportunities and barriers in inclusive education in Slovenia. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2015, vol. 5, no. 1, str. 31-51. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_5_1/cepsj_5_1_Kavkelr%20et%20al_pp_31-52.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2791. [COBISS.SI-ID 10511689]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KAVKLER, Marija, HODNIK ČADEŽ, Tatjana, KALAN, Marko. Spodbujanje dosežkov pri učencih s primanjkljaji na področju učenja matematike skladno s kriteriji za opredelitev primanjkljajev. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 35-37. [COBISS.SI-ID 10438985]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. KAVKLER, Marija. Pravica do inkluzivne vzgoje in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami : ovire in možnosti uresničevanja. V: ŠELIH, Alenka (ur.), et al. Otrokove pravice v Sloveniji : sedanje stanje in izzivi za prihodnost, (Razprave, 29). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2015, str. 141-155,201. [COBISS.SI-ID 10656073]

4. KAVKLER, Marija, KALAN, Marko, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Spodbujanje matematičnih dosežkov pri učencih s primanjkljaji na področju učenja matematike. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 77-99, ilustr., tabela. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Vpliv-druzbenih-sprememb_Posvet-PeF-2015_znanstvena-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 10690121]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. MAGAJNA, Lidija, KAVKLER, Marija, KOŠAK BABUDER, Milena, ZUPANČIČ DANKO, Alenka, SERŠEN FRAS, Alenka, ROŠER, Andreja. Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. VII. V: VOVK ORNIK, Natalija (ur.). Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami. 2. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2015, str. 23-31. http://www.zrss.si/pdf/Kriteriji-motenj-otrok-s-posebnimi-potrebami.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3008. [COBISS.SI-ID 10682953]

 

1.25 Drugi sestavni deli

6. KAVKLER, Marija. Kaj se je dogajalo v društvu Bravo od januarja do junija 2015. Bilten Bravo, ISSN 1854-0929, jun. 2015, letn. 11, št. 22, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 10650697]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

7. DOLČIČ, Tone, FILIPČIČ, Katja, JELENC, Marjetka, VIDOVIČ, Maruška, KAVKLER, Marija, KODELJA, Zdenko, KOMAC, Miran, KLOPČIČ, Vera, KONČINA PETERNEL, Mateja, LESKOŠEK, Vesna, STRBAN, Grega, ŠELIH, Alenka, ŠIMENC, Marjan, ZAGORC, Saša, ŠELIH, Alenka (urednik), FILIPČIČ, Katja (urednik). Otrokove pravice v Sloveniji : sedanje stanje in izzivi za prihodnost, (Razprave, 29). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2015. 207 str., tabele. ISBN 978-961-268-038-1. [COBISS.SI-ID 280308736]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. Bilten Bravo. Kavkler, Marija (odgovorni urednik 2005-). Ljubljana: Društvo Bravo, 2004-. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 217341696]

9. Preverjanje in ocenjevanje. Kavkler, Marija (član uredniškega odbora 2004-). Nova Gorica: Melior, Založba EDUCA, 2004-. ISSN 1581-8446. http://www.zalozba-educa.com/educa/revija_preverjanje_in_ocenjevanje.jsp. [COBISS.SI-ID 128430336]

10. KAVKLER, Marija (urednik). Težave pri učenju matematike : strategije za izboljšanje razumevanja in učnih dosežkov učencev. Ljubljana: Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2015. ISBN 978-961-92931-6-4. [COBISS.SI-ID 281380608]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

11. KALAN, Marko. Strategije reševanja aritmetičnih besednih problemov pri učencih z učnimi težavami pri matematiki : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Kalan], 2015. XI, 243 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2812. [COBISS.SI-ID 10550857]

 

METODA KEMPERL [16424]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

1. KEMPERL, Metoda. Suvremena umjetnost i građanski odgoj - pitanje mogućeg međupredmetnog povezivanja na sadržajnoj razini : [predavanje na] Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, 1. 6. 2015. [COBISS.SI-ID 10576457]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Arhivski viri za urbanistično in arhitekturno zgodovino na Slovenskem (16. - 19. stoletje). Kemperl, Metoda (član uredniškega odbora 2010-, tehnični urednik 2010-). Ljubljana: Pokrajinski arhivski muzej, 2010-. http://okinformatika.com/arhiv/. [COBISS.SI-ID 8880457]

3. Bilten Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva. Kemperl, Metoda (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo, 2009-. ISSN 1855-6809. http://www.suzd.si/bilten. [COBISS.SI-ID 245685760]

 

DARJA KEREC [22605]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. KEREC, Darja. Neposredno seznanjanje študentov z romsko kulturo na primeru romskega naselja Pušča. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 55. [COBISS.SI-ID 10432585]

 

ALENKA KOBOLT [11940]

Osebna bibliografija za leto 2015

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. KOBOLT, Alenka. Svetovanje - kompetenca psihosocialnih poklicev. V: KOBOLT, Alenka (ur.). Svetovanje v praksi. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 9-21, ilustr. [COBISS.SI-ID 10537033]

2. TURINEK, Tina, KOBOLT, Alenka. Svetovalno delo pred dvema desetletjema. V: KOBOLT, Alenka (ur.). Svetovanje v praksi. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 183-198. [COBISS.SI-ID 10537801]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. KOBOLT, Alenka, RAJNIŠ PINTERIČ, Mojca, ROGELJ, France, ČUZIĆ, Lilijana, ROGELJ, Simona, ANDRENŠEK-LEP, Biserka. Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. VIII. V: VOVK ORNIK, Natalija (ur.). Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami. 2. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2015, str. 32-35. http://www.zrss.si/pdf/Kriteriji-motenj-otrok-s-posebnimi-potrebami.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3009. [COBISS.SI-ID 10683209]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. CEPS journal. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

5. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 1996-). Zagreb: Edukacijsko rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: = Faculty of Education and Rehabilitation Sciences University of Zagreb, 1996-. ISSN 1331-3010. [COBISS.SI-ID 42300673]

6. Kriminologija & socijalna integracija. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 2009-). Zagreb: Fakultet za defektologiju, 1993-. ISSN 1330-2604. [COBISS.SI-ID 35433473]

7. Sozialpädagogische Impulse. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 2009-). Wien: ÖBV Pädagogischer Verlag, 1991-. ISSN 1023-6929. [COBISS.SI-ID 5503561]

8. Školski vjesnik. Kobolt, Alenka (član uredniškega odbora 2014-). Split: Hrvatski pedagoško književni zbor - Ogranak Split, 1952-. ISSN 0037-654X. [COBISS.SI-ID 5240834]

9. KOBOLT, Alenka (urednik, avtor dodatnega besedila). Moči, izzivi, vizije vzgojnih zavodov. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015. ISBN 978-961-253-178-2. [COBISS.SI-ID 281284352]

10. KOBOLT, Alenka (urednik, avtor dodatnega besedila). Svetovanje v praksi. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015. 212 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-253-171-3. [COBISS.SI-ID 278668032]

 

Recenzent

11. KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija. Sami po moč : skupine za samopomoč in podporne skupine kot vir moči. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2015. 199 str., ilustr. ISBN 978-961-253-170-6. [COBISS.SI-ID 279299840]

 

VERENA KOCH [06025]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Bilten - Društvo strokovnih in predmetnih učiteljev gospodinjstva Slovenije. Koch, Verena (član uredniškega odbora 1996-). Ljubljana: Društvo strokovnih in predmetnih učiteljev gospodinjstva Slovenije, 1984-. ISSN 0353-3433. [COBISS.SI-ID 16365058]

 

Recenzent

2. DIŠLERE, Vija (glavni urednik). Rural Environment. Education. Personality. (REEP), (Rural environment. Education. Personality (Print), No. 8, 2015). Jelgava: The Latvia University of Agriculture, Institute of Education and Home Economics, 2015. 434 str., ilustr., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-9984-48-178-4. [COBISS.SI-ID 10564681]

 

SLAVKO KOCIJANČIČ [11609]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. RIHTARŠIČ, David, AVSEC, Stanislav, KOCIJANČIČ, Slavko. Experiential learning of electronics subject matter in middle school robotics courses. International journal of technology and design education, ISSN 1573-1804, 2015, vol. 25, no. , 20 str. (PDF), ilustr., tabele. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10798-015-9310-7, doi: 10.1007/s10798-015-9310-7. [COBISS.SI-ID 10562633]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. AVSEC, Stanislav, KOCIJANČIČ, Slavko. Učinkovitost poizvedovalnega učenja v tehnološko intenzivnem odprtem učnem okolju. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 25. [COBISS.SI-ID 10435145]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

3. KOCIJANČIČ, Slavko. Interdisciplinarni pristop k izvedbi tehničnih dni. Povezujemo znanje za boljšo pismenost & Scientix, [1] str. http://www.zrss.si/naravoslovje2015/?lnk=program-cetrtek. [COBISS.SI-ID 10669385]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. STANIĆ, Tanja. Izvedba oddaljenega laboratorija preko GSM komunikacije s primeri uporabe pri šolskem eksperimentalnem delu : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Stanić], 2015. V, 66 str., XVII, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3114. [COBISS.SI-ID 10728265]

5. KOSMAČ, Kaja. Primerjava učinkovitosti sijalk pri poučevanju tehnoloških vsebin : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Kosmač], 2015. XII f., 50 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2986. [COBISS.SI-ID 10679881]

DAMJANA KOGOVŠEK [20399]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. ŽOLGAR, Ingrid, ŠKRLEC, Eva, ČEŠAREK, Sara, KOGOVŠEK, Damjana. Transition issues of youth with visual impairments = Izazovi tranzicije omladine sa oštećenim vidom. V: NIKOLIĆ, Snežana (ur.), ILIĆ-STOŠOVIĆ, Danijela (ur.), ŠĆEPANOVIĆ, Marinela (ur.). Actual defectological practice : international thematic collection of papers = Aktuelna defektološka praksa : tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine, 2015, str. 59-70, ilustr., tabele. http://www.defektolozi.org/images/dokumenti/zbornik%20radova%20zrenjanin%202015.pdf. [COBISS.SI-ID 10515529]

2. KOGOVŠEK, Damjana, VOVK, Mihaela, OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja, ŽOLGAR, Ingrid. Alternative and augmentative communication as a basic skill module for SLT students = Alternativna i augmentativna komunikacija kao osnovni modul za studente logopedije. V: NIKOLIĆ, Snežana (ur.), ILIĆ-STOŠOVIĆ, Danijela (ur.), ŠĆEPANOVIĆ, Marinela (ur.). Actual defectological practice : international thematic collection of papers = Aktuelna defektološka praksa : tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine, 2015, str. 247-258, ilustr., tabele. http://www.defektolozi.org/images/dokumenti/zbornik%20radova%20zrenjanin%202015.pdf. [COBISS.SI-ID 10516553]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja, ŽELJAN, Irena, BRECELJ, Irena, DORNIK, Irena, LESAR, Barbara, ŠKVOR, Jana. Speech intelligibility and socio-pragmatic skills of children with cochlear implant. V: International Symposium on Monolingual and bilingual speech : program and [abstracts]. [S. l.]: [Institute of Monolingual and Bilingual Speech], 2015, str. 75. http://ismbs.eu/data/documents/LINKED-ABSTRACTS-.pdf. [COBISS.SI-ID 10711881]

4. NOVŠAK BRCE, Jerneja, VANRYCKEGHEM, Martine, OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, KOŠIR, Stanislav, JERMAN, Janez. Speech - associated attitude of Slovenian stuttering and nonstuttering preschool children. V: International Symposium on Monolingual and bilingual speech : program and [abstracts]. [S. l.]: [Institute of Monolingual and Bilingual Speech], 2015, str. 104. http://ismbs.eu/data/documents/LINKED-ABSTRACTS-.pdf. [COBISS.SI-ID 10712905]

5. OZBIČ, Martina, JAUŠEVAC, Marika, NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana. Bilingual aphasia test : a pilot study of 50-60 and 65-70 monolingual Slovenian non aphasic speakers, compared to 50-80 Italian-Slovenian and Slovenian-Italian bilingual non aphasic speakers. V: International Symposium on Monolingual and bilingual speech : program and [abstracts]. [S. l.]: [Institute of Monolingual and Bilingual Speech], 2015, str. 105. http://ismbs.eu/data/documents/LINKED-ABSTRACTS-.pdf. [COBISS.SI-ID 10713673]

6. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, MARIN, Alja, BERNHARDT, Barbara Handford, STEMBERGER, Joseph Paul. Slovenian phonological development and parent-rated intelligibility in pre-schoolers. V: International Symposium on Monolingual and bilingual speech : program and [abstracts]. [S. l.]: [Institute of Monolingual and Bilingual Speech], 2015, str. 106. http://ismbs.eu/data/documents/LINKED-ABSTRACTS-.pdf. [COBISS.SI-ID 10713929]

7. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, MUZNIK, Mojca, STEMBERGER, Joseph Paul, BERNHARDT, Barbara Handford. Sliding articulation in Slovenian preschool children, aged from 3 to 7 years. V: International Symposium on Monolingual and bilingual speech : program and [abstracts]. [S. l.]: [Institute of Monolingual and Bilingual Speech], 2015, str. 107. http://ismbs.eu/data/documents/LINKED-ABSTRACTS-.pdf. [COBISS.SI-ID 10714185]

8. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, MUZNIK, Mojca, MARIN, Alja, BERNHARDT, May Barbara, STEMBERGER, Joseph Paul, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Syllable shapes in Slovenian preschool children, aged from 2 to 7 years. V: Open the doors to communication. TRINITE, Baiba (ur.). Open the doors to communication : book of abstracts = Ouvir les portes a la communication : Actes de Congres du CPLOL. Paris: CPLOL, cop. 2015, str. 121. [COBISS.SI-ID 10555721]

9. GAČNIK, Mateja, SKAMLIČ, Nives, DULAR KOLAR, Urša, ŠTOK, Mirjam, OBERŽAN, Lilijana, PINTAR, Uršula, OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Preventive speech-language assessment for five-year-old children (PLP-5). V: Open the doors to communication. TRINITE, Baiba (ur.). Open the doors to communication : book of abstracts = Ouvir les portes a la communication : Actes de Congres du CPLOL. Paris: CPLOL, cop. 2015, str. 125-126. [COBISS.SI-ID 10555977]

10. NOVŠAK BRCE, Jerneja, OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, BERNHARDT, May Barbara, STEMBERGER, Joseph Paul. Phonetic transcription as a basic skill for SLT’s at the Faculty of Education in the University of Ljubljana. V: Open the doors to communication. TRINITE, Baiba (ur.). Open the doors to communication : book of abstracts = Ouvir les portes a la communication : Actes de Congres du CPLOL. Paris: CPLOL, cop. 2015, str. 188-189. [COBISS.SI-ID 10556489]

11. OZBIČ, Martina, MARIN, Alja, MUZNIK, Mojca, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, STEMBERGER, Joseph Paul, BERNHARDT, May Barbara. Fonološki razvoj predšolskih otrok : sičniki, šumniki, zlitniki. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 76. [COBISS.SI-ID 10447177]

12. ŽOLGAR, Ingrid, ŠKRLEC, Eva, ČEŠAREK, Sara, KOGOVŠEK, Damjana. Transition issues of youth with visual impairments. V: ILIĆ-STOŠOVIĆ, Danijela (ur.), ŠĆEPANOVIĆ, Marinela (ur.). Zbornik sažetaka = Book of abstracts. Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine, 2015, str. 36. http://www.defektolozi.org/images/dokumenti/Zbornik%20sazetaka%20zrenjanin%202015.pdf. [COBISS.SI-ID 10519881]

13. KOGOVŠEK, Damjana, VOVK, Mihaela, OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja, ŽOLGAR, Ingrid. Alternativna i augmentativna komunikacija kao osnovni modul za studente logopedije = Alternative and augmentative communication as a basic skill module for SLT students. V: ILIĆ-STOŠOVIĆ, Danijela (ur.), ŠĆEPANOVIĆ, Marinela (ur.). Zbornik sažetaka = Book of abstracts. Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine, 2015, str. 85-86. http://www.defektolozi.org/images/dokumenti/Zbornik%20sazetaka%20zrenjanin%202015.pdf. [COBISS.SI-ID 10520137]

14. KOGOVŠEK, Damjana, VOVK, Mihaela, OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja, JERMAN, Janez, ŽOLGAR, Ingrid. Communication matrix as a useful tool for professionals and parents. V: ILIĆ-STOŠOVIĆ, Danijela (ur.), ŠĆEPANOVIĆ, Marinela (ur.). Zbornik sažetaka = Book of abstracts. Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine, 2015, str. 99. http://www.defektolozi.org/images/dokumenti/Zbornik%20sazetaka%20zrenjanin%202015.pdf. [COBISS.SI-ID 10520905]

15. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, KOŠIR, Stanislav, NOVŠAK BRCE, Jerneja, ŽOLGAR, Ingrid. Competences in speech and language therapy in Slovenia. V: ILIĆ-STOŠOVIĆ, Danijela (ur.), ŠĆEPANOVIĆ, Marinela (ur.). Zbornik sažetaka = Book of abstracts. Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine, 2015, str. 102. http://www.defektolozi.org/images/dokumenti/Zbornik%20sazetaka%20zrenjanin%202015.pdf. [COBISS.SI-ID 10521417]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

16. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja, RODDAN, Hazel. Sodelovanje med teorijo in prakso na področju logopedije in surdopedagogike. V: BREJC, Mateja (ur.), WEISSBACHER, Petra (ur.). Sodelovanje v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Kranj: Šola za ravnatelje, 2015, str. 60. [COBISS.SI-ID 10531145]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

17. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, MUZNIK, Mojca, MARIN, Alja, STEMBERGER, Joseph Paul, BERNHARDT, May Barbara. Fonološki razvoj predšolskih otrok : sičniki, šumniki, zlitniki. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 221-237, tabele. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Vpliv-druzbenih-sprememb_Posvet-PeF-2015_znanstvena-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 10692937]

URBAN KORDEŠ [18389]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SICHERL-KAFOL, Barbara, KORDEŠ, Urban, HOLCAR BRUNAUER, Ada. Assessment for learning in music education in the Slovenian context - from punishment or reward to support. Music education research, ISSN 1469-9893, 2015, no. , vol. 17, 12 str. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14613808.2015.1077800, doi: 10.1080/14613808.2015.1077800. [COBISS.SI-ID 2395260]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. ZALAR, Konstanca, KORDEŠ, Urban, SICHERL-KAFOL, Barbara. Non-verbal communication in music lessons. V: HURSEN, Cigdem (ur.). Proceedings, (Procedia - Social and Behavioral Sciences, ISSN 1877-0428, Vol. 186, May 2015). [S. l.]: Academic World Education and Research Center, 2015, vol. 186, str. 704-712, tabele. http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/186. [COBISS.SI-ID 10572105]

3. ZALAR, Konstanca, KORDEŠ, Urban, SICHERL-KAFOL, Barbara. The role of children's musical instruments in communication with musical language. V: ALEVRIADOU, Anastasia (ur.). Proceedings, (Procedia - Social and Behavioral Sciences, ISSN 1877-0428, Vol. 197, July 2015). [S. l.]: Academic World Education and Research Center, 2015, vol. 197, str. 1326-1334, ilustr. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815044080, doi: 10.1016/j.sbspro.2015.07.407. [COBISS.SI-ID 10721609]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. KORDEŠ, Urban, MARKIČ, Olga, POPA, Ioana Laura. First-person inquiry. V: HOCHENAUER, Peter (ur.), FARKAS, Igor (ur.). Proceedings of the MEi : CogSci Conference 2015. Bratislava: Comenius University, 2015, str. 25. http://www.unet.univie.ac.at/~a9825248/MEiCogSci_Conference_Proceedings_2015.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2879. [COBISS.SI-ID 10603337]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

5. Constructivist Foundations. Kordeš, Urban (član uredniškega odbora 2005-). Brussels: Vrije Universiteit Brussel, 2005-. ISSN 1782-348X. http:www.univie.ac.at/constructivism/journal/. [COBISS.SI-ID 515792665]

6. Interdisciplinary description of complex systems. Kordeš, Urban (član uredniškega odbora 2005-). Zagreb: Znanost.org Society. ISSN 1334-4684. [COBISS.SI-ID 18278630]

7. Interdisciplinary description of complex systems. Kordeš, Urban (član uredniškega odbora 2012-). [Online ed.]. Zagreb: Znanost.org society., 2003-. ISSN 1334-4676. http://ideas.repec.org/s/zna/indecs.html. [COBISS.SI-ID 6480201]

8. Kairos. Kordeš, Urban (član uredniškega odbora 2010-). Maribor: Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, 2007-. ISSN 1854-9373. http://www.skzp.org/kairos/kairos. [COBISS.SI-ID 232506112]

 

HELENA KOROŠEC [21611]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. KOROŠEC, Helena. Gledališče - stičišče domišljije, ustvarjalnosti in sodelovanja. V: VRBOVŠEK, Betka (ur.). Umetnost v vrtcu. Ljubljana: Supra, 2015, str. 30-35, ilustr. [COBISS.SI-ID 10596425]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KOROŠEC, Helena. Creative drama : between the process and the project. V: 478000. PAPANIKOS, Gregory T. (ur.). Education Abstracts. Athens: The Athens Institute for Education and Research, cop. 2015, str. 138. http://www.atiner.gr/abstracts/2015ABST-EDU.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2855. [COBISS.SI-ID 10584905]

 

1.22 Intervju

3. KOROŠEC, Helena (intervjuvanec). Otroci so v svoji igri inovativni in ustvarjalni. Vzgojiteljica, ISSN 1580-6065, mar.-apr. 2015, letn. 17, št. 2, str. 10-12, portret. [COBISS.SI-ID 10542409]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.08 Doktorska disertacija

4. KOROŠEC, Helena. Lutka in socialni odnosi v vrtcu : doktorska disertacija. Ljubljana: [H. Korošec], 2015. XIV, 247 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2670. [COBISS.SI-ID 10387785]

5. KOROŠEC, Helena. Lutka in socialni odnosi v vrtcu : doktorska disertacija. Ljubljana: [H. Korošec], 2015. 1 optični disk (CD-ROM), graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2277. [COBISS.SI-ID 278202880]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

6. MAJARON, Edi, FREYER, Agata, ZAJEC, Jože, KOROŠEC, Helena. Lutke na Pedagoški fakulteti : priložnostna razstava ob Svetovnem dnevu lutkarstva : Galerija Pef, Ljubljana, 20. 3. - 23. 3. 2015. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2755. [COBISS.SI-ID 10497865]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

7. KOROŠEC, Helena, SVERŠINA DOBRAVEC, Maja. Kreativna drama i lutke za učenje i podučivanje u osnovnoj školi : [predavanje na] 10. dani Osnovne škole splitsko-dalmatinske županije Prema kvalitetnoj školi, Znanstveni skup s međunarodnom suradnjom, Filozofski fakultet, Sveučilišta u Splitu, 23. travnja 2015. [COBISS.SI-ID 10596169]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

8. Lutkovni in plesni maraton : razgibajmo se od glave do nog : SVŠGL, Ljubljana, 5. 6. 2015. https://www.youtube.com/watch?v=pXGj1kTvAYg. [COBISS.SI-ID 10585929]

MARJANCA KOS [14009]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOS, Marjanca, JERMAN, Janez. Observing natural objects : characteristics of flowering plants perceived as important by 5- and 10-year-old children. Journal of Baltic science education, ISSN 1648-3898, 2015, vol 14, no. 1, str. 109-120, ilustr., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 10521673]

2. KOS, Marjanca, ŠUPERGER, Brigita, JERMAN, Janez. Early science outdoors : learning about trees in the preschool period. Problems of education in the 21st century, ISSN 1822-7864, 2015, vol. 64, str. 24-37, tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 10567497]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. KOS, Marjanca, ŠUPERGER, Brigita, JERMAN, Janez. Early science outdoors : learning about trees in the preschool period. V: [Abstracts]. Helsinki: European Science Education Research Association, 2015, [14] str., tabele. http://www.esera2015.org/materials/proposal-view/?abstractid=2018. [COBISS.SI-ID 10715209]

4. TORKAR, Gregor, PRAPROTNIK, Luka, KOS, Marjanca. Zakaj ima kruh luknjice? Spoznavanje značilnosti živih bitij s pomočjo učenja z raziskovanjem. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 44. [COBISS.SI-ID 10440521]

5. KOS, Marjanca, PRAPROTNIK, Luka, TORKAR, Gregor. Razvijanje naravoslovnih postopkov ob dejavnostih v naravi v predšolskem in zgodnješolskem obdobju. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 46. [COBISS.SI-ID 10441033]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. KOS, Marjanca. Prosta igra predšolskih otrok v gozdu - dejavnost visoke pedagoške vrednosti? = Free play of preschool children in the forest - a highly valuable pedagogical activity?. V: DUH, Matjaž (ur.), ALISPAHIĆ, Farizada. Okoljska vzgoja in trajnostni razvoj v interakciji z okoljskimi spremembami : znanstvena monografija. V Mariboru: Pedagoška fakulteta; Rakičan: RIS Dvorec, 2015, str. 125-140, ilustr., tabela. [COBISS.SI-ID 10550601]

 

ŽIVA KOS KECOJEVIĆ [37402]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

1. KOS KECOJEVIĆ, Živa, GABER, Slavko. Izzivi spremljanja in zagotavljanja kakovosti : med starimi in novimi racionalnostmi ter v iskanju produktivnih oblik varnosti. V: GABER, Slavko (ur.), KOS KECOJEVIĆ, Živa (ur.), TURK, Goran (ur.). Priložnosti in izzivi zagotavljanja kakovosti visokega šolstva. V Ljubljani: Univerza, 2015, str. 12-21. http://www.uni-lj.si/elektronske-knjige/Priloznostiinizzivizagotavljanjakakovosti/index.html. [COBISS.SI-ID 10622537]

2. GABER, Slavko, KOS KECOJEVIĆ, Živa. Analiza poročil o praksah spremljanja in zagotavljanja kakovosti 189 študijskih programov I. in II. stopnje Univerze v Ljubljani. V: GABER, Slavko (ur.), KOS KECOJEVIĆ, Živa (ur.), TURK, Goran (ur.). Priložnosti in izzivi zagotavljanja kakovosti visokega šolstva. V Ljubljani: Univerza, 2015, str. 30-52. http://www.uni-lj.si/elektronske-knjige/Priloznostiinizzivizagotavljanjakakovosti/index.html. [COBISS.SI-ID 10622793]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

3. KOS KECOJEVIĆ, Živa, KAMŠEK, Katja. Uvod. V: GABER, Slavko (ur.), KOS KECOJEVIĆ, Živa (ur.), TURK, Goran (ur.). Priložnosti in izzivi zagotavljanja kakovosti visokega šolstva. V Ljubljani: Univerza, 2015, str. 7-9. http://www.uni-lj.si/elektronske-knjige/Priloznostiinizzivizagotavljanjakakovosti/index.html. [COBISS.SI-ID 10622281]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. GABER, Slavko (urednik), KOS KECOJEVIĆ, Živa (urednik), TURK, Goran (urednik). Priložnosti in izzivi zagotavljanja kakovosti visokega šolstva. V Ljubljani: Univerza, 2015. 170 str., ilustr. ISBN 978-961-6410-46-5. http://www.uni-lj.si/elektronske-knjige/Priloznostiinizzivizagotavljanjakakovosti/index.html. [COBISS.SI-ID 280189696]

 

Prevajalec

5. BERNSTEIN, Basil B., GABER, Slavko (urednik, avtor dodatnega besedila, prevajalec), TAŠNER, Veronika (urednik, avtor dodatnega besedila, prevajalec). Razred, kodi in nadzor, (Temeljne razprave). 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015. 288 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-253-175-1. [COBISS.SI-ID 279881728]

 

STOJAN KOSTANJEVEC [18584]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. LOVŠIN, Francka, ERJAVŠEK, Martina, KOSTANJEVEC, Stojan. Student teacher’s perception of teaching competences’ development through teaching practice. V: DIŠLERE, Vija (ur.). Rural Environment. Education. Personality. (REEP), (Rural environment. Education. Personality (Print), ISSN 2255-8071, No. 8, 2015). Jelgava: The Latvia University of Agriculture, Institute of Education and Home Economics, 2015, no. 8, str. 109-114, tabele. [COBISS.SI-ID 10565193]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

2. DEVETAK, Iztok, ERJAVŠEK, Martina, KOSTANJEVEC, Stojan, PAVČNIK, Marko. Razvijanje ustvarjalnosti pri obravnavi prehranskih vsebin z vidika sodobne kulinarike. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.), GRADIŠEK, Polona (ur.). Prepoznavanje nadarjenih in delo z njimi v vrtcu in šoli = Prepoznavanje darovitih i rad s njima u vrtiću i školi = Prepoznavanje nadarenih i rad sa njima u vrtiću i školi = Identifying the gifted and how to work with them in pre-school institutions and primary schools : zbornik predstavljenih prispevkov : mednarodna strokovna konferenca, 20. - 21. avgust 2015, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani = collection of presented papers : international conference, August 20th - 21st 2015, Faculty of Education University of Ljubljana. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 280. [COBISS.SI-ID 10661449]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. DEVETAK, Iztok, ERJAVŠEK, Martina, KOSTANJEVEC, Stojan. Molekularna gastronomija kot kontekst poučevanja kemije in gospodinjstva. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 26. [COBISS.SI-ID 10435401]

4. KOSTANJEVEC, Stojan, SUSMAN, Katarina. Primeri dobre prakse pri praktičnem usposabljanju študentov naravoslovnih smeri. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 69. [COBISS.SI-ID 10446153]

5. JUG-HARTMAN, Maja, DEVETAK, Iztok, KOSTANJEVEC, Stojan. Razvoj integrativnega modela e-gradiva za doseganje kakovostnejše ravni znanja naravoslovja. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 73. [COBISS.SI-ID 10446665]

6. KOSTANJEVEC, Stojan, ERJAVŠEK, Martina. Vključevanje senzorike in različnih didaktičnih pripomočkov v prehransko izobraževanje ter vzgojo za zdrav način prehranjevanja. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 82. [COBISS.SI-ID 10448713]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

7. KOSTANJEVEC, Stojan. Prehransko znanje v medpredmetnem povezovanju. Povezujemo znanje za boljšo pismenost & Scientix, [1] str. http://www.zrss.si/naravoslovje2015/?lnk=program-cetrtek. [COBISS.SI-ID 10669641]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. Bilten - Društvo strokovnih in predmetnih učiteljev gospodinjstva Slovenije. Kostanjevec, Stojan (član uredniškega odbora 2004-). Ljubljana: Društvo strokovnih in predmetnih učiteljev gospodinjstva Slovenije, 1984-. ISSN 0353-3433. [COBISS.SI-ID 16365058]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

9. BANIČ, Metka. Izkušnje učiteljev razrednega pouka s poučevanjem gospodinjstva : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Banič], 2015. IX f., 104 str., [6] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2945. [COBISS.SI-ID 10646345]

10. FERJANČIČ, Blaž. Vključevaje [!] promotorja zdravega prehranjevanja v izobraževalni sistem v Sloveniji : magistrsko delo = Entering of promoter of healthy eating in the Slovenian school premises : M. Sc. Thesis, (Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Magistrsko delo magistrskega študija - 2. stopnja Prehrana, 15). Ljubljana: [B. Ferjančič], 2015. XII, 62 f., [7] f. pril., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 4557688]

 

MILENA KOŠAK BABUDER [26199]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KAVKLER, Marija, KOŠAK BABUDER, Milena, MAGAJNA, Lidija. Inclusive education for children with specific learning difficulties : analysis of opportunities and barriers in inclusive education in Slovenia. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2015, vol. 5, no. 1, str. 31-51. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_5_1/cepsj_5_1_Kavkelr%20et%20al_pp_31-52.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2791. [COBISS.SI-ID 10511689]

2. KOŠAK BABUDER, Milena. Efficiency of reading comprehension training in pupils living in poverty. Innovative issues and approaches in social sciences, ISSN 1855-0541, 2015, vol. 8, no. 3, str. 61-84, ilustr., tabele. http://www.iiass.com/pdf/IIASS-2015-no3-art03.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/2991/, doi: 10.12959/issn.1855-0541.IIASS. [COBISS.SI-ID 10682185]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. MAGAJNA, Lidija, KAVKLER, Marija, KOŠAK BABUDER, Milena, ZUPANČIČ DANKO, Alenka, SERŠEN FRAS, Alenka, ROŠER, Andreja. Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. VII. V: VOVK ORNIK, Natalija (ur.). Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami. 2. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2015, str. 23-31. http://www.zrss.si/pdf/Kriteriji-motenj-otrok-s-posebnimi-potrebami.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3008. [COBISS.SI-ID 10682953]

 

1.25 Drugi sestavni deli

4. KOŠAK BABUDER, Milena. Usposabljanje v okviru projekta Knjižnice slepih in slabovidnih in društva Bravo. Bilten Bravo, ISSN 1854-0929, jun. 2015, letn. 11, št. 22, str. 5-6. [COBISS.SI-ID 10650953]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

5. JAZBEC, Saša, KOŠAK BABUDER, Milena. Didaktični vidiki učnega načrta za tuji jezik v 2. in 3. r. OŠ : strokovno usposabljanje za učitelje drugega tujega jezika v OŠ, v organizaciji ZRSŠ, v Konservatoriju za glasbo in balet, Ljubljana, 3. 7. 2015. 2015. [COBISS.SI-ID 21494024]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. Bilten Bravo. Košak Babuder, Milena (glavni urednik 2009-). Ljubljana: Društvo Bravo, 2004-. ISSN 1854-0929. [COBISS.SI-ID 217341696]

 

 

JANJA KOŠIR [31052]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. PULEC LAH, Suzana, KOŠIR, Janja. Sodelovanje učiteljev in specialnih pedagogov kot dejavnik spodbujanja socialne vključenosti učencev s posebnimi potrebami. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 16. [COBISS.SI-ID 10433609]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. PULEC LAH, Suzana, KOŠIR, Janja. Sodelovanje učiteljev in specialnih pedagogov kot dejavnik spodbujanja socialne vključenosti učencev s posebnimi potrebami. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 287-308, ilustr., tabela. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Vpliv-druzbenih-sprememb_Posvet-PeF-2015_znanstvena-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 10697801]

 

TOMAŽ KRANJC [01488]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

1. RAZPET, Nada, KRANJC, Tomaž. Boste povedali, kako?. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.), GRADIŠEK, Polona (ur.). Prepoznavanje nadarjenih in delo z njimi v vrtcu in šoli = Prepoznavanje darovitih i rad s njima u vrtiću i školi = Prepoznavanje nadarenih i rad sa njima u vrtiću i školi = Identifying the gifted and how to work with them in pre-school institutions and primary schools : zbornik predstavljenih prispevkov : mednarodna strokovna konferenca, 20. - 21. avgust 2015, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani = collection of presented papers : international conference, August 20th - 21st 2015, Faculty of Education University of Ljubljana. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 286-290. [COBISS.SI-ID 10662217]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KRANJC, Tomaž. Is the equivalence principle to be included in physics instruction for non-physicists?. V: ZIHERL, Saša (ur.). Book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, 2015, str. 30. http://www2.pef.uni-lj.si/SEEMPE/index_datoteke/SEEMPE_book_of_abstracts.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2786. [COBISS.SI-ID 10534729]

3. RAZPET, Nada, KRANJC, Tomaž. Children need correct explanatios already in kindergarten. V: International Conference GIREP EPEC 2015, July 6-10, Wrocław, Poland. DĘBOWSKA, Ewa (ur.), GRECZYŁO, Tomasz (ur.). Key competences in physics teaching and learning : program and book of abstracts. Wrocław: University of Wrocław, 2015, str. 55. [COBISS.SI-ID 10629961]

4. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. Integration of some general topics into the introductory physics course for non-physicists - a good practice?. V: International Conference GIREP EPEC 2015, July 6-10, Wrocław, Poland. DĘBOWSKA, Ewa (ur.), GRECZYŁO, Tomasz (ur.). Key competences in physics teaching and learning : program and book of abstracts. Wrocław: University of Wrocław, 2015, str. 69-70. [COBISS.SI-ID 10630729]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. KRANJC, Tomaž. Aktivno učenje - višja raven znanja?. V: HOZJAN, Dejan (ur.). Aktivnosti učencev v učnem procesu, (Knjižnica Annales Ludus, ISSN 2335-3686). Koper: Univerzitetna založba Annales, 2015, str. 387-402, 633-634, graf. prikazi. http://www.zrs.upr.si/monografije/single/aktivnosti-ucencev-v-ucnem-procesu-1953. [COBISS.SI-ID 1537775300]

6. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. Nove učne paradigme ali modne muhe? Nevro didaktika kot osnova za oblikovanje učnega procesa. V: GRUŠOVNIK, Tomaž (ur.). Obzorja učenja : vzgojno-izobraževalne perspektive, (Knjižnica Annales Ludus, ISSN 2335-3686). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2015, str. 407-421, 509-511. [COBISS.SI-ID 1537362116]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

7. KUŠČER, Ivan, MOLJK, Anton, KRANJC, Tomaž, PETERNELJ, Jože. Fizika za srednje šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2012-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-86-341-1938-1. [COBISS.SI-ID 260003584]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. Fizika v šoli. Kranjc, Tomaž (član uredniškega odbora 2010-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1995-. ISSN 1318-6388. [COBISS.SI-ID 51058432]

 

Recenzent

9. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), BAJD, Barbara, OBLAK, Seta, GLAŽAR, Saša A., HOSTNIK, Igor (avtor, fotograf). Od mravlje do Sonca 2 : naravoslovje in tehnika za 5. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 9., prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2015. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-241-640-9. [COBISS.SI-ID 277602048]

 

JANEZ KREK [16082]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KREK, Janez. Two principles of early moral education : a condition for the law, reflection and autonomy. Studies in philosophy & education, ISSN 1573-191X, 2015, vol. 34, issue 1, str. 9-29. http://download.springer.com/static/pdf/798/art%253A10.1007%252Fs11217-014-9421-8. pdf?auth66=1420525310_06708c7369496a964b6a98fa09b00a51&ext=.pdf, doi: 10.1007/s11217-014-9421-8. [COBISS.SI-ID 10061385]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. KREK, Janez, VOGRINC, Janez. Practitioner research in kindergarten and teachers’ professional development. V: ECER 2015 : education and transition - contributions from educational research : programme by network. Budapest: European Educational Research Association, 2015, 3 str. http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/20/contribution/35797/. [COBISS.SI-ID 10701385]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. KREK, Janez. Avtonomija in šola. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 18-19. [COBISS.SI-ID 10434121]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. KREK, Janez. Javna šola, avtonomija in paternalizem. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 133-152. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Vpliv-druzbenih-sprememb_Posvet-PeF-2015_znanstvena-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 10691657]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

5. KREK, Janez. Predgovor. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 3-4. [COBISS.SI-ID 10687817]

6. KREK, Janez. Predgovor. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 5-6. [COBISS.SI-ID 10687305]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

7. KREK, Janez. Javna šola, avtonomija in paternalizem : predavanje v okviru posveta Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij - Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje, Ljubljana, 23. 1. 2015. https://www.youtube.com/watch?v=WGc_GjFCD1A. [COBISS.SI-ID 10456649]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. CEPS journal. Krek, Janez (član uredniškega odbora 2013-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

9. Informativni bilten za poučevanje državljanske vzgoje. Krek, Janez (urednik 2002-). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, 2003-. ISSN 1581-5358. [COBISS.SI-ID 121499136]

10. Journal für Sozialwissenschaften und ihre Didaktik. Krek, Janez (član uredniškega odbora 2007-). [Online ed.]. Bielefeld: sowi-online e. V., 2000-. ISSN 1618-5293. http://www.sowi-online.de/. [COBISS.SI-ID 1090903]

11. Teorija in praksa. Krek, Janez (član uredniškega sveta 2011-). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani, 1964-. ISSN 0040-3598. http://www.teorijainpraksa.si/. [COBISS.SI-ID 763652]

 

Recenzent

12. VOGRINC, Janez (urednik, recenzent), DEVETAK, Iztok (urednik, recenzent). Sodobne teme na področju edukacije III. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015. ISBN 978-961-253-182-9. http://www.pef.uni-%%lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PhD/Sodobne_teme_na_podrocju_edukacije_III.pdf. [COBISS.SI-ID 281165568]

 

DUŠAN KRNEL [12552]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. KRNEL, Dušan. Kako delujejo magneti - zelo poenostavljena razlaga. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2015, letn. 19, št. 2, str. 34, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2798. [COBISS.SI-ID 10513737]

2. KRNEL, Dušan. Polimeri. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2015, letn. 19, št. 3, str. 34, ilustr. [COBISS.SI-ID 10587721]

3. KRNEL, Dušan. Desna in leva polovica možganov - ali res tako deluje?. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2015, letn. 19, št. 3, str. 35, ilustr. [COBISS.SI-ID 10587977]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

4. ROVŠEK, Barbara, KRNEL, Dušan, TORKAR, Gregor, ŽIGON, Sašo. Kresnička : rezultati prvega naravoslovnega tekmovanje[a!] iz znanja naravoslovja za učence od prvega do sedmega razreda osnovne šole. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.), GRADIŠEK, Polona (ur.). Prepoznavanje nadarjenih in delo z njimi v vrtcu in šoli = Prepoznavanje darovitih i rad s njima u vrtiću i školi = Prepoznavanje nadarenih i rad sa njima u vrtiću i školi = Identifying the gifted and how to work with them in pre-school institutions and primary schools : zbornik predstavljenih prispevkov : mednarodna strokovna konferenca, 20. - 21. avgust 2015, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani = collection of presented papers : international conference, August 20th - 21st 2015, Faculty of Education University of Ljubljana. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 281-284. [COBISS.SI-ID 10661961]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

5. KRNEL, Dušan. Toplota iz ledu. Povezujemo znanje za boljšo pismenost & Scientix, [1] str. http://www.zrss.si/naravoslovje2015/?lnk=program-cetrtek. [COBISS.SI-ID 10668617]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. KRNEL, Dušan, SKUBIC, Darija. Concept formation in childhood : cross-cultural perspectives. V: WRIGHT, James D. (ur.). International encyclopedia of the social & behavioral sciences. 2nd ed. Amsterdam: Elsevier, [2015] , vol. 4, str. 531-537. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080970868230651, doi: 10.1016/B978-0-08-097086-8.23065-1. [COBISS.SI-ID 10530121]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

7. KRNEL, Dušan. Neil Moris: Zeleni otroci. Murska Sobota: Pomurska založba, 2010. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2015, letn. 19, št. 2, str. 38, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2800. [COBISS.SI-ID 10514249]

8. KRNEL, Dušan. Stewart Ross: Ledena doba: spoznaj prve ljudi in čudovite živali, ki so si delili zamrznjeni planet. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2010. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2015, letn. 19, št. 2, str. 39, ilustr. [COBISS.SI-ID 10514505]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

9. KRNEL, Dušan. [Uvodnik]. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2015, letn. 19, št. 2, str. [2]. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2794. [COBISS.SI-ID 10511177]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

10. Gospodarjenje z okoljem. Krnel, Dušan (tehnični urednik 2013-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: BITEKS, 2008-2011. ISSN 1855-3427. http://www.biteks.si/go. [COBISS.SI-ID 9397020]

11. Naravoslovna solnica. Krnel, Dušan (odgovorni urednik 2011-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

 

Prevajalec

12. ANĐIĆ, Dunja, KNEŽEVIĆ, Maja. Poskusi pri pouku narave in družbe na Hrvaškem - pregled učbenikov in učnih načrtov. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2015, letn. 19, št. 2, str. 14-17, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2797. [COBISS.SI-ID 10513481]

 

BOŠTJAN KUZMAN [23501]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KUZMAN, Boštjan. On graphs of prime valency admitting a solvable arc-transitive group. Bulletin of the Australian Mathematical Society, ISSN 0004-9727, 2015, 14 str. http://dx.doi.org/10.1017/S0004972715000428, doi: 10.1017/S0004972715000428. [COBISS.SI-ID 17313881]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

2. KUZMAN, Boštjan. Kako obogatitve nedejavnosti za nadarjene "delujejo"?. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.), GRADIŠEK, Polona (ur.). Prepoznavanje nadarjenih in delo z njimi v vrtcu in šoli = Prepoznavanje darovitih i rad s njima u vrtiću i školi = Prepoznavanje nadarenih i rad sa njima u vrtiću i školi = Identifying the gifted and how to work with them in pre-school institutions and primary schools : zbornik predstavljenih prispevkov : mednarodna strokovna konferenca, 20. - 21. avgust 2015, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani = collection of presented papers : international conference, August 20th - 21st 2015, Faculty of Education University of Ljubljana. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 179. [COBISS.SI-ID 10659657]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. KUZMAN, Boštjan. Različni vidiki spletnega učenja in preverjanja znanja - primer uporabe spletnih učilnic za matematiko. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 48. [COBISS.SI-ID 10441545]

 

1.25 Drugi sestavni deli

4. KUZMAN, Boštjan. Bistroumni 2015. Presek, ISSN 0351-6652, 2014/2015, letn. 42, št. 6, str. 31. [COBISS.SI-ID 10569033]

5. KUZMAN, Boštjan. Bistroumni 2015. Šolski razgledi, ISSN 1318-1483, 19. jun 2015, letn. 66, št. 12, str. 13. [COBISS.SI-ID 10593353]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

6. KUZMAN, Boštjan. Interactive server WIMS and discrete mathematics : [predavanje v okviru] International workshop Mathematical technologies in teaching and discovery in the frame of the project Internationalization of the University in Ljubljana, 12th February 2015. [COBISS.SI-ID 10458697]

7. KUZMAN, Boštjan. Introduction to WIMS for students : [predavanje v okviru] International workshop Mathematical technologies in teaching and discovery in the frame of the project Internationalization of the University in Ljubljana, 19. 1. 2015. [COBISS.SI-ID 10459209]

8. KUZMAN, Boštjan. Prime-valent graphs admitting solvable AT groups : [predavanje] na International Workshop on Discrete Mathematics, Ljubljana, May 10, 2015. [COBISS.SI-ID 10554697]

9. KUZMAN, Boštjan. Priprava študentskih projektov : [predavanje v okviru] International workshop Mathematical technologies in teaching and discovery in the frame of the project Internationalization of the University in Ljubljana, 12th February 2015. [COBISS.SI-ID 10458953]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

10. KOŠMRLJ, Gašper (urednik), KUZMAN, Boštjan (urednik). Abstracts of the 8th Slovenian Conference on Graph Theory, Kranjska Gora, Slovenia, June 21-27, 2015. Ljubljana: IMFM, 2015. 158 str. [COBISS.SI-ID 17337945]

11. ŠPARL, Primož (urednik), KUZMAN, Boštjan (urednik). International workshop on discrete mathematics. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of education, 2015. 10 str. [COBISS.SI-ID 1537513924]

 

IRENA LESAR [19638]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. LESAR, Irena, ERMENC, Klara S. Slovenian pedagogy between social sciences and humanities - theoretical, methodological and practical implications. V: ECER 2015 : education and transition - contributions from educational research : programme by network. Budapest: European Educational Research Association, 2015, 2 str. http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/20/contribution/36559/. [COBISS.SI-ID 10722377]

2. KODELE, Tadeja, LESAR, Irena. Ali formalni in strokovni dokumenti s področja šolstva spodbujajo participacijo učencev?. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 29. [COBISS.SI-ID 10436169]

 

MOJCA LIPEC-STOPAR [13908]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. LIPEC-STOPAR, Mojca, JENKO, Nika, BABNIK, Tanja. Prepričanja učiteljev o uporabi IKT pri vključevanju OPP v VI-proces. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 56. [COBISS.SI-ID 10443081]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. JENKO, Nika, LIPEC-STOPAR, Mojca, BABNIK, Tanja. Prepričanja učiteljev o uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije pri vključevanju učencev s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalni proces. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 59-76, graf. prikaz, tabele. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Vpliv-druzbenih-sprememb_Posvet-PeF-2015_znanstvena-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 10689353]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

3. MITCHELL, David, LIPEC-STOPAR, Mojca, ZORC-MAVER, Darja. Editorial. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2015, vol. 5, no. 1, str. 5-7. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_5_1/cepsj_5_1_editorial_pp_5-7.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2790. [COBISS.SI-ID 10539593]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

4. LIPEC-STOPAR, Mojca. Revija Specialna in rehabilitacijska pedagogika : [predstavitev na] XXIII. Izobraževalnih dnevih Vloga institucij na poti k novim oblikam predšolskega in šolskega izobraževanja ter zaposlovanja, Portorož, 18. 3. 2015. [COBISS.SI-ID 10526793]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. CEPS journal. Lipec Stopar, Mojca (gostujoči urednik 2015, 2015). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

 

Mentor pri magistrskih delih

6. ŠKOFLEK, Aleksandra. Spodbujanje začetne pismenosti otrok z zmerno motnjo v duševnem razvoju z logografsko metodo branja : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Škoflek], 2015. 72 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2756. [COBISS.SI-ID 10496329]

 

Somentor pri doktorskih disertacijah

7. ERBELI, Florina. Latentna struktura branja v angleškem jeziku pri učencih s težavami bralnega razumevanja in učencih brez teh težav : doktorska disertacija. Ljubljana: [F. Erbeli], 2015. 235 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2848. [COBISS.SI-ID 10583369]

 

FRANCKA LOVŠIN-KOZINA [17085]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. LOVŠIN, Francka, ERJAVŠEK, Martina, KOSTANJEVEC, Stojan. Student teacher’s perception of teaching competences’ development through teaching practice. V: DIŠLERE, Vija (ur.). Rural Environment. Education. Personality. (REEP), (Rural environment. Education. Personality (Print), ISSN 2255-8071, No. 8, 2015). Jelgava: The Latvia University of Agriculture, Institute of Education and Home Economics, 2015, no. 8, str. 109-114, tabele. [COBISS.SI-ID 10565193]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. ERJAVŠEK, Martina, LOVŠIN, Francka. Differences in competence perceptions between home economics teachers and other teachers who teach home economics. V: PISCOPO, Suzanne (ur.). Action for family and consumer wellbeing home economics literacy bringing skills to life : book of abstracts : International Home economics conference Action for family and consumer wellbeing home economics literacy bringing skills to life, Valletta, Malta, 19-21 March 2015. Valletta: University of Malta, cop. 2015, str. 36. [COBISS.SI-ID 10525769]

3. LOVŠIN, Francka. Tekstilne vsebine predmeta gospodinjstvo kot možno izhodišče za spodbujanje kreativnosti in trajnostnega vedenja = Textile topic of home economics subject as a possible starting point for encouraging creativity and sustainable behaviour. V: 46. simpozij o novostih v tekstilstvu, Ljubljana, 4. junij 2015. BIZJAK, Matejka (ur.), GORJANC, Marija (ur.). Prepletanje znanja za tekstilno in modno industrijo : zbornik izvlečkov. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, 2015, str. 26. [COBISS.SI-ID 10578249]

4. LOVŠIN, Francka. Plemenitenje blaga - neizkoriščene možnosti spodbujanja ustvarjalnosti otrok. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 83. [COBISS.SI-ID 10448969]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

5. LOVŠIN, Francka. Vloga formalnega izobraževanja v razvoju finančno pismenega posameznika : Pomen finančnega izobraževanja in finančne pismenosti v današnji družbi, Nacionalni strokovni posvet in profesionalni forum učiteljev gospodinjstva, Ljubljana, 9. marec 2015. [COBISS.SI-ID 10580297]

 

LIDIJA MAGAJNA [11137]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KAVKLER, Marija, KOŠAK BABUDER, Milena, MAGAJNA, Lidija. Inclusive education for children with specific learning difficulties : analysis of opportunities and barriers in inclusive education in Slovenia. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2015, vol. 5, no. 1, str. 31-51. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_5_1/cepsj_5_1_Kavkelr%20et%20al_pp_31-52.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2791. [COBISS.SI-ID 10511689]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

2. MAGAJNA, Lidija. Sodobne raziskave spoznavnih procesov in psiholoških virov pri specifičnih motnjah učenja. V: PAVLOVIĆ, Zoran (ur.). Zbornik strokovnega simpozija ob 60-letnici Svetovalnega centra : 60 let podpore pri vzgoji, učenju in odraščanju. Ljubljana: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2015, str. 141-160. [COBISS.SI-ID 10529097]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. MAGAJNA, Lidija, KAVKLER, Marija, KOŠAK BABUDER, Milena, ZUPANČIČ DANKO, Alenka, SERŠEN FRAS, Alenka, ROŠER, Andreja. Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. VII. V: VOVK ORNIK, Natalija (ur.). Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami. 2. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2015, str. 23-31. http://www.zrss.si/pdf/Kriteriji-motenj-otrok-s-posebnimi-potrebami.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3008. [COBISS.SI-ID 10682953]

 

1.22 Intervju

4. MAGAJNA, Lidija (intervjuvanec). Iskanje otrokovih močnih področij, ne primanjkljajev : nevrorazličnost in pozitivna psihologija. Delo, ISSN 0350-7521, 28. maj 2015, leto 57, št. 122, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 10568521]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Psihološka obzorja. Magajna, Lidija (član uredniškega sveta 2013-). [Spletna izd.]. Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije, 2000-. ISSN 2350-5141. http://psy.ff.uni-lj.si/psiholoska_obzorja/. [COBISS.SI-ID 271603200]

 

Somentor pri doktorskih disertacijah

6. KALAN, Marko. Strategije reševanja aritmetičnih besednih problemov pri učencih z učnimi težavami pri matematiki : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Kalan], 2015. XI, 243 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2812. [COBISS.SI-ID 10550857]

 

Recenzent

7. ROTVEJN PAJIČ, Leonida. Hiperaktiven, nemiren ali samo živahen otrok? : brošura za starše : prepoznavanje nemirnosti ter težav s pozornostjo pri otroku in nasveti za pomoč. 2. natis. Ljubljana: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2015. 60 str., ilustr. ISBN 978-961-91056-9-6. [COBISS.SI-ID 278701056]

 

ZLATAN MAGAJNA [01920]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. MAGAJNA, Zlatan. Partnerstvo pri praktičnem usposabljanju poučevanja matematike. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 65. [COBISS.SI-ID 10445129]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

2. MAGAJNA, Zlatan. Meje povezovanja. Povezujemo znanje za boljšo pismenost & Scientix, [1] str. http://www.zrss.si/naravoslovje2015/?lnk=program-petek. [COBISS.SI-ID 10670153]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

3. VALENČIČ ZULJAN, Milena, COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, MAGAJNA, Zlatan, ŽAKELJ, Amalija. The efficiency of homogeneous and heterogeneous grouping of students in mathematics, (Didaktik in Forschung und Praxis, 80). Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2015. 130 str., ilustr., tabele. ISBN 978-3-8300-8639-0. [COBISS.SI-ID 1537691588]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

4. MAGAJNA, Zlatan. On technology, conjectures and proofs in geometry : [predavanje v okviru] International workshop Mathematical technologies in teaching and discovery in the frame of the project Internationalization of the University in Ljubljana, 12th February 2015. [COBISS.SI-ID 10459465]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. IMO - Istraživanje matematičkog obrazovanja. Magajna, Zlatan (član uredniškega odbora 2009-). Banja Luka: Naučno društvo matematičara, 2009-. ISSN 1986-518X. http://www.imvibl.org/dmbl/meso/imo/imo2.htm. [COBISS.SI-ID 8480073]

6. Matematika v šoli. Magajna, Zlatan (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport, 1992-. ISSN 1318-010X. [COBISS.SI-ID 4418308]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. MEDVED, Ines. Vpeljava načela vključitev in izključitev z razlago na daljavo : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Medved], 2015. 66 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3107. [COBISS.SI-ID 10726217]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

8. ZAVIRŠEK, Manca. Preverjanje znanja računalništva, pridobljenega z aktivnostmi za učenje računalništva brez računalnika : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Zaviršek], 2015. 91 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2911. [COBISS.SI-ID 10616905]

 

Recenzent

9. COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, BREMEC, Bruna, GRŽELJ, Danila, PISK, Marija, VRŠIČ, Vesna, BENČINA SMOTLAK, Nevija. Svet matematičnih čudes 5, Delovni zvezek za matematiko v 5. razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2015. 2 zv. (95 str, [8] listov pril.; 115 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0327-8. [COBISS.SI-ID 277691392]

10. KONČAN, Tanja, MODERC, Vilma, STROJAN, Rozalija. Skrivnosti števil in oblik 8, Zbirka nalog za 8. razred devetletne osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus, 2004-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 961-209-407-1. ISBN 961-209-381-4. [COBISS.SI-ID 128655104]

11. KONČAN, Tanja, MODERC, Vilma, STROJAN, Rozalija. Skrivnosti števil in oblik 7, Zbirka nalog za 7. razred devetletne osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Rokus, 2003-. Zv. <1>, ilustr. ISBN 961-209-366-0. [COBISS.SI-ID 123405824]

 

ROMAN MAKŠE [22643]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

1. MAKŠE, Roman (umetnik). Kiparski ambient kot robna izkušnja razstavnega prostora : kiparska razstava : Galerija Srečišče, Hostel Celica, Ljubljana, 25.8. - 18. 9. 2015. [COBISS.SI-ID 10667849]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor - drugo

2. Glava portret : razstava študentskih del 1. in 2. letnika Likovne pedagogike, Galerija PeF, Ljubljana, 2. 9.-16.10. 2015. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2970. [COBISS.SI-ID 10670665]

 

ALEKSANDER MALNIČ [02507]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MALNIČ, Aleksander, POTOČNIK, Primož, SEIFTER, Norbert, ŠPARL, Primož. Reachability relations, transitive digraphs and groups. Ars mathematica contemporanea, ISSN 1855-3966. [Tiskana izd.], 2015, vol. 8, no. 1, str. 83-94. http://amc-journal.eu/index.php/amc/article/download/521/415. [COBISS.SI-ID 17187161]

2. MALNIČ, Aleksander, PISANSKI, Tomaž, ŽITNIK, Arjana. The clone cover. Ars mathematica contemporanea, ISSN 1855-3966. [Tiskana izd.], 2015, vol. 8, no. 1, str. 95-113. http://amc-journal.eu/index.php/amc/article/download/513/664. [COBISS.SI-ID 17359705]

3. KOVÁCS, István, MALNIČ, Aleksander, MARUŠIČ, Dragan, MIKLAVIČ, Štefko. Transitive group actions: (im)primitivity and semiregular subgroups. Journal of algebraic combinatorics, ISSN 0925-9899, 2015, vol. 41, issue 3, str. 867-885. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10801-014-0556-z#page-2, doi: 10.1007/s10801-014-0556-z. [COBISS.SI-ID 1536772036]

4. DOBSON, Edward, MALNIČ, Aleksander. Groups that are transitive on all partitions of a given shape. Journal of algebraic combinatorics, ISSN 0925-9899, 2015, vol. 42, iss. 2, str. 605-617, doi: 10.1007/s10801-015-0593-2. [COBISS.SI-ID 1537674692]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. ŠPARL, Primož, MALNIČ, Aleksander, POTOČNIK, Primož, SEIFTER, Norbert. Reachability relations of digraphs. V: KOŠMRLJ, Gašper (ur.), KUZMAN, Boštjan (ur.). Abstracts of the 8th Slovenian Conference on Graph Theory, Kranjska Gora, Slovenia, June 21-27, 2015. Ljubljana: IMFM, 2015, str. 114. [COBISS.SI-ID 17350233]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

6. MALNIČ, Aleksander. Open problems and discussion : [predavanje] na International Workshop on Discrete Mathematics, Ljubljana, May 8, 2015. [COBISS.SI-ID 10554441]

7. MALNIČ, Aleksander. Split lifts : [predavanje] na International Workshop on Discrete Mathematics, Ljubljana, May 10, 2015. [COBISS.SI-ID 10554953]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. Ars mathematica contemporanea. Malnič, Aleksander (član uredniškega odbora 2008-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov, 2008-. ISSN 1855-3966. http://amc.imfm.si/index.php/amc. [COBISS.SI-ID 239049984]

 

VIDA MANFREDA KOLAR [16081]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MANFREDA KOLAR, Vida. Comparison of types of generalizations and problem-solving schemas used to solve a mathematical problem. Educational studies in mathematics, ISSN 0013-1954, 2015, vol. 89, no. 2, str. 283-306, ilustr., tabele, doi: 10.1007/s10649-015-9598-y. [COBISS.SI-ID 10537289]

 

1.04 Strokovni članek

2. HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MANFREDA KOLAR, Vida, URAN, Terezija. Zanimivo, a z napakami : ob robu novemu učbeniškemu gradivu Radovednih 5 za 4. razred osnovne šole, za pouk matematike, da bi učitelji ozavestili pomanjkljivosti in ravnali skladno s temelji matematične stroke in didaktike. Šolski razgledi, ISSN 1318-1483, 17. apr. 2015, letn. 66, št. 8, str. 10-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 10540105]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

3. MANFREDA KOLAR, Vida, JANEŽIČ, Anja, HODNIK ČADEŽ, Tatjana. Diagnosing students’ difficulties in understanding the concept of fraction. V: NOVOTNÁ, Jarmila (ur.), MORAOVÁ, Hana (ur.), NOVOTNÁ, Jarmila (ur.). Developing mathematical language and reasoning : proceedings. Prague: Charles University, Faculty of Education, 2015, str. 232-240, ilustr., tabeli. [COBISS.SI-ID 10667593]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MANFREDA KOLAR, Vida. Understanding of mathematically gifted students’ approaches to problem solving. V: KOLAR-BEGOVIĆ, Zdenka (ur.), KOLAR-ŠUPER, Ružica (ur.), ĐURĐEVIĆ BABIĆ, Ivana (ur.). Higher goals in mathematics education : monograph = Viša postignuća u matematičkom obrazovanju. Zagreb: Element; Osijek: Josip Juraj Strossmayer University, Faculty of Teacher Education and Department of Mathematics: = Sveučilište Josipa Juraja Strossmayerja, Učiteljski fakultet i Odjel za matematiku, 2015, str. 27-40, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 10579529]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

5. MANFREDA KOLAR, Vida, URBANČIČ JELOVŠEK, Mateja. Druga matematika, Samostojni delovni zvezek za matematiko v drugem razredu osnovne šole. Dopolnjena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 2 zv. (131; 127 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-3570-8. ISBN 978-961-01-3571-5. [COBISS.SI-ID 277638400]

 

ADRIJANA MASTNAK [36994]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. MASTNAK, Adrijana. Neformalno formativno preverjanje znanja. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 47. [COBISS.SI-ID 10441289]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. MASTNAK, Adrijana. Neformalno formativno preverjanje znanja pri pouku matematike. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 167-186, tabele. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Vpliv-druzbenih-sprememb_Posvet-PeF-2015_znanstvena-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 10691913]

 

IRENA NANČOVSKA ŠERBEC [12665]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

1. ZAVIRŠEK, Manca. Preverjanje znanja računalništva, pridobljenega z aktivnostmi za učenje računalništva brez računalnika : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Zaviršek], 2015. 91 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2911. [COBISS.SI-ID 10616905]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

2. ŠAVS, Teja. Igre iz sestavljanja računskih komponent : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Šavs], 2015. 91 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2909. [COBISS.SI-ID 10617417]

JERNEJA NOVŠAK BRCE [32740]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. KOGOVŠEK, Damjana, VOVK, Mihaela, OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja, ŽOLGAR, Ingrid. Alternative and augmentative communication as a basic skill module for SLT students = Alternativna i augmentativna komunikacija kao osnovni modul za studente logopedije. V: NIKOLIĆ, Snežana (ur.), ILIĆ-STOŠOVIĆ, Danijela (ur.), ŠĆEPANOVIĆ, Marinela (ur.). Actual defectological practice : international thematic collection of papers = Aktuelna defektološka praksa : tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine, 2015, str. 247-258, ilustr., tabele. http://www.defektolozi.org/images/dokumenti/zbornik%20radova%20zrenjanin%202015.pdf. [COBISS.SI-ID 10516553]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. GAČNIK, Mateja, BLAŽIČ, Tea, NOVŠAK BRCE, Jerneja, VANRYCKEGHEM, Martine. Assessment of speech-associated attitude across the lifespan : KiddyCAT, CAT, BigCAT. V: Embracing our differences, sharing perspectives on stuttering and cluttering : abstracts. [S. l.]: International Fluency Association, 2015, str. 31. [COBISS.SI-ID 10655305]

3. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja, ŽELJAN, Irena, BRECELJ, Irena, DORNIK, Irena, LESAR, Barbara, ŠKVOR, Jana. Speech intelligibility and socio-pragmatic skills of children with cochlear implant. V: International Symposium on Monolingual and bilingual speech : program and [abstracts]. [S. l.]: [Institute of Monolingual and Bilingual Speech], 2015, str. 75. http://ismbs.eu/data/documents/LINKED-ABSTRACTS-.pdf. [COBISS.SI-ID 10711881]

4. NOVŠAK BRCE, Jerneja, VANRYCKEGHEM, Martine, OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, KOŠIR, Stanislav, JERMAN, Janez. Speech - associated attitude of Slovenian stuttering and nonstuttering preschool children. V: International Symposium on Monolingual and bilingual speech : program and [abstracts]. [S. l.]: [Institute of Monolingual and Bilingual Speech], 2015, str. 104. http://ismbs.eu/data/documents/LINKED-ABSTRACTS-.pdf. [COBISS.SI-ID 10712905]

5. OZBIČ, Martina, JAUŠEVAC, Marika, NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana. Bilingual aphasia test : a pilot study of 50-60 and 65-70 monolingual Slovenian non aphasic speakers, compared to 50-80 Italian-Slovenian and Slovenian-Italian bilingual non aphasic speakers. V: International Symposium on Monolingual and bilingual speech : program and [abstracts]. [S. l.]: [Institute of Monolingual and Bilingual Speech], 2015, str. 105. http://ismbs.eu/data/documents/LINKED-ABSTRACTS-.pdf. [COBISS.SI-ID 10713673]

6. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, MARIN, Alja, BERNHARDT, Barbara Handford, STEMBERGER, Joseph Paul. Slovenian phonological development and parent-rated intelligibility in pre-schoolers. V: International Symposium on Monolingual and bilingual speech : program and [abstracts]. [S. l.]: [Institute of Monolingual and Bilingual Speech], 2015, str. 106. http://ismbs.eu/data/documents/LINKED-ABSTRACTS-.pdf. [COBISS.SI-ID 10713929]

7. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, MUZNIK, Mojca, STEMBERGER, Joseph Paul, BERNHARDT, Barbara Handford. Sliding articulation in Slovenian preschool children, aged from 3 to 7 years. V: International Symposium on Monolingual and bilingual speech : program and [abstracts]. [S. l.]: [Institute of Monolingual and Bilingual Speech], 2015, str. 107. http://ismbs.eu/data/documents/LINKED-ABSTRACTS-.pdf. [COBISS.SI-ID 10714185]

8. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, MUZNIK, Mojca, MARIN, Alja, BERNHARDT, May Barbara, STEMBERGER, Joseph Paul, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Syllable shapes in Slovenian preschool children, aged from 2 to 7 years. V: Open the doors to communication. TRINITE, Baiba (ur.). Open the doors to communication : book of abstracts = Ouvir les portes a la communication : Actes de Congres du CPLOL. Paris: CPLOL, cop. 2015, str. 121. [COBISS.SI-ID 10555721]

9. NOVŠAK BRCE, Jerneja, VANRYCKEGHEM, Martine, KOŠIR, Stanislav, JERMAN, Janez. Communication attitude of Slovenian stuttering and nonstuttering preschool children. V: Open the doors to communication. TRINITE, Baiba (ur.). Open the doors to communication : book of abstracts = Ouvir les portes a la communication : Actes de Congres du CPLOL. Paris: CPLOL, cop. 2015, str. 149. [COBISS.SI-ID 10556233]

10. NOVŠAK BRCE, Jerneja, OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, BERNHARDT, May Barbara, STEMBERGER, Joseph Paul. Phonetic transcription as a basic skill for SLT’s at the Faculty of Education in the University of Ljubljana. V: Open the doors to communication. TRINITE, Baiba (ur.). Open the doors to communication : book of abstracts = Ouvir les portes a la communication : Actes de Congres du CPLOL. Paris: CPLOL, cop. 2015, str. 188-189. [COBISS.SI-ID 10556489]

11. NOVŠAK BRCE, Jerneja, VANRYCKEGHEM, Martine, JERMAN, Janez. Odnos do lastnega govora pri predšolskih otrocih, ki jecljajo. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 75. [COBISS.SI-ID 10446921]

12. OZBIČ, Martina, MARIN, Alja, MUZNIK, Mojca, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, STEMBERGER, Joseph Paul, BERNHARDT, May Barbara. Fonološki razvoj predšolskih otrok : sičniki, šumniki, zlitniki. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 76. [COBISS.SI-ID 10447177]

13. KOGOVŠEK, Damjana, VOVK, Mihaela, OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja, ŽOLGAR, Ingrid. Alternativna i augmentativna komunikacija kao osnovni modul za studente logopedije = Alternative and augmentative communication as a basic skill module for SLT students. V: ILIĆ-STOŠOVIĆ, Danijela (ur.), ŠĆEPANOVIĆ, Marinela (ur.). Zbornik sažetaka = Book of abstracts. Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine, 2015, str. 85-86. http://www.defektolozi.org/images/dokumenti/Zbornik%20sazetaka%20zrenjanin%202015.pdf. [COBISS.SI-ID 10520137]

14. KOGOVŠEK, Damjana, VOVK, Mihaela, OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja, JERMAN, Janez, ŽOLGAR, Ingrid. Communication matrix as a useful tool for professionals and parents. V: ILIĆ-STOŠOVIĆ, Danijela (ur.), ŠĆEPANOVIĆ, Marinela (ur.). Zbornik sažetaka = Book of abstracts. Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine, 2015, str. 99. http://www.defektolozi.org/images/dokumenti/Zbornik%20sazetaka%20zrenjanin%202015.pdf. [COBISS.SI-ID 10520905]

15. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, KOŠIR, Stanislav, NOVŠAK BRCE, Jerneja, ŽOLGAR, Ingrid. Competences in speech and language therapy in Slovenia. V: ILIĆ-STOŠOVIĆ, Danijela (ur.), ŠĆEPANOVIĆ, Marinela (ur.). Zbornik sažetaka = Book of abstracts. Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine, 2015, str. 102. http://www.defektolozi.org/images/dokumenti/Zbornik%20sazetaka%20zrenjanin%202015.pdf. [COBISS.SI-ID 10521417]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

16. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja, RODDAN, Hazel. Sodelovanje med teorijo in prakso na področju logopedije in surdopedagogike. V: BREJC, Mateja (ur.), WEISSBACHER, Petra (ur.). Sodelovanje v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Kranj: Šola za ravnatelje, 2015, str. 60. [COBISS.SI-ID 10531145]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

17. NOVŠAK BRCE, Jerneja, VANRYCKEGHEM, Martine, KOŠIR, Stanislav, JERMAN, Janez. Odnos do lastnega govora pri predšolskih otrocih, ki jecljajo. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 205-220, ilustr., tabele. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Vpliv-druzbenih-sprememb_Posvet-PeF-2015_znanstvena-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 10692425]

18. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, MUZNIK, Mojca, MARIN, Alja, STEMBERGER, Joseph Paul, BERNHARDT, May Barbara. Fonološki razvoj predšolskih otrok : sičniki, šumniki, zlitniki. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 221-237, tabele. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Vpliv-druzbenih-sprememb_Posvet-PeF-2015_znanstvena-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 10692937]

MARTINA OZBIČ [19321]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. KOGOVŠEK, Damjana, VOVK, Mihaela, OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja, ŽOLGAR, Ingrid. Alternative and augmentative communication as a basic skill module for SLT students = Alternativna i augmentativna komunikacija kao osnovni modul za studente logopedije. V: NIKOLIĆ, Snežana (ur.), ILIĆ-STOŠOVIĆ, Danijela (ur.), ŠĆEPANOVIĆ, Marinela (ur.). Actual defectological practice : international thematic collection of papers = Aktuelna defektološka praksa : tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine, 2015, str. 247-258, ilustr., tabele. http://www.defektolozi.org/images/dokumenti/zbornik%20radova%20zrenjanin%202015.pdf. [COBISS.SI-ID 10516553]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja, ŽELJAN, Irena, BRECELJ, Irena, DORNIK, Irena, LESAR, Barbara, ŠKVOR, Jana. Speech intelligibility and socio-pragmatic skills of children with cochlear implant. V: International Symposium on Monolingual and bilingual speech : program and [abstracts]. [S. l.]: [Institute of Monolingual and Bilingual Speech], 2015, str. 75. http://ismbs.eu/data/documents/LINKED-ABSTRACTS-.pdf. [COBISS.SI-ID 10711881]

3. NOVŠAK BRCE, Jerneja, VANRYCKEGHEM, Martine, OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, KOŠIR, Stanislav, JERMAN, Janez. Speech - associated attitude of Slovenian stuttering and nonstuttering preschool children. V: International Symposium on Monolingual and bilingual speech : program and [abstracts]. [S. l.]: [Institute of Monolingual and Bilingual Speech], 2015, str. 104. http://ismbs.eu/data/documents/LINKED-ABSTRACTS-.pdf. [COBISS.SI-ID 10712905]

4. OZBIČ, Martina, JAUŠEVAC, Marika, NOVŠAK BRCE, Jerneja, KOGOVŠEK, Damjana. Bilingual aphasia test : a pilot study of 50-60 and 65-70 monolingual Slovenian non aphasic speakers, compared to 50-80 Italian-Slovenian and Slovenian-Italian bilingual non aphasic speakers. V: International Symposium on Monolingual and bilingual speech : program and [abstracts]. [S. l.]: [Institute of Monolingual and Bilingual Speech], 2015, str. 105. http://ismbs.eu/data/documents/LINKED-ABSTRACTS-.pdf. [COBISS.SI-ID 10713673]

5. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, MARIN, Alja, BERNHARDT, Barbara Handford, STEMBERGER, Joseph Paul. Slovenian phonological development and parent-rated intelligibility in pre-schoolers. V: International Symposium on Monolingual and bilingual speech : program and [abstracts]. [S. l.]: [Institute of Monolingual and Bilingual Speech], 2015, str. 106. http://ismbs.eu/data/documents/LINKED-ABSTRACTS-.pdf. [COBISS.SI-ID 10713929]

6. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, MUZNIK, Mojca, STEMBERGER, Joseph Paul, BERNHARDT, Barbara Handford. Sliding articulation in Slovenian preschool children, aged from 3 to 7 years. V: International Symposium on Monolingual and bilingual speech : program and [abstracts]. [S. l.]: [Institute of Monolingual and Bilingual Speech], 2015, str. 107. http://ismbs.eu/data/documents/LINKED-ABSTRACTS-.pdf. [COBISS.SI-ID 10714185]

7. BERNHARDT, May Barbara, BÉRUBÉ, D., LUNDEBORG HAMMARSTRÖM, Inger, OZBIČ, Martina, STEMBERGER, Joseph Paul. A crosslinguistic study of pholological development : research findings and tools for speech therapy. V: Open the doors to communication. TRINITE, Baiba (ur.). Open the doors to communication : book of abstracts = Ouvir les portes a la communication : Actes de Congres du CPLOL. Paris: CPLOL, cop. 2015, str. 101. [COBISS.SI-ID 10555465]

8. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, MUZNIK, Mojca, MARIN, Alja, BERNHARDT, May Barbara, STEMBERGER, Joseph Paul, NOVŠAK BRCE, Jerneja. Syllable shapes in Slovenian preschool children, aged from 2 to 7 years. V: Open the doors to communication. TRINITE, Baiba (ur.). Open the doors to communication : book of abstracts = Ouvir les portes a la communication : Actes de Congres du CPLOL. Paris: CPLOL, cop. 2015, str. 121. [COBISS.SI-ID 10555721]

9. GAČNIK, Mateja, SKAMLIČ, Nives, DULAR KOLAR, Urša, ŠTOK, Mirjam, OBERŽAN, Lilijana, PINTAR, Uršula, OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana. Preventive speech-language assessment for five-year-old children (PLP-5). V: Open the doors to communication. TRINITE, Baiba (ur.). Open the doors to communication : book of abstracts = Ouvir les portes a la communication : Actes de Congres du CPLOL. Paris: CPLOL, cop. 2015, str. 125-126. [COBISS.SI-ID 10555977]

10. NOVŠAK BRCE, Jerneja, OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, BERNHARDT, May Barbara, STEMBERGER, Joseph Paul. Phonetic transcription as a basic skill for SLT’s at the Faculty of Education in the University of Ljubljana. V: Open the doors to communication. TRINITE, Baiba (ur.). Open the doors to communication : book of abstracts = Ouvir les portes a la communication : Actes de Congres du CPLOL. Paris: CPLOL, cop. 2015, str. 188-189. [COBISS.SI-ID 10556489]

11. OZBIČ, Martina. Večjezičnost in govorno-jezikovna oviranost. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 62. [COBISS.SI-ID 10444617]

12. OZBIČ, Martina, MARIN, Alja, MUZNIK, Mojca, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, STEMBERGER, Joseph Paul, BERNHARDT, May Barbara. Fonološki razvoj predšolskih otrok : sičniki, šumniki, zlitniki. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 76. [COBISS.SI-ID 10447177]

13. KOGOVŠEK, Damjana, VOVK, Mihaela, OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja, ŽOLGAR, Ingrid. Alternativna i augmentativna komunikacija kao osnovni modul za studente logopedije = Alternative and augmentative communication as a basic skill module for SLT students. V: ILIĆ-STOŠOVIĆ, Danijela (ur.), ŠĆEPANOVIĆ, Marinela (ur.). Zbornik sažetaka = Book of abstracts. Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine, 2015, str. 85-86. http://www.defektolozi.org/images/dokumenti/Zbornik%20sazetaka%20zrenjanin%202015.pdf. [COBISS.SI-ID 10520137]

14. KOGOVŠEK, Damjana, VOVK, Mihaela, OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja, JERMAN, Janez, ŽOLGAR, Ingrid. Communication matrix as a useful tool for professionals and parents. V: ILIĆ-STOŠOVIĆ, Danijela (ur.), ŠĆEPANOVIĆ, Marinela (ur.). Zbornik sažetaka = Book of abstracts. Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine, 2015, str. 99. http://www.defektolozi.org/images/dokumenti/Zbornik%20sazetaka%20zrenjanin%202015.pdf. [COBISS.SI-ID 10520905]

15. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, KOŠIR, Stanislav, NOVŠAK BRCE, Jerneja, ŽOLGAR, Ingrid. Competences in speech and language therapy in Slovenia. V: ILIĆ-STOŠOVIĆ, Danijela (ur.), ŠĆEPANOVIĆ, Marinela (ur.). Zbornik sažetaka = Book of abstracts. Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine, 2015, str. 102. http://www.defektolozi.org/images/dokumenti/Zbornik%20sazetaka%20zrenjanin%202015.pdf. [COBISS.SI-ID 10521417]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

16. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja, RODDAN, Hazel. Sodelovanje med teorijo in prakso na področju logopedije in surdopedagogike. V: BREJC, Mateja (ur.), WEISSBACHER, Petra (ur.). Sodelovanje v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Kranj: Šola za ravnatelje, 2015, str. 60. [COBISS.SI-ID 10531145]

17. ŠMID, Marjeta, OZBIČ, Martina. Pomen sodelovanja pri oblikovanju podpornega okolja v luči koncepta pripoznanja. V: BREJC, Mateja (ur.), WEISSBACHER, Petra (ur.). Sodelovanje v teoriji in praksi : zbornik povzetkov. Kranj: Šola za ravnatelje, 2015, str. 60-61. [COBISS.SI-ID 10531401]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

18. OZBIČ, Martina, KOGOVŠEK, Damjana, NOVŠAK BRCE, Jerneja, MUZNIK, Mojca, MARIN, Alja, STEMBERGER, Joseph Paul, BERNHARDT, May Barbara. Fonološki razvoj predšolskih otrok : sičniki, šumniki, zlitniki. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 221-237, tabele. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Vpliv-druzbenih-sprememb_Posvet-PeF-2015_znanstvena-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 10692937]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

19. OZBIČ, Martina. Uvodnik. Komunikacija, ISSN 2335-2779, mar. 2015, let. 3, št. 7, str. 1. [COBISS.SI-ID 10482761]

 

1.25 Drugi sestavni deli

20. OZBIČ, Martina. Diplomska dela univerzitetnega študijskega programa Specialna in rehabilitacijska pedagogika, smer: Surdopedagogika in logopedija, na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, od junija 2014 do oktobra 2014. Komunikacija, ISSN 2335-2779, mar. 2015, let. 3, št. 7, str. 26. [COBISS.SI-ID 10483017]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

21. Komunikacija. Ozbič, Martina (član uredniškega odbora 2012-2014, glavni urednik 2015-, odgovorni urednik). Maribor: Društvo logopedov Slovenije, 2012-. ISSN 2335-2779. [COBISS.SI-ID 264732928]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

22. ONUK, Anja. Uporaba ultrazvoka v logopediji : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Onuk], 2015. 101 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3077. [COBISS.SI-ID 10717257]

 

Recenzent

23. NIKOLIĆ, Snežana (urednik), ILIĆ-STOŠOVIĆ, Danijela (urednik), ŠĆEPANOVIĆ, Marinela (urednik). Actual defectological practice : international thematic collection of papers = Aktuelna defektološka praksa : tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine, 2015. 416 str., ilustr. ISBN 978-86-913605-7-3. http://www.defektolozi.org/images/dokumenti/zbornik%20radova%20zrenjanin%202015.pdf. [COBISS.SI-ID 294685191]

JERNEJA PAVLIN [29708]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. The education of pre-service primary school teachers for teaching the physics part of science in Slovenia. V: GIREP - MPTL 2014 International Conference, July 7 - 12, 2014, University of Palermo, Italy. FAZIO, Claudio (ur.), SPERANDEO-MINEO, Rosa Maria (ur.). Teaching/learning physics : integrating research into practice. Palermo: Universitá degli Studi di Palermo, Dipartamento di Fisica e Chimica, 2015, str. 137-144, ilustr., tabele. http://www1.unipa.it/girep2014/proceedings/Chapter%202.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2903. [COBISS.SI-ID 10614857]

2. PAVLIN, Jerneja, DEVETAK, Iztok. The PROFILES approach to teaching and learning physics in Slovenia. V: GIREP - MPTL 2014 International Conference, July 7 - 12, 2014, University of Palermo, Italy. FAZIO, Claudio (ur.), SPERANDEO-MINEO, Rosa Maria (ur.). Teaching/learning physics : integrating research into practice. Palermo: Universitá degli Studi di Palermo, Dipartamento di Fisica e Chimica, 2015, str. 879-887, ilustr., tabeli. http://www1.unipa.it/girep2014/proceedings/Chapter%206.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2902. [COBISS.SI-ID 10615113]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. PAVLIN, Jerneja. Hands-on experiments with hydrogels. V: ZIHERL, Saša (ur.). Book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, 2015, str. 40, ilustr. http://www2.pef.uni-lj.si/SEEMPE/index_datoteke/SEEMPE_book_of_abstracts.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2788. [COBISS.SI-ID 10533961]

4. ČEPIČ, Mojca, PEČAR, Maja, PAVLIN, Jerneja. A role of liquid crystals in a liquid crystal display. V: International Conference GIREP EPEC 2015, July 6-10, Wrocław, Poland. DĘBOWSKA, Ewa (ur.), GRECZYŁO, Tomasz (ur.). Key competences in physics teaching and learning : program and book of abstracts. Wrocław: University of Wrocław, 2015, str. 20. [COBISS.SI-ID 10628937]

5. PAVLIN, Jerneja, ČEPIČ, Mojca. Hydrogels in the classroom. V: International Conference GIREP EPEC 2015, July 6-10, Wrocław, Poland. DĘBOWSKA, Ewa (ur.), GRECZYŁO, Tomasz (ur.). Key competences in physics teaching and learning : program and book of abstracts. Wrocław: University of Wrocław, 2015, str. 40. [COBISS.SI-ID 10629449]

6. SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja. Teaching science through didactic games. V: International Conference GIREP EPEC 2015, July 6-10, Wrocław, Poland. DĘBOWSKA, Ewa (ur.), GRECZYŁO, Tomasz (ur.). Key competences in physics teaching and learning : program and book of abstracts. Wrocław: University of Wrocław, 2015, str. 57-58. [COBISS.SI-ID 10630473]

7. PAVLIN, Jerneja. Peer instruction approach in teaching electricity and magnetism in primary school. V: International Conference GIREP EPEC 2015, July 6-10, Wrocław, Poland. DĘBOWSKA, Ewa (ur.), GRECZYŁO, Tomasz (ur.). Key competences in physics teaching and learning : program and book of abstracts. Wrocław: University of Wrocław, 2015, str. 110. [COBISS.SI-ID 10631241]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)

8. GLAŽAR, Saša A., DEVETAK, Iztok, TORKAR, Gregor, PAVLIN, Jerneja, SLAPNIČAR, Miha, DOLNIČAR, Danica. Pojasnjevanje učinkovitosti reševanja problemov s področja trojne narave predstavitev naravoslovnih pojmov : Projektna dokumentacija v raziskavi J5-6814 Razvoj avtentičnih naravoslovnih problemov = Explaining effective and efficient problem solving of the triplet relationship in science concepts representations = Project dokumentation in the study J5-6814 Development of authentic science problems. Ljubljana: Pedagoška fakulteta: Naravoslovnotehniška fakulteta, 2015. 30 str., preglednice. [COBISS.SI-ID 10702665]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

9. PAVLIN, Jerneja. Kaj imajo skupnega tekoči kristali in hidrogeli? : [strokovno predavanje na] 20. državno tekmovanje kemijskih tehnikov in srečanje mladih kemikov, Novo mesto, 15. 4. 2015. [COBISS.SI-ID 10536521]

10. PAVLIN, Jerneja. Reflecting on the education of physics teachers in Slovenia : [vabljeno predavanje na] 7th Conference Contemporary Trends in Physics Teacher Education 7, Ten years of experience with the implementation of Framework Education Programme in teaching of Physics, Kašperské Hory, Czech Republic, 28. 4. 2015. [COBISS.SI-ID 10550345]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

11. KLODIČ, Katja. Didaktične igre pri obravnavi gibanja v 1. in 4. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Klodič], 2015. VIII, 158 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3074. [COBISS.SI-ID 10718025]

12. BUH, Darja. Konstruktivistični pristop pri poučevanju temperature in toplote v 5. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Buh], 2015. XIII, 163 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3006. [COBISS.SI-ID 10686537]

13. MESEC, Maja. Učinkovitost didaktičnih iger pri spoznavanju vremena in zmesi v 2. razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Mesec], 2015. XIII, 140 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3007. [COBISS.SI-ID 10686793]

MAJA PEČAR [33126]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PEČAR, Maja, ČEPIČ, Mojca. Conoscopic figure : a complex consequence of a not so simple phenomenon. European journal of physics, ISSN 0143-0807, 2015, vol. 36, no. 1, 22 str. (PDF), ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2666, doi: 10.1088/0143-0807/36/1/015014. [COBISS.SI-ID 10386761]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. ČEPIČ, Mojca, PEČAR, Maja, PAVLIN, Jerneja. A role of liquid crystals in a liquid crystal display. V: International Conference GIREP EPEC 2015, July 6-10, Wrocław, Poland. DĘBOWSKA, Ewa (ur.), GRECZYŁO, Tomasz (ur.). Key competences in physics teaching and learning : program and book of abstracts. Wrocław: University of Wrocław, 2015, str. 20. [COBISS.SI-ID 10628937]

3. PEČAR, Maja, ČEPIČ, Mojca. The everyday use of polarized light in student’s environment and related experiments. Is it really linearly polarized?. V: International Conference GIREP EPEC 2015, July 6-10, Wrocław, Poland. DĘBOWSKA, Ewa (ur.), GRECZYŁO, Tomasz (ur.). Key competences in physics teaching and learning : program and book of abstracts. Wrocław: University of Wrocław, 2015, str. 42-43. [COBISS.SI-ID 10629705]

4. PEČAR, Maja, ČEPIČ, Mojca. How students understand polarization of light and its role in the transmission through anisotropic media?. V: International Conference GIREP EPEC 2015, July 6-10, Wrocław, Poland. DĘBOWSKA, Ewa (ur.), GRECZYŁO, Tomasz (ur.). Key competences in physics teaching and learning : program and book of abstracts. Wrocław: University of Wrocław, 2015, str. 56-57. [COBISS.SI-ID 10630217]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

5. PEČAR, Maja. A model conoscope and activities to increase students’ understanding of light transmission through liquid crystals : [vabljeno predavanje na] Manchester and the ECLC 2015, 13th European Conference on Liquid Crystals, 7th September 2015. [COBISS.SI-ID 10709321]

MOJCA PEČAR [18748]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. PEČAR, Mojca, PLEŠEC GASPARIČ, Romina. Vpliv asinhrone spletne diskusije na sodelovanje študentov in njihovo refleksijo pedagoške prakse. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 67. [COBISS.SI-ID 10445641]

 

MOJCA PEČEK ČUK [11611]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. PEČEK, Mojca, MUNDA, Milanka. Odnos sošolcev in učiteljev do romskih učencev v osnovnih šolah v Mariboru. Dve domovini, ISSN 0353-6777. [Tiskana izd.], 2015, [Št.] 41, str. 163-176. [COBISS.SI-ID 38038061]

2. PEČEK, Mojca, MACURA-MILOVANOVIĆ, Sunčica, ČUK, Ivan. Regular versus special streams within teacher education. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, ISSN 1848-5189. [Tiskana izd.], 2015, vol. 17, no. 2, str. 99-115. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=211203, doi: 10.15516/cje.v17i0.1509. [COBISS.SI-ID 10671689]

3. PEČEK, Mojca, MACURA-MILOVANOVIĆ, Sunčica. Do admission criteria for teacher education institutions matter? A comparative study on beliefs of student teachers from Serbia and Slovenia about inclusive practices. Teachers and teaching, ISSN 1470-1278, 2015, vol. 21, no. 3, str. 260-276, tabela. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13540602.2014.953824, doi: 10.1080/13540602.2014.953824. [COBISS.SI-ID 10304073]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

4. PEČEK, Mojca. Pomen stališč učiteljev za kakovostno poučevanje učencev. V: WEISSBACHER, Petra (ur.). Vloga pomočnikov ravnateljev pri spodbujanju učenja : gradivo za udeležence. Kranj: Šola za ravnatelje, cop. 2015, str. 6. [COBISS.SI-ID 10500681]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. PEČEK, Mojca. Slovenia : an overview. V: CORNER, Trevor (ur.). Education in the European Union : post-2003 member states, (Education around the world series). 1st ed. London [etc.]: Bloomsbury Academic, cop. 2015, str. 249-268, ilustr., tabela. [COBISS.SI-ID 10676297]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

6. PEČEK, Mojca, CHAKIR, Karmen. Teorija vzgoje s pedagoško prakso : študijsko gradivo za izvedbo pedagoške prakse za izredne študente 2. letnika Razrednega pouka. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015. 26 f. [COBISS.SI-ID 10503753]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

7. PEČEK, Mojca. In the center of attention : how to prepare teachers to teach effectively in linguistically and culturally diverse settings? : [predavanje na] ENTEP International Conference Preparing teachers to enhance learning in multilingual, multicultural and migrant contexts, Ljubljana, 20th February 2015. [COBISS.SI-ID 10498889]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

8. CEPS journal. Peček Čuk, Mojca (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

9. Šolska kronika. Peček-Čuk, Mojca (član uredniškega odbora 1996-). Ljubljana: Slovenski šolski muzej, 1992-. ISSN 1318-6728. http://www.ssolski-muzej.si/slo/schoolchronicles.php. [COBISS.SI-ID 51623936]

 

Recenzent

10. MACURA-MILOVANOVIĆ, Sunčica. Inkluzivno obrazovanje : kvalitetno obrazovanje za sve. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka Univerziteta u Kragujevcu, 2015. 237 str., ilustr. ISBN 978-86-7604-121-3. [COBISS.SI-ID 213699852]

MARJANCA PERGAR-KUŠČER [15382]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

1. PERGAR-KUŠČER, Marjanca. Smo odprti za izjemnost otrokovega razmišljanja?. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.), GRADIŠEK, Polona (ur.). Prepoznavanje nadarjenih in delo z njimi v vrtcu in šoli = Prepoznavanje darovitih i rad s njima u vrtiću i školi = Prepoznavanje nadarenih i rad sa njima u vrtiću i školi = Identifying the gifted and how to work with them in pre-school institutions and primary schools : zbornik predstavljenih prispevkov : mednarodna strokovna konferenca, 20. - 21. avgust 2015, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani = collection of presented papers : international conference, August 20th - 21st 2015, Faculty of Education University of Ljubljana. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 53-54. [COBISS.SI-ID 10657609]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. PERGAR-KUŠČER, Marjanca. Multiple identitete ali multiple možnosti razvoja identitete. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 51. [COBISS.SI-ID 10442313]

 

MATEJA PERŠAK [24202]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. PERŠAK, Mateja. Branje teoretskih besedil. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 61. [COBISS.SI-ID 10444361]

 

TOMAŽ PETEK [32433]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.25 Druga izvedena dela

1. PETEK, Tomaž. Interpretativno branje literarnih besedil kot del vzgojiteljevega/učiteljevega govornega nastopa : strokovna delavnica v okviru seminarja PSD-1: Uporabno znanje za uspešno poučevanje, Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 12. 2. 2015. [COBISS.SI-ID 10468169]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Konzultant

2. DEVJAK, Tatjana (urednik). Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij 2015. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015. ISBN 978-961-253-176-8. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2015_strokovna-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 281022208]

 

Recenzent

3. VOGEL, Jerica, ČUDEN, Milena, KOŠAK, Tatjana. Slovenščina 8, Učbenik za slovenski jezik v osmem razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3201-1. [COBISS.SI-ID 280040704]

 

Lektor

4. SUTHERLAND, Margaret B., JURIŠEVIČ, Mojca (urednik). Nadarjeni v zgodnjem otroštvu : dejavnosti za otroke, stare od 3 do 6 let : prevod 2. izdaje. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015. 154 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-253-169-0. [COBISS.SI-ID 278376704]

5. VOGRINC, Janez (urednik, recenzent), DEVETAK, Iztok (urednik, recenzent). Sodobne teme na področju edukacije III. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015. ISBN 978-961-253-182-9. http://www.pef.uni-%%lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PhD/Sodobne_teme_na_podrocju_edukacije_III.pdf. [COBISS.SI-ID 281165568]

6. DEVJAK, Tatjana (urednik). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015. 444 str., ilustr. ISBN 978-961-253-177-5. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Vpliv-druzbenih-sprememb_Posvet-PeF-2015_znanstvena-monografija.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2983. [COBISS.SI-ID 280950528]

7. METLJAK, Mira (urednik). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015. 92 str. ISBN 978-961-253-167-6. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2726. [COBISS.SI-ID 277573888]

 

KARMEN PIŽORN [21612]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. PIŽORN, Karmen. Večjezičnost in kreativnost. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.), GRADIŠEK, Polona (ur.). Prepoznavanje nadarjenih in delo z njimi v vrtcu in šoli = Prepoznavanje darovitih i rad s njima u vrtiću i školi = Prepoznavanje nadarenih i rad sa njima u vrtiću i školi = Identifying the gifted and how to work with them in pre-school institutions and primary schools : zbornik predstavljenih prispevkov : mednarodna strokovna konferenca, 20. - 21. avgust 2015, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani = collection of presented papers : international conference, August 20th - 21st 2015, Faculty of Education University of Ljubljana. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 38-44. [COBISS.SI-ID 10657353]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

2. PIŽORN, Karmen. Kako nadarjenim prilagajati didaktične pristope?. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.), GRADIŠEK, Polona (ur.). Prepoznavanje nadarjenih in delo z njimi v vrtcu in šoli = Prepoznavanje darovitih i rad s njima u vrtiću i školi = Prepoznavanje nadarenih i rad sa njima u vrtiću i školi = Identifying the gifted and how to work with them in pre-school institutions and primary schools : zbornik predstavljenih prispevkov : mednarodna strokovna konferenca, 20. - 21. avgust 2015, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani = collection of presented papers : international conference, August 20th - 21st 2015, Faculty of Education University of Ljubljana. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 146. [COBISS.SI-ID 10659145]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. ERBELI, Florina, PIŽORN, Karmen. Povezanost tekočnosti branja v slovenščini in angleščini s pravopisnimi spretnostmi v angleščini. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 93. [COBISS.SI-ID 10450249]

 

1.25 Drugi sestavni deli

4. PIŽORN, Karmen. Povej, koliko jezikov znaš .... Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 13. jun. 2015, letn. 71, [št.] 21474, portret. [COBISS.SI-ID 10589257]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

5. ERBELI, Florina. Latentna struktura branja v angleškem jeziku pri učencih s težavami bralnega razumevanja in učencih brez teh težav : doktorska disertacija. Ljubljana: [F. Erbeli], 2015. 235 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2848. [COBISS.SI-ID 10583369]

 

Mentor pri magistrskih delih

6. PAVLICA, Žanet. Vsebinsko in jezikovno integrirano učenje pri pouku angleškega jezika v petem razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [Ž. Pavlica], 2015. XI f., 172 str., [125] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2933. [COBISS.SI-ID 10638665]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. LAVRIČ, Tina. Odnos med jezikovno učljivostjo in učno motiviranostjo učencev 5. razreda osnovne šole pri angleščini : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Lavrič], 2015. VI f., 58 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2840. [COBISS.SI-ID 10575433]

8. PETAN, Andreja. Prepoznavanje jezikovne učljivosti za angleščino pri učencih petega razreda osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Petan], 2015. VI f., 58 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2869. [COBISS.SI-ID 10601033]

ROMINA PLEŠEC GASPARIČ [34569]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. PEČAR, Mojca, PLEŠEC GASPARIČ, Romina. Vpliv asinhrone spletne diskusije na sodelovanje študentov in njihovo refleksijo pedagoške prakse. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 67. [COBISS.SI-ID 10445641]

 

URŠULA PODOBNIK [21677]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. PODOBNIK, Uršula, MRĐENOVIĆ, Nina. Abstraktna slikanica. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 38. [COBISS.SI-ID 10439241]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

2. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, PODOBNIK, Uršula. Igraj se s črtami : priročnik za predšolsko likovno ustvarjanje. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2132-9. [COBISS.SI-ID 277386240]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih

3. ČIČMIR VESTIČ, Patricija. Odnos med barvo in tipografijo na plakatu kot likovno izraznem sredstvu : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Čičmir-Vestić], 2015. 124 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2841. [COBISS.SI-ID 10575689]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. LESAR, Urša. Pomen barvnih modelov za poučevanje o barvi v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Lesar], 2015. 141 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3112. [COBISS.SI-ID 10729033]

 

MAJA POKLINEK [36390]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. POKLINEK ČANČULA, Maja, PLANINŠIČ, Gorazd, ETKINA, Eugenia. Analyzing patterns in experts' approaches to solving experimental problems. American journal of physics, ISSN 0002-9505, 2015, vol. 83, no. 4, str. 366-374, ilustr. http://scitation.aip.org/content/aapt/journal/ajp/83/4/10.1119/1.4913528. [COBISS.SI-ID 2803556]

ALENKA POLAK [13907]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. POLAK, Alenka. Timsko delo pedagoških delavcev kot proces intenzivnega učenja. Vzgoja in izobraževanje, ISSN 0350-5065, 2015, letn. 46, št. 1, str. 16-21, tabela. [COBISS.SI-ID 10545737]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. POLAK, Alenka. S timskim delom do sodelovalne kulture v delovnem okolju = With team work towards collaborative culture in the working environment. V: SENEKOVIČ, Marija (ur.), JAZBINŠEK, Olga (ur.), MACURA, Dušan (ur.). Modeli vzgoje v globalni družbi : zbornik prispevkov = Models of education in global society : miscellany. Elektronska izd. Ljubljana: Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije: = Slovene Society of Educators in Boarding Schools, 2015, str. 21-27. [COBISS.SI-ID 10528073]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

3. POLAK, Alenka. Tim kot socialni prostor učenja pedagoških delavcev. V: WEISSBACHER, Petra (ur.). Vloga pomočnikov ravnateljev pri spodbujanju učenja : gradivo za udeležence. Kranj: Šola za ravnatelje, cop. 2015, str. 30-34. [COBISS.SI-ID 10503497]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. POLAK, Alenka. S timskim delom do sodelovalne kulture v delovnem okolju = With team work towards collaborative culture in the working environment. V: SENEKOVIČ, Marija (ur.), JAZBINŠEK, Olga (ur.), MACURA, Dušan (ur.). Modeli vzgoje v globalni družbi : zbornik povzetkov = Models of education in global societies : abstract book. Ljubljana: Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije: = Slovene Society of Educators in Boarding Schools, 2015, str. 25-26. [COBISS.SI-ID 10528585]

5. POLAK, Alenka. The role of team work experience, reflection and team supervision in the professional development of 1st and 2nd cycle students of teacher education. V: Teacher education through partnership and collaborative learning communities : programme and abstracts book. Glasgow: University of Glasgow, 2015, str. 216. http://www.gla.ac.uk/media/media_416528_en.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/2976/. [COBISS.SI-ID 10675529]

6. POLAK, Alenka. Razvijanje spretnosti timskega dela kot odziv na izzive sodobnega časa. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 23. [COBISS.SI-ID 10434633]

7. HOVNIK, Ingrid, POLAK, Alenka. Dejavniki oblikovanja učiteljeve avtoritete v razredu - primerjalna analiza pogledov učencev in učiteljev. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 80. [COBISS.SI-ID 10448457]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

8. POLAK, Alenka, HOVNIK, Ingrid. Dejavniki oblikovanja učiteljeve avtoritete v razredu - primerjalna analiza pogledov učencev in učiteljev. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 239-261, ilustr., tabela. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Vpliv-druzbenih-sprememb_Posvet-PeF-2015_znanstvena-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 10694729]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. Vzgoja in izobraževanje. Polak, Alenka (član uredniškega odbora 2004-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1970-. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 1131780]

 

OLGA POLJŠAK-ŠKRABAN [13906]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, RAZPOTNIK, Špela, TURNŠEK, Nada, RAPUŠ-PAVEL, Jana. Preschools and schools responding to vulnerable families with children. V: 478000. PAPANIKOS, Gregory T. (ur.). Education Abstracts. Athens: The Athens Institute for Education and Research, cop. 2015, str. 190. http://www.atiner.gr/abstracts/2015ABST-EDU.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2857. [COBISS.SI-ID 10584393]

2. RAZPOTNIK, Špela, TURNŠEK, Nada, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija, KOŠAN, Hana, RAPUŠ-PAVEL, Jana. Delo z ranljivimi družinami v vzgojno-izobraževalnih kontekstih - raziskovanje in iskanje rešitev prek gledališča zatiranih. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 54. [COBISS.SI-ID 10442825]

3. RAZPOTNIK, Špela, KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, RAPUŠ-PAVEL, Jana, KOŠAN, Hana, TURNŠEK, Nada. Ranljive družine v vzgojno-izobraževalnem sistemu : (predstavitev rezultatov preliminarne študije z naslovom Analiza stanja in ocena potreb med ranljivimi družinami). V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 58. [COBISS.SI-ID 10443593]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. RAZPOTNIK, Špela, TURNŠEK, Nada, RAPUŠ-PAVEL, Jana, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga. Potrebe ranljivih družin in odzivi vzgojno-izobraževalnega sistema. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 309-324. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Vpliv-druzbenih-sprememb_Posvet-PeF-2015_znanstvena-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 10698313]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Poljšak Škraban, Olga (član uredniškega sveta 2012-). [Tiskana izd.]. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of teacher education: = Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 2011-. ISSN 1848-5189. http://ed.ufzg.hr/ojs/index.php/CJOE/index. [COBISS.SI-ID 18683400]

6. Socialna pedagogika. Poljšak-Škraban, Olga (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. GORJAN, Urška. Materinstvo kot izbira : ženske brez otrok : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Gorjan], 2015. 141 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2944. [COBISS.SI-ID 10647113]

 

BRANKA POTOČNIK KRAJNIK [20748]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

1. POTOČNIK, Branka. Čisto prava otroška skladba. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.), GRADIŠEK, Polona (ur.). Prepoznavanje nadarjenih in delo z njimi v vrtcu in šoli = Prepoznavanje darovitih i rad s njima u vrtiću i školi = Prepoznavanje nadarenih i rad sa njima u vrtiću i školi = Identifying the gifted and how to work with them in pre-school institutions and primary schools : zbornik predstavljenih prispevkov : mednarodna strokovna konferenca, 20. - 21. avgust 2015, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani = collection of presented papers : international conference, August 20th - 21st 2015, Faculty of Education University of Ljubljana. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 304. [COBISS.SI-ID 10663241]

SIMONA PROSEN [25002]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SMRTNIK VITULIĆ, Helena, PROSEN, Simona. Samoocena uravnavanja čustev in subjektivno blagostanje pri študentih razrednega pouka in socialne pedagogike. Revija za elementarno izobraževanje, ISSN 1855-4431. [Tiskana izd.], 2015, letn. 8, št. 3, str. 5-16, tabeli. http://www.pef.um.si/content/Zalozba/clanki_2015_letnik8_stev3/REI%208%203%2001.pdf. [COBISS.SI-ID 10635849]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

2. GERŠAK, Vesna, SMRTNIK VITULIĆ, Helena, PROSEN, Simona. Projekt Ustvarjalni gib - most med izobraževanjem in umetnostjo. V: GERŠAK, Vesna (ur.), SMRTNIK VITULIĆ, Helena (ur.), PROSEN, Simona (ur.). Mednarodni strokovni posvet Ustvarjalni gib - most med izobraževanjem in umetnostjo : Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 30. junij 2015. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 4-5, ilustr. [COBISS.SI-ID 10609993]

3. SMRTNIK VITULIĆ, Helena, PROSEN, Simona, GERŠAK, Vesna, JANEŽIČ, Tjaša, JEROVŠEK, Urška, ŠAREC, Romana, TOMAŽIN, Sara. Preliminarna analiza zaključnih refleksij študentov pri predmetu ustvarjalni gib pri pouku na PeF UL. V: GERŠAK, Vesna (ur.), SMRTNIK VITULIĆ, Helena (ur.), PROSEN, Simona (ur.). Mednarodni strokovni posvet Ustvarjalni gib - most med izobraževanjem in umetnostjo : Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 30. junij 2015. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 10611017]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. JENDRIČKO, Tihana, PROSEN, Simona. Emotion regulation in the group of psychiatric patients attending psychodrama psychotherapy. V: Despair and desire in times of crisis gropus in the city ... of the world : [abstracts]. Kreuzlingen: International Association for Group Psychotherapy and Group Processes, 2015, str. 74. [COBISS.SI-ID 10708041]

5. PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Uravnavanje čustev kot pomemben dejavnik dela z otroki. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 50. [COBISS.SI-ID 10442057]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Učinkovito uravnavanje čustev : opredelitev in pomen za delo učiteljev in vzgojiteljev. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 277-286. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Vpliv-druzbenih-sprememb_Posvet-PeF-2015_znanstvena-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 10697289]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. Interpersona : an International Journal on Personal Relationships. Prosen, Simona (član uredniškega odbora 2011-). Trier: PsychOpen, Leibniz Institute for Psychology Information, University of Trier, 2007-. ISSN 1981-6472. http://www.interpersona.org, http://interpersona.psychopen.eu. [COBISS.SI-ID 9949001]

8. GERŠAK, Vesna (urednik), SMRTNIK VITULIĆ, Helena (urednik), PROSEN, Simona (urednik). Mednarodni strokovni posvet Ustvarjalni gib - most med izobraževanjem in umetnostjo : Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 30. junij 2015. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2015. 20 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10609737]

 

Recenzent

9. GERŠAK, Vesna (urednik), SMRTNIK VITULIĆ, Helena (urednik), PROSEN, Simona (urednik). Mednarodni strokovni posvet Ustvarjalni gib - most med izobraževanjem in umetnostjo : Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 30. junij 2015. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2015. 20 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10609737]

 

SUZANA PULEC LAH [15383]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. PULEC LAH, Suzana, KOŠIR, Janja. Sodelovanje učiteljev in specialnih pedagogov kot dejavnik spodbujanja socialne vključenosti učencev s posebnimi potrebami. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 16. [COBISS.SI-ID 10433609]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. PULEC LAH, Suzana, KOŠIR, Janja. Sodelovanje učiteljev in specialnih pedagogov kot dejavnik spodbujanja socialne vključenosti učencev s posebnimi potrebami. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 287-308, ilustr., tabela. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Vpliv-druzbenih-sprememb_Posvet-PeF-2015_znanstvena-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 10697801]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Recenzent

3. ROTVEJN PAJIČ, Leonida. Hiperaktiven, nemiren ali samo živahen otrok? : brošura za starše : prepoznavanje nemirnosti ter težav s pozornostjo pri otroku in nasveti za pomoč. 2. natis. Ljubljana: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2015. 60 str., ilustr. ISBN 978-961-91056-9-6. [COBISS.SI-ID 278701056]

 

JANA RAPUŠ PAVEL [15907]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. RAPUŠ-PAVEL, Jana, BERTONCELJ, Maruša. Fotografija kot kreativni medij v socialnopedagoškem delu = Application of photography in social pedagogical interventions. Socialna pedagogika, ISSN 1408-2942, jul. 2015, letn. 19, št. 1/2, str. 119-143. [COBISS.SI-ID 10643273]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, RAZPOTNIK, Špela, TURNŠEK, Nada, RAPUŠ-PAVEL, Jana. Preschools and schools responding to vulnerable families with children. V: 478000. PAPANIKOS, Gregory T. (ur.). Education Abstracts. Athens: The Athens Institute for Education and Research, cop. 2015, str. 190. http://www.atiner.gr/abstracts/2015ABST-EDU.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2857. [COBISS.SI-ID 10584393]

3. RAPUŠ-PAVEL, Jana. Collaboration of parents and educators in cases of children placed in residential care homes - parental perspective. V: 478000. PAPANIKOS, Gregory T. (ur.). Education Abstracts. Athens: The Athens Institute for Education and Research, cop. 2015, str. 191-192. http://www.atiner.gr/abstracts/2015ABST-EDU.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2854. [COBISS.SI-ID 10585161]

4. RAZPOTNIK, Špela, TURNŠEK, Nada, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija, KOŠAN, Hana, RAPUŠ-PAVEL, Jana. Delo z ranljivimi družinami v vzgojno-izobraževalnih kontekstih - raziskovanje in iskanje rešitev prek gledališča zatiranih. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 54. [COBISS.SI-ID 10442825]

5. RAZPOTNIK, Špela, KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, RAPUŠ-PAVEL, Jana, KOŠAN, Hana, TURNŠEK, Nada. Ranljive družine v vzgojno-izobraževalnem sistemu : (predstavitev rezultatov preliminarne študije z naslovom Analiza stanja in ocena potreb med ranljivimi družinami). V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 58. [COBISS.SI-ID 10443593]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. RAZPOTNIK, Špela, TURNŠEK, Nada, RAPUŠ-PAVEL, Jana, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga. Potrebe ranljivih družin in odzivi vzgojno-izobraževalnega sistema. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 309-324. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Vpliv-druzbenih-sprememb_Posvet-PeF-2015_znanstvena-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 10698313]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specalnej. Rapuš Pavel, Jana (član uredniškega odbora 2013-). Poznań: Wydawnictwo Naukowe im. Adama Mickiewicza, 2013-. ISSN 2300-391X. [COBISS.SI-ID 1536191940]

8. Socialna pedagogika. Rapuš Pavel, Jana (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

9. RADULOVIĆ, Iva. Partnerski odnos v kontekstu zaporne kazni : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Radulović], 2015. 92 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3076. [COBISS.SI-ID 10717513]

 

Recenzent

10. KOBOLT, Alenka (urednik, avtor dodatnega besedila). Svetovanje v praksi. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015. 212 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-253-171-3. [COBISS.SI-ID 278668032]

 

MARKO RAZPET [03231]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. RAZPET, Marko. Nekaj dobrih učiteljev v neki pokrajini vtisne na več generacijah učencev neizbrisen pečat. Mlada rast, Maj 2015, str.147-149, ilustr. [COBISS.SI-ID 10676553]

2. RAZPET, Marko. Arhitova krivulja. Obzornik za matematiko in fiziko, ISSN 0473-7466, 2015, letn. 62, št. 1, str.1-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 10530377]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

3. RAZPET, Marko. Kim Plofker, Mathematics in India, Princeton Univeristy Press, 2009, 368 str. Obzornik za matematiko in fiziko, ISSN 0473-7466, 2015, letn. 62, št. 2, str. 75-78, ilustr. [COBISS.SI-ID 10603849]

4. RAZPET, Marko. Keith Devlin, The man of numbers: Fibronacci’s arithmetic revolution. Bloomsbury Publishing, 2011, 192 str. Obzornik za matematiko in fiziko, ISSN 0473-7466, 2015, letn. 62, št. 3, str. 113-116, ilustr. [COBISS.SI-ID 10652489]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

5. RAZPET, Marko. Babilonski zapis števil : študijsko gradivo : zgodovina matematike. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2015. 38 str., ilustr. http://www.pef.uni-lj.si/matwww/Babilonci.pdf. [COBISS.SI-ID 10388041]

6. RAZPET, Marko. Indijska matematika : študijsko gradivo : zgodovina matematike. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2015. 44 str., ilustr. http://www.pef.uni-lj.si/matwww/Indijci_1.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/2751/. [COBISS.SI-ID 10473801]

7. RAZPET, Marko. Matematično izrazje grškega izvora : študijsko gradivo : zgodovina matematike. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2015. 126 str., ilustr. http://www.pef.uni-lj.si/matwww/Slovarcek.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/2974/. [COBISS.SI-ID 10675785]

8. RAZPET, Marko. Matematično izrazje skozi čas : študijsko gradivo : zgodovina matematike. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2015. 45 str., ilustr. http://www.pef.uni-lj.si/matwww/Spremembe_izrazov.pdf. [COBISS.SI-ID 10538825]

9. RAZPET, Marko. Napake znanih matematikov : študijsko gradivo : zgodovina matematike. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2015. 39 str., ilustr. http://www.pef.uni-lj.si/matwww/Napake_velikih.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2814. [COBISS.SI-ID 10551369]

10. RAZPET, Marko. Posebni pitagorejski trikotniki : študijsko gradivo : matematične teme z didaktiko. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2015. 42 str., ilustr. http://www.pef.uni-lj.si/matwww/Pitagora_mreza.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2727. [COBISS.SI-ID 10454601]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

11. Obzornik za matematiko in fiziko. Razpet, Marko (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1951-. ISSN 0473-7466. [COBISS.SI-ID 753412]

12. Presek. Razpet, Marko (član uredniškega odbora 2003-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1972-. ISSN 0351-6652. [COBISS.SI-ID 757252]

 

NADA RAZPET [13224]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.04 Strokovni članek

1. RAZPET, Nada (avtor, fotograf). Razpenjanje papirnate pahljače. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2015, letn. 19, št. 3, str. 36, ilustr. [COBISS.SI-ID 10588233]

2. RAZPET, Nada. Večkratne sence. Presek, ISSN 0351-6652, 2014/2015, letn. 42, št. 5, str. 18. [COBISS.SI-ID 10532425]

3. RAZPET, Nada. Igra domino. Presek, ISSN 0351-6652, 2014/2015, letn. 42, št. 6, str. 4-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 10568777]

4. RAZPET, Nada. Ena, dve, tri sence. Presek, ISSN 0351-6652, 2015/2016, letn. 43, št. 1, str. 15, 18-20, ilustr. [COBISS.SI-ID 10677577]

5. RAZPET, Nada. Sosonce. Presek, ISSN 0351-6652, 2015/2016, letn. 43, št. 1, str. 31, ilustr. [COBISS.SI-ID 10678089]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

6. RAZPET, Nada, KRANJC, Tomaž. Boste povedali, kako?. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.), GRADIŠEK, Polona (ur.). Prepoznavanje nadarjenih in delo z njimi v vrtcu in šoli = Prepoznavanje darovitih i rad s njima u vrtiću i školi = Prepoznavanje nadarenih i rad sa njima u vrtiću i školi = Identifying the gifted and how to work with them in pre-school institutions and primary schools : zbornik predstavljenih prispevkov : mednarodna strokovna konferenca, 20. - 21. avgust 2015, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani = collection of presented papers : international conference, August 20th - 21st 2015, Faculty of Education University of Ljubljana. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 286-290. [COBISS.SI-ID 10662217]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. RAZPET, Nada. Analysis of children’s sketches. V: ZIHERL, Saša (ur.). Book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, 2015, str. 34. http://www2.pef.uni-lj.si/SEEMPE/index_datoteke/SEEMPE_book_of_abstracts.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2785. [COBISS.SI-ID 10534985]

8. RAZPET, Nada, KRANJC, Tomaž. Children need correct explanatios already in kindergarten. V: International Conference GIREP EPEC 2015, July 6-10, Wrocław, Poland. DĘBOWSKA, Ewa (ur.), GRECZYŁO, Tomasz (ur.). Key competences in physics teaching and learning : program and book of abstracts. Wrocław: University of Wrocław, 2015, str. 55. [COBISS.SI-ID 10629961]

9. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. Integration of some general topics into the introductory physics course for non-physicists - a good practice?. V: International Conference GIREP EPEC 2015, July 6-10, Wrocław, Poland. DĘBOWSKA, Ewa (ur.), GRECZYŁO, Tomasz (ur.). Key competences in physics teaching and learning : program and book of abstracts. Wrocław: University of Wrocław, 2015, str. 69-70. [COBISS.SI-ID 10630729]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

10. RAZPET, Nada. Aktivni učenec potrebuje aktivnega učitelja. V: HOZJAN, Dejan (ur.). Aktivnosti učencev v učnem procesu, (Knjižnica Annales Ludus, ISSN 2335-3686). Koper: Univerzitetna založba Annales, 2015, str. 373-385, 632-633, ilustr. http://www.zrs.upr.si/monografije/single/aktivnosti-ucencev-v-ucnem-procesu-1953. [COBISS.SI-ID 1537775044]

11. RAZPET, Nada, FURLAN, Petra, COTIČ, Nastja. Pa poskusimo!. V: HOZJAN, Dejan (ur.). Aktivnosti učencev v učnem procesu, (Knjižnica Annales Ludus, ISSN 2335-3686). Koper: Univerzitetna založba Annales, 2015, str. 419-431, 637-638, ilustr. http://www.zrs.upr.si/monografije/single/aktivnosti-ucencev-v-ucnem-procesu-1953. [COBISS.SI-ID 1537775556]

12. KRANJC, Tomaž, RAZPET, Nada. Nove učne paradigme ali modne muhe? Nevro didaktika kot osnova za oblikovanje učnega procesa. V: GRUŠOVNIK, Tomaž (ur.). Obzorja učenja : vzgojno-izobraževalne perspektive, (Knjižnica Annales Ludus, ISSN 2335-3686). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2015, str. 407-421, 509-511. [COBISS.SI-ID 1537362116]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

13. RAZPET, Nada. Jože Peternelj in Tomaž Kranjc, Osnove fizike - Mehanika, termodinamika in molekularna fizika; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2014, 487 str. Obzornik za matematiko in fiziko, ISSN 0473-7466, 2015, letn. 62, št. 1, str. 27-31, ilustr. [COBISS.SI-ID 10530889]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

14. Obzornik za matematiko in fiziko. Razpet, Nada (področni urednik 2004-). Ljubljana: Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, 1951-. ISSN 0473-7466. [COBISS.SI-ID 753412]

15. RAZPET, Nada (urednik). Strokovno srečanje in 67. občni zbor DMFA Slovenije, Ljubljana, 25. in 26. september 2015. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2015. ISBN 978-961-212-265-2. http://www.dmfa.si/OZ2015-bilten.pdf. [COBISS.SI-ID 281217792]

ŠPELA RAZPOTNIK [21371]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, RAZPOTNIK, Špela, TURNŠEK, Nada, RAPUŠ-PAVEL, Jana. Preschools and schools responding to vulnerable families with children. V: 478000. PAPANIKOS, Gregory T. (ur.). Education Abstracts. Athens: The Athens Institute for Education and Research, cop. 2015, str. 190. http://www.atiner.gr/abstracts/2015ABST-EDU.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2857. [COBISS.SI-ID 10584393]

2. RAZPOTNIK, Špela, TURNŠEK, Nada, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija, KOŠAN, Hana, RAPUŠ-PAVEL, Jana. Delo z ranljivimi družinami v vzgojno-izobraževalnih kontekstih - raziskovanje in iskanje rešitev prek gledališča zatiranih. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 54. [COBISS.SI-ID 10442825]

3. RAZPOTNIK, Špela, KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, RAPUŠ-PAVEL, Jana, KOŠAN, Hana, TURNŠEK, Nada. Ranljive družine v vzgojno-izobraževalnem sistemu : (predstavitev rezultatov preliminarne študije z naslovom Analiza stanja in ocena potreb med ranljivimi družinami). V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 58. [COBISS.SI-ID 10443593]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. RAZPOTNIK, Špela, TURNŠEK, Nada, RAPUŠ-PAVEL, Jana, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga. Potrebe ranljivih družin in odzivi vzgojno-izobraževalnega sistema. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 309-324. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Vpliv-druzbenih-sprememb_Posvet-PeF-2015_znanstvena-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 10698313]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

5. RAZPOTNIK, Špela. Zlata svoboda?. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, jun. 2015, št. 109, str. 2, ilustr. [COBISS.SI-ID 10572361]

6. RAZPOTNIK, Špela. Priložnost za ljubezen. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, avg. 2015, št. 111, str. 2, ilustr. [COBISS.SI-ID 10651721]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. Kralji ulice. Razpotnik, Špela (urednik 2005-2012, član uredniškega odbora 2014-). Ljubljana: 2005-. ISSN 1854-2654. [COBISS.SI-ID 220945920]

8. Socialna pedagogika. Razpotnik, Špela (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

Mentor pri magistrskih delih

9. GLOGOVČAN, Matejka. Uspešno vključevanje učencev priseljencev v osnovno šolo : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Glogovčan], 2015. 108 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2894. [COBISS.SI-ID 10610505]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

10. MOLE, Martina. Afganistanski mladostniki v Republiki Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Mole], 2015. 90 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2891. [COBISS.SI-ID 10609225]

11. PERGER, Nina. Percepcija seksizma v visokošolskem prostoru : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Perger], 2015. 108 str., [14] str. pril. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3081. [COBISS.SI-ID 10719817]

 

DUŠAN REPOVŠ [07083]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. REPOVŠ, Dušan. Stationary waves of Schrödinger-type equations with variable exponent. Analysis and applications, ISSN 0219-5305, 2015, vol. 13, iss. 6, str. 645-661. http://dx.doi.org/10.1142/S0219530514500420, doi: 10.1142/S0219530514500420. [COBISS.SI-ID 17144409]

2. REPOVŠ, Dušan, ZAICEV, Mikhail. Graded PI-exponents of simple Lie superalgebras. Arkiv för matematik, ISSN 0004-2080, 2015, 10 str. http://dx.doi.org/10.1007/s11512-015-0224-0, doi: 10.1007/s11512-015-0224-0. [COBISS.SI-ID 17380441]

3. MOLICA BISCI, Giovanni, REPOVŠ, Dušan. On doubly nonlocal fractional elliptic equations. Atti della Accademia nazionale dei Lincei, Rendiconti Lincei, Matematica e applicazioni, ISSN 1120-6330, 2015, vol. 26, iss. 2, str. 161-176. http://dx.doi.org/10.4171/RLM/700. [COBISS.SI-ID 17294425]

4. REPOVŠ, Dušan, ZAICEV, Mikhail. Numerical invariants of identities of unital algebras. Communications in algebra, ISSN 0092-7872, 2015, vol. 43, iss. 9, str. 3823-3839. http://dx.doi.org/10.1080/00927872.2014.924130. [COBISS.SI-ID 17339737]

5. REPOVŠ, Dušan, ZAICEV, Mikhail. Graded codimensions of Lie superalgebra b(2). Journal of algebra, ISSN 0021-8693, 2015, vol. 422, str. 1-10. http://dx.doi.org/10.1016/j.jalgebra.2014.08.042. [COBISS.SI-ID 17135449]

6. GARITY, Dennis, KARIMOV, Umed H., REPOVŠ, Dušan, SPAGGIARI, Fulvia. A new class of homology and cohomology 3-manifolds. Mediterranean journal of mathematics, ISSN 1660-5446, 2015, 7 str. http://dx.doi.org/10.1007/s00009-015-0549-8, doi: 10.1007/s00009-015-0549-8. [COBISS.SI-ID 17248089]

7. KARIMOV, Umed H., REPOVŠ, Dušan. On nerves of fine coverings of acyclic spaces. Mediterranean journal of mathematics, ISSN 1660-5446, 2015, vol. 12, no. 1, str. 205-217. http://dx.doi.org/10.1007/s00009-014-0383-4. [COBISS.SI-ID 16978521]

8. HEGENBARTH, Friedrich, PAMUK, Mehmetcik, REPOVŠ, Dušan. s-Cobordism classification of 4-manifolds through the group of homotopy self-equivalences. Mediterranean journal of mathematics, ISSN 1660-5446, 2015, vol. 12, iss. 3, str. 1107-1121. http://dx.doi.org/10.1007/s00009-014-0456-4, doi: 10.1007/s00009-014-0456-4. [COBISS.SI-ID 17087577]

9. HEGENBARTH, Friedrich, PAMUK, Mehmetcik, REPOVŠ, Dušan. Homotopy classification of PD[sub]4-complexes relative an order relation. Monatshefte für Mathematik, ISSN 0026-9255, 2015, vol. 177, iss. 2, str. 275-293. http://dx.doi.org/10.1007/s00605-014-0716-1, doi: 10.1007/s00605-014-0716-1. [COBISS.SI-ID 17194329]

10. CENCELJ, Matija, REPOVŠ, Dušan, VIRK, Žiga. Multiple perturbations of a singular eigenvalue problem. Nonlinear Analysis, Theory, Methods and Applications, ISSN 0362-546X. [Print ed.], 2015, vol. 119, str. 37-45. http://dx.doi.org/10.1016/j.na.2014.07.015, doi: 10.1016/j.na.2014.07.015. [COBISS.SI-ID 17086297]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

11. RĂDULESCU, Vicenţiu, REPOVŠ, Dušan. Partial differential equations with variable exponents : variational methods and qualitative analysis, (Monographs and research notes in mathematics). Boca Raton; London; New York: CRC Press, cop. 2015. XXI, 301 str., ilustr. ISBN 1-4987-0341-0. ISBN 978-1-4987-0341-3. http://www.crcnetbase.com/isbn/9781498703444. [COBISS.SI-ID 17325401]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

12. Glances @ Manifolds low-&-high-dimensional, Jagiellonian University, Kraków, July 17-20, 2015, REPOVŠ, Dušan. Geometric topology of wild Cantor sets. Jagiellonian University, Kraków, 17. 7. 2015. [COBISS.SI-ID 17374553]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

13. Advances in nonlinear analysis. Repovš, Dušan (član uredniškega sveta 2012-). [Print ed.]. Berlin: De Gruyter, 2012-. ISSN 2191-9496. http://www.degruyter.com/view/j/anona. [COBISS.SI-ID 16253785]

14. Analele Universitaaţii din Craiova. Seria matematicaa, informaticaa. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2009-). Craiova: Universitatea din Craiova, 1990-. ISSN 1223-6934. [COBISS.SI-ID 15211865]

15. Analele Universităţii "Ovidius" Constanţa. Seria Matematică. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2011-). Constanţa: Ovidius University Press, 1993-. ISSN 1224-1784. [COBISS.SI-ID 15056729]

16. Atti del Seminario Matematico e Fisico del'Universita di Modena e Reggio Emilia. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 1995-). Modena: Seminario Matematico e Fisico, Unniversita di Modena. ISSN 1825-1269. [COBISS.SI-ID 13671513]

17. Boundary value problems (Print). Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2015-). Cairo; New York: Hindawi, 2005-. ISSN 1687-2762. [COBISS.SI-ID 513851161]

18. International mathematical forum. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2015-). Ruse: Hikari, 2006-. ISSN 1312-7594. http://www.m-hikari.com/imf.html. [COBISS.SI-ID 14692104]

19. Karpats´ki matematični publikacii. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2013-). Ivano-Frankivs´k: Prikarpats´kij nacional´nij universitet imeni Vasilâ Stefanika, 2009-. ISSN 2075-9827. [COBISS.SI-ID 15776089]

20. Matematični studii. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2011-). L´viv: L´vivs´kie matemativcníe tovaristvo, 1991-. ISSN 1027-4634. [COBISS.SI-ID 15183449]

21. Mediterranean journal of mathematics. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2004-). Basel; Boston; Berlin: Birkhäuser, 2004-. ISSN 1660-5446. [COBISS.SI-ID 13561433]

22. Rocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Opuscula Mathematica. Repovš, Dušan (član uredniškega odbora 2014-). Kraków: AGH University of Science and Technology Press, 1994-. ISSN 1232-9274. [COBISS.SI-ID 16179545]

 

DAVID RIHTARŠIČ [31016]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. RIHTARŠIČ, David, AVSEC, Stanislav, KOCIJANČIČ, Slavko. Experiential learning of electronics subject matter in middle school robotics courses. International journal of technology and design education, ISSN 1573-1804, 2015, vol. 25, no. , 20 str. (PDF), ilustr., tabele. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10798-015-9310-7, doi: 10.1007/s10798-015-9310-7. [COBISS.SI-ID 10562633]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. SUSMAN, Katarina, RIHTARŠIČ, David. How to observe electric current and resistance?. V: ZIHERL, Saša (ur.). Book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, 2015, str. 50. http://www2.pef.uni-lj.si/SEEMPE/index_datoteke/SEEMPE_book_of_abstracts.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2784. [COBISS.SI-ID 10535241]

3. RIHTARŠIČ, David, SUSMAN, Katarina. Osebni stik z upornostjo. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 22. [COBISS.SI-ID 10434377]

 

ALENKA ROT VRHOVEC [34816]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

1. ROT VRHOVEC, Alenka. Vprašanje - spodbuda za učenčevo mišljenje. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.), GRADIŠEK, Polona (ur.). Prepoznavanje nadarjenih in delo z njimi v vrtcu in šoli = Prepoznavanje darovitih i rad s njima u vrtiću i školi = Prepoznavanje nadarenih i rad sa njima u vrtiću i školi = Identifying the gifted and how to work with them in pre-school institutions and primary schools : zbornik predstavljenih prispevkov : mednarodna strokovna konferenca, 20. - 21. avgust 2015, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani = collection of presented papers : international conference, August 20th - 21st 2015, Faculty of Education University of Ljubljana. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 303. [COBISS.SI-ID 10662985]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. ROT VRHOVEC, Alenka. Priprava na pisanje. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 59. [COBISS.SI-ID 10443849]

3. ROT VRHOVEC, Alenka. Učenje slovenščine z didaktično igro v prvem in drugem triletju (razstava). V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 92. [COBISS.SI-ID 10451017]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.12 Razstava

4. ROT VRHOVEC, Alenka (mentor). Učenje slovenščine z didaktično igro v prvem in drugem triletju (razstava) : v okviru Posveta Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij 2015, 23.1. 2015, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. [COBISS.SI-ID 10463561]

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

5. ROT VRHOVEC, Alenka. Razvijanje bralnih sposobnosti v ljudski šoli : [vabljeno predavanje na] Pädagogische Hochschule Kärnten, Institut für Pädagogik der Primarstufe Zentrum für Mehrsprachigkeit und Interkulturelle Bildung, Klagenfurt, Austria, 25. 3. 2015. [COBISS.SI-ID 10593097]

 

3.25 Druga izvedena dela

6. ROT VRHOVEC, Alenka. Didaktični nasveti za uspešnejše poučevanje in učenje : strokovna delavnica v okviru seminarja PSD-1: Uporabno znanje za uspešno poučevanje, Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 7. 2. 2015. [COBISS.SI-ID 10467401]

 

BARBARA ROVŠEK [13366]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. ROVŠEK, Barbara. Kako so učenci prve triade reševali prvo Kresničko. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2015, letn. 19, št. 3, str. 6-15, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 10586953]

2. ROVŠEK, Barbara (avtor, fotograf). Pripomočki za eksperimentiranje v eni škatli. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2015, letn. 19, št. 3, str. 28-29, ilustr. [COBISS.SI-ID 10587465]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

3. ROVŠEK, Barbara, KRNEL, Dušan, TORKAR, Gregor, ŽIGON, Sašo. Kresnička : rezultati prvega naravoslovnega tekmovanje[a!] iz znanja naravoslovja za učence od prvega do sedmega razreda osnovne šole. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.), GRADIŠEK, Polona (ur.). Prepoznavanje nadarjenih in delo z njimi v vrtcu in šoli = Prepoznavanje darovitih i rad s njima u vrtiću i školi = Prepoznavanje nadarenih i rad sa njima u vrtiću i školi = Identifying the gifted and how to work with them in pre-school institutions and primary schools : zbornik predstavljenih prispevkov : mednarodna strokovna konferenca, 20. - 21. avgust 2015, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani = collection of presented papers : international conference, August 20th - 21st 2015, Faculty of Education University of Ljubljana. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 281-284. [COBISS.SI-ID 10661961]

 

1.25 Drugi sestavni deli

4. ROVŠEK, Barbara. Kratko poročilo o 34. tekmovanju iz znanja fizike za Stefanova priznanja. Presek, ISSN 0351-6652, 2014/2015, letn. 42, št. 5, str. 19-20, ilustr. [COBISS.SI-ID 10532681]

5. ROVŠEK, Barbara. 35. tekmovanje iz znanja fizike za Stefanova priznanja v šolskem letu 2014/2015. Presek, ISSN 0351-6652, 2015/2016, letn. 43, št. 1, str. 21-22, ilustr. [COBISS.SI-ID 10677833]

 

JOŽE RUGELJ [05808]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. OCEPEK, Uroš, RUGELJ, Jože, BOSNIĆ, Zoran. Improving matrix factorization recommendations for examples in cold start. Expert systems with applications, ISSN 0957-4174. [Print ed.], Nov. 2015, vol. 42, no. 19, str. 6784-6794, ilustr. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417415003139, doi: 10.1016/j.eswa.2015.04.071. [COBISS.SI-ID 1536335043]

2. HOOSHYAR, Danial, AHMAD, Rodina Binti, RAJ, Ram Gopal, NASIR, Mohd Hairul Nizam Md, YOUSEFI, Moslem Yousefi, HORNG, Shi-Jinn, RUGELJ, Jože. A flowchart-based multi-agent system for assisting novice programmers with problem solving activities. Malaysian journal of computer science, ISSN 0127-9084, 2015, vol. 28, no. 2, str. 132-151, ilustr., tabele, graf. prikazi. http://e-journal.um.edu.my/filebank/published_article/8019/1535.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2867. [COBISS.SI-ID 10602313]

 

1.04 Strokovni članek

3. RUGELJ, Jože. Izobraževalne računalniške igre. Vzgoja in izobraževanje, ISSN 0350-5065, 2015, letn. 46, št. 2-3, str. 24-28. [COBISS.SI-ID 10579017]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

4. RUGELJ, Jože. Serious computer games design as inquiry based learning in teacher education. V: Proceeding of the Sixth International Conference - FMNS2015 : 10 - 14. 6. 2015, Blagoevgrad, Bulgaria, (Mathematics and natural sciences, ISSN 1314-0272, Mathematics and informatics, Vol. 1). Blagoevgrad: [South-West University Neofit Rilsky], 2015, vol. 1, str. 189-199. [COBISS.SI-ID 10591817]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. ŽEROVNIK, Alenka, RUGELJ, Jože. Evalvacija spletnega pripomočka za posredovanje formativnih povratnih informacij učencem. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 399-415, ilustr., tabele. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Vpliv-druzbenih-sprememb_Posvet-PeF-2015_znanstvena-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 10700617]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. Game-Based Learning. Rugelj, Jože (član uredniškega odbora 2013-). Gent: ICST, 2013-. ISSN 2034-8800. [COBISS.SI-ID 9664073]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. KOPIĆ, Alen. Stališča učiteljev računalništva do računalniškega izobraževanja v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Kopić], 2015. 89 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2961. [COBISS.SI-ID 10657865]

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

8. ZUPANČIČ, Katja. Didaktična računalniška igra na temo osnov matematične logike : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Zupančič], 2015. IV, 88 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3104. [COBISS.SI-ID 10727497]

9. MEDVED, Ines. Vpeljava načela vključitev in izključitev z razlago na daljavo : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Medved], 2015. 66 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3107. [COBISS.SI-ID 10726217]

 

Recenzent

10. Zbornik radova : istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja = Book of selected papers : researching paradigms of childhood and education. Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015. 1 CD-ROM, ilustr. ISBN 978-953-7210-78-6. ISBN 978-953-7210-79-3. ISBN 978-953-7210-80-9. ISBN 978-953-7210-82-3. ISBN 978-953-7210-83-0. [COBISS.SI-ID 1537356740]

 

IGOR SAKSIDA [12453]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SAKSIDA, Igor. Cankarjevo tekmovanje v osnovni šoli : kaj menijo mentorice in mentorji?. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 2015, letn. 60, št. 2, str. 95-111, tabele. [COBISS.SI-ID 10593865]

 

1.05 Poljudni članek

2. SAKSIDA, Igor. Berem in pišem - pa mi je lepo ... : Tone Pavček: Juri Muri po Sloveniji. Kekec, ISSN 1318-1408, 2015, letn. 24, št. 1, str. 28-29, ilustr. [COBISS.SI-ID 10665033]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

3. SAKSIDA, Igor. Kako motivirati nadarjene za spoznavanje jezika in književnosti?. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.), GRADIŠEK, Polona (ur.). Prepoznavanje nadarjenih in delo z njimi v vrtcu in šoli = Prepoznavanje darovitih i rad s njima u vrtiću i školi = Prepoznavanje nadarenih i rad sa njima u vrtiću i školi = Identifying the gifted and how to work with them in pre-school institutions and primary schools : zbornik predstavljenih prispevkov : mednarodna strokovna konferenca, 20. - 21. avgust 2015, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani = collection of presented papers : international conference, August 20th - 21st 2015, Faculty of Education University of Ljubljana. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 162. [COBISS.SI-ID 10659401]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. SAKSIDA, Igor. Students as partners in expanding the canon of children’s literature. V: Improving university teaching : students as partners in innovation : [abstracts]. [S. l.]: [s. n.], 2015, str. 18. [COBISS.SI-ID 10637897]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

5. SAKSIDA, Igor. Misija nemogoče je uspela! : Kozma Ahačič: Jezični možje. Zgodba o slovenskem jeziku. Ilustr. Jaka Vukotič. Ljubljana: Rokus Klett, 2015. Otrok in knjiga, ISSN 0351-5141, 2015, letn. 42, št. 92, str. 67-69. [COBISS.SI-ID 10650441]

 

1.25 Drugi sestavni deli

6. SAKSIDA, Igor. Povej, koliko jezikov znaš .... Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 13. jun. 2015, letn. 71, [št.] 21474, portret. [COBISS.SI-ID 10589001]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

7. COTIČ, Mara, SAKSIDA, Igor, FELDA, Darjo, PISK, Marija, ČUFER, Eda, DOLENC-ORBANIĆ, Nataša, FURLAN, Petra, PLAZAR, Janja, SELINEC, Vera, URŠIČ, Zalka, VIŠČEK, Sabina, VOLK, Marina. Naša ulica 1, Medpredmetni delovni zvezek za 1. razred osnovne šole : slovenščina, matematika, spoznavanje okolja, umetnost, šport. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2015. 5 zv. (79 str., [2] f. z nalepkami; 77 str., [2] f. z nalepkami; 77 str., [2] f. z nalepkami; 77 str., [2] f. z nalepkami; 77 str., [2] f. z nalepkami), ilustr. ISBN 978-961-02-0637-8. ISBN 978-961-02-0699-6. ISBN 978-961-02-0700-9. ISBN 978-961-02-0701-6. ISBN 978-961-02-0702-3. [COBISS.SI-ID 277739264]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

8. SAKSIDA, Igor. Govorna interpretacija kot pot do razumevanja besedila : [predavanje na] Strokovnem srečanju Šola med papirjem in zaslonom, Bled in Ptuj, 18.3.-19. 3. 2015. [COBISS.SI-ID 10510153]

 

3.25 Druga izvedena dela

9. SAKSIDA, Igor (diskutant), STERGAR, Katja (diskutant), MIŠ SVOLJŠAK, Irena (diskutant), ILC, Andrej (diskutant), HARAMIJA, Dragica (diskutant), LAVRENČIČ VRABEC, Darja (diskutant), GROŠELJ, Nada (diskutant), HUSEINOVIĆ, Kašmir (diskutant). Knjige brez meja : okrogla miza na mednarodni strokovni konferenci, Ljubljana, 19. 5. 2015. [COBISS.SI-ID 10564169]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

10. CEPS journal. Saksida, Igor (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

11. Slovenščina v šoli. Saksida, Igor (član uredniškega odbora 2006-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996-. ISSN 1318-864X. [COBISS.SI-ID 59164416]

13. SAKSIDA, Igor (urednik, avtor dodatnega besedila). Šaljivke in zafrkljivke, (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. ISBN 978-961-01-3559-3. [COBISS.SI-ID 279379456]

14. VIDRIH, Alenka (igralec), ŠALEHAR, Matevž (skladatelj), SAKSIDA, Igor (urednik). Zvočno berilo za 1. triletje osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 1 CD, stereo. ISBN 978-961-01-3652-1. [COBISS.SI-ID 278022400]

15. VIDRIH, Alenka (igralec), ŠALEHAR, Matevž (skladatelj), SAKSIDA, Igor (urednik). Zvočno berilo za 2. triletje osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 1 CD, stereo. ISBN 978-961-01-3653-8. [COBISS.SI-ID 278022912]

16. VIDRIH, Alenka (igralec), ŠALEHAR, Matevž (skladatelj), SAKSIDA, Igor (urednik). Zvočno berilo za 3. triletje osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 1 CD, stereo. ISBN 978-961-01-3654-5. [COBISS.SI-ID 278023168]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

17. ZAVRŠNIK, Ines. Bralne učne strategije pri pouku književnosti v 4. in 5. razredu devetletne osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Završnik], 2015. 86 str., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2953. [COBISS.SI-ID 10647625]

18. ŠTIMPFEL, Andrejka. Didaktični pristop pri pouku književnosti za učenca priseljenca v tretjem razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Štimpfel], 2015. 106 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2677. [COBISS.SI-ID 10405449]

19. GROM, Katarina. Uvajanje Cankarjevega tekmovanja v prvi razred osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Grom], 2015. VIII f., 108 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3080. [COBISS.SI-ID 10719049]

 

Zbiratelj

20. Junaki naše ulice : berilo za 1. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2015. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0706-1. [COBISS.SI-ID 279705856]

21. Kdo se skriva v ogledalu? : berilo 6 : za šesti razred osnovne šole. 2., prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0659-3. [COBISS.SI-ID 280926208]

22. Na krilih besed : berilo 5 : za peti razred osnovne šole. Prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3566-1. [COBISS.SI-ID 278467072]

 

Recenzent

24. HARAMIJA, Dragica (urednik, avtor dodatnega besedila). Modrost pravljične školjke : izbor svetovnih pravljic, (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 199 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3373-5. [COBISS.SI-ID 277601536]

25. ZAJC, Neža (avtor, prevajalec), AHMATOVA, Anna Andreevna, et al., RATEJ, Mateja (urednik). Uvod v poetiko Anne A. Ahmatove, (Življenja in dela, Biografske študije, 9, 6). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 302 str., ilustr. ISBN 978-961-254-760-8. [COBISS.SI-ID 277858048]

26. Zbornik radova : istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja = Book of selected papers : researching paradigms of childhood and education. Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015. 1 CD-ROM, ilustr. ISBN 978-953-7210-78-6. ISBN 978-953-7210-79-3. ISBN 978-953-7210-80-9. ISBN 978-953-7210-82-3. ISBN 978-953-7210-83-0. [COBISS.SI-ID 1537356740]

MATEJ SANDE [19289]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SANDE, Matej, PAŠ, Mina, ŠVAGELJ, Mirjan. Uporaba sintetičnih katinonov v Sloveniji = The use of synthetic cathinones in Slovenia. Socialna pedagogika, ISSN 1408-2942, jul. 2015, letn. 19, št. 1/2, str. 51-76, tabela. [COBISS.SI-ID 10643017]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Socialna pedagogika. Sande, Matej (glavni urednik 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

JURIJ SELAN [28386]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SELAN, Jurij. Umetnost in interpretacija. K iskanju hermenevtičnih alternativ. Logos, ISSN 1854-1321, Jul. 2015, 10 str., ilustr. http://kud-logos.si/2015/umetnost-in-interpretacija/. [COBISS.SI-ID 10721865]

2. SELAN, Jurij. Shape solid : modeling shape dimensions. Teaching artist journal, ISSN 1541-1796, 2015, vol. 13, no. 3, str. 135-138, ilustr. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/15411796.2015.1029854, doi: 10.1080/15411796.2015.1029854. [COBISS.SI-ID 10563913]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. SELAN, Jurij. Umetnost, diskurz in likovno izobraževanje. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 31. [COBISS.SI-ID 10436425]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. SELAN, Jurij. Umetnost, diskurz in likovno izobraževanje. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 325-340. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Vpliv-druzbenih-sprememb_Posvet-PeF-2015_znanstvena-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 10699081]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.17 Katalog razstave

5. MUHOVIČ, Jožef (avtor dodatnega besedila), FRELIH, Črtomir (umetnik), SELAN, Jurij (umetnik), et al. O čem razmišljaš? : Zavod sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano , 12. februar do 10. aprila 2015. [Šentvid nad Ljubljano]: [Zavod sv. Stanislava]; [Ljubljana]: Civilnodružbena iniciativa Resnica in sočitje, 2015. 19 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10509129]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih

6. ČIČMIR VESTIČ, Patricija. Odnos med barvo in tipografijo na plakatu kot likovno izraznem sredstvu : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Čičmir-Vestić], 2015. 124 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2841. [COBISS.SI-ID 10575689]

7. HEGEDIŠ, Martina. Odnos med obliko in barvo v abstraktnem likovnem izražanju : magistrsko delo. Ljubljana: M. Hegediš], 2015. 114 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2907. [COBISS.SI-ID 10617929]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

8. LESAR, Urša. Pomen barvnih modelov za poučevanje o barvi v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Lesar], 2015. 141 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3112. [COBISS.SI-ID 10729033]

 

Grafični oblikovalec

9. METLJAK, Mira (urednik). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015. 92 str. ISBN 978-961-253-167-6. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2726. [COBISS.SI-ID 277573888]

 

BARBARA SICHERL-KAFOL [13869]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SICHERL-KAFOL, Barbara, KORDEŠ, Urban, HOLCAR BRUNAUER, Ada. Assessment for learning in music education in the Slovenian context - from punishment or reward to support. Music education research, ISSN 1469-9893, 2015, no. , vol. 17, 12 str. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14613808.2015.1077800, doi: 10.1080/14613808.2015.1077800. [COBISS.SI-ID 2395260]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. SICHERL-KAFOL, Barbara, DENAC, Olga, ŽNIDARŠIČ, Jerneja, ZALAR, Konstanca. Analysis of music education objectives in learning domains. V: HURSEN, Cigdem (ur.). Proceedings, (Procedia - Social and Behavioral Sciences, ISSN 1877-0428, Vol. 186, May 2015). [S. l.]: Academic World Education and Research Center, 2015, vol. 186, str. 95-104, tabele. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815023290, doi: 10.1016/j.sbspro.2015.04.069. [COBISS.SI-ID 10571593]

3. ZALAR, Konstanca, KORDEŠ, Urban, SICHERL-KAFOL, Barbara. Non-verbal communication in music lessons. V: HURSEN, Cigdem (ur.). Proceedings, (Procedia - Social and Behavioral Sciences, ISSN 1877-0428, Vol. 186, May 2015). [S. l.]: Academic World Education and Research Center, 2015, vol. 186, str. 704-712, tabele. http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/186. [COBISS.SI-ID 10572105]

4. SICHERL-KAFOL, Barbara, DENAC, Olga, ŽNIDARŠIČ, Jerneja. Opinion of the Slovenian preschool teachers about arts and cultural education in kindergarten. V: ALEVRIADOU, Anastasia (ur.). Proceedings, (Procedia - Social and Behavioral Sciences, ISSN 1877-0428, Vol. 197, July 2015). [S. l.]: Academic World Education and Research Center, 2015, vol. 197, str. 1317-1325, tabeli. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815044079, doi: 10.1016/j.sbspro.2015.07.406. [COBISS.SI-ID 10673993]

5. ZALAR, Konstanca, KORDEŠ, Urban, SICHERL-KAFOL, Barbara. The role of children's musical instruments in communication with musical language. V: ALEVRIADOU, Anastasia (ur.). Proceedings, (Procedia - Social and Behavioral Sciences, ISSN 1877-0428, Vol. 197, July 2015). [S. l.]: Academic World Education and Research Center, 2015, vol. 197, str. 1326-1334, ilustr. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815044080, doi: 10.1016/j.sbspro.2015.07.407. [COBISS.SI-ID 10721609]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. SICHERL-KAFOL, Barbara. Psychomotor domain in music education planning. V: BURGESS, Eric (ur.). Music education and perceptions, (Fine arts, music and literature). Hauppauge, New York: Nova Science, 2015, str. 47-58, tabeli. [COBISS.SI-ID 10720329]

7. ZALAR, Konstanca, SICHERL-KAFOL, Barbara. Nadarjeni učenci pri celostnem pouku glasbene umetnosti. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 369-381, ilustr. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Vpliv-druzbenih-sprememb_Posvet-PeF-2015_znanstvena-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 10700105]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

8. SICHERL-KAFOL, Barbara. Izbrana poglavja iz glasbene didaktike. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2015. 92 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-253-172-0. [COBISS.SI-ID 279799040]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

9. SICHERL-KAFOL, Barbara. Holistic music education. Assessment in the field of music education. Music activities in primary education in the context of Slovenian traditional music. Teaching-objective and development-process models of music education planning. Music education in Slovenian school system. Arts partnership. Slovenian traditional music and dance : [predavanja v okviru] ERASMUS + (STA), Samsun Ondokuz Mayis University, Faculty of education, Samsun, Turkey, 13. 3. 2015 - 14. 4. 2015 (37 ur). [COBISS.SI-ID 10541385]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

10. Glasba v šoli in vrtcu. Sicherl-Kafol, Barbara (član uredniškega odbora 2007-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2007-. ISSN 1854-9721. [COBISS.SI-ID 233455872]

11. Glasbeno-pedagoški zbornik. Sicherl-Kafol, Barbara (član uredniškega odbora 2000-). Ljubljana: Akademija za glasbo, Oddelek za glasbeno pedagogiko, 1995-. ISSN 1318-6876. [COBISS.SI-ID 53810176]

 

Recenzent

12. BOROTA, Bogdana, KOVAČIČ DIVJAK, Alenka. Dejavnosti glasbenega opismenjevanja, (Annales Ludus Manualis). Koper: Univerzitetna založba Annales, 2015. 116 str., ilustr., note. ISBN 978-961-6964-47-0. http://www.zrs.upr.si/monografije/single/dejavnosti-glasbenega-opismenjevanja-1954. [COBISS.SI-ID 281190400]

 

DARJA SKRIBE-DIMEC [11613]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. SKRIBE-DIMEC, Darja. Dnevi dejavnosti "Možgani" in "Razvoj" - priložnost za medpredmetno povezovanje. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, pomlad 2015, letn. 19, št. 3, str. 16-19, ilustr. [COBISS.SI-ID 10587209]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

2. SKRIBE-DIMEC, Darja (avtor, fotograf), UMEK, Maja (avtor, fotograf), VRŠČAJ, Dušan (avtor, fotograf), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (avtor, fotograf), ČONČ, Vera (avtor, fotograf). Raziskujem in razmišljam 1, Delovni učbenik za spoznavanje okolja v 1. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2015. 85 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0120-5. [COBISS.SI-ID 280567552]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Naravoslovna solnica. Skribe-Dimec, Darja (član uredniškega odbora 1997-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

 

DARIJA SKUBIC [17088]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. SKUBIC, Darija. Biblioterapija v vrtcu. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 40. [COBISS.SI-ID 10439497]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. KRNEL, Dušan, SKUBIC, Darija. Concept formation in childhood : cross-cultural perspectives. V: WRIGHT, James D. (ur.). International encyclopedia of the social & behavioral sciences. 2nd ed. Amsterdam: Elsevier, [2015] , vol. 4, str. 531-537. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080970868230651, doi: 10.1016/B978-0-08-097086-8.23065-1. [COBISS.SI-ID 10530121]

3. SKUBIC, Darija. Biblioterapija v vrtcu. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 341-356, tabele. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Vpliv-druzbenih-sprememb_Posvet-PeF-2015_znanstvena-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 10690633]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

4. KRNEL, Dušan, HODNIK ČADEŽ, Tatjana (avtor, fotograf), KOKALJ, Tatjana, VRECL, Tanja, SKUBIC, Darija (urednik). Mlinček 2 : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 2. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 2. izd. Ljubljana: Modrijan, 2015. 3 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-877-9. ISBN 978-961-241-878-6. ISBN 978-961-241-879-3. [COBISS.SI-ID 277670144]

 

Recenzent

5. KRNEL, Dušan (avtor, fotograf), HODNIK ČADEŽ, Tatjana, MEDVED-UDOVIČ, Vida, POTOČNIK, Nataša, KNEZ, Simona (urednik), KOS, Zvonka (urednik), VRČKOVNIK, Renata (urednik, fotograf). Mlinček : slovenščina, matematika in spoznavanje okolja za 1. razred osnovne šole, Delovni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2009-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-307-1. [COBISS.SI-ID 243364864]

 

Lektor

6. Naravoslovna solnica. Skubic, Darija (lektor 2011-). Ljubljana: Modrijan, 1996-. ISSN 1318-9670. [COBISS.SI-ID 61316864]

7. SICHERL-KAFOL, Barbara. Izbrana poglavja iz glasbene didaktike. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2015. 92 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-253-172-0. [COBISS.SI-ID 279799040]

8. SUTHERLAND, Margaret B., JURIŠEVIČ, Mojca (urednik). Nadarjeni v zgodnjem otroštvu : dejavnosti za otroke, stare od 3 do 6 let : prevod 2. izdaje. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015. 154 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-253-169-0. [COBISS.SI-ID 278376704]

MARKO SLAPAR [18171]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. SLAPAR, Marko. CR regular embeddings and immersions of compact orientable 4-manifolds into C [sup] 3. International journal of mathematics, ISSN 0129-167X, 2015, vol. 26, no. 3, 1550033 [5 str.]. http://dx.doi.org/10.1142/S0129167X15500330. [COBISS.SI-ID 17255769]

2. SLAPAR, Marko. On complex points of codimension 2 submanifolds. The Journal of geometric analysis, ISSN 1050-6926, 2015, 16 str. http://dx.doi.org/10.1007/s12220-014-9545-7, doi: 10.1007/s12220-014-9545-7. [COBISS.SI-ID 17199449]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. SLAPAR, Marko. On CR singular points of real submanifolds. V: Analysis and geometry in several complex variables, 4-8 January 2015. Doha, Qatar: Texas A&M University, 2015, str. 13. [COBISS.SI-ID 17200217]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

4. GREŠAK, Rozalija. p-adična števila : magistrsko delo. Ljubljana: [R. Grešak], 2015. 58 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2916. [COBISS.SI-ID 10621257]

5. PETELIN, Nika. Weierstrassov izrek in Mittag-Lefflerjev izrek : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Petelin], 2015. 45 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3106. [COBISS.SI-ID 10726985]

 

MIHA SLAPNIČAR [36796]

Osebna bibliografija za leto 2015

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Forenzika v pouku kemije. Kemija v šoli in družbi, ISSN 2385-989X. [Spletna izd.], 2015, letn. 27, št. 1, 8 str. (PDF), ilustr., tabela. http://kemija.net/. [COBISS.SI-ID 10566473]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. DEVETAK, Iztok, SLAPNIČAR, Miha. Poskusi iz forenzike za spodbujanje interesa učencev za učenje kemije. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 27. [COBISS.SI-ID 10435657]

3. SLAPNIČAR, Miha, DEVETAK, Iztok. Procesiranje informacij pri učenju kemijskih pojmov. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 78. [COBISS.SI-ID 10447689]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

4. DEVETAK, Iztok, GLAŽAR, Saša A., SLAPNIČAR, Miha. Uporaba delčne narave snovi za razlago kemijskih pojmov pri pouku naravoslovja. Povezujemo znanje za boljšo pismenost & Scientix, [1] str. http://www.zrss.si/naravoslovje2015/?lnk=program-petek. [COBISS.SI-ID 10668361]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)

5. GLAŽAR, Saša A., DEVETAK, Iztok, TORKAR, Gregor, PAVLIN, Jerneja, SLAPNIČAR, Miha, DOLNIČAR, Danica. Pojasnjevanje učinkovitosti reševanja problemov s področja trojne narave predstavitev naravoslovnih pojmov : Projektna dokumentacija v raziskavi J5-6814 Razvoj avtentičnih naravoslovnih problemov = Explaining effective and efficient problem solving of the triplet relationship in science concepts representations = Project dokumentation in the study J5-6814 Development of authentic science problems. Ljubljana: Pedagoška fakulteta: Naravoslovnotehniška fakulteta, 2015. 30 str., preglednice. [COBISS.SI-ID 10702665]

 

HELENA SMRTNIK VITULIĆ [21600]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KROFLIČ, Robi, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. The effects of the comprehensive inductive educational approach on the social behaviour of preschool children in kindergarten. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2015, vol. 5, no. 1, str. 53-69, tabela. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_5_1/cepsj_5_1_Kroflic_Smrtnik%20Vitulic_pp_53-69.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2792. [COBISS.SI-ID 10535753]

2. SMRTNIK VITULIĆ, Helena, PROSEN, Simona. Samoocena uravnavanja čustev in subjektivno blagostanje pri študentih razrednega pouka in socialne pedagogike. Revija za elementarno izobraževanje, ISSN 1855-4431. [Tiskana izd.], 2015, letn. 8, št. 3, str. 5-16, tabeli. http://www.pef.um.si/content/Zalozba/clanki_2015_letnik8_stev3/REI%208%203%2001.pdf. [COBISS.SI-ID 10635849]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

3. GERŠAK, Vesna, SMRTNIK VITULIĆ, Helena, PROSEN, Simona. Projekt Ustvarjalni gib - most med izobraževanjem in umetnostjo. V: GERŠAK, Vesna (ur.), SMRTNIK VITULIĆ, Helena (ur.), PROSEN, Simona (ur.). Mednarodni strokovni posvet Ustvarjalni gib - most med izobraževanjem in umetnostjo : Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 30. junij 2015. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 4-5, ilustr. [COBISS.SI-ID 10609993]

4. SMRTNIK VITULIĆ, Helena, PROSEN, Simona, GERŠAK, Vesna, JANEŽIČ, Tjaša, JEROVŠEK, Urška, ŠAREC, Romana, TOMAŽIN, Sara. Preliminarna analiza zaključnih refleksij študentov pri predmetu ustvarjalni gib pri pouku na PeF UL. V: GERŠAK, Vesna (ur.), SMRTNIK VITULIĆ, Helena (ur.), PROSEN, Simona (ur.). Mednarodni strokovni posvet Ustvarjalni gib - most med izobraževanjem in umetnostjo : Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 30. junij 2015. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 10611017]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Uravnavanje čustev kot pomemben dejavnik dela z otroki. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 50. [COBISS.SI-ID 10442057]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. PROSEN, Simona, SMRTNIK VITULIĆ, Helena. Učinkovito uravnavanje čustev : opredelitev in pomen za delo učiteljev in vzgojiteljev. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 277-286. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Vpliv-druzbenih-sprememb_Posvet-PeF-2015_znanstvena-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 10697289]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

7. GERŠAK, Vesna (urednik), SMRTNIK VITULIĆ, Helena (urednik), PROSEN, Simona (urednik). Mednarodni strokovni posvet Ustvarjalni gib - most med izobraževanjem in umetnostjo : Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 30. junij 2015. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2015. 20 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10609737]

 

Recenzent

8. GERŠAK, Vesna (urednik), SMRTNIK VITULIĆ, Helena (urednik), PROSEN, Simona (urednik). Mednarodni strokovni posvet Ustvarjalni gib - most med izobraževanjem in umetnostjo : Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 30. junij 2015. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2015. 20 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10609737]

9. NAPOTNIK, Lidia. Tiptoes : angleščina za 2. razred osnovne šole, Delovni učbenik. Šoštanj: Lingua, 2015. 74 str., ilustr. ISBN 978-961-91447-7-0. [COBISS.SI-ID 278059776]

10. NAPOTNIK, Lidia. Tiptoes : angleščina za 2. razred osnovne šole, Priročnik za učitelja. Šoštanj: Lingua, 2015. 78 str., ilustr. ISBN 978-961-91447-6-3. [COBISS.SI-ID 278059520]

 

TADEJ STARČIČ [24330]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

1. STARČIČ, Tadej. Naloge iz logike in množic z rešitvami : učno gradivo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2015. 50 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2789. [COBISS.SI-ID 10536265]

2. STARČIČ, Tadej. Naloge iz matematične analize z rešitvami : učno gradivo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2015. 61 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2781. [COBISS.SI-ID 10532169]

3. STARČIČ, Tadej. Naloge iz osnov matematične analize z rešitvami : učno gradivo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za matematiko in računalništvo, 2015. 47 f., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/2753/. [COBISS.SI-ID 10475337]

 

KATARINA SUSMAN [28552]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. SUSMAN, Katarina, RIHTARŠIČ, David. How to observe electric current and resistance?. V: ZIHERL, Saša (ur.). Book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, 2015, str. 50. http://www2.pef.uni-lj.si/SEEMPE/index_datoteke/SEEMPE_book_of_abstracts.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2784. [COBISS.SI-ID 10535241]

2. SUSMAN, Katarina, PAVLIN, Jerneja. Teaching science through didactic games. V: International Conference GIREP EPEC 2015, July 6-10, Wrocław, Poland. DĘBOWSKA, Ewa (ur.), GRECZYŁO, Tomasz (ur.). Key competences in physics teaching and learning : program and book of abstracts. Wrocław: University of Wrocław, 2015, str. 57-58. [COBISS.SI-ID 10630473]

3. RIHTARŠIČ, David, SUSMAN, Katarina. Osebni stik z upornostjo. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 22. [COBISS.SI-ID 10434377]

4. KOSTANJEVEC, Stojan, SUSMAN, Katarina. Primeri dobre prakse pri praktičnem usposabljanju študentov naravoslovnih smeri. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 69. [COBISS.SI-ID 10446153]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

5. SUSMAN, Katarina. Brez svetlobe ni barv. Povezujemo znanje za boljšo pismenost & Scientix, [1] str. http://www.zrss.si/naravoslovje2015/?lnk=program-cetrtek. [COBISS.SI-ID 10669129]

6. SUSMAN, Katarina. Kaj razkrije pogled skozi spektroskop. Povezujemo znanje za boljšo pismenost & Scientix, [1] str. http://www.zrss.si/naravoslovje2015/?lnk=program-cetrtek. [COBISS.SI-ID 10669897]

 

MARJAN ŠIMENC [12196]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. ŠIMENC, Marjan. Filozofija za otroke kot osmišljanje sveta. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 28. [COBISS.SI-ID 10435913]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. ŠIMENC, Marjan, KODELJA, Zdenko. Uresničevanje pravice do izobraževanja. V: ŠELIH, Alenka (ur.), et al. Otrokove pravice v Sloveniji : sedanje stanje in izzivi za prihodnost, (Razprave, 29). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2015, str. 129-140,200. [COBISS.SI-ID 2826839]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. ŠIMENC, Marjan. Filozofija za otroke in participacija v šoli. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij 2015. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 77-89. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2015_strokovna-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 10707529]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

4. ŠIMENC, Marjan, SARDOČ, Mitja, MLEKUŽ, Ana. Državljanska vzgoja v Sloveniji : nacionalno poročilo Mednarodne raziskave državljanske vzgoje in izobraževanja ICCS 2009, (Digitalna knjižnica, Documenta, 9). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2015. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-270-217-5. [COBISS.SI-ID 277905920]

5. ŠIMENC, Marjan, SARDOČ, Mitja, MLEKUŽ, Ana. Državljanska vzgoja v Sloveniji : nacionalno poročilo Mednarodne raziskave državljanske vzgoje in izobraževanja ICCS 2009, (Digitalna knjižnica, Documenta, 9). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2015. ISBN 978-961-270-218-2. ISBN 978-961-270-219-9. http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=151. [COBISS.SI-ID 277906432]

6. DOLČIČ, Tone, FILIPČIČ, Katja, JELENC, Marjetka, VIDOVIČ, Maruška, KAVKLER, Marija, KODELJA, Zdenko, KOMAC, Miran, KLOPČIČ, Vera, KONČINA PETERNEL, Mateja, LESKOŠEK, Vesna, STRBAN, Grega, ŠELIH, Alenka, ŠIMENC, Marjan, ZAGORC, Saša, ŠELIH, Alenka (urednik), FILIPČIČ, Katja (urednik). Otrokove pravice v Sloveniji : sedanje stanje in izzivi za prihodnost, (Razprave, 29). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2015. 207 str., tabele. ISBN 978-961-268-038-1. [COBISS.SI-ID 280308736]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

7. ŠIMENC, Marjan. Filozofija za otroke kot osmišljanje sveta : [predavanje na posvetu na temo Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje, partnerstvo Pedagoške fakultete UL in vzgojno-izobraževalnih inštitucij, organizira Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 23. 1. 2015]. Ljubljana: UL Pedagoška fakulteta, 2015. [COBISS.SI-ID 2778455]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

8. ŠIMENC, Marjan. Filozofija v šoli 20 let pozneje : [vabljeno predavanje na simpoziju in strokovnem posvetu z naslovom "Poučevanje filozofije danes", Oddelek za filozofijo Filozofske fakultete v Mariboru, Maribor, 9. januar 2015]. Maribor: Filozofska fakulteta, 2015. [COBISS.SI-ID 2770519]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. Anthropos. Šimenc, Marjan (član uredniškega odbora 2013-). Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije: Slovensko filozofsko društvo, 1969-. ISSN 0587-5161. http://www.anthropos.si/2007_3_4.html. [COBISS.SI-ID 736516]

10. FNM. Filozofija na maturi. Šimenc, Marjan (odgovorni urednik 1994-, član uredniškega odbora 1994-). Ljubljana: Državni izpitni center, 1998-. ISSN 1408-8274. [COBISS.SI-ID 79291136]

11. Metodički ogledi. Šimenc, Marjan (član uredniškega odbora 2010-). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 1990-. ISSN 0353-765X. [COBISS.SI-ID 17195010]

12. Problemi. Šimenc, Marjan (član uredniškega odbora 1996-). Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 1962-. ISSN 0555-2419. http://www.dlib.si/results/?query=%27title%3dproblemi%27&fformattypeserial=journal&sortDir=ASC&sort=date&page=1&pageSize=100. [COBISS.SI-ID 13608448]

13. Šolsko polje. Šimenc, Marjan (urednik 2010-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, 2003-. ISSN 1581-6036. http://www.theschoolfield.org. [COBISS.SI-ID 122842112]

14. Vzgoja in izobraževanje. Šimenc, Marjan (član uredniškega odbora 2004-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1970-. ISSN 0350-5065. [COBISS.SI-ID 1131780]

15. ANNAS, Julia, ŠIMENC, Marjan (urednik). Antična filozofija : zelo kratek uvod, (Knjižna zbirka Kratka, 23). V Ljubljani: Krtina, 2015. 146 str., ilustr. ISBN 978-961-260-083-9. [COBISS.SI-ID 279469824]

 

Mentor pri doktorskih disertacijah

16. POTOČNIK PRIBOŠIČ, Matija. Utemeljitev spekulativne metafizike. Ljubljana: [M. Potočnik Pribošič], 2015. 400 str. [COBISS.SI-ID 57909090]

 

Recenzent

17. GRUŠOVNIK, Tomaž (urednik). Obzorja učenja : vzgojno-izobraževalne perspektive, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2015. 547 str., ilustr. ISBN 978-961-6964-14-2. [COBISS.SI-ID 278931968]

 

PRIMOŽ ŠPARL [23341]

Osebna bibliografija za leto 2015

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MALNIČ, Aleksander, POTOČNIK, Primož, SEIFTER, Norbert, ŠPARL, Primož. Reachability relations, transitive digraphs and groups. Ars mathematica contemporanea, ISSN 1855-3966. [Tiskana izd.], 2015, vol. 8, no. 1, str. 83-94. http://amc-journal.eu/index.php/amc/article/download/521/415. [COBISS.SI-ID 17187161]

2. CONDER, Marston D. E., POTOČNIK, Primož, ŠPARL, Primož. Some recent discoveries about half-arc-transitive graphs : dedicated to Dragan Marušič on the occasion of his 60th birthday. Ars mathematica contemporanea, ISSN 1855-3966. [Tiskana izd.], 2015, vol. 8, no. 1, str. 149-162. http://amc-journal.eu/index.php/amc/article/download/557/667. [COBISS.SI-ID 17187417]

3. MIKLAVIČ, Štefko, ŠPARL, Primož. On extendability of Deza graphs with diameter 2. Discrete Mathematics, ISSN 0012-365X. [Print ed.], 2015, vol. 338, str. 1416-1423. [COBISS.SI-ID 1537371844]

4. ARROYO, Aubin, HUBARD, Isabel, KUTNAR, Klavdija, O'REILLY, Eugenia, ŠPARL, Primož. Classification of symmetric Tabačjn graphs. Graphs and combinatorics, ISSN 0911-0119, 2015, vol. 31, issue 5, str. 1137-1153. http://link.springer.com/article/10.1007/s00373-014-1447-8/fulltext.html, doi: 10.1007/s00373-014-1447-8. [COBISS.SI-ID 1536477636]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. ŠPARL, Primož, MALNIČ, Aleksander, POTOČNIK, Primož, SEIFTER, Norbert. Reachability relations of digraphs. V: KOŠMRLJ, Gašper (ur.), KUZMAN, Boštjan (ur.). Abstracts of the 8th Slovenian Conference on Graph Theory, Kranjska Gora, Slovenia, June 21-27, 2015. Ljubljana: IMFM, 2015, str. 114. [COBISS.SI-ID 17350233]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

6. KUTNAR, Klavdija, MIKLAVIČ, Štefko, PISANSKI, Tomaž, ŠPARL, Primož. Editorial. Ars mathematica contemporanea, ISSN 1855-3966. [Tiskana izd.], 2015, vol. 8, no. 1, str. III. http://amc-journal.eu/index.php/amc/article/download/799/764. [COBISS.SI-ID 1537374148]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. ŠPARL, Primož (urednik), KUZMAN, Boštjan (urednik). International workshop on discrete mathematics. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of education, 2015. 10 str. [COBISS.SI-ID 1537513924]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

8. ZUPANČIČ, Katja. Didaktična računalniška igra na temo osnov matematične logike : magistrsko delo. Ljubljana: [K. Zupančič], 2015. IV, 88 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3104. [COBISS.SI-ID 10727497]

9. ŽNIDARIČ, Lucija. Pomen poldirektnega produkta v teoriji grup : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Žnidarič], 2015. 62 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2978. [COBISS.SI-ID 10676809]

 

VESNA ŠTEMBERGER [13904]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

1. ŠTEMBERGER, Vesna. Mlajši otroci in nadarjenost : [predavanje v okviru] Internega izobraževanja strokovnih delavcev CŠOD, program "Pridobivanje dodatnega funkcionalnega znanja za učenje nadarjenih", Pedagoška fakulteta, 27. 8. 2015. [COBISS.SI-ID 10664777]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. Štemberger, Vesna (član uredniškega odbora 2012-). [Tiskana izd.]. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of teacher education: = Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet, 2011-. ISSN 1848-5189. http://ed.ufzg.hr/ojs/index.php/CJOE/index. [COBISS.SI-ID 18683400]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

3. BREZNIK, Anja. Odnos staršev osrednjeslovenske regije do predmeta Šport : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Breznik], 2015. 89 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2962. [COBISS.SI-ID 10661193]

 

Recenzent

4. Zbornik radova : istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja = Book of selected papers : researching paradigms of childhood and education. Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015. 1 CD-ROM, ilustr. ISBN 978-953-7210-78-6. ISBN 978-953-7210-79-3. ISBN 978-953-7210-80-9. ISBN 978-953-7210-82-3. ISBN 978-953-7210-83-0. [COBISS.SI-ID 1537356740]

 

SIMONA TANCIG [04007]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. TANCIG, Simona. Nevroedukacija - kako pisati in brati v digitalni dobi?. Bilten Bravo, ISSN 1854-0929, jun. 2015, letn. 11, št. 22, str. 25-30. [COBISS.SI-ID 10651209]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.11 Radijski ali TV dogodek

2. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica (intervjuvanec), AHČAN, Uroš (intervjuvanec), TANCIG, Simona (intervjuvanec), NOVAK, Boris A. (intervjuvanec), BREGANT, Tina (intervjuvanec). Ali naj ohranimo pisanje z roko? : oddaja Ugriznimo znanost, TV Slovenija, 29. 1. 2015. Ljubljana: TV Slovenija, 2015. http://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo%20znanost. [COBISS.SI-ID 56636770]

VERONIKA TAŠNER [31048]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, FEKONJA PEKLAJ, Urška, SOČAN, Gregor, TAŠNER, Veronika. A socio-cultural perspective on children’s early language : a family study. European early childhood education research journal, ISSN 1350-293X, 2015, vol. 23, no. 1, str. 69-85, tabele. http://dx.doi.org/10.1080/1350293X.2014.991096. [COBISS.SI-ID 56853346]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. TAŠNER, Veronika, ROŽMAN, Sara. The influence of changes in the field of education on the position of women in Slovenian society and politics. V: ANTIĆ, Milica G. (ur.). Gender structuring of contemporary Slovenia, (Eastern European culture, politics and societies, ISSN 2192-497X, vol. 9). Frankfurt am Main: Peter Lang, [2015] , str. 37-54, graf.prikaz, tabele. [COBISS.SI-ID 10621769]

3. GABER, Slavko, TAŠNER, Veronika. Basil Bernstein ali o problematikah sociologije in sociologije vzgoje. V: GABER, Slavko (ur.), TAŠNER, Veronika (ur.), BERNSTEIN, Basil B. Razred, kodi in nadzor, (Temeljne razprave). 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 255-281. [COBISS.SI-ID 10589769]

4. TAŠNER, Veronika, ROŽMAN, Sara. Vpliv sprememb v polju edukacije na položaj žensk v slovenski družbi in politiki. V: ANTIĆ, Milica G. (ur.), et al. Zahtevna razmerja : spol, strukturne ovire in priložnosti, (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 51-65, ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 10424137]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. BERNSTEIN, Basil B., GABER, Slavko (urednik, avtor dodatnega besedila, prevajalec), TAŠNER, Veronika (urednik, avtor dodatnega besedila, prevajalec). Razred, kodi in nadzor, (Temeljne razprave). 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015. 288 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-253-175-1. [COBISS.SI-ID 279881728]

 

Prevajalec

6. BERNSTEIN, Basil B., GABER, Slavko (urednik, avtor dodatnega besedila, prevajalec), TAŠNER, Veronika (urednik, avtor dodatnega besedila, prevajalec). Razred, kodi in nadzor, (Temeljne razprave). 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015. 288 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-253-175-1. [COBISS.SI-ID 279881728]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

7. PERGER, Nina. Percepcija seksizma v visokošolskem prostoru : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Perger], 2015. 108 str., [14] str. pril. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3081. [COBISS.SI-ID 10719817]

 

Recenzent

8. GABER, Slavko (urednik), KOS KECOJEVIĆ, Živa (urednik), TURK, Goran (urednik). Priložnosti in izzivi zagotavljanja kakovosti visokega šolstva. V Ljubljani: Univerza, 2015. 170 str., ilustr. ISBN 978-961-6410-46-5. http://www.uni-lj.si/elektronske-knjige/Priloznostiinizzivizagotavljanjakakovosti/index.html. [COBISS.SI-ID 280189696]

 

JERNEJA TERČON [40106]

Osebna bibliografija za leto 2015

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. TERČON, Jerneja, KUNAVER, Dušica. Nove poti do angleščine za otroke z disleksijo. Bilten Bravo, ISSN 1854-0929, jun. 2015, letn. 11, št. 22, str. 32-40, ilustr. [COBISS.SI-ID 10651465]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. RIHTMAN, Tanya, WILSON, Brenda N., CERMAK, Sharon A., RODGER, Sylvia, KENNEDY-BEHR, Ann, SNOWDON, L., SCHOEMAKER, Marina M., CANTELL, Marja, HOUWEN, Suzanne, JOVER, Marianne, TERČON, Jerneja, et al. Can a little instrument make a big noise? A cross-cultural collaboration for identifying motor delay in young preschoolers. Journal of comorbidity, ISSN 2235-042X, 2015, vol. 5, no. 2, suppl., str. 97, doi: 10.15256/joc.2015.5.52. [COBISS.SI-ID 10633289]

3. TERČON, Jerneja, RIHTMAN, Tanya, WILSON, Brenda N. Slovenian adaptation of the developmental coordination disorder questionnaires. Journal of comorbidity, ISSN 2235-042X, 2015, vol. 5, no. 2, suppl., str. 102. [COBISS.SI-ID 10633545]

 

BEATRIZ G. TOMŠIČ ČERKEZ [19727]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

1. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Sodobni eksperimenti s tradicionalnimi materiali pri likovni vzgoji. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.), GRADIŠEK, Polona (ur.). Prepoznavanje nadarjenih in delo z njimi v vrtcu in šoli = Prepoznavanje darovitih i rad s njima u vrtiću i školi = Prepoznavanje nadarenih i rad sa njima u vrtiću i školi = Identifying the gifted and how to work with them in pre-school institutions and primary schools : zbornik predstavljenih prispevkov : mednarodna strokovna konferenca, 20. - 21. avgust 2015, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani = collection of presented papers : international conference, August 20th - 21st 2015, Faculty of Education University of Ljubljana. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 299-301. [COBISS.SI-ID 10662729]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

2. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, PODOBNIK, Uršula. Igraj se s črtami : priročnik za predšolsko likovno ustvarjanje. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2132-9. [COBISS.SI-ID 277386240]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. CEPS journal. Tomšič-Čerkez, Beatriz (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

 

Somentor pri magistrskih delih

4. HEGEDIŠ, Martina. Odnos med obliko in barvo v abstraktnem likovnem izražanju : magistrsko delo. Ljubljana: M. Hegediš], 2015. 114 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2907. [COBISS.SI-ID 10617929]

 

GREGOR TORKAR [23553]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. BIZJAK, Tine, HROVAT, Tina, OREL, Neža, VALENTIČ, Lara, DEBETS, Jozef, OŠEP, Mojca, PRAŠNIKAR, Dušan, TORKAR, Gregor. Butterfly (Lepidoptera: Rhopalocera) diverstiy and agricultural land use in Solčava area, N Slovenia. Acta entomologica slovenica, ISSN 1318-1998, jun. 2015, vol. 23, št. 1, str. 29-36, ilustr., tabela. [COBISS.SI-ID 10627401]

2. TORKAR, Gregor, ZWITTER, Žiga. Historical impacts of mercury mining and stocking of non-native fish on ichthyofauna in the Idrijca River Basin, Slovenia. Aquatic sciences, ISSN 1420-9055, 2015, vol. 77, issue 3, str. 381-393, ilustr., tabele. http://link.springer.com/article/10.1007/s00027-015-0395-6?wt_mc=email.event.1.SEM.ArticleAuthorOnlineFirst, doi: 10.1007/s00027-015-0395-6. [COBISS.SI-ID 10581833]

3. TORKAR, Gregor. Pre-service teachers’ fear of snakes, conservation attitudes, and likelihood of incorporating animals into the future science curriculum. Journal of Baltic science education, ISSN 1648-3898, 2015, vol 14, no. 3, str. 401-410, tabeli, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 10647369]

 

1.04 Strokovni članek

4. TORKAR, Gregor. Naravi naproti : predstavitev didaktičnih gradiv za naravovarstveno izobraževanje v Krajinskem parku Logarska dolina. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, zima 2015, letn. 19, št. 2, str. 10-13, ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2796. [COBISS.SI-ID 10511945]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

5. TORKAR, Gregor. Kakšen je vpliv različnih prehodov na nadarjene?. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.), GRADIŠEK, Polona (ur.). Prepoznavanje nadarjenih in delo z njimi v vrtcu in šoli = Prepoznavanje darovitih i rad s njima u vrtiću i školi = Prepoznavanje nadarenih i rad sa njima u vrtiću i školi = Identifying the gifted and how to work with them in pre-school institutions and primary schools : zbornik predstavljenih prispevkov : mednarodna strokovna konferenca, 20. - 21. avgust 2015, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani = collection of presented papers : international conference, August 20th - 21st 2015, Faculty of Education University of Ljubljana. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 99. [COBISS.SI-ID 10658633]

6. ROVŠEK, Barbara, KRNEL, Dušan, TORKAR, Gregor, ŽIGON, Sašo. Kresnička : rezultati prvega naravoslovnega tekmovanje[a!] iz znanja naravoslovja za učence od prvega do sedmega razreda osnovne šole. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.), GRADIŠEK, Polona (ur.). Prepoznavanje nadarjenih in delo z njimi v vrtcu in šoli = Prepoznavanje darovitih i rad s njima u vrtiću i školi = Prepoznavanje nadarenih i rad sa njima u vrtiću i školi = Identifying the gifted and how to work with them in pre-school institutions and primary schools : zbornik predstavljenih prispevkov : mednarodna strokovna konferenca, 20. - 21. avgust 2015, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani = collection of presented papers : international conference, August 20th - 21st 2015, Faculty of Education University of Ljubljana. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 281-284. [COBISS.SI-ID 10661961]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

7. SAMGINA, Tatiana, ARTEMENKO, Konstantin A., BERGQUIST, Jonas, TREBŠE, Polonca, TORKAR, Gregor, TOLPINA, Maria, LEBEDEV, Albert T. OrbiTrap for the de novo sequencing of non tryptic skin peptides of Slovenian Brown Frogs Rana latastei and Rana temporaria. V: 63rd ASMS Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics, St. Louis, Missouri, May 31 - June 4, 2015. Conference proceedings. [Santa Fe: American Society for Mass Spectrometry], 2015. http://asms.inmerge.com/Proceedings.aspx. [COBISS.SI-ID 4897643]

8. TORKAR, Gregor, PRAPROTNIK, Luka, KOS, Marjanca. Zakaj ima kruh luknjice? Spoznavanje značilnosti živih bitij s pomočjo učenja z raziskovanjem. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 44. [COBISS.SI-ID 10440521]

9. KOS, Marjanca, PRAPROTNIK, Luka, TORKAR, Gregor. Razvijanje naravoslovnih postopkov ob dejavnostih v naravi v predšolskem in zgodnješolskem obdobju. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 46. [COBISS.SI-ID 10441033]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

10. TORKAR, Gregor. Creating meaningful life for a responsible and sustainable future. V: THORESEN, Victoria (ur.), et al. Responsible living : concepts, education and future perspectives. Cham: Springer International Publishing, 2015, str. 73-82, ilustr. [COBISS.SI-ID 10481481]

 

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

11. TORKAR, Gregor. Barbara Bajd: Moje prve pozimi zelene rasline: prepost določevalni ključ. Ljubljana: Hart, 2015. Naravoslovna solnica, ISSN 1318-9670, poletje 2015, letn. 19, št. 3, str. 39, ilustr. [COBISS.SI-ID 10588745]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.05 Drugo učno gradivo

12. O'DONOGHUE, Miriam, TORKAR, Gregor, O'DONOGHUE, Miriam (urednik), TORKAR, Gregor (urednik). The power of media : responsible and sustainable living : images and objects : active methodology toolkit 6. Hamar: PERL - Partnership for Education and Research about Responsible Living, cop. 2015. 35 str., ilustr. ISBN 978-82-7671-960-4. [COBISS.SI-ID 10477385]

 

2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)

13. GLAŽAR, Saša A., DEVETAK, Iztok, TORKAR, Gregor, PAVLIN, Jerneja, SLAPNIČAR, Miha, DOLNIČAR, Danica. Pojasnjevanje učinkovitosti reševanja problemov s področja trojne narave predstavitev naravoslovnih pojmov : Projektna dokumentacija v raziskavi J5-6814 Razvoj avtentičnih naravoslovnih problemov = Explaining effective and efficient problem solving of the triplet relationship in science concepts representations = Project dokumentation in the study J5-6814 Development of authentic science problems. Ljubljana: Pedagoška fakulteta: Naravoslovnotehniška fakulteta, 2015. 30 str., preglednice. [COBISS.SI-ID 10702665]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

14. Bilten - Društvo strokovnih in predmetnih učiteljev gospodinjstva Slovenije. Torkar, Gregor (član uredniškega odbora 2004-). Ljubljana: Društvo strokovnih in predmetnih učiteljev gospodinjstva Slovenije, 1984-. ISSN 0353-3433. [COBISS.SI-ID 16365058]

15. Dedi. Torkar, Gregor (član uredniškega odbora 2009-). [S. l.: s. n.], 2009-. ISSN 1855-8739. http://www.dedi.si. [COBISS.SI-ID 250341632]

16. Journal for nature conservation. Torkar, Gregor (član uredniškega odbora 2015-). Elsevier: Jena, 199?-. ISSN 1617-1381. http://www.sciencedirect.com/science/journal/16171381. [COBISS.SI-ID 336635]

17. Varstvo narave. Torkar, Gregor (član uredniškega odbora 2007-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine, 1962-. ISSN 0506-4252. [COBISS.SI-ID 6433794]

18. O'DONOGHUE, Miriam, TORKAR, Gregor, O'DONOGHUE, Miriam (urednik), TORKAR, Gregor (urednik). The power of media : responsible and sustainable living : images and objects : active methodology toolkit 6. Hamar: PERL - Partnership for Education and Research about Responsible Living, cop. 2015. 35 str., ilustr. ISBN 978-82-7671-960-4. [COBISS.SI-ID 10477385]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

19. SVETIČIČ, Špela. Prepoznavanje vlog in funkcij gozda v izbranih odlomkih Slave vojvodine Kranjske pri devetošolcih : magistrsko delo. Ljubljana: [Š. Svetičič], 2015. 85 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2955. [COBISS.SI-ID 10648137]

20. VALENČAK, Sanja. Znanje in odnos osnovnošolcev do narave in naravne dediščine v Kozjanskem parku, Slovenija : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Valenčak], 2015. 81 str., [7] f. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2956. [COBISS.SI-ID 10654537]

 

NADICA TURNŠEK [18696]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, RAZPOTNIK, Špela, TURNŠEK, Nada, RAPUŠ-PAVEL, Jana. Preschools and schools responding to vulnerable families with children. V: 478000. PAPANIKOS, Gregory T. (ur.). Education Abstracts. Athens: The Athens Institute for Education and Research, cop. 2015, str. 190. http://www.atiner.gr/abstracts/2015ABST-EDU.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2857. [COBISS.SI-ID 10584393]

2. TURNŠEK, Nada. Between the right to choose and children's participation in Slovenian kindergartens. V: 478000. PAPANIKOS, Gregory T. (ur.). Education Abstracts. Athens: The Athens Institute for Education and Research, cop. 2015, str. 221. http://www.atiner.gr/abstracts/2015ABST-EDU.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2858. [COBISS.SI-ID 10584137]

3. JERŠE, Lidija, TURNŠEK, Nada. Enake možnosti za romske otroke v Kočevju - med prepričanji in prakso strokovnih delavcev. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 34. [COBISS.SI-ID 10438729]

4. RAZPOTNIK, Špela, TURNŠEK, Nada, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija, KOŠAN, Hana, RAPUŠ-PAVEL, Jana. Delo z ranljivimi družinami v vzgojno-izobraževalnih kontekstih - raziskovanje in iskanje rešitev prek gledališča zatiranih. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 54. [COBISS.SI-ID 10442825]

5. RAZPOTNIK, Špela, KLEMENČIČ ROZMAN, Mija Marija, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga, RAPUŠ-PAVEL, Jana, KOŠAN, Hana, TURNŠEK, Nada. Ranljive družine v vzgojno-izobraževalnem sistemu : (predstavitev rezultatov preliminarne študije z naslovom Analiza stanja in ocena potreb med ranljivimi družinami). V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 58. [COBISS.SI-ID 10443593]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. RAZPOTNIK, Špela, TURNŠEK, Nada, RAPUŠ-PAVEL, Jana, POLJŠAK-ŠKRABAN, Olga. Potrebe ranljivih družin in odzivi vzgojno-izobraževalnega sistema. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 309-324. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Vpliv-druzbenih-sprememb_Posvet-PeF-2015_znanstvena-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 10698313]

 

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. JERŠE, Lidija, TURNŠEK, Nada. Enake možnosti za romske otroke v Kočevju - med prepričanji in prakso strokovnih delavcev. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij 2015. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 45-55, ilustr. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Partnerstvo_Posvet-PeF-2015_strokovna-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 10707017]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

8. TURNŠEK, Nada. The anti-bias approach to educating diversity and equality issues : the role of positive measures in ensuring equal opportunities : [predavanje na] ENTEP International Conference Preparing teachers to enhance learning in multilingual, multicultural and migrant contexts, Ljubljana, 20th February 2015. [COBISS.SI-ID 10502729]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

9. CEPS journal. Turnšek, Nadica (član uredniškega odbora 2013-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

 

MAJA UMEK [06622]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. UMEK, Maja, HERGAN, Irena. Ali praktično pedagoško usposabljanje pri didaktiki družboslovja omogoča transformativno učenje?. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 66. [COBISS.SI-ID 10445385]

 

1.25 Drugi sestavni deli

2. HERGAN, Irena, UMEK, Maja. Osebe s posebnimi potrebami v procesu geografskega izobraževanja : razredni pouk. V: RESNIK PLANINC, Tatjana (ur.), ILC KLUN, Mojca (ur.). Novosti geografske stroke in izobraževanje oseb s posebnimi potrebami : program in izvlečki. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 17. [COBISS.SI-ID 58483042]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

3. SKRIBE-DIMEC, Darja (avtor, fotograf), UMEK, Maja (avtor, fotograf), VRŠČAJ, Dušan (avtor, fotograf), GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana (avtor, fotograf), ČONČ, Vera (avtor, fotograf). Raziskujem in razmišljam 1, Delovni učbenik za spoznavanje okolja v 1. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2015. 85 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0120-5. [COBISS.SI-ID 280567552]

4. UMEK, Maja, JANŠA-ZORN, Olga. Družba in jaz 2 : družba za 5. razred dvojezične osnovne šole = A társadalom és én 2 : társadalomismeret a kétnyelvű általános iskolák 5. osztálya számára. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2014-2015. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-241-836-6. ISBN 978-961-241-874-8. [COBISS.SI-ID 274623232]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

5. Preverjanje in ocenjevanje. Umek, Maja (član uredniškega odbora 2004-). Nova Gorica: Melior, Založba EDUCA, 2004-. ISSN 1581-8446. http://www.zalozba-educa.com/educa/revija_preverjanje_in_ocenjevanje.jsp. [COBISS.SI-ID 128430336]

 

MILENA VALENČIČ ZULJAN [11436]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. VALENČIČ ZULJAN, Milena. Nastava u 21. stoljeću - profesionalni izazov za učitelje. V: Zbornik radova : istraživanja paradigmi djetinjstva, odgoja i obrazovanja = Book of selected papers : researching paradigms of childhood and education. Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015, str. 1-22, tabele. [COBISS.SI-ID 10543945]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. KISWARDAY, Vanja Riccarda, VALENČIČ ZULJAN, Milena. Paradigmatski premik sodobne šole od usmerjenosti v primanjkljaje k rezilientnosti. V: GRUŠOVNIK, Tomaž (ur.). Obzorja učenja : vzgojno-izobraževalne perspektive, (Knjižnica Annales Ludus, ISSN 2335-3686). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2015, str. 179-194, 483-484. [COBISS.SI-ID 1537355460]

3. VALENČIČ ZULJAN, Milena, KISWARDAY, Vanja Riccarda. The resilient teacher : the way to reach quality education in contemporary society. V: OPIĆ, Siniša (ur.), BILIĆ, Vesna (ur.), JURČIĆ, Marko (ur.). Odgoj u školi : (znanstvena monografija). Zagreb: Učiteljski fakultet, 2015, str. 75-99, ilustr. [COBISS.SI-ID 10569801]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

4. KALIN, Jana, VALENČIČ ZULJAN, Milena. Editorial. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2015, vol. 5, no. 2, str. 5-11. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_5_2/cepsj_5-2-2015_editorial_pp_5-11.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2922. [COBISS.SI-ID 10623561]

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.01 Znanstvena monografija

5. VALENČIČ ZULJAN, Milena, COTIČ, Mara, FELDA, Darjo, MAGAJNA, Zlatan, ŽAKELJ, Amalija. The efficiency of homogeneous and heterogeneous grouping of students in mathematics, (Didaktik in Forschung und Praxis, 80). Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2015. 130 str., ilustr., tabele. ISBN 978-3-8300-8639-0. [COBISS.SI-ID 1537691588]

6. ŽAKELJ, Amalija, VALENČIČ ZULJAN, Milena. Učenci z učnimi težavami pri matematiki : prepoznavanje učnih težav in model pomoči. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2015. 199 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-03-0306-0. [COBISS.SI-ID 277809920]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

7. CEPS journal. Valenčič Zuljan, Milena (glavni urednik odgovorni urednik 2011-2012, član uredniškega odbora 2013-, gostujoči urednik 2015). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

8. Istraživanja u pedagogiji. Valenčič Zuljan, Milena (član uredniškega sveta 2011-). Beograd: Srpska akademija obrazovanja; Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača "Mihailo Palov", 2011-. ISSN 2217-7337. http://research.rs/. [COBISS.SI-ID 268028167]

9. Školski vjesnik. Valenčič Zuljan, Milena (član uredniškega odbora 2014-). Split: Hrvatski pedagoško književni zbor - Ogranak Split, 1952-. ISSN 0037-654X. [COBISS.SI-ID 5240834]

 

Mentor pri magistrskih delih

10. DREV, Urška. Odnos učiteljev do kolegialnih hospitacij kot oblika medsebojnega učenja : magistrska naloga. Ljubljana: [U. Drev], 2015. 110 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2831. [COBISS.SI-ID 10547529]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

11. RODE, Urška. Primerjava raziskav in učiteljevih pojmovanj učinkovitega pouka : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Rode], 2015. 87 str., [6] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2908. [COBISS.SI-ID 10617673]

12. VIDMAR, Lucija. Stališča učiteljev in učencev glede uporabe učne metode razlage pripovedovanja : magistrsko delo. Ljubljana: [L. Vidmar], 2015. 65 str., [20] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2839. [COBISS.SI-ID 10575177]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

13. BANIČ, Metka. Izkušnje učiteljev razrednega pouka s poučevanjem gospodinjstva : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Banič], 2015. IX f., 104 str., [6] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2945. [COBISS.SI-ID 10646345]

 

Recenzent

14. Eurasian Journal of Physics and Chemistry Education. Valenčič Zuljan, Milena (recenzent 2009-). Amasya: Amasya University, Faculty of Education, Department of Science Education, 2009-. ISSN 1306-3049. http://www.eurasianjournals.com/index.php/ejpce. [COBISS.SI-ID 9569865]

15. MURŠAK, Janko, JAVRH, Petra, KALIN, Jana. Community and teacher's professional development, (Studien zur Berufs- und Professionsforschung, 23). Hamburg: Verlag Dr. Kovac, 2015. 192 str., ilustr. ISBN 978-3-8300-8078-7. [COBISS.SI-ID 55917154]

 

TOMAŽ VEC [25477]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.04 Strokovni članek

1. VEC, Tomaž. Dihotomna narava socialne interakcije skozi prizmo socialnih skupinskih norm. Panika, ISSN 1318-8747, 2015, letn. 18, št. 2/3, str. 74-78, ilustr. [COBISS.SI-ID 10548297]

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

2. VEC, Tomaž. Napačna prepričanja in miti o vedenjskih težavah. V: PAVLOVIĆ, Zoran (ur.). Zbornik strokovnega simpozija ob 60-letnici Svetovalnega centra : 60 let podpore pri vzgoji, učenju in odraščanju. Ljubljana: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2015, str. 240-248. [COBISS.SI-ID 10529353]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. Šolsko svetovalno delo. Vec, Tomaž (član uredniškega odbora 2010-). Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1996-. ISSN 1318-8267. [COBISS.SI-ID 58450432]

 

Recenzent

4. SENEKOVIČ, Marija (urednik), JAZBINŠEK, Olga (urednik), MACURA, Dušan (urednik). Modeli vzgoje v globalni družbi : zbornik povzetkov = Models of education in global societies : abstract book. Ljubljana: Društvo vzgojiteljev dijaških domov Slovenije: = Slovene Society of Educators in Boarding Schools, 2015. 94 str. ISBN 978-961-281-772-5. [COBISS.SI-ID 278642688]

5. KOBOLT, Alenka (urednik, avtor dodatnega besedila). Svetovanje v praksi. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015. 212 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-253-171-3. [COBISS.SI-ID 278668032]

 

JANEZ VOGRINC [23750]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. ŠKET, Barbara, GLAŽAR, Saša A., VOGRINC, Janez. Concept maps as a tool for teaching organic chemical reactions. Acta chimica slovenica, ISSN 1580-3155. [Spletna izd.], 2015, vol. 62, no. 2, str. 462-472, ilustr., tabele. https://journals.matheo.si/index.php/ACSi/article/view/1148/542, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2880, doi: 10.17344/acsi.2014.1148. [COBISS.SI-ID 10604617]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. VOGRINC, Janez, SAQIPI, Blerim. Transitioning teacher development through teacher research : the comparison of Slovenia and Kosovo. V: ECER 2015 : education and transition - contributions from educational research : programme by network. Budapest: European Educational Research Association, 2015, 2 str. http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/20/contribution/35489/. [COBISS.SI-ID 10701641]

3. KREK, Janez, VOGRINC, Janez. Practitioner research in kindergarten and teachers’ professional development. V: ECER 2015 : education and transition - contributions from educational research : programme by network. Budapest: European Educational Research Association, 2015, 3 str. http://www.eera-ecer.de/ecer-programmes/conference/20/contribution/35797/. [COBISS.SI-ID 10701385]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

4. VOGRINC, Janez, METLJAK, Mira. Vpis na pedagoške študijske programe in procesi ugotavljanja ter zagotavljanja kakovosti. V: GABER, Slavko (ur.), KOS KECOJEVIĆ, Živa (ur.), TURK, Goran (ur.). Priložnosti in izzivi zagotavljanja kakovosti visokega šolstva. V Ljubljani: Univerza, 2015, str. 86-95, tabela. http://www.uni-lj.si/elektronske-knjige/Priloznostiinizzivizagotavljanjakakovosti/index.html. [COBISS.SI-ID 10623049]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

5. VOGRINC, Janez, JURIŠEVIČ, Mojca. University of Ljubljana, Faculty of Education : an overview : [vabljeno predavanje na] Workshop on International Cooperation in the Field of Talent Support, Budapest, 19 - 21 February 2015, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Tehetséghidak Program, Budapest, Hungary. [COBISS.SI-ID 10462793]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

6. CEPS journal. Vogrinc, Janez (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

7. Pedagoška obzorja. Vogrinc, Janez (član uredniškega odbora 2015-). Novo mesto: Pedagoška obzorja; Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 1986-. ISSN 0353-1392. http://www.pedagoska-obzorja.si/revija/. [COBISS.SI-ID 1142020]

8. VOGRINC, Janez (urednik, recenzent), DEVETAK, Iztok (urednik, recenzent). Sodobne teme na področju edukacije III. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015. ISBN 978-961-253-182-9. http://www.pef.uni-%%lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PhD/Sodobne_teme_na_podrocju_edukacije_III.pdf. [COBISS.SI-ID 281165568]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

9. KLOBASA, Helena. Negativni stres pri strokovnih delavcih v vrtcih : magistrsko delo. Ljubljana: [H. Klobasa], 2015. IX, 159 str., tabele, graf. prikazi. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2825. [COBISS.SI-ID 10560329]

 

Somentor pri doktorskih disertacijah

10. KOROŠEC, Helena. Lutka in socialni odnosi v vrtcu : doktorska disertacija. Ljubljana: [H. Korošec], 2015. XIV, 247 str., graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2670. [COBISS.SI-ID 10387785]

11. KOROŠEC, Helena. Lutka in socialni odnosi v vrtcu : doktorska disertacija. Ljubljana: [H. Korošec], 2015. 1 optični disk (CD-ROM), graf. prikazi, tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2277. [COBISS.SI-ID 278202880]

 

Somentor pri magistrskih delih

12. PAVLICA, Žanet. Vsebinsko in jezikovno integrirano učenje pri pouku angleškega jezika v petem razredu osnovne šole : magistrsko delo. Ljubljana: [Ž. Pavlica], 2015. XI f., 172 str., [125] str. pril., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2933. [COBISS.SI-ID 10638665]

 

Somentor pri specialističnih delih

13. VIDRIH, Alenka. Vpliv dramske dejavnosti na zmožnost sporazumevanja in raven osebnega zadovoljstva : specialistično delo. Ljubljana: [A. Vidrih], 2015. 156 str., [6] str. pril., tabele. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2905. [COBISS.SI-ID 10616137]

 

Recenzent

14. VOGRINC, Janez (urednik, recenzent), DEVETAK, Iztok (urednik, recenzent). Sodobne teme na področju edukacije III. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015. ISBN 978-961-253-182-9. http://www.pef.uni-%%lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PhD/Sodobne_teme_na_podrocju_edukacije_III.pdf. [COBISS.SI-ID 281165568]

 

MOJCA VRHOVSKI-MOHORIČ [19512]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. LOKAR, Alenka, VRHOVSKI MOHORIČ, Mojca. Opolnomočenje učencev za učinkovito razvijanje nadomestnih strategij za konstruktivno socialno vključenost. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 57. [COBISS.SI-ID 10443337]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. LOKAR, Alenka, VRHOVSKI MOHORIČ, Mojca. Opolnomočenje učencev s posebnimi potrebami za razvijanje strategij za socialno vključenost. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 115-131, tabela. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Vpliv-druzbenih-sprememb_Posvet-PeF-2015_znanstvena-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 10691145]

 

RAJKO VUTE [04027]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

1. VUTE, Rajko. Zakaj bi Halliwickov plavalni koncept lahko pritegnil več pozornosti starejših = Why the Halliwick swimming concept could be more attractive for the seniors. V: Fizioterapevtski predizvici na 21 vek : zbornik na trudovi i abstrakti = Psyhioterapy - challenges in 21st century : collection of full papers & abstracts. Skopje: Združenie na profesionalni treapevti na Republika Makedonija, 2015, str. 140-146. [COBISS.SI-ID 10722889]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

2. Exercitatio corpolis-motus-salus. Vute, Rajko (član uredniškega odbora 2009-). Banska Bistrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2009-. ISSN 1337-7310. [COBISS.SI-ID 3646641]

 

SINA WESTA [37365]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. WESTA, Sina. Internalising new discourses : reshaping university autonomy and its effects on academic freedom. V: Universities in the knowledge economy transforming higher education in the Asia - Pacific Rim and Europe. Auckland: University of Auckland, 2015, str. 47. https://cdn.auckland.ac.nz/assets/arts/documents/UNIKE_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 10455881]

2. WESTA, Sina, ALEMU, Sintayehu Kassaye, ZGAGA, Pavel, BEITER, Klaus Dieter. Academic freedom always a non-ambiguous case? Where does it start and where should it end? (panel summary). V: Universities in the knowledge economy transforming higher education in the Asia - Pacific Rim and Europe. Auckland: University of Auckland, 2015, str. 47-48. https://cdn.auckland.ac.nz/assets/arts/documents/UNIKE_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 10456137]

 

KATARINA SENTA WISSIAK GRM [16012]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

 

2.04 Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo

1. GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej, VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator, fotograf), WISSIAK GRM, Katarina Senta. Il mio primo approccio alla chimica 1 : chimica per la classe VIII della scuola elementare. 4a ed. Ljubljana: Modrijan, 2015. 110 str., ilustr. ISBN 978-961-241-059-9. [COBISS.SI-ID 278486272]

2. GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej, VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta. Il mio primo approccio alla chimica 2 : chimica per la classe IX della scuola elementare. 4a ed. Ljubljana: Modrijan, 2015. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-241-123-7. [COBISS.SI-ID 278486016]

3. GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej, VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta. Moja prva kemija 2 : kemija za 9. razred dvojezične osnovne šole = Első kémiám 2 : kémia a kétnyelvű általános iskola 9. osztálya számára. 3. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-241-099-5. [COBISS.SI-ID 273276672]

 

2.05 Drugo učno gradivo

4. GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej, VRTAČNIK, Margareta (avtor, fotograf), WISSIAK GRM, Katarina Senta. Il mio primo approccio alla chimica 1 : chimica per la classe VIII della scuola elementare, Quaderno attivo. 9a ed. Ljubljana: Modrijan, 2015. 114 str., ilustr. ISBN 978-961-241-193-0. [COBISS.SI-ID 278488832]

5. GLAŽAR, Saša A., GODEC, Andrej, VRTAČNIK, Margareta (avtor, ilustrator), WISSIAK GRM, Katarina Senta. Il mio primo approccio alla chimica 2 : chimica per la classe IX della scuola elementare, Quaderno attivo. 8a ed. Ljubljana: Modrijan, 2015. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-241-236-4. [COBISS.SI-ID 278489344]

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih

6. KAMPOS, Tjaša. Pomen didaktično-metodološke zasnove e-učnih enot za uspešno učenje kemije v osnovni šoli : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Kampos], 2015. IX, 124 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1588828]

 

DARIJ ZADNIKAR [06841]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

1. ZADNIKAR, Darij. Pedagoško delo in sodobne transformacije = Pedagogical work and contemporary transformations of labour. Socialna pedagogika, ISSN 1408-2942, jul. 2015, letn. 19, št. 1/2, str. 1-22. [COBISS.SI-ID 10641481]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

2. ZADNIKAR, Darij. Šolanje v družbi kontrole. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 17. [COBISS.SI-ID 10433865]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

3. ZADNIKAR, Darij. Družba kontrole in mikropolitika izobraževanja. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 357-367. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Vpliv-druzbenih-sprememb_Posvet-PeF-2015_znanstvena-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 10699849]

 

1.25 Drugi sestavni deli

4. ZADNIKAR, Darij. Čas spreobrnjenja. Kralji ulice, ISSN 1854-2654, jan. 2015, št. 104, str. 20, ilustr. [COBISS.SI-ID 10409289]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.25 Druga izvedena dela

5. ZADNIKAR, Darij. Deleuze gre v šolo - mikropolitika v družbah kontrole : predavanje v okviru posveta Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij - Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje, Ljubljana, 23. 1. 2015. https://www.youtube.com/watch?v=0HUluOs7HdY&feature=youtu.be. [COBISS.SI-ID 10433353]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. BRICMAN, Tea. Pedagogika revolucije ali revolucija pedagogoke? : primer Nacionalne šole Florestan Fernandes v Sao Paulu, Brazilija : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Bricman], 2015. 83, 3 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 58303586]

 

KONSTANCA ZALAR [35644]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. SICHERL-KAFOL, Barbara, DENAC, Olga, ŽNIDARŠIČ, Jerneja, ZALAR, Konstanca. Analysis of music education objectives in learning domains. V: HURSEN, Cigdem (ur.). Proceedings, (Procedia - Social and Behavioral Sciences, ISSN 1877-0428, Vol. 186, May 2015). [S. l.]: Academic World Education and Research Center, 2015, vol. 186, str. 95-104, tabele. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815023290, doi: 10.1016/j.sbspro.2015.04.069. [COBISS.SI-ID 10571593]

2. ZALAR, Konstanca, KORDEŠ, Urban, SICHERL-KAFOL, Barbara. Non-verbal communication in music lessons. V: HURSEN, Cigdem (ur.). Proceedings, (Procedia - Social and Behavioral Sciences, ISSN 1877-0428, Vol. 186, May 2015). [S. l.]: Academic World Education and Research Center, 2015, vol. 186, str. 704-712, tabele. http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/186. [COBISS.SI-ID 10572105]

3. ZALAR, Konstanca, KORDEŠ, Urban, SICHERL-KAFOL, Barbara. The role of children's musical instruments in communication with musical language. V: ALEVRIADOU, Anastasia (ur.). Proceedings, (Procedia - Social and Behavioral Sciences, ISSN 1877-0428, Vol. 197, July 2015). [S. l.]: Academic World Education and Research Center, 2015, vol. 197, str. 1326-1334, ilustr. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815044080, doi: 10.1016/j.sbspro.2015.07.407. [COBISS.SI-ID 10721609]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

4. ZALAR, Konstanca. Odnos med učiteljem in učenci pri ustvarjalnem pouku glasbe. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 45. [COBISS.SI-ID 10440777]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

5. ZALAR, Konstanca. Multicultural dimension of the "Orff-Schulwerk" music-movement education. V: BURGESS, Eric (ur.). Music education and perceptions, (Fine arts, music and literature). Hauppauge, New York: Nova Science, 2015, str. 59-78, tabela. [COBISS.SI-ID 10720585]

6. ZALAR, Konstanca, SICHERL-KAFOL, Barbara. Nadarjeni učenci pri celostnem pouku glasbene umetnosti. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 369-381, ilustr. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Vpliv-druzbenih-sprememb_Posvet-PeF-2015_znanstvena-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 10700105]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

7. ZALAR, Konstanca. Music language in interdisiplinary connections. Creative musical expression through performing, creating and listening to folk music, authored European musical heritage and contemporary music : [predavanji v okviru] ERASMUS + (STA), Univerzita Konštantina Filozofa, Pedagogická fakulta, Nitra, Slovakia, 20. 4. - 23. 4. 2015 (12 ur). [COBISS.SI-ID 10571081]

 

PAVEL ZGAGA [05263]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MOOS, Lejf, WUBBELS, Th., HOLM, Poul, ZGAGA, Pavel. A panel discussion : the European Educational Research Association’s role in Europe - now and in the near future. European educational research journal, ISSN 1474-9041, 2015, vol. 14, no. 1, str. 35-43. http://eer.sagepub.com/content/14/1/35.full.pdf+html, doi: 10.1177/1474904114565159. [COBISS.SI-ID 10476617]

 

1.04 Strokovni članek

2. ZGAGA, Pavel. The global knowledge society : conflict between instrumental and principled reason?. International higher education, ISSN 1084-0613, 2015, no. 80, str. 20-21. http://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/ihe/issue/archive. [COBISS.SI-ID 10541897]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. ZGAGA, Pavel. Academic autonomy and the case of teacher education. V: Building partnerships : [abstracts]. Dundee: University of Dundee, 2015, str. 89. [COBISS.SI-ID 10562377]

4. ZGAGA, Pavel. "This is only academic knowledge." The role of academic knowledge in the knowledge society. V: Universities in the knowledge economy transforming higher education in the Asia - Pacific Rim and Europe. Auckland: University of Auckland, 2015, str. 38-39. https://cdn.auckland.ac.nz/assets/arts/documents/UNIKE_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 10455625]

5. WESTA, Sina, ALEMU, Sintayehu Kassaye, ZGAGA, Pavel, BEITER, Klaus Dieter. Academic freedom always a non-ambiguous case? Where does it start and where should it end? (panel summary). V: Universities in the knowledge economy transforming higher education in the Asia - Pacific Rim and Europe. Auckland: University of Auckland, 2015, str. 47-48. https://cdn.auckland.ac.nz/assets/arts/documents/UNIKE_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 10456137]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

6. ZGAGA, Pavel, KLEMENČIČ, Manja. Slovenia : the slow decline of academic inbreeding. V: YUDKEVICH, Maria (ur.), ALTBACH, Philip G. (ur.), RUMBLEY, Laura E. (ur.). Academic inbreeding and mobility in higher education : global perspectives, (Palgrave studies in global higher education). Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 2015, str. 156-181. [COBISS.SI-ID 10455113]

7. ZGAGA, Pavel. The influence of the dynamics of higher education on the gender structure. V: ANTIĆ, Milica G. (ur.). Gender structuring of contemporary Slovenia, (Eastern European culture, politics and societies, ISSN 2192-497X, vol. 9). Frankfurt am Main: Peter Lang, [2015] , str. 55-74, table. [COBISS.SI-ID 10622025]

8. ZGAGA, Pavel. Vplivi dinamike v visokem šolstvu na spolno strukturiranost sodobne družbe. V: ANTIĆ, Milica G. (ur.), et al. Zahtevna razmerja : spol, strukturne ovire in priložnosti, (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, str. 33-50, tabele. [COBISS.SI-ID 10423881]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi

9. ZGAGA, Pavel. The debate on academic autonomy and its relevance for the field of teacher education : [predavanje na] University of Karlstad, School of Education; Karlstad, Sweden, 3 June 2015. [COBISS.SI-ID 10577993]

10. ZGAGA, Pavel. The role of students in European higher education reforms : predavanje na University of Hong Kong, Faculty of Education, Hong Kong, 29. januar 2015. [COBISS.SI-ID 10461769]

11. ZGAGA, Pavel. Writing, peer reviewing, editing : [predavanje v okviru] UNIKE Project PhD Course 5 (Universities in the Knowledge Economy; FP7 Marie Curie Initial Training Networks), University of Auckland, Faculty of Arts, Auckland, 2. - 5. feb. 2015.. [COBISS.SI-ID 10462025]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

12. ZGAGA, Pavel. Academic freedom in the knowledge economy : where does it start and where should it end : a discussion : Universities in the knowledge economy: transforming higher education in the Asia-Pacific Rim and Europe. International Conference. The University of Auckland, Faculty of Arts, 10 -13 February 2015. [COBISS.SI-ID 10463305]

 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

13. ZGAGA, Pavel. Future needs for international higher education cooperation in SEE : [vabljeno predavanje na] The European Leaders Forum 2015: Southeast Europe in Focus. Academic Cooperation Association (ACA) and Zentrum für Internatonale Kooperation & Mobilität (OeAD), Vienna, 16 April 2015. [COBISS.SI-ID 10541641]

14. ZGAGA, Pavel. The future of higher education area : [vabljeno predavanje na] HESP Seminar Public and policy sociology and their interfaces, International Higher Education Support Program, Open Society Foundation, London, 7. januar 2015. [COBISS.SI-ID 10462281]

15. ZGAGA, Pavel. Some comments on M. Burawoy's 'public sociology' from the higher education perspective : [vabljeno predavanje na] HESP Seminar Public and policy sociology and their interfaces, International Higher Education Support Program, Open Society Foundation, London, 8. januar 2015. [COBISS.SI-ID 10462537]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

16. Albanian journal of educational studies. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2013-). Tiranë: Graduate School of Education & Centre for Democratic Education, 2013-. [COBISS.SI-ID 9827145]

17. CEPS journal. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2011-). Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze, 2011-. ISSN 1855-9719. [COBISS.SI-ID 252707584]

18. Education enquiry. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2010-). Umea: Umea School of Education, Umea University, 2010-. ISSN 2000-4508. http://www.use.umu.se/english/research/EducationInquiry/. [COBISS.SI-ID 8206921]

19. Europa lernen. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2012-). [Tiskana izd.]. Münster: Lit Verlag, 2011-. http://www.lit-verlag.de. [COBISS.SI-ID 9537097]

20. European journal of higher education. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2013-). Abingdon: Routledge, 2011-. ISSN 2156-8235. [COBISS.SI-ID 9112905]

21. Higher education research and policy. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2012-). [Tiskana izd.]. Pieterlen: Peter Lang, 2012-. ISSN 2193-7613. http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=series&pk=41771&concordeid=HERP. [COBISS.SI-ID 9157961]

22. Journal of education policy. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2007-). Washington (DC): Taylor & Francis, 1986-. ISSN 0268-0939. http://search.epnet.com/direct.asp?db=aph&jid=%22B9M%22&scope=site. [COBISS.SI-ID 40376576]

23. Mediterranean journal of educational studies. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2010-). Msida: Faculty of Education, University of Malta. ISSN 1024-5375. [COBISS.SI-ID 182871]

24. Nastava i vaspitanje. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2010-). Beograd: Savez pedagoških društava Srbije, 1952-. ISSN 0547-3330. [COBISS.SI-ID 6026754]

25. Revista de pedagogie. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2011-). Bucureşti: Institutul de Ştiinţe Pedagogice, 1951-. ISSN 0034-8678. [COBISS.SI-ID 53122049]

26. SEEU Review. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2013-). Tetovo: South East European University., 2005-. ISSN 1409-7001. [COBISS.SI-ID 9726537]

27. Šolsko polje. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2003-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja, 2003-. ISSN 1581-6036. http://www.theschoolfield.org. [COBISS.SI-ID 122842112]

28. Theory and research in education. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2003-). London; Thousand Oaks, CA; New Delhi: Sage, 2003-. [COBISS.SI-ID 974679]

29. Tuning journal for higher education. Zgaga, Pavel (član uredniškega sveta 2013-). Bilbao: University of Deusto, 2013-. ISSN 2340-8170. http://www.tuningjournal.org/index.php/tuning/index. [COBISS.SI-ID 32402269]

30. Voprosy obrazovaniâ. Zgaga, Pavel (član uredniškega odbora 2007-). Moskva: Gosudarstvennyj universitet Vysšaâ škola ekonomiki, 2004-. ISSN 1814-9545. http://vo.hse.ru/default.aspx?catid=362. [COBISS.SI-ID 8234057]

 

Recenzent

31. GABER, Slavko (urednik), KOS KECOJEVIĆ, Živa (urednik), TURK, Goran (urednik). Priložnosti in izzivi zagotavljanja kakovosti visokega šolstva. V Ljubljani: Univerza, 2015. 170 str., ilustr. ISBN 978-961-6410-46-5. http://www.uni-lj.si/elektronske-knjige/Priloznostiinizzivizagotavljanjakakovosti/index.html. [COBISS.SI-ID 280189696]

 

SAŠA ZIHERL [30982]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. ZIHERL, Saša, ČEPIČ, Mojca. Pasta and microwaves - a perfect combination for demonstrating some optical pehnomena. V: International Conference GIREP EPEC 2015, July 6-10, Wrocław, Poland. DĘBOWSKA, Ewa (ur.), GRECZYŁO, Tomasz (ur.). Key competences in physics teaching and learning : program and book of abstracts. Wrocław: University of Wrocław, 2015, str. 103. [COBISS.SI-ID 10630985]

 

IZVEDENA DELA (DOGODKI)

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

2. ZIHERL, Saša. Liquid crystals and pasta - what do they have in common? : [vabljeno predavanje na] Manchester and the ECLC 2015, 13th European Conference on Liquid Crystals, 7th September 2015. [COBISS.SI-ID 10708809]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. ZIHERL, Saša (urednik). Book of abstracts. Ljubljana: Faculty of Education, 2015. ISBN 978-961-253-168-3. http://www2.pef.uni-lj.si/SEEMPE/index_datoteke/SEEMPE_book_of_abstracts.pdf. [COBISS.SI-ID 277912320]

 

NATAŠA ZRIM MARTINJAK [36797]

Osebna bibliografija za leto 2015

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.02 Pregledni znanstveni članek

1. ZRIM MARTINJAK, Nataša. Influence of habitus and practical education on the teachers' pedagogical praxis. Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje, ISSN 1848-5189. [Tiskana izd.], 2015, vol. 17, no. 2, str. 191-204. http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=211207, doi: 10.15516/cje.v17i0.1530. [COBISS.SI-ID 10671945]

 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

2. ZRIM MARTINJAK, Nataša. Kako graditi socialni kapital pri nadarjenih?. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.), GRADIŠEK, Polona (ur.). Prepoznavanje nadarjenih in delo z njimi v vrtcu in šoli = Prepoznavanje darovitih i rad s njima u vrtiću i školi = Prepoznavanje nadarenih i rad sa njima u vrtiću i školi = Identifying the gifted and how to work with them in pre-school institutions and primary schools : zbornik predstavljenih prispevkov : mednarodna strokovna konferenca, 20. - 21. avgust 2015, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani = collection of presented papers : international conference, August 20th - 21st 2015, Faculty of Education University of Ljubljana. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 78. [COBISS.SI-ID 10658121]

3. ZRIM MARTINJAK, Nataša. Kako lahko pri delu z nadarjenimi sodelujejo šolski svetovalni delavci?. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.), GRADIŠEK, Polona (ur.). Prepoznavanje nadarjenih in delo z njimi v vrtcu in šoli = Prepoznavanje darovitih i rad s njima u vrtiću i školi = Prepoznavanje nadarenih i rad sa njima u vrtiću i školi = Identifying the gifted and how to work with them in pre-school institutions and primary schools : zbornik predstavljenih prispevkov : mednarodna strokovna konferenca, 20. - 21. avgust 2015, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani = collection of presented papers : international conference, August 20th - 21st 2015, Faculty of Education University of Ljubljana. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 203. [COBISS.SI-ID 10660425]

4. ZRIM MARTINJAK, Nataša, ZALAR, Tatjana. Težavni in/ali nadarjeni. V: JURIŠEVIČ, Mojca (ur.), GRADIŠEK, Polona (ur.). Prepoznavanje nadarjenih in delo z njimi v vrtcu in šoli = Prepoznavanje darovitih i rad s njima u vrtiću i školi = Prepoznavanje nadarenih i rad sa njima u vrtiću i školi = Identifying the gifted and how to work with them in pre-school institutions and primary schools : zbornik predstavljenih prispevkov : mednarodna strokovna konferenca, 20. - 21. avgust 2015, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani = collection of presented papers : international conference, August 20th - 21st 2015, Faculty of Education University of Ljubljana. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 278-279. [COBISS.SI-ID 10660937]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

5. ZRIM MARTINJAK, Nataša, ZALAR, Tatjana. Kako živeti skupaj - vprašanje učitelja pri delu v razredu. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 32. [COBISS.SI-ID 10438217]

6. ZRIM MARTINJAK, Nataša. Različnost v izobrazbenih profilih mentorjev in identiteta profila v usposabljanju - primer iz socialno-pedagoške prakse. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 68. [COBISS.SI-ID 10445897]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

7. ZRIM MARTINJAK, Nataša. Različnost v izobrazbenih profilih mentorjev in praktično usposabljanju profila socialnega pedagoga. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 383-398. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Vpliv-druzbenih-sprememb_Posvet-PeF-2015_znanstvena-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 10679369]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

8. STANIČ, Anja. Doživljanje socialnega življenja odraslih oseb z avtističnimi motnjami : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Stanič], 2015. 97 str. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/3095. [COBISS.SI-ID 10724169]

 

DARJA ZORC MAVER [13902]

Osebna bibliografija za leto 2015

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. KOBENTAR, Radojka, KOGOJ, Aleš, ZORC-MAVER, Darja, SKELA-SAVIČ, Brigita, et al. Ocena samostojnosti stanovalcev, obolelih z demenco, pri zadovoljevanju temeljnih življenjskih potreb v domovih starejših v Ljubljani. Zdravniški vestnik, ISSN 1318-0347. [Tiskana izd.], jul./avg 2014, letn. 84, št. 7, str. 544-553, ilustr. [COBISS.SI-ID 83561985]

 

1.20 Predgovor, spremna beseda

2. MITCHELL, David, LIPEC-STOPAR, Mojca, ZORC-MAVER, Darja. Editorial. CEPS journal, ISSN 1855-9719, 2015, vol. 5, no. 1, str. 5-7. http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_5_1/cepsj_5_1_editorial_pp_5-7.pdf, http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2790. [COBISS.SI-ID 10539593]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

3. AS. Andragoška spoznanja. Zorc Maver, Darja (član uredniškega odbora 2010-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 1995-. ISSN 1318-5160. http://revije.ff.uni-lj.si/AndragoskaSpoznanja/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:spr-D8TWJWPW. [COBISS.SI-ID 45586176]

4. Doživljajska pedagogika. Zorc-Maver, Darja (član uredniškega odbora 2003-). Ljubljana: Društvo za doživljajsko pedagogiko, 2003-. ISSN 1581-7075. [COBISS.SI-ID 5294409]

5. Socialna pedagogika. Zorc Maver, Darja (član uredniškega odbora 2009-). Ljubljana: Združenje za socialno pedagogiko, 1997-. ISSN 1408-2942. http://www.zzsp.org/revija.htm. [COBISS.SI-ID 67365376]

 

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

6. GRILL, Tea. Profesionalna identiteta socialnih pedagogov : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Grill], 2015. 107 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10731081]

 

Recenzent

7. VOGRINC, Janez (urednik, recenzent), DEVETAK, Iztok (urednik, recenzent). Sodobne teme na področju edukacije III. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015. ISBN 978-961-253-182-9. http://www.pef.uni-%%lj.si/fileadmin/Datoteke/CRSN/PhD/Sodobne_teme_na_podrocju_edukacije_III.pdf. [COBISS.SI-ID 281165568]

 

ALENKA ŽEROVNIK [25589]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

1. ŽEROVNIK, Alenka. Spletni pripomoček za učinkovito formativno povratno informacijo za samoregulacijo učencev. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 49. [COBISS.SI-ID 10441801]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

2. ŽEROVNIK, Alenka, RUGELJ, Jože. Evalvacija spletnega pripomočka za posredovanje formativnih povratnih informacij učencem. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 399-415, ilustr., tabele. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Vpliv-druzbenih-sprememb_Posvet-PeF-2015_znanstvena-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 10700617]

 

MIRJAM ŽGAVEC [18695]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

1. Glasna. Žgavec, Mirjam (član uredniškega odbora 2013-). Ljubljana: Zveza Glasbene mladine Slovenije, 2010-. ISSN 1855-8917. [COBISS.SI-ID 1096259166]

JERNEJA ŽNIDARŠIČ [91592]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. SICHERL-KAFOL, Barbara, DENAC, Olga, ŽNIDARŠIČ, Jerneja, ZALAR, Konstanca. Analysis of music education objectives in learning domains. V: HURSEN, Cigdem (ur.). Proceedings, (Procedia - Social and Behavioral Sciences, ISSN 1877-0428, Vol. 186, May 2015). [S. l.]: Academic World Education and Research Center, 2015, vol. 186, str. 95-104, tabele. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815023290, doi: 10.1016/j.sbspro.2015.04.069. [COBISS.SI-ID 10571593]

2. SICHERL-KAFOL, Barbara, DENAC, Olga, ŽNIDARŠIČ, Jerneja. Opinion of the Slovenian preschool teachers about arts and cultural education in kindergarten. V: ALEVRIADOU, Anastasia (ur.). Proceedings, (Procedia - Social and Behavioral Sciences, ISSN 1877-0428, Vol. 197, July 2015). [S. l.]: Academic World Education and Research Center, 2015, vol. 197, str. 1317-1325, tabeli. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815044079, doi: 10.1016/j.sbspro.2015.07.406. [COBISS.SI-ID 10673993]

 

INGRID ŽOLGAR JERKOVIĆ [14649]

Osebna bibliografija za leto 2015

 

 

ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

1. ŽOLGAR, Ingrid, ŠKRLEC, Eva, ČEŠAREK, Sara, KOGOVŠEK, Damjana. Transition issues of youth with visual impairments = Izazovi tranzicije omladine sa oštećenim vidom. V: NIKOLIĆ, Snežana (ur.), ILIĆ-STOŠOVIĆ, Danijela (ur.), ŠĆEPANOVIĆ, Marinela (ur.). Actual defectological practice : international thematic collection of papers = Aktuelna defektološka praksa : tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine, 2015, str. 59-70, ilustr., tabele. http://www.defektolozi.org/images/dokumenti/zbornik%20radova%20zrenjanin%202015.pdf. [COBISS.SI-ID 10515529]

2. KOGOVŠEK, Damjana, VOVK, Mihaela, OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja, ŽOLGAR, Ingrid. Alternative and augmentative communication as a basic skill module for SLT students = Alternativna i augmentativna komunikacija kao osnovni modul za studente logopedije. V: NIKOLIĆ, Snežana (ur.), ILIĆ-STOŠOVIĆ, Danijela (ur.), ŠĆEPANOVIĆ, Marinela (ur.). Actual defectological practice : international thematic collection of papers = Aktuelna defektološka praksa : tematski zbornik radova međunarodnog značaja. Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine, 2015, str. 247-258, ilustr., tabele. http://www.defektolozi.org/images/dokumenti/zbornik%20radova%20zrenjanin%202015.pdf. [COBISS.SI-ID 10516553]

 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

3. HABJAN, Iva, ŽOLGAR, Ingrid. Pomembnost ozaveščanja videčih vrstnikov o slepoti in slabovidnosti. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 33. [COBISS.SI-ID 10438473]

4. ŽOLGAR, Ingrid, ŠKRLEC, Eva, ČEŠAREK, Sara. Prilagajanje športnih aktivnosti za osebe s slepoto in slabovidnostjo. V: METLJAK, Mira (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje : zbornik povzetkov. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 89. [COBISS.SI-ID 10449737]

5. ŽOLGAR, Ingrid, ŠKRLEC, Eva, ČEŠAREK, Sara, KOGOVŠEK, Damjana. Transition issues of youth with visual impairments. V: ILIĆ-STOŠOVIĆ, Danijela (ur.), ŠĆEPANOVIĆ, Marinela (ur.). Zbornik sažetaka = Book of abstracts. Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine, 2015, str. 36. http://www.defektolozi.org/images/dokumenti/Zbornik%20sazetaka%20zrenjanin%202015.pdf. [COBISS.SI-ID 10519881]

6. KOGOVŠEK, Damjana, VOVK, Mihaela, OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja, ŽOLGAR, Ingrid. Alternativna i augmentativna komunikacija kao osnovni modul za studente logopedije = Alternative and augmentative communication as a basic skill module for SLT students. V: ILIĆ-STOŠOVIĆ, Danijela (ur.), ŠĆEPANOVIĆ, Marinela (ur.). Zbornik sažetaka = Book of abstracts. Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine, 2015, str. 85-86. http://www.defektolozi.org/images/dokumenti/Zbornik%20sazetaka%20zrenjanin%202015.pdf. [COBISS.SI-ID 10520137]

7. KOGOVŠEK, Damjana, VOVK, Mihaela, OZBIČ, Martina, NOVŠAK BRCE, Jerneja, JERMAN, Janez, ŽOLGAR, Ingrid. Communication matrix as a useful tool for professionals and parents. V: ILIĆ-STOŠOVIĆ, Danijela (ur.), ŠĆEPANOVIĆ, Marinela (ur.). Zbornik sažetaka = Book of abstracts. Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine, 2015, str. 99. http://www.defektolozi.org/images/dokumenti/Zbornik%20sazetaka%20zrenjanin%202015.pdf. [COBISS.SI-ID 10520905]

8. KOGOVŠEK, Damjana, OZBIČ, Martina, KOŠIR, Stanislav, NOVŠAK BRCE, Jerneja, ŽOLGAR, Ingrid. Competences in speech and language therapy in Slovenia. V: ILIĆ-STOŠOVIĆ, Danijela (ur.), ŠĆEPANOVIĆ, Marinela (ur.). Zbornik sažetaka = Book of abstracts. Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine, 2015, str. 102. http://www.defektolozi.org/images/dokumenti/Zbornik%20sazetaka%20zrenjanin%202015.pdf. [COBISS.SI-ID 10521417]

 

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

9. HABJAN, Iva, ŽOLGAR, Ingrid. Pomembnost ozaveščanja videčih vrstnikov o slepoti in slabovidnosti - izkustvena delavnica. V: DEVJAK, Tatjana (ur.). Vpliv družbenih sprememb na vzgojo in izobraževanje. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015, str. 47-58, tabeli, graf. prikazi. http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/Vpliv-druzbenih-sprememb_Posvet-PeF-2015_znanstvena-monografija.pdf. [COBISS.SI-ID 10688585]

 

SEKUNDARNO AVTORSTVO

 

Urednik

10. Specijalna edukacija i rehabilitacija. Žolgar Jerković, Ingrid (član uredniškega odbora 2010-). Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Centar za izdavačku delatnost, 2006-. ISSN 1452-7367. http://www.casopis.fasper.bg.ac.rs/. [COBISS.SI-ID 9114185]

 

Somentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

11. LIKAR, Petra. Aktivnosti za spodbujanje motoričnega razvoja pri slepih predšolskih otrocih : magistrsko delo. Ljubljana: [P. Likar], 2015. 61 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2936. [COBISS.SI-ID 10640457]

12. HABJAN, Iva. Delavnica o slepoti in slabovidnosti za videče osnovnošolce : magistrsko delo. Ljubljana: [I. Habjan], 2015. V, 63 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2946. [COBISS.SI-ID 10646601]

13. KRAJNC, Alisa. Razvijanje pojmov pri otrocih z gluhoslepoto s pomočjo sistema koledarja : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Krajnc], 2015. 77 str., ilustr. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2942. [COBISS.SI-ID 10642761]

www.pef.uni-lj.si uporablja piškotke. Več informacij Zapri