Kviz o Juriju Vegi in koledarju


 1. Kdaj se je rodil Jurij Vega po starorimskem koledarju?
  Leta 1754 A. U. C. (ab urbe condita, od ustanovitve mesta (Rima)).
  Leta 2507 A. U. C.
  Leta 2000 A. U. C.


 2. Kako bi stari Rimljani imenovali datum Vegovega rojstva?
  Kalendis Aprilibus.
  Ante diem decimum Kalendas Martias.
  Ante diem decimum Kalendas Apriles.
  Pridie Idus Martias.
  Ante diem bis decimum Kalendas Apriles.


 3. Po kateri zgodovinski osebnosti je dobil ime mesec avgust? Po starorimskem koledarju je bil to mesec Sextilis.
  Po  sv. Avguštinu, cerkvenem učitelju.
  Po Romulusu Augustulusu,  zadnjem zahodnorimskem cesarju.
  Po rimskem cesarju Avgustu, pranečaku Julija Cezarja.
  Po slovenskem skladatelju Gustavu Ipavcu.
  Po Augustinu-Louisu Cauchyju, francoskem matematiku.


 4. Kateri štirje meseci imajo že od uvedbe starorimskega koledarja, pa tudi v julijanskem in gregorijanskem koledarju  po 31 dni?
  Januar, marec, maj, oktober.
  Januar, marec, julij (Quinctilis), avgust (Sextilis).
  Marec, maj, oktober, december.
  Marec, maj, julij (Quinctilis), oktober.
  Julij (Quinctilis), avgust (Sextilis), oktober, december.


 5. Po katerem izmed naštetih koledarjev bi dobili za leto Vegove smrti največjo letnico?
  Po julijanskem koledarju.
  Po starorimskem koledarju.
  Po muslimanskem koledarju.
  Po francoskem republikanskem koledarju.
  Po starožidovskem koledarju.


 6. Koliko prestopnih let po gregorijanskem koledarju se je zvrstilo v času Vegovega življenja?
  9.
  10.
  11.
  12.


 7. Beseda "koledar" se je razvila iz latinske besede "kalendae", kar pomeni prvi dan v mesecu. Kje ima izvor beseda "kalendae"?
  V besedi "Kaldejci", nekdanjih prebivalcev v Mezopotamiji, odličnih poznavalcev astronomije.
  V latinski besedi "calare", sklicati, ker je vrhovni svečenik vsakega prvega v mesecu razglašal praznike in lunine mene.
  V besedi "kolednik", ker so koledniki že v rimskih časih na začetku vsakega leta hodili od hiše do hiše.
  V besedi "kaliti", ker so mladeniči v noči pred prvim dnevom v mesecu razgrajali po Rimu in s tem kalili nočni mir.


 8. Kakšno vlogo je imel Jurij Vega pri knjigi "Navod v časoslovje" (Anleitung zur Zeitkunde, 1801)?
  Avtor.
  Prevajalec.
  Ilustrator.
  Izdajatelj.
  Založnik.


 9. Sam Jurij Vega je tudi predlagal svojo reformo koledarja. Koliko dni naj bi po njegovem predlogu imel teden?
  10.
  9.
  8.
  6.
  5.


 10. Kateri Lunini meni se po angleško reče "new moon", po nemško pa "Neumond"?
  Prvemu krajcu.
  Zadnjemu krajcu.
  Ščipu.
  Mlaju.


 11. Kdaj je bila prva nedelja v letu Vegove smrti?
  1. januarja.
  2. januarja.
  3. januarja.
  4. januarja.
  5. januarja.
  6. januarja.
  7. januarja.


 12. Leto, v katerem je Cezar napovedal reformo koledarja, ki naj bi začela veljati naslednje leto, je znano kot "leto zmešnjave", ki je štelo 15 mesecev oziroma kar 455 dni. Katero leto se je torej proslavilo kot "leto zmešnjave"?
  Leto 13 pr. n. š.
  Leto 44 pr. n. š.
  Leto 1 A. D.
  Prvo leto vladanja cesarja Avgusta.
  Leto 708 A. U. C. (ab urbe condita, od ustanovitve mesta (Rima)).

Doseženo število točk:  od  možnih.

Sestavil M. Razpet