NALOGE IZ ANALIZE ZA PROSTOVOLJCE

1 2

Za povečavo slike klikni nanjo!

Naloge rešujte popolnoma samostojno na listih formata A4, visoki karo. Izdelek mora biti lično oblikovan, vsebovati mora vse podrobnosti, vključno z navedbo uporabljene literature, če je potrebno. S svojim podpisom na koncu izdelka morate jamčiti, da ste nalogo rešili sami.

Svoje znanje lahko preizkusite tudi na kvizih.

Marko Razpet. Zadnja sprememba: 26. oktober 2000.