Predstavitev

  Dr. Slavko Kocijančič

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Oddelek za fiziko in tehniko, Katedra za tehniko
Redni profesor za področje tehniškega izobraževanja
e-mail: email 

ENGLISH

Poglejte še: pedagoško delo, razisikovalna dejavnost, bibliografija!

Šolanje

Osnovna šola: OŠ Antona Tomaža Linharta v Radovljici.
Srednja šola: Gimnazija Kranj.
Visoka šola: Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani (sedaj Fakulteta za matematiko in fiziko), smer Industrijska fizika
Podiplomski študij: Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani,
    - magistriral 1992, naslov magisterija Računalniško vodeni eksperimenti v izobraževanju
    - doktoriral 1996, naslov doktorske teze Možnosti uporabe analitičnih metod nelinearne dinamike pri poskusih z izoliranim srcem

Zaposlitve

Učitelj fizike na Gimnaziji Kranj (1983 do 1989)
Asistent za področje elektrotehnike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani (1989 do 1997)
Visokošolski učitelj za področje elektrotehnike na Pedagoški fakulteti v Ljubljani (od 1997)

Funkcije in članstvo v strokovnih organizacijah

    - Predsednik Društva za razvoj tehniškega izobraževanja.
    - Predsednik Predmetne komisije za tehniko na Državnem izpitnem centru.
    - Član Upravnega odbora Pedagoške fakultete UL
    - Član Komisije za znansgtvenop-raziskovalno in umetniško delo Pedagoške fakultete UL

-