Naslovna stran PeF  
 

Spoštovani, odprli ste stran, preko katere lahko izvedete on-line nakup knjig, ki jih prodaja Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. V prvi vrsti so namenjene študentkam in študentom te fakultete, vendar so mnoge med njimi zanimive in uporabne tudi za učitelje/ice, ravnatelje/ice, strokovnjake/inje ter za druge bralke in bralce. Vabimo vas, da si ogledate naslove in izvlecke iz vsebin naših knjig. Vse spodaj navedene knjige je mogoče kupiti preko te spletne strani. Knjige Vam bomo poslali po prejemu plačila računa, kateremu je priložen tudi placilni nalog za placilo knjig.
Novejše publikacije pa so na voljo za prodajo fizičnim osebam tudi v knjižnici Pedagoške fakultete.
V prazna polja vpišite število knjig, ki jih naročate, ter se preselite cisto spodaj, kjer vpisete svoje podatke, pritisnite POSLJI, ter preverite svoj e-postni predal.


Avtor-ji
Naslov
cena(EUR)
Št. kom
S.Gaber, V.Tasner (ur.) Prihodnost sole v druzbah dela brez dela 12,00
M. M. Blazic Mladinski klasiki: izbor clankov in razprav 18,00
M. Jurisevic (ur.) Dvajset najpomembnejsih psiholoskih nacel za poucevanje in ucenje od vrtca do SŠ (prevod) 6,00
D. Krnel Zacetno naravoslovje - kemija 14,00
M. Burjan, B. Pistotnik Elementarne igre in igrarije za slepe in slabovidne (ucbenik) 7,00
E. M. Jenko, M. M. Blazic Didaktika slovenscine v mednarodnem prostoru 15,00
A. Kobolt (ur.) Moci, izzivi, vizije vzgojnih zavodov 18,00
T. Gorjup Nazaj v prihodnost: eseji o slikarstvu 27,00
M. Sutherland (spremna študija M. Jurisevic) Nadarjeni v zgodnjem otroštvu (prevod) 15,00
Basil Bernsteine (spremna Študija S. Gaber in V. Tašner) Razred, kodi in nadzor (prevod) 29,00
B.Sicherl Kafol Izbrana poglavja iz glasbene didaktike 15,00
M. M. Klemencic Rozman Sami po moc: skupine za samopomoc in podporne skupine kot vir moci 12,00
študentke 5.letnika Pef Svetovanje v praksi 10,00
M.M.Blazic Skriti pomen pravljic: od svilne do jantarne poti 18,00
M. Batistic Zorec Teorije v razvojni psihologiji-3. ponatis 4,00
Milena Mileva Blažic Branje mladinske književnosti 18,00
Eelco de Geus Vcasih samo jecljam 5,00
Študentke Pef Hišica iz soli: romske zgodbe in pesmi 1,00
P. Bourdieu, Spremna študija: P.Zgaga, S.Gaber Homo academicus 1,00
C.Frelih, J. Muhovic Likovno/vizualno 4,00
J.Deway, Spremna študija: S.Gaber, A.Pešikan Šola in družba 2,00
V. Manfreda Kolar, B. Sicherl Kafol, D. Skribe Dimec (urednice) Specialne didaktike: kaj nas povezuje in kaj locuje 2,00
M. Kuhar (ur.), Š. Razpotnik (ur.) Okviri in izzivi mladinskega dela v Sloveniji 3,00
B.Tomsic Cerkez, D. Zupancic Prostor igre 2,00
M.Cencelj, D.Repovš Topologija (1. ponatis) 2,00
L.Semjonivic Vigotski-Spremni študiji in uredila: S.Gaber, L.Marjanovic Umek Mišljenje in govor 3,00
A. Kobolt (ur.) Supervizija in koucing 3,00
I. Lesar Šola za vse? Ideja inkluzije v šolskih sistemih 2,00
S. Gaber, L. Marjanovic Umek Študije (primerjalne) neenakosti 3,00
J. Krek, T. Hodnik-Cadež, J. Vogrinc, B. Sicherl Kafol, T, Devjak, V, Štemberger (uredniki) Ucitelj v vlogi raziskovalca (1. ponatis) 3,00
M. Sande, A. Kobolt, B. Dekleva Socialna pedagogika: izbrani koncepti stroke 2,00
N. Turnšek Subjektivne teorije o otroštvu in vzgoji 2,00
J. Rapuš-Pavel Delo je luksuz - Mladi o izkušnjah brezposelnosti 2,00
B. Dekleva, Š. Razpotnik Cefurji so bili rojeni tu - življenje mladih priseljencev druge generacije v Ljubljani 2,00
M. M. Blažic Zgodovinski oris prostega spisja na Slovenskem(1850-2000) 1,00
P. Zgaga Šolsko polje - Teme iz filozofije edukcije in edukcijskih strategij 1,00
H. Korošec (ur.), E. Majaron (ur.) Lutka iz vrtca v šolo 9,10
S. Žorga Modeli in oblike supervizije 1,00
Kobolt A., Žorga S. Supervizija-proces razvoja in ucenja v poklicu 1,00
J. Rugelj Programski jeziki in programiranje 1,00
M. Umek Teoreticni model kartografskega opismenjevanja v prvem triletju osnovne šole 2,00
T. Kranjc, A. Kregar Praktikum iz fizike 2,00
N. Zupancic-Brower, S. A. Glažar Kemija - eksperimentalne vaje 2,00
B. Jesih Grafika - visoki tisk, ploski tisk 2,00
S. Kristan Pogledi na šport 2 - Predšolski športnovzgojni program Zlati soncek, šola v naravi, aktualni odzivi 1,00
B.Juvanec Kultura bivalnega prostora 1,00
S. Macura Milovanovic Otroci iz deponije - pedagoški vidiki vkljucevanja romskih otrok v izobraževalni sistem - analiza akcijskega eksperimenta 1,00
S. Tancig, T. Devjak Prispevki k posodobitvi pedagoških študijskih programov 1,00
P. Zgaga Posodobitev pedagoških študijskih programov 2,00
D. Skubic Pedagoški govor v vrtcu in prvem razredu devetletne OŠ 1,00
M. Sande Uporaba drog v družbi tveganj: vpliv varovalnih dejavnikov in dejavnikov tveganj 1,00
C. Razdevšek-Pucko ur.), M. Pecek-Cuk (ur.) Uspešnost in pravicnost v šoli 1,00
M. Šimenc, J. Krek (urednika) Državljanstvo in izobraževanje v 28 državah 1,00
K. Pižorn Skladnja angleškega jezika 2,00
Š. Razpotnik Preseki odvecnosti - nevidne identitete mladih priseljenk v družbi tranzicijskih vic 1,00
P. Zgaga Bolonjski proces - Oblikovanje skupnega evropskega visokošolskega prostora 1,00
A. Hocevar O drogah drugace: prirocnik za starše in druge, ki so v stiku z mladimi 1,00
T.Muršak, T.Vidmar Neformalno izobraževanje odraslih 2,00
A. Kobolt Izstopajoce vedenje in pedagoški odzivi 3,00
M. M. Blažic Pedagoške buce - izbrana dela študentov Pef 2,00
B. Jontes Cloveška figura v luci likovnega razvoja - razstava otroških risb (katalog) 1,00
A. Kobolt Ucenje na odru življenja - umetniški projekti pri delu z ranljivimi skupinami mladih 3,00
T. Devjak Pravila in vzgojno delovanje šole 3,00
B. Dekleva, J. Rapuš Pavel, D. Zorc Maver (uredniki) Prehodi v svet dela - izbira ali nuja? 2,00
M. Koncar, A. Gorše, T. Rupar Racunalnisko informacijsko komunikacijska tehnologija na podrocju otrok s posebnimi potrebami 1,00
J. Locke, S. Gaber, P. Zgaga, J. Krek Nekaj misli o vzgoji 1,00
I. Devetak Elementi vizualizacije pri pouku naravoslovja 2,00
B. Dekleva, Š. Razpotnik Na cesti - brezdomci o sebi in drugi o njih 2,00
I. Hocevar Boltežar Fiziologija in patologija glasu ter izbrana poglavja iz patologije govora 3,00
T. Devjak, A. Polak Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje delavcev v vzgoji in izobraževanju 3,00
M. Krajncan, D. Zorc Maver Socialna pedagogika - med teorijo in prakso 2,00
J.Krek Med opisom in številko 2,00
Š. Razpotnik, N. Koprivšek, A. Gimpelj, B. Dekleva Mavricna zveza - model medkulturnega preventivnega dela 3,00

OSEBNI PODATKI


 Ime
 * Priimek / Organizacija
 E-mail
 Naslov
 Postna številka
 Mesto
 ** Davčna st.
      Dodatne zelje
 

* Izpolnite priimek in ime za fizicne osebe oz. naziv organizacije za pravne osebe
** Davčno stevilko je potrbno vpisati le, ce ste pravna oseba

Stroske posiljanja krije kupec sam

Po kliku na gumb POSLJI vam ne bo izpisalo nobenega sporocila, dobili ga poste po e-mailu, ki ga morate obvezno potrditi !