Naslovna stran PeF  
 

Spoštovani, odprli ste stran, preko katere lahko izvedete on-line nakup knjig, ki jih prodaja Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. V prvi vrsti so namenjene študentkam in študentom te fakultete, vendar so mnoge med njimi zanimive in uporabne tudi za učitelje/ice, ravnatelje/ice, strokovnjake/inje ter za druge bralke in bralce. Vabimo vas, da si ogledate naslove in izvlecke iz vsebin naših knjig. Vse spodaj navedene knjige je mogoče kupiti preko te spletne strani. Knjige Vam bomo poslali po prejemu plačila računa, kateremu je priložen tudi placilni nalog za placilo knjig.
Novejše publikacije pa so na voljo za prodajo fizičnim osebam tudi v knjižnici Pedagoške fakultete.
V prazna polja vpišite število knjig, ki jih naročate, ter se preselite cisto spodaj, kjer vpisete svoje podatke, pritisnite POSLJI, ter preverite svoj e-postni predal.


Avtor-ji
Naslov
cena(EUR)
Št. kom
Eva Horvat, Luka Boc Thaler Izbrane teme iz osnov matematike 17,00
Barbara Bajd, Gregor Torkar, Marjanca Kos, Luka Praprotnik in Tanja Gnidovec Zacetno naravoslovje - biologija 10,00
Jack Zipes, Milena Mileva Blazic, Kasilda Bedenk Slovenske pravljicarke (1848-1918) in evropska tradicija od trubaduric do pravljicark 17,00
Mojca Pecek Cuk in Irena Lesar (ur.) Najbolj srecen kot ucitelj: bogata poklicna pot prof. dr. Veljka Trohe 0,00
Milena Valencic Zuljan in Jana Kalin Ucne metode in razvoj uciteljeve metodicne kompetence 17,00
Mojca Pecek Cuk, Irena Lesar Moc vzgoje: sodobna vprasanja teorije vzgoje 19,00
Alenka Rot Vrhovec Poucevanje ucencev, katerih prvi jezik ni slovenski 18,00
Irena Hocevar Boltezar Patologija glasu ter izbrana poglavja iz patologije govora - ucbenik 10,00
Gordana Buljan Flander (ur.) Halo, pomagajte! Prirocnik za strokovnjake na podrocju dusevnega zdravja o specificnosti telefonskega svetovanja med pandemijo DOI: 10.26529/9789612532581 Brezplacno
Tatjana Devjak, Slavko Gaber, Sanja Bercnik, Veronika Tasner (ur.) Vsak otrok si zasluzi najboljsega ucitelja 15,00
Katarina Habe in Barbara Sicherl Kafol (ur.) Glasba in avtizem 15,00
Roel Bouwkamp, Sonja Bouwkamp Blizu doma: prirocnik za delo z druzinami 29,90
Boris Jesih GRAFIKA: visoki tisk, ploski tisk 14,00
Breda Kroflic (ur.) Umetnostno ustvarjanje kot terapija 17,00
Iztok Devetak in Miha Slapnicar Kemijske osnove naravoslovja z navodili za laboratorijske vaje 11,00
Tomaž Petek Govorno nastopanje v pedagoškem procesu 10,00
Zdenko Huzjan Mušji ples 14,00
Mary Douglas Kako mislijo institucije 19,00
B. Dekleva, J. Škraban (ur.) Svet, ki se sliši 16,00
M. Juriševic (ur.) Dvajset najpomembnejših psiholoških nacel za poucevanje in ucenje ustvarjalnih, talentiranih in nadarjenih ucencev od vrtca do srednje šole 6,00
E. Žgur, A. Ferlinc Specialno-pedagoška in terapevtska priporocila za delo z otrokom z razvojnimi primanjkljaji 5,00
M. Šimenc Nove prakse filozofije 10,00
Vesna Geršak, Uršula Podobnik, Crtomir Frelih, Nuša Jurjevic Gib in njegova sled: Ucbenik za povezovanje plesnih in likovnih vsebin 14,00
K. Bedenk, M. M. Blažic Pravljice bratov Grimm: Od prvotne rokopisne zbirke iz leta 1810 do recepcije na Slovenskem 17,00
T. Devjak, S. Bercnik Vzgoja predšolskega otroka 17,00
M. Sardoc, S. Gaber (ur.) Fifty Years of the Coleman Report: CEPS Journal Edition 1 14,00
Roman Makše Objekti / Prazno / Gledalec 20,00
M. M. Blažic Mladinski klasiki: izbor clankov in razprav 17,00
D. Krnel Zacetno naravoslovje - kemija 13,00
M. Burian, B. Pistotnik Elementarne igre in igrarije za slepe in slabovidne 7,00
E. M. Jenko, M. M. Blažic Didaktika slovenšcine v mednarodnem prostoru 14,00
A. Kobolt (ur.) Moci, izzivi, vizije vzgojnih zavodov 17,00
T. Gorjup Nazaj v prihodnost ? eseji o slikarstvu 26,00
M. M. Klemencic Rozman Sami po moc: skupine za samopomoc in podporne skupine kot vir moci 11,00
B. Bernsteine (spremna študija S. Gaber in V. Tašner) Razred, kodi in nadzor 28,00
M. W. Apple, J. Krek (ur.) Ali edukacija lahko spremeni družbo? in drugi spisi 23,00
M. M. Blazic Skriti pomen pravljic: od svilne do jantarne poti 17,00
A. Kobolt (ur.) Svetovanje v praksi 10,00
M. M. Blazic Branja mladinske književnosti 17,00
P. Bourdieu (spremni študiji: S. Gaber, P. Zgaga) Homo academicus 15,00
J. Dewey (spremni študiji: S. Gaber, A. Pešikan) Šola in družba 12,00
Margaret Sutherland Nadarjeni v zgodnjem otroštvu 14,00
S.Gaber, V.Tasner Prihodsnot šole v družbah dela 11,00
E. Horvat Zbirka nalog iz elementarne geometrije 11,00
B. Dekleva, Š. Razpotnik Na cesti - brezdomci o sebi in drugi o njih 7,00
T. Devjak Pravila in vzgojno delovanje šole 7,00

OSEBNI PODATKI


 Ime
 * Priimek / Organizacija
 E-mail
 Naslov
 Postna številka
 Mesto
 ** Davčna st.
      Dodatne zelje
 

* Izpolnite priimek in ime za fizicne osebe oz. naziv organizacije za pravne osebe
** Davčno stevilko je potrbno vpisati le, ce ste pravna oseba

Stroske posiljanja krije kupec sam

Po kliku na gumb POSLJI vam ne bo izpisalo nobenega sporocila, dobili ga poste po e-mailu, ki ga morate obvezno potrditi !