Naslovna stran PeF  
 

Spoštovani, odprli ste stran, preko katere lahko izvedete on-line nakup knjig, ki jih prodaja Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. V prvi vrsti so namenjene študentkam in študentom te fakultete, vendar so mnoge med njimi zanimive in uporabne tudi za učitelje/ice, ravnatelje/ice, strokovnjake/inje ter za druge bralke in bralce. Vabimo vas, da si ogledate naslove in izvlecke iz vsebin naših knjig. Vse spodaj navedene knjige je mogoče kupiti preko te spletne strani. Knjige Vam bomo poslali po prejemu plačila računa, kateremu je priložen tudi placilni nalog za placilo knjig.
Novejše publikacije pa so na voljo za prodajo fizičnim osebam tudi v knjižnici Pedagoške fakultete.
V prazna polja vpišite število knjig, ki jih naročate, ter se preselite cisto spodaj, kjer vpisete svoje podatke, pritisnite POSLJI, ter preverite svoj e-postni predal.


Avtor-ji
Naslov
cena(EUR)
Št. kom
Eva Horvat, Luka Boc Thaler Izbrane teme iz osnov matematike 17,00
Iztok Devetak in Miha Slapnicar Kemijske osnove naravoslovja z navodili za laboratorijske vaje 12,00
Tomaž Petek Govorno nastopanje v pedagoškem procesu 10,00
Zdenko Huzjan Mušji ples 15,00
Mary Douglas Kako mislijo institucije 20,00
B. Dekleva, J. Škraban (ur.) Svet, ki se sliši 16,50
M. Juriševic (ur.) Dvajset najpomembnejših psiholoških nacel za poucevanje in ucenje ustvarjalnih, talentiranih in nadarjenih ucencev od vrtca do srednje šole 6,00
E. Žgur, A. Ferlinc Specialno-pedagoška in terapevtska priporocila za delo z otrokom z razvojnimi primanjkljaji 5,00
M. Šimenc Nove prakse filozofije 10,00
Vesna Geršak, Uršula Podobnik, Crtomir Frelih, Nuša Jurjevic Gib in njegova sled: Ucbenik za povezovanje plesnih in likovnih vsebin 15,00
K. Bedenk, M. M. Blažic Pravljice bratov Grimm: Od prvotne rokopisne zbirke iz leta 1810 do recepcije na Slovenskem 18,00
T. Devjak, S. Bercnik Vzgoja predšolskega otroka 18,00
M. Sardoc, S. Gaber (ur.) Fifty Years of the Coleman Report: CEPS Journal Edition 1 15,00
Roman Makše Objekti / Prazno / Gledalec 21,00
M. M. Blažic Mladinski klasiki: izbor clankov in razprav 18,00
D. Krnel Zacetno naravoslovje - kemija 14,00
M. Burian, B. Pistotnik Elementarne igre in igrarije za slepe in slabovidne 7,00
E. M. Jenko, M. M. Blažic Didaktika slovenšcine v mednarodnem prostoru 15,00
A. Kobolt (ur.) Moci, izzivi, vizije vzgojnih zavodov 18,00
T. Gorjup Nazaj v prihodnost ? eseji o slikarstvu 27,00
M. M. Klemencic Rozman Sami po moc: skupine za samopomoc in podporne skupine kot vir moci 12,00
B. Bernsteine (spremna študija S. Gaber in V. Tašner) Razred, kodi in nadzor 29,00
M. W. Apple, J. Krek (ur.) Ali edukacija lahko spremeni družbo? in drugi spisi 24,00
M. M. Blazic Skriti pomen pravljic: od svilne do jantarne poti 18,00
A. Kobolt (ur.) Svetovanje v praksi 10,00
M. M. Blazic Branja mladinske književnosti 18,00
P. Bourdieu (spremni študiji: S. Gaber, P. Zgaga) Homo academicus 1,00
J. Dewey (spremni študiji: S. Gaber, A. Pešikan) Šola in družba 2,00
Margaret Sutherland Nadarjeni v zgodnjem otroštvu 15,00
S.Gaber, V.Tasner Prihodsnot šole v družbah dela 12,00
E. Horvat Zbirka nalog iz elementarne geometrije 11,00
B. Dekleva, Š. Razpotnik Na cesti - brezdomci o sebi in drugi o njih 2,00
T. Devjak Pravila in vzgojno delovanje šole 3,00

OSEBNI PODATKI


 Ime
 * Priimek / Organizacija
 E-mail
 Naslov
 Postna številka
 Mesto
 ** Davčna st.
      Dodatne zelje
 

* Izpolnite priimek in ime za fizicne osebe oz. naziv organizacije za pravne osebe
** Davčno stevilko je potrbno vpisati le, ce ste pravna oseba

Stroske posiljanja krije kupec sam

Po kliku na gumb POSLJI vam ne bo izpisalo nobenega sporocila, dobili ga poste po e-mailu, ki ga morate obvezno potrditi !