O PROJEKTU


O projektu PROFILES

PROFILES – PROJEKT 7. EVROPSKEGA OKVIRNEGA PROGRAMA
je namenjen poučevanju in učenju naravoslovnih predmetov na osnovi družbeno-naravoslovnega konteksta z raziskovanjem.

Projekt PROFILES (Professional Reflection-Oriented Focus on Inquiry-based Learning and Education through Science; Učiteljeva refleksija o raziskovalnem učenju in izobraževanju z naravoslovjem ) je projekt 7. evropskega okvirnega programa v sklopu Znanost v družbi (Science in Society (SiS)). Konzorcij PROFILES sestavlja 21 ustanov iz 19 različnih držav, članica konzorcija je tudi Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Več o projektu najdete na spletnih straneh http://www2.pef.uni-lj.si/kemija/profiles/ in http://www.profiles-project.eu.

Projekt PROFILES je namenjen promociji poučevanja in učenja naravoslovja z raziskovanjem (Inquiry-Based Science Education; IBSE). Pri tem ima osrednjo vlogo samozavedanje učiteljev, da je potrebno na osnovnošolski in srednješolski ravni pri svojem delu uporabljati inovativne in učinkovite strategije poučevanja naravoslovnih predmetov.

Temeljni cilj projekta je usposobiti učitelje biologije, kemije in fizike za uporabo učnih gradiv, ki sledijo filozofiji projekta. Učno gradivo, ki se bo uporabljajo v projektu bo zadostilo ciljem učnih načrtov predmetov ter bo temeljilo (z večjimi ali manjšimi dopolnitvami) na gradivu, ki je bilo oblikovano v sklopu prejšnjega FP6 projekta PARSEL (gradivo si lahko ogledate na http://www.parsel.uni-kiel.de/cms/index.php?id=modules) in VAUK pristopu, ki ga razvija raziskovalna skupina na Pedagoški fakulteti (primere gradiv si lahko ogledate na http://www2.pef.uni-lj.si/kemija/profiles/).

Projekt je zasnovan na medsebojnem partnerstvu učiteljev in raziskovalcev, s ciljem uvajanja na družbeno-naravoslovnem kontekstu temelječih učnih gradiv, ki spodbujajo problemsko zasnovan pouk skozi učenčevo raziskovanje. Pri tem je v ospredju poučevanja in učenja naravoslovnih vsebin bolj ali manj odprto raziskovalno delo učenca, osnovano na izvajanju eksperimentalnega dela.

Cilj projekta je torej, da bi se z usposabljanjem učiteljev, ki naj bi temeljilo tudi na njihovih željah in potrebah, povečala njihova usposobljenost za razvoj ustvarjalnega, problemsko zasnovanega in z družbeno-naravoslovnimi situacijami prepredenega učnega okolja. Znano je, da take učne situacije spodbujajo motivacijo učencev za učenje naravoslovnih vsebin. Pri tem je seveda pomembno spremljanje tako notranje (učenci spoznajo pomen učenja) kot zunanje motivacije (učence za učenje spodbujajo učitelji ali učno gradivo) učencev za učenje naravoslovnih vsebin pri vseh naravoslovnih predmetih in na vseh ravneh izobraževanja. Hkrati pa bi te učne strategije razvijale učenčeve kompetence, kot so sposobnosti odločanja in reševanja naravoslovnih problemov, s katerimi se srečajo kot odrasli državljani.

Pri projektu se bo širjenje inovativnih pristopov poučevanja izvajalo tudi s tako imenovanimi 'vodilnimi učitelji', ki bodo sodelovali pri promociji izobraževanja drugih učiteljev in bodo v naslednjem krogu izobraževanja učiteljev (predvidoma leto 2012) sodelovali pri pripravi in vodenju delavnic. Projekt PROFILES je osredotočen na poučevanje naravoslovnih predmetov, naravoslovja, biologije, kemije in fizike, v tretjem obdobju osnovne šole in v 1. in 2. letniku srednje šole.

Uspešnost projekta se bo kazala v povečanju zavedanja učiteljev naravoslovnih predmetov, da je potrebno razvijati sodobne pristope poučevanja naravoslovnih vsebin ter povečanju pozitivnega odnosa učencev do naravoslovja, ki je umeščeno v življenjske situacije in omogoča problemsko in raziskovalno naravnan pouk. Pričakovan rezultati projekta PROFILES, ki se bo zaključil konec leta 2014, je poučevanje in s tem učenje naravoslovja z razumevanjem z uporabo družbeno-naravoslovnega konteksta in pouka z raziskovanjem z željo, da se pri učencih in dijakih doseže večja naravoslovna pismenost.

Vsi učitelji naravoslovnih predmetov, ki bi želeli sodelovati pri projektu se lahko prijavite preko te spletne strani (glejte zavihek zgoraj - PRIJAVA K SODELOVANJU) ali pa prijavnico natisnite in pošljite po navadni pošti na naslov: Iztok Devetak, Kardeljeva pl. 16, 1000 Ljubljana. Veselimo se vašega sodelovanja, saj bomo le tako lahko skupaj pripomogli k razvoju sodobnega pouka naravoslovnih predmetov v Sloveniji in s tem približali kakovost znanja naših učencev nekaterim evropskim državam, ki take pristope pri pouku že uporabljajo in so tudi med najuspešnejšimi na mednarodnih primerjavah naravoslovne pismenosti, kot je PISA in TIMSS.

Vsi učitelji, ki se boste priključili projektu z razvojem in evalvacijo gradiv, ki bodo temeljila na PROFILES filozofiji, boste prejeli potrdila za daljše sodelovanje s fakulteto, ki jih lahko uporabite pri napredovanju. Poleg tega pa bo najmanj štirim najbolj aktivnim učiteljem v projektu koordinator PROFILES-a (Svobodna univerza v Berlinu) plačal udeležbo na dveh mednarodnih konferencah v Berlinu.

Iztok Devetak
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
Kardeljeva pl. 16, 1000 Ljubljana
iztok.devetak@pef.uni-lj.si

Projekt PROFILES se objavlja tudi z letaki.
Vabimo vas k sodelovanju pri projektu:

Učiteljeva refleksija o raziskovalnem učenju
in izobraževanju z naravoslovjem.

Projekt se izvaja v sodelovanju z:
Univerza v Ljubljani Pedagoška Fakulteta Seventh Framework Programme European Union
SEDMI OKVIRNI PROJEKT 5.2.2.1 – SiS-2010-2.2.1, Sporazum št.: 266589