Posvet 2017: Partnerstvo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in vzgojno-izobraževalnih inštitucij

 

Enodnevni posvet bo potekal na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani 20. 1. 2017.

 

Navodila za oddajo celega prispevka >>

 

PDF Program (pdf) >>

 

Vključeval bo plenarna predavanja domačih in tujih strokovnjakov ter sekcijska predavanja in plakate. Skušali bomo odgovoriti na vprašanja z naslednjih področij:

Ocenjevanje znanja in kakovost pouka – učni načrti in preizkusi znanja

Ali oz. kako se pri sestavi preizkusov znanja upoštevajo cilji, vsebine, metode in načela pouka pri posameznih predmetih? Ali oz. kako se pri ocenjevanju upošteva taksonomija (različna zahtevnost in vrsta) dejavnosti? Kako se pri pouku in ocenjevanju upoštevajo načela diferenciacije in individualizacije (zmožnejši in manj zmožni učenci)? Ali so prilagoditve poučevanja potrebne tudi pri ocenjevanju znanja? Kako se formativno ocenjevanje odraža v individualiziranem programu? Kako poteka ocenjevanje znanja v internih šolah vzgojnih zavodov? Kako na kakovost vzgoje in izobraževanja vplivajo odnosi, klima, vodenje ustanove itn.? Kako do kakovosti vzgoje in izobraževanja v vzgojnih in prevzgojnih zavodih? Kako poteka ocenjevanje eksperimentalnih/ praktičnih spretnosti/veščin?

Zunanje preverjanje ter sumativna in selekcijska vloga preizkusov znanja pri vpisu na naslednjo stopnjo izobraževanja

Kako s sestavo nacionalnih in maturitetnih preizkusov znanja zagotavljati doseganje temeljnih in višjih standardov znanja? Kako pri sestavi zunanjih preizkusov upoštevati diferenciacijo pouka in različne zmožnosti udeležencev preverjanja znanja? Kako zagotoviti, da bodo rezultati zunanjega preverjanja znanja vplivali na kakovost pouka v prihodnje? Kako zagotavljati kakovost na podlagi primerjave ocenjevanja znanja in rezultatov pri NPZ in/ali maturi?

Kakovost v vrtcih

Kako ob načelu strokovne avtonomije z ocenjevanjem doseganja kurikularnih ciljev zagotavljati kakovost izvajanja dejavnosti v vrtcu? Kako poteka ocenjevanje vhodnih, procesnih in izhodnih kazalnikov kakovosti v vrtcu? Kako opredeliti vlogo opazovanja, dokumentacije in evalvacije v spremljanju ciljev na ravni vzgojnega procesa, otrokovega razvoja? Ali je mogoče spremljanje in ocenjevanje dosežkov otrok na različnih področjih razvoja in učenja ter ob upoštevanju razmerja med učnosnovno, učnociljno in razvojnoprocesno kakovostjo? Kako zagotavljati kakovost profesionalnega razvoja v slovenskih vrtcih? Slovenski vrtec 2030 – tri desetletja uspešne paradigme odprtega kurikuluma?

 

Vsi vljudno vabljeni k aktivni udeležbi. Povzetke prispevkov zbiramo do 5. 12. 2016. Na spletni povezavi https://www.1ka.si/a/106236 je objavljen obrazec s kratkimi navodili. Vsi aktivni udeleženci, ki bodo predstavljali referat, bodo prejeli potrdilo o aktivni udeležbi na mednarodni konferenci, ki se točkuje po Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Ur. l. RS, št. 54/2002 in dopolnitve).

 

Prijave na posvet sprejemamo do 17. 1. 2017 na spletni povezavi https://www.1ka.si/a/106233.

 

Kotizacija za udeležbo je 60 evrov. Znižana kotizacija 40 evrov je za vsakega drugega in nadaljnjega člana iz iste ustanove, za študente, ki ne bodo imeli prispevka, ter za avtorje in soavtorje prispevkov. Brezposelni in študentje, ki imajo prispevek, so kotizacije oproščeni.

 

V kotizacijo so vključeni: zbornik povzetkov, mapa z gradivom, priponka, potrdilo o udeležbi, osvežitev med odmori, kosilo, organizacija okrogle mize in monografija posveta. Ob odjavi do 16. 1. 2017 bomo vrnili 90 % kotizacije. Pozneje bodo mogoče le zamenjave udeležencev.

 

Kotizacijo lahko poravnate na TRR SI56 0110 0603 0706 731 (sklic SI00 291240) oz. nam pošljite podatke za izdajo računa po e-pošti (posvet-partnerstvo@pef.uni-lj.si) ali na naslov Posvet Partnerstvo (Mira Metljak), Pedagoška fakulteta UL, Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana. Račune bomo pošiljali predvidoma v mesecu januarju 2017.

 

Podrobnejše informacije o posvetu so na spletni strani http://www.pef.uni-lj.si/posvet.html. Za dodatne informacije nam pišite na e-naslov posvet-partnerstvo@pef.uni-lj.si oz. nas pokličite po telefonu 01 5892 353 (Mira Metljak).

 

 

V imenu organizacijskega odbora posveta

 

izr. prof. dr. Tatjana Devjak,

izr. prof. dr. Janez Vogrinc

Enodnevni posvet bo potekal na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani (Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana) v petek, 23. 1. 2015 od 8.30 do 19.00.

 

Prispevke, predstavljene na Posvetu PeF, sprejemamo do 14. 3. 2015 na e-naslov  posvet-partnerstvo@pef.uni-lj.si.

 

Pri pripravi prispevkov se ravnajte po  navodilih Revije CEPS

 

 

PDF INVITATION TO AN INTERNATIONAL CONFERENCE
Partnership of University of Ljubljana Faculty of Education
and educational institutions

on the topic
THE QUALITY AND ASSESSMENT OF KNOWLEDGE
January the 20th 2017

 

 Prijava >>

 

 

Pomembni datumi:

Prva najava posveta:
21. 10. 2016

 Rok za oddajo povzetka prispevka:
5. 12. 2016

 Rok za prijave:
17. 1. 2017

Kontakt:

 

posvet-partnerstvo@pef.uni-lj.si

 

Tel.:01 5892 353 - Mira Metljak