Revija


Izšla je nova številka revije Naravoslovna solnica!

Prelistajte kazalo

Nova stevilka revije

Naročanje in cena

Revija izhaja trikrat na leto - jeseni, pozimi in spomladi. Cena posamezne številke je 7,70 €. Letna naročnina znasa 23,10 €. Plačuje se enkrat letno in sicer novembra. Študentje imajo 10-odstotni popust. Šole, ki bodo naročile po 2 ali več izvodov revije, imajo pri naročilu 10-odstotni popust.

TU MANJKA SLIKA 2

Uredništvo, naročanje in oglaševanje

Odgovorni urednik - dr. Gregor Torkar

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
Kardeljeva ploščad 16
1000 Ljubljana

T: (01) 5892 312
E-posta: naravoslovna.solnica@pef.uni-lj.si
www.pef.uni-lj.si

Izdaje


Kontaktirajte nas


Glavna pisarna
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani
Kardeljeva ploščad 16
1000 Ljubljana

pripis: za dr. Gregor Torkar, odgovorni urednik
T: (01) 5892-312 F: (01) 5892-233
Email
naravoslovna.solnica@pef.uni-lj.si